Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României
Cod RAN   143860.07
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   SB-I-s-B-11982
Nume   Situl arheologic de la Ocna Sibiului - Faţa vacilor
Județ   Sibiu
Unitate administrativă   Oraş Ocna Sibiului
Localitate   Ocna Sibiului
Punct   Faţa vacilor (La Făgădău)
Reper   Situl se află la 2 km sud-vest de oraş, pe prima terasă de pe malul stâng al Visei, la 2 km în amonte de limita oraşului.
Reper hidrografic - nume   Visa
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   terasă
Categorie   locuire civilă
Tip   aşezare
Observații   În localitate sunt menţionate urme Bodrogkeresztur.
Suprafața sitului   3 ha
Stare de conservare   bună / 24.06.2009
Regim de proprietate   public
Proprietar   consiliul local Ocna Sibiu
Data ultimei modificări a fişei   29.01.2021
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Aşezare  Neolitic Turdaş      
Aşezare  Eneolitic Petreşti      
Aşezare  Epoca romană        
Aşezare  Epoca romană (sec. II - III)    

Materialele descoperite în urma campaniei din 2014 sunt specifice comunităţilor norico-pannonice, toate complexele dezvelite prin intermediul cele două secţiuni fiind datate în perioada de existenţă a provinciei romane Dacia. Materialul arheologic este în mare parte unul tradiţional celtic, dar există şi o importantă cantitate de obiecte tipic romane.

 
 
Cercetare
 
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. cercetare sistematică 2017

* PURECE Silviu Istrate
* BOROȘ Teodor Ștefan
* UNGUREANU Augustin-Ionel
Universitatea Lucian Blaga Sibiu * *
2. cercetare preventivă 2014

* ISTRATE PURECE Silviu
* CINTEZĂ Monica
* CORNICI Gheorghe Cătălin
* DOGĂRESCU Alexandra Filoftea
* UNGUREANU Augustin-Ionel
ULBS * *
3. cercetare sistematică 2007

* POPA Dumitru
ULB Sibiu * *
M Brukenthal * *
4. cercetare sistematică 2006

* NATEA Gheorghe
* POPA Dumitru
ULB Sibiu * *
M Brukenthal * *
5. cercetare preventivă

Cererea de cercetare prevetiă respinsă oficial

* POPA Dumitru
ULB Sibiu * *
M Brukenthal * *
6.

     

Bibliografie
1. Popa, Dumitru, Villae, vici, pagi. Aşezările rurale din Dacia romană intracarpatică, Bucureşti, 2002, 135 [Publicaţie]
2. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (sursa fişei de sit)
3. Maxim, Zoia, Neo-Eneoliticul din Transilvania. Date arheologice şi matematico-statistice, 1999, 687 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
4. Popa, Dumitru, Ocna Sibiului - Faţa Vacilor, 2005 [Fişă tehnică] (sursa fişei de sit)
5. Popa, Dumitru, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2005, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2005, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3449 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
6. Popa, Dumitru, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3716 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
7. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. III, București, 2007, 2077, 107 [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
8. Popa, Dumitru, Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2008 - VALACHICA XXI-XXII, CIMEC - Institutul de Memorie Culturală și Complexul Național Muzeal "Curtea Domnească" Târgoviște, Bucureşti, 2009, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4048&d=Ocna-Sibiului-Fata-Vacilor--La-Fagadau-2008 [Publicaţie]
9. Luca, Sabin Adrian; Pinter, Zeno Karl; Georgescu, Adrian, Repertoriul arheologic al județului Sibiu (Situri, Monumente arheologice și istorice), Universitatea "Lucian Blaga" Sibiu, Centrul pentru Cercetarea și Valorificarea Patrimoniului Cultural Transilvănean în Context European, Bibliotheca SepteMateriale și cercetări arheologicestrensis III, Editura Economică, Sibiu, 2003, 153-154 [Repertoriu]
10. Cronica cercatărilor aheologice din România, campania 2014, Institutul Național al Patrimoniului, 2015, 223, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=5436&d=Ocna-Sibiului-Fata-Vacilor--La-Fagadau-2014 [Publicaţie]
11. Popa, Dumitru, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2010, Muzeul Național Brukenthal, Sibiu, 2011, 92, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4565&d=Ocna-Sibiului-Fata-Vacilor--La-Fagadau-2010 [Publicaţie]
12. Purece, Silviu et all, Ocna Sibiului | Punct: Faţa Vacilor-La Făgădău | Anul: 2017, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2017, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2018, http://ran.cimec.ro/sel.asp?codran=143860.07 [Publicaţie]
 
Fotografii sit

Scroll