Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României
Cod RAN   160653.08
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   TL-I-s-A-05721
Nume   Sit arheologic subacvatic - Platforma continentală a litoralului românesc al Mării Negre
Județ   Tulcea
Unitate administrativă   Jurilovca
Localitate   Jurilovca
Punct   Platforma continentală a litoralului românesc al Mării Negre
Categorie   descoperire subacvatică
Tip   epavă subacvatică
Descriere   Începând cu anul 2015 Institutul de Cercetări Eco-Muzeale "Gavrilă Simion" din Tulcea a decis să demareze un proiect de documentare arheologică subacvatică a zonei litorale corespunzătoare jud. Tulcea. În anul 2016 a fost semnat un Protocol de Colaborare cu Societatea bavareză de arheologie subacvatică (Bayerische Gesellschaft für Unterwasserarchäologie din München-Kempten), ulterior fiind cooptată şi Universitatea Ludwig Maximilian din München reprezentată de Prof. dr. Bernd Päffgen. A fost stabilit un Proiect de Cercetare între cele două părţi (Underwater Archaeology of Lower Danube and Western Black Sea: Exploring Ancient Harbours and Shipwrecks in Northern Dobrudja Coastline) prevăzut a se desfăşura pe o perioadă de cinci ani (2016-2020).
Data descoperirii   2015
Stare de conservare   bună / 13.03.2017
Riscuri naturale   Animale: 5 / 13.03.2017; Tornade: 5 / 13.03.2017
Regim de proprietate   public
Data ultimei modificări a fişei   27.11.2020
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
epavă subacvatică  Epoca romană romană  

Obiectivul principal al campaniei desfăşurate în toamna anului 2016 a constat în realizarea unei documentaţii complete a epavei. Aceasta este orientată aproximativ paralel cu linia ţărmului actual. Microzona Sahalin – Gura Portiţei – Vadu a beneficiat, de-a lungul timpului, de numeroase observaţii de ordin geo-morfologic; aceste studii au indicat existenţa unui golf antic închis de actualul cordon litoral. De altfel, intrarea în complexul lagunar Razim-Sinoe-Goloviţa era încă practicată prin această zonă până acum câteva decenii când gura a fost astupată artificial pentru desalinizarea lacurilor. Toate dovezile indică faptul că epava se îndrepta spre una dintre intrările în Golful Halmyris în momentul eşuării. Cauzele sunt multiple şi pot fi doar bănuite; putem avansa ipoteza ca o combinaţie a unor factori multipli (vreme nefavorabilă, contra-vânturi, intrarea îngustă în golf, existenţa unor bancuri de nisip şi supraîncărcarea) au condus la scufundarea vasului.
Din punct de vedere metodologic, în campania din toamna anului 2016 echipa s-a concentrat pe realizarea unui foto-mozaic al resturilor vizibile deasupra sedimentului – încărcătura de amfore şi resturile din lemnăria navei. Acest foto-mozaic, odată realizat, a servit ca bază pentru realizarea ortofotoplanului georeferenţiat, pentru desenele de detaliu şi pentru o viitoare reconstrucţie 3D a sitului. Ultima se poate realiza într-un program dedicat (eg. 3D StudioMax) şi poate fi printată în 3D în scopul valorificării epavei în scop muzeal.
Alături de realizarea acestui foto-mozaic, unele segmente ale epavei, în particular zona catargului, au fost alese pentru desene de detaliu. Pentru realizarea acestora a fost folosit un cadru din plastic, cu dimensiunea de 1x1 m. În lipsa unei metodologii clare privind conservarea încărcăturii epavei, dar mai ales datorită spaţiului necesar depozitării celor aproximativ 1000 de amfore întregi sau întregibile, pe parcursul documentării a fost recuperată o singură amforă în vederea studierii din punct de vedere tipologic şi al pastei. Aceasta a fost predată Laboratorului de restaurare şi conservare al ICEM Tulcea unde a fost curăţată şi stabilizată.
Structurile vizibile deasupra sedimentului (elemente de încărcătură şi lemnăria epavei) acoperă o zonă de cca. 9,5x5 m. Amforele sunt concentrate pe o arie de cca. 35 m. Totuşi, o zonă importantă a epavei este acoperită de sediment; pe această suprafaţă sunt vizibile segmente din coastele epavei şi fragmente ceramice din amfore deranjate, probabil, de plasele pescarilor. Astfel, pe baza acestor observaţii şi a comparaţiilor cu alte nave de epocă romană, epava este un exemplu al unui vas comercial de dimensiuni medii, de cca. 15-20 m în lungime şi 5 m în lăţime, construit pentru transportul unor produse comerciale cerute în zona vest-Pontică (vin, ulei); transportul altor mărfuri şi al pasagerilor nu poate fi exclus ab initio.
Pe parcursul cercetărilor a fost prelevată o probă din lemnăria epavei care a fost trimisă la „Leibniz Labor for Altersbestimmung and Isotopenforschung” al Universităţii din Kiel, Germania. Din datele furnizate de acest laborator rezultă că epava este datată în a doua jumătate a secolului II p.Chr.
Calculele primare indică prezenţa a mai mult de 1000 de amfore, dintre care majoritatea sunt întregi şi se află încă, în poziţia originală. Alături de încărcătura propriu-zisă constând din amfore, probabil pentru transportul vinului din regiunile sud-est pontice, încărcătura poate fi completată, prin analogii cu situaţii similare din bazinul Mării Egee şi Mediterana, cu obiecte aparţinând echipajului (veselă pentru prepararea alimentelor şi servit), vase pentru depozitarea alimentelor pe parcursul voiajului, obiecte de toaletă şi accesorii vestimentare, instrumente de iluminat (lucerne), monede, etc.
La fel ca în cazul încărcăturii, sistemul constructiv al navei (lemnăria) este bine păstrată, fapt extrem de rar în cazul epavelor din această perioadă descoperite în Marea Neagră sau Mediterana. Deasupra sedimentului este vizibilă structura esenţială a unei nave: coastele şi catargul. Combinate, aceste dovezi indică una dintre cele mai bine epave de epocă romană timpurie descoperită vreodată în Marea Neagră, dacă nu prima de acest fel. Din păcate, întreaga lemnărie expusă a epavei este afectată de „viermii de corabie” – Teredo navalis L. Catargul are un diametru de 53 cm la bază (deasupra sedimentului) şi este, de asemenea, afectat de acţiunea viermilor de corabie. În schimb, piesa din lemn interpretată iniţial (în luna martie) drept cârmă este, de fapt, un alt fragment de coastă. Aceasta a fost dislocată din locul iniţial de plasele pescăreşti. În total, opt coaste sunt vizibile deasupra sedimentului. Pietrele de ascuţit vizibile în primăvară nu au mai fost observate în toamna acestui an. De asemenea, un dolium prezintă urme de distrugere, la fel ca alte numeroase amfore situate în zona provei.

