Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   161160.03
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   TL-I-s-B-05878
Nume   Situl de la Peceneaga - Dealul Cazacului
Județ   Tulcea
Unitate administrativă   Peceneaga
Localitate   Peceneaga
Punct   Dealul Cazacului (Măgura Cazacului, Movila Cazacului)
Reper   Situl este situat la cca. 700-800 m sud de localitate, pe partea dreaptă a DJ Peceneaga-Ostrov.
Reper hidrografic - nume   Dunărea
Reper hidrografic - tip   fluviu
Forma de relief   deal
Utilizare teren   agricultură
Categorie   locuire
Tip   aşezare
Descriere   Prezenţa unui sit arheologic în zonă este semnalată de către P. Polonic, care afirma că "La sud de sat găsim, în jurul Dealului Cazacilor, urmele unui val care seamănă să fie modern fiincă şanţul lui este construit spre interior, deci pentru apărare. Cred că el este construit de ruşi în timpul războiului lor cu turcii, ce ne arată şi numele dealului de Cazaci".
De fapt, în vecinătatea "Movilei Cazacului" (Dealul Cazacilor la Polonic), de jur-împrejurul acesteia se întinde o aşezare getică de perioadă elenistică, fortificată cu val şi şanţ; suprafaţa acesteia e de 10,18 ha. Din perimetrul aşezării au fost recoltate fragmente de amfore (în special thasiene) datate în sec. IV-III a. Chr.
Suprafața sitului   10 ha
Riscuri antropice   Afectare parţială: 3 / 24.05.2021
Data ultimei modificări a fişei   20.12.2021
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Necropolă tumulară  La Tène geto-dacică     TL-I-m-B-05878.02 
Val  Eneolitic neprecizată     TL-I-m-B-05878.01 
Aşezare  Epoca elenistică (sec. IV-III a. Chr.) getică  

În jurul „Movilei Cazacului” se găseşte o aşezare getică de perioadă elenistică, cu o suprafaţă de peste 10 ha. Din perimetrul aşezării au fost recoltate fragmente de amfore (în special thasiene) datate în sec. IV-III a. Chr.

 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. cercetare preventivă 2014

* IACOB Mihaela
* PARASCHIV Dorel
* MOCANU Marian
* STAN Diana
* PANAIT Valentin
ICEM Tulcea * *

Bibliografie
1. Lista monumentelor istorice 2004, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. III, 2004, p. 2274, poz. 321-323 [ordin MC]
2. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (sursa fişei de sit)
3. Sîrbu, Valeriu, Nouvelles considérations générales concernant l’importation des amphores greques sur le territoire de la Roumanie (les VIe-Ier siècles av.n.è.), Pontica, XVI, Constanţa, 1983, 51 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
4. Cronica cercetărilor aheologice din România, campania 2014, Institutul Național al Patrimoniului, 2015, 229-230, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=5469&d=Peceneaga-Tulcea-La-Piscul-Sarat-Dealul-Cazacului-Valea-Hogii-Movila-Breazului-La-Ceardace-2014 [Publicaţie]
5. Simon, Alexandru; Simon Gabriel; Deacu, Adina Iuliana; Mican, Daniela, Actualizare Plan Urbanistic General și regulamentul local de urbanism comuna Peceneaga , județul Tulcea, vol. 1, 2013-2014, 75 [PUG]
 
 
Scroll