Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   125551.01
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   OT-I-s-A-08492
Nume   Cetatea romano-bizantină Sucidava de la Corabia - Celei (Sucidava)
Județ   Olt
Unitate administrativă   Oraş Corabia
Localitate   Corabia
Adresa   Str. Sucidava nr. 66 bis
Punct   Celei
Reper   Cetatea se află în sudul Câmpiei Caracalului, gârla Bozahuzului, pe malul stâng al fluviului Dunărea peste fluviu de antica localitate Oescus, între străzile Sucidava, Libertăţii şi Victoriei.
Reper hidrografic - nume   Dunărea
Forma de relief   terasă
Categorie   locuire
Tip   aşezare civilă
Descriere   Este un sit arheologic pluristratificat format dintr-o cetate medievală, romano-bizantină şi romană ce suprapune locuiri dacice, hallstattiene, de epoca bronzului, eneolitice şi neolitice. A fost identificată cu aşezare antică Sucidava menţionată de istoricul Procopius în „De Aedificiis”. Vestigiile de la Sucidava au fost descrise sumar la finele secolului al XVII-lea de Luigi Marsigli.
Observații   Întregul sit arheologic este integrat, din punct de vedere administrativ, cartierului Celei, aflat în componenţa oraşului Corabia, judeţul Olt
Suprafața sitului   300.000 mp
Stare de conservare   bună / 23.06.2009
Regim de proprietate   public
Proprietar   Primăria mun. Corabia
Data ultimei modificări a fişei   21.10.2021
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Aşezare  Epoca bronzului timpuriu Celei  

Aşezare în formă de tell datată între finele eneoliticului şi începutul epocii bronzului. Au fost cercetate două complexe

 
Aşezare fortificată  La Tène (sec.IV a. Chr. - I p. Chr.) neprecizată      
groapă  Latene (sec. I a. Chr. - I p. Chr.) geto-dacică   ad. -0,75 m, material ceramic  
locuinţă  Latene geto-dacică   locuinţă de suprafaţă, cu o vatră  
locuinţă  Latene geto-dacică   locuinţă de suprafaţă, cu o vatră aşezată pe o platformă de pietre  
groapă  Latene geto-dacică   0,95 x 0,7 m, ad. -0,19 m, conţine fragmente ceramice  
groapă  Latene geto-dacică   0,9 x 0,48 m, ad -0,8 m, conţine fragmente ceramice şi oase  
groapă  Latene geto-dacică   conţine fragmente ceramice, cenuşă, cărbune, oase de peşte  
groapă  Latene geto-dacică   ad. -0,4 m, conţine fragmente ceramice, cărbune, oase de animale  
groapă  Latene timpuriu (sec. IV - III a. Chr.) geto-dacică   1,6 x 1,5 m, conţine fragmente ceramice, urme de cărbune, cenuşă  
Cetate  Epoca romano-bizantină (sec.III-VI) romană  

În interiorul fortificaţiei romano-bizantine au fost descoperite numeroase amenajări, dintre care se remarcă basilica paleocreştină, o clădire cu hipocaust şi fântâna "secretă", toate realizate pe parcursul veacului al VI-lea.

Prima etapă de existenţă a acesteia s-a încheiat o dată cu atacul hunilor, din anul 447; a doua perioadă începe cu restaurarea ei de către Justinian în veacul al VI-lea şi durează până la atacurile avaro-slave de la sfârşitul acelui secol

OT-I-s-A-08492 
groapă  Epoca romano-bizantină     conţine fragmente ceramice, ţigle, cărămizi, oase de animale  
locuinţă  Epoca romană     locuinţă de suprafaţă  
locuinţă  Epoca romană     locuinţă de suprafaţă  
groapă  Epoca romană     aparţine locuinţei L. 3  
Cetate  Epoca medievală (sec.XIV-XVI) neprecizată      
Locuire  Hallstatt neprecizată      
 
Cercetare
   
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. cercetare sistematică 2015

* COMĂNESCU Laurențiu
* STOICA Onoriu
* COJOC Mirela
* AMON Lucian
* GHERGHE Petre
U Craiova * *
MAE Corabia * *
Societatea Numismatică Română, Filiala Craiova * *
DJC Olt * *
2. cercetare sistematică 2014

* STOICA Onoriu
* COJOC Mirela
* COMĂNESCU Laurențiu
* VASILIȚĂ Ștefan
* GHERGHE Petre
* AMON Lucian
U Craiova * *
IAB * *
Direcția Pentru Cultură Olt * *
MAE Corabia * *
Societatea Numismatică Română * *
3. cercetare sistematică 2013

* AMON Lucian
* GHERGHE Petre
* COJOC Mirela
* VASILIȚĂ Ștefan
* STOICA Onoriu
Muzeul de Arheologie şi Etnografi e Corabia * *
Societatea Numismatică Română * *
IAVP * *
Universitatea din Craiova * *
4. cercetare sistematică 2007

Cod de sit eronat în cererea şi autorizaţia de cercetare sistematică. În RAN Corabia-Celei-cetatea romano-bizantină codul este 125551.01 si nu 12555.05. Acest cod este în RAN alocat sitului de la Corabia-Celei - aşezarea medievală

* GHERGHE Petre
* AMON Lucia
* MITAR Cristina
* NEGRU Mircea
* PETCULESCU Liviu
* BÂCIU Marius
* COJOC Mirela
U Craiova * *
MAE Corabia * *
5. cercetare sistematică 2006

* AMON Lucian
* PETCULESCU Liviu
* MITAR Cristina
* GHEORGHE Petre
U Craiova * *
MAE Corabia * *
6. cercetare sistematică 2005