TL-I-m-A-05721.04 
Vestigii arheologice subacvatice  epocă grecească greacă     TL-I-m-A-05721.06 
Vestigii arheologice subacvatice  elenistică elenistică     TL-I-m-A-05721.05 
Vestigii arheologice subacvatice  Epoca romano-bizantină romană-bizantină     TL-I-m-A-05721.03 
Vestigii arheologice subacvatice  Epoca medievală       TL-I-m-A-05721.02 
Vestigii arheologice subacvatice  Epoca modernă       TL-I-m-A-05721.01 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. cercetare sistematică 2019

* BUCHOLC Anna
* KUJDA Bartłomiej
* BAJTLER Marta
* LEMKE Martin
* TRUSZ Karolina
* MIHU-PINTILIE Alin
* NUȚU George
* PARASCHIV Dorel
* MOCANU Marian
* POPA Mircea
Institutul de Cercetări Eco-Muzeale din Tulcea * *
Institutul de Cercetări Interdisciplinare, Departamentul de Ştiinţe, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iași * *
Antiquity of Southeastern Europe Research Center University of Warsaw * *
Institute of Mediterranean and Oriental Cultures Polish Academy of Science, Warsaw * *
Institute of Archaeology University of Warsaw * *
2. cercetare sistematică 2018

* DIMITRIU Radu G
* POPA Adrian
* BARBU Marius B.
* KREßNER Eric
* PÄFFGEN Max
* PÄFFGEN Bernd
* FIEDERLING Max
* HEINZLMEIER Michael
* ANTON Daniel
* PARASCHIV Dorel
* RUSU Vera
* NUȚU George
* POPA Mircea
Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea * *
Ludwig Maximilians - Universität München * *
Philipps-Universität Marburg * *
GeoEcoMar București * *
3. Cercetrae sistematică 2017

