Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   126415.01
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   OT-I-s-B-08510
Nume   Castrul roman de la Crâmpoia - Reduta Tătarilor
Județ   Olt
Unitate administrativă   Crâmpoia
Localitate   Crâmpoia
Punct   Reduta Tătarilor
Reper   Situl arheologic se află la cca. 2 km est de localitate, pe o terasă în zona pâraielor Brăeasa şi Vedea, pe malul drept al râului Vedea.
Reper hidrografic - nume   Vedea
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   câmpie
Utilizare teren   agricultură
Categorie   locuire
Tip   aşezare militară
Observații   Săpătura lui Romeo Avram din anul 1999, a scos în evidenţă doar un şanţ de apărare, însă secţiunile au fost prea scurte pentru a-l evidenţia pe al doilea. Regula, în epocă (secolul al III-lea), era construcţia a minimum două şanţuri de apărare. Berma plus două şanţuri de apărare au, în mod normal, lăţimea de 15-17 m. Această limită este pusă la 20 de
metri în exteriorul palisadei de pe val.
În Fişa analitică de inventariere a monumentelor istorice a fost trasat, de către arh. Doina Negoiţă-autorul fişei-un contur "nu reprezintă nici limită de sit, nici limită de protecţie, ci un aliniament al singurelor repere eventual vizibile în teren (de către un nespecialist)."
Suprafața sitului   1,071 ha
Stare de conservare   bună / 26.07.2022
Riscuri antropice   Afectare parţială: 3 / 26.07.2022; Agricultură intensivă: 3 / 26.07.2022
Regim de proprietate   public
Data ultimei modificări a fişei   26.07.2022
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
castru de pământ  Epoca romană (sfârşitul secolului al II-lea-prima jumătate a secolului al III-lea p.Chr.) romană  

Fortificaţia este un castru din lemn şi lut, cu dimensiunile de 75X102 m, cu val de 10-15 m lăţime şi 2 m înălţime, înconjurat cu un şanţ de apărare.
Valul de pământ (lat. agger) care rezulta din golirea şanţurilor de apărare, pe care se ridica palisada (sau zidul, de la caz la caz). Deşi mult aplatizat, valul încă se vede, fiind cu aprox. 0,5 m mai sus decât terenul din jur. Această linie este trasată la partea superioară a valului, spre exterior (acolo unde obişnuit se găsea palisada).

În 1999 s-au făcut cercetări arheologice (din păcate nepublicate), conduse de Romeo Avram de la Muzeul Militar Naţional, ale căror urme încă se văd pe teren, prin două secţiuni arheologice rămase deschise: una se află înspre marginea sudică a laturii de vest (exact în dreptul drumului de ogor care vine de la vest), cealaltă exact în partea opusă, respectiv spre marginea de nord a laturii de est. Cele două secţiuni exact acest lucru studiau: valul de apărare (vizibil şi astăzi în săpătură).

OT-I-s-B-08510.01 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. cercetare de diagnostic 2016

* CHIVOCI Florin
Muzeul Naţional de Istorie a României SIMION Mihaela
TEODOR Eugen
Vector Studio SRL ȘTEFAN Călin Dan
2. sondaj 1999

* AVRAM Romeo
*    
*    
*    
Muzeul Militar Național, București * *

Bibliografie
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (sursa fişei de sit)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. III, București, 2004, 1861, poz. 51 [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
3. Negoiță, Doina, Fișă analitică de inventariere a monumentelor istorice, 2015 [Fişă analitică]
4. Teodor, Eugen S., Fișier shapefile [Referinţă cartografică]
5. Teodor, Eugen S., Concluzii istorice la finalul unui proiect arheologic. Limes Transalutanus, 3, https://www.academia.edu/34583754/Concluzii_istorice_la_finalul_unui_proiect_arheologic_Limes_Transalutanus [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
6. Țentea, Ovidiu, 2022 [Fişă de sit]
7. Țentea, Ovidiu; Matei-Popescu, Florian; Călina, Vlad; Rațiu, Alexandru, Frontiera romană din Dacia Inferior. O trecere în revistă și o actualizare. 2, Cercetări Arheologice, 29, 1, 2022, 2019, https://cercetari-arheologice.ro/wp-content/uploads/2022/07/ca29_1_11_Tentea-b_compressed.pdf [Publicaţie]
8. Tocilescu, Grigore, Fouilles et recherches archéologiques en Roumanie. Communications faites à l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres de Paris, 1892-1899, Ispasesco & Bratanesco, București, 1900, 165 [Publicaţie]
9. Russu, I. I., Gostar, N., Ivanov, T., Popescu, Em., Protase, D., Tudor, D., Tabula Imperii, Tabula Imperii Romani (TIR), L 35, 43 [Publicaţie]
10. Tudor, Dumitru, Oltenia Romană 4, Editura Academiei Române, București, 1978, 277-288, 76 [Publicaţie]
11. Vlădescu, C. M., Armata romană în Dacia Inferior, București, 1983, 120, 34 [Publicaţie]
12. Vlădescu, C. M., Fortificațiile romane din Dacia Inferior, Editura Scrisul românesc, Craiova, 1986, 87 [Publicaţie]
13. Gudea, Nicolae, Der dakische Limes. Materialien zu seiner Geschichte, Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseum Mainz, 44, 1, Berlin, 1997, 72-75, 54 [Publicaţie]
14. Bogdan-Cătăniciu, Ioana, Muntenia în sistemul defensiv al Imperiului Roman. Wallachia in the Defensive System of the Roman Empire 1st-3th centuries A.D., Muzeul Județean Teleorman79, Alexandria, 1997 [Publicaţie]
15. Măndescu, D., Descoperiri de suprafață în castrul roman de la Crâmpoia, pe Limes Transalutanus, Apullum, 43, I, 2006, 269-277 [Publicaţie]
16. Marcu, Felix, Organizarea internă a castrelor din Dacia, Cluj-Napoca, 2009, 206, 53 [Publicaţie]
17. Teodor, Eugen S., Uriașul invizibil: Limes Transalutanus, O reevaluare la sud de râul Argeș, Editura Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2013, 181, 67 [Publicaţie]
 
Fotografii sit

Scroll