* PETCULESCU Liviu
* GHERGHE Petre
U Craiova * *
MAE Corabia * *
MNIR * *
7. cercetare sistematică 2004

* GHERGHE Petre
* PETCULESCU Liviu
* AMON Lucia
U Craiova * *
MAE Corabia * *
MNIR * *
8. cercetare sistematică 2003

* GHERGHE Petre
* PETCULESCU Liviu
* AMON Lucia
U Craiova * *
MAE Corabia * *
MNIR * *
9. cercetare sistematică 2002

* COJOC Mirela
* BÂCIU Florea
* GHERGHE Petre
* AMON Lucian
U Craiova * *
MAE Corabia * *
10. cercetare sistematică 2001

* GHERGHE Petre
* AMON Lucian
* BÂCIU Florea
* COJOC Mirela
U Craiova * *
MAE Corabia * *
11. cercetare sistematică 2000

* GHERGHE Petre
12. cercetare sistematică 1997

* PETCULESCU Liviu
* GHERGHE Petre
* AMON Lucian
* BÂCIU Florea
* COJOC Mirela
MAE Corabia * *
U Craiova * *
MNIR * *
13. cercetare sistematică 1995

* TOROPU Octavian
14. cercetare sistematică 1994

* BÂCIU Florea
* TOROPU Octavian
* GHERGHE Petre
U Craiova * *
MAE Corabia * *
15. cercetare sistematică 1936-1981

Muzeul Olteniei TUDOR Dumitru
16. cercetare sistematică 1901

Debutul primelor cercetări științifice sistematice.

Muzeul de Antichități TOCILESCU Grigore
17. cercetare sistematică 1901

Debutul primelor cercetări științifice sistematice.

Muzeul de Antichități TOCILESCU Grigore
18. neprecizat 1865

* BOISSIERE Gaston
* BAUDRY Charles
19.

     
20.

     

Bibliografie
1. Toropu, Octavian; Tătulea, Constantin Mărgărit, Sucidava - Celei, Sport- Turism, Bucureşti, 1987 [Publicaţie]
2. Petre, Gherghe, Antichităţi paleocreştine descoperite la Sucidava - Celei (Corabia - judeţul Olt), Oltenia, 1, Academiei, Bucureşti, 1996 [Publicaţie]
3. Petre, Gherghe, Corabia - Celei, 2001 [Fişă tehnică] (sursa fişei de sit)
4. Petre, Gherghe, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2001, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2002, p. 112-114, nr. 76, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=1346 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
5. Petre, Gherghe, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2000, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2001, 72-75, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=1134 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
6. Petre, Gherghe, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2002, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2003, p. 91-92, nr. 60, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=1928 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
7. Petre, Gheorghe, Sucidava, 2006 [Fişă tehnică] (sursa fişei de sit)
8. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. III, București, 2004, p. 1859, poz. 25 [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
9. Toropu, Octavian, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 1995, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1996, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=289 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
10. Toropu, Octavian, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 1994, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1995, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=107 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
11. Petre, Gherghe, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 1997, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1998, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=563 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
12. Petre, Gherghe, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 1998, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1999, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=1711 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
13. Petre, Gherghe, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2003, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2004, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=2210 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
14. Petre, Gherghe, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2004, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2005, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3105 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
15. Petre, Gherghe, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2005, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3361 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
16. Petre, Gherghe, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3642 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
17. Petre, Gherghe, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2007, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3869 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
18. Petre, Gherghe, Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2008 - VALACHICA XXI-XXII, CIMEC - Institutul de Memorie Culturală și Complexul Național Muzeal „Curtea Domnească” Târgoviște, Bucureşti, 2009, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4230&d=Corabia-Olt-Sucidava--Celei-2008 [Publicaţie]
19. Gherghe, Petre, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2014, Institutul Național al Patrimoniului, 2015, 133-134, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=5316&d=Corabia-cartier-Celei-Olt-2014 [Publicaţie]
20. Amon, Lucian, Cronica cercetărilor arheologice din România, Institutul Național al Patrimoniu, 2016, 28-29, Fig.1, Fig. 2, Fig. 3, Fig. 4, Fig. 8, Fig. 5, Fig. 7, Fig. 9-10, Fig.6, Fig. 11, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=5480&d=Corabia-Olt-2015 [Publicaţie]
21. Gheorghe, Petre, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2011, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2012, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4710&d=Corabia-Olt-Sucidava--Celei-2011 [Publicaţie]
22. Gherghe, Petre at alii, Cronica Cercetărilor Aheologice din România. Campania 2009, Muzeul Naţional de Istorie a României, București, 2010, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4298&d=Corabia-Olt-Sucidava--Celei-2009 [Publicaţie]
23. Gherghe, Petre at alii, Cronica Cercetărilor Aheologice din România. Campania 2010, Muzeul Naţional Brukenthal, Sibiu, 2011 [Publicaţie]
24. Gherghe, Petre et alii, Corabia | Judeţ: Olt | Punct: Sucidava - Celei | Anul: 2013, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2013, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2014, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=5195&d=Corabia-Olt-Sucidava--Celei-2013 [Publicaţie]
25. Gherghe Petre, Punct: Sucidava - Celei, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2012, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2013, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4931&d=Corabia-Olt-Sucidava--Celei-2012 [Publicaţie]
26. Amon, Lucian et all, Corabia | Judeţ: Olt | Anul: 2015, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2015, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2016, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=5480&d=Corabia-Olt-2015 [Publicaţie]
 
Fotografii sit

Scroll