Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   157255.09
Nume   Situl arheologic de la Giarmata - Baraj-1- Km 48+120-48+250
Județ   Timiş
Unitate administrativă   Giarmata
Localitate   Giarmata
Punct   Baraj-1 - Km 48+120-48+250
Reper   Situl se află la 3,2 km SEE de biserica ortodoxă din Giarmata, 4,75 km vest de biserica ortodoxă din Ianova; 6,4 km NNNV de biserica ortodoxă din Remetea Mare, amplasat pe ambele maluri ale Pârâului Bencec.
Reper hidrografic - nume   Bencec
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   deal
Utilizare teren   agricultură
Categorie   locuire
Tip   Aşezare
Descriere   Aşezarea este amplasată într-o zonă înaltă, în care începe desfăşurarea Dealurilor Lipovei, suprafaţa sitului ocupând platoul superior (plan) al unei terase înalte, mărginită pe latura ei nord-vestică de Valea Bencecului, unde terasa coboară brusc cu circa 10-15m, înspre Sud coborârea fiind mai lină, către unitatea de relief a câmpiei joase. În cercetarea preventivă au fost identificate şi cercetate 41 de complexe arheologice: 9 gropi menajere, 9 locuinţe, 10 locuinţe mari cu cuptoare “pietrar”, 11 gropi cu atribuire culturală incertă şi 2 şanţuri contemporane. Materialul constă preponderent în fragmente ceramice.
Observații   De asemenea, un aspect interesant este legat de faptul că cercetarea invazivă nu
a surprins nicio urmă din aşezarea perioadei secolelor II-IV. d. Hr., epocă care este de departe cea mai prezentă la suprafaţa sitului Giarmata 13. Acest fapt poate fi pus pe seama repartizăii acestei locuiri mai spre E, acolo unde se regăseşte densitatea mai mare de material încadrabil în această perioadă.
Data descoperirii   2011
Suprafața sitului   cca. 15 ha
Stare de conservare   medie / 08.06.2016
Riscuri antropice   Afectare parţială: 3 / 08.06.2016; Agricultură intensivă: 3 / 08.06.2016
Regim de proprietate   privată
Data ultimei modificări a fişei   02.11.2021
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Aşezare  Epoca bronzului (Epoca bronzului târziu) Cruceni-Belegiš      
Aşezare  Hallstatt (Hallstatt mijlociu) Basarabi      
Aşezare  Epoca fierului (La Tene C (sec. IV-III a.Chr.)) La Tène      
Aşezare  Evul mediu timpuriu (sec. VIII-X)        
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. periegheză 2015

* FLOCA Cristian
* ARDELEAN Adrian
* MICLE Dorel
* HALBAC Alexandru
* BOIA Constantin
* CRACIUNAS Alexandru
* BERTEA Sofia
* IORGA Darius
* PANĂ Andreea
U Timişoara * *
Arheovest * *
2. diagnoză 2011

* GOGÂLTAN Florin
* SORIN Cociș
* VITALIE Bârcă
* CORIOLAN Opreanu
* IOAN Stanciu
IA Cluj * *
3. cercetare preventivă 2011

* AURSUȚIU Adrian
* CORIOLAN Opreanu
* COCIȘ Sorin
* BÂRCĂ Vitalie
* LĂZĂRESCU Vlad
* DOBOȘ Alpar
IA Cluj * *

Bibliografie
1. Gogâltan Florin, Cociş Sorin Ilie, Bârcă Vitalie, Opreanu Coriolan, Stanciu Ioan, Raport de diagnostic arheologic Autostrada Timişoara-LIougoj, Lot 1 Km 44+500-54+520 (com. Giarmata-Remetea Mare), Timișoara, 2011 [Raport de diagnostic arheologic]
2. Ursuţiu, Adrian, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2011, Institutul Național al Patrimoniului, Bucureşti, 2012, 287, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4885&d=Giarmata-Timis-Baraj-2011 [Publicaţie]
3. Bunoiu, Victor; Vlase, Dan, 2016 [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)
4. Micle, Dorel; Floca Cristian, Studiu de fundamentare pentru definirea, instituirea si delimitarea zonelor protejate care cuprind patrimoniu arheologic pentru comuna Giarmata, județul Timiș - perimetrul "Giarmata-P.U.G.", Timișoara, 2015, 60-65 [Studiu]
 
 
Scroll