Epava Rusu

* NUȚU George
* RUSU Vera
* PÄFFGEN Bernd
* PFLEDERER Tobias
* AHL Maximilian
* REITZ Jurgen
* PRELL Marcus
* PUZOS Nicolas
Ludwig-Maximilians Universität München * *
ICEM Tulcea * *
Bayerische Gesellschaft für Unterwasserarchäologie * *
4. cercetare sistematică 2016

* NUȚU George
* PÄFFGEN Bernd Irmfried
* PFLEDERER PFLEDERER Tobias
* FIEDERLING, Max
* AHHL Maximilian
Institutul de Cercetări Eco-Muzeale "Gavrilă Simion" Tulcea * *
Ludwig-Maximilians Universität München - LMU München / Bayerische Akademie der Wissenschaften - BAW München * *
Bayerische Gesellschaft für Unterwasserarchäologie - BGfU * *
5. diagnoză 2016

* PFLEDERER Tobias
* FIEDERLING Max
* AHL Maximilian
* PÄFFGEN Bernd Irmfried
* NUȚU George
ICEM Tulcea * *
Ludwig-Maximilians Universität München - LMU München * *
Bayerische Gesellschaft für Unterwasserarchäologie - BGfU * *

Bibliografie
1. Lista Monumentelor Istorice, Institutul Național al Patrimoniu, 2015, 2503-2504, http://patrimoniu.gov.ro/images/lmi-2015/LMI-TL.pdf [Baza LMI] (sursa fişei de sit)
2. Nuțu, George, Punct: Epava Rusu | Anul: 2016, Cronica cercetărilor arheologice din România, campania 2016, Institutul Național al Patrimoniu, 2017, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=5723&d=Epava-Rusu-Constanta-Epava-Rusu-2016 [Publicaţie]
3. George Nuțu, 19. Gura Portiţei, jud. Tulcea Platforma continentală a litoralului românesc al Mării Negre, între Golful Musura la nord și zona situată la sud de Gura Portiţei; Punct: Epava Rusu [Portița A], Cronica cercatărilor aheologice din România, campania 2017, Institutul Național al Patrimoniu, Bucureşti, 2018, 41-42, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=5953&d=Gura-Portitei-Tulcea-Epava-Rusu-[Portita-A]-2017 [Publicaţie]
4. Nuțu, George et all, Jurilovca | Judeţ: Tulcea | Punct: Epava Rusu [Portiţa A] | Anul: 2018, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2018, Institutul Național al Patrimoniului în parteneriat cu Muzeul Național Brukenthal, Sibiu, 2019, 69-72, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=6127&d=Jurilovca-Tulcea-Epava-Rusu-[Portita-A]-2018 [Publicaţie]
5. Nuțu, George, Cronica cercatărilor aheologice din România. Campania 2019, 33. Gura Portiţei, jud. Tulcea, Institul Național al Patrimoniului în parteneriat cu Muzeul Județean Buzău, 2020, 163 -166, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=6331&d=Jurilovca-Tulcea-20-D%92Amato-2016-Bounegru-Zahariade-1996-21-Romanescu-2013-22-Romanescu-et-al-2015-23-Dimitriu-et-al-2018-24-Romanescu-2013-2019 [Publicaţie]
6. Heinzlmeier, Michael et all, Jurilovca | Judeţ: Tulcea | Punct: Epava Rusu [Portiţa A] | Anul: 2018, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 208, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2019, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=6128&d=Jurilovca-Tulcea-Epava-Rusu-[Portita-A]-2018 [Publicaţie]
7. Dumitriu, Radu et all, Jurilovca | Judeţ: Tulcea | Punct: Epava Rusu [Portiţa A] | Anul: 2018, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2018, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2019, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=6130&d=Jurilovca-Tulcea-Epava-Rusu-[Portita-A]-2018 [Publicaţie]
8. Rusu, Vera, Jurilovca | Judeţ: Tulcea | Punct: Epava Rusu [Portiţa A] | Anul: 2018, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2018, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2019, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=6131&d=Jurilovca-Tulcea-Epava-Rusu-[Portita-A]-2018 [Publicaţie]
 
Fotografii sit

Scroll