Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   161160.04
Nume   Tell-ul la Peceneaga - Valea Hogii
Județ   Tulcea
Unitate administrativă   Peceneaga
Localitate   Peceneaga
Punct   Valea Hogii (Cetatea Băltina)
Reper   Se află la 3000 m nord de localitatea Ostrov, la 140 m vest de DJ 222F, pe malul estic al Bălţii Băltina din apropierea Braţului Măcin.
Forma de relief   deal
Utilizare teren   păşune
Categorie   locuire civilă şi militară
Tip   fortificaţie
Descriere   Tell-ul oval, cu diametre de 80 x 70 m, este distrus parţial de excavator, precum şi de un drum de exploatare agricolă ce îl traversează pe latura de vest.
Întreg situl se întinde pe o lungime de 2400 m, pe un promontoriu limitrof bălţii Băltina. La limita de sud situl ocupă şi o suprafaţă din partea de nord a Văii Hogei, respectiv zona debuşeului acesteia în balta Băltina. Situl reprezintă de fapt o înşiruire de urme de locuire, începând cu o aşezare elenistică la limita de nord, o întinsă aşezare romană - până pe versantul Văii Hogei, tell-ul Băltina şi o aşezare gumelniţeană localizată la sud de Tell.
Observații   Situl se întinde pe raza a două UAT-uri, respectiv Peceneaga, Cod RAN 161160.04 şi Ostrov, cod RAN 161115.02.
Trebuie specificat faptul că în zonă sunt foarte mulţi tumuli – dacă excavatorul amintit nu ar fi afectat staţiunea, tell-ul putea să fie foarte lesne confundat cu unul dintre ei. De altfel, şi unele populaţii au confundat tell-ul cu un tumul, practicând o serie de înmormântări secundare.
Data descoperirii   2003
Suprafața sitului   13545 mp
Stare de conservare   grav afectat / 24.05.2021
Riscuri antropice   Afectare parţială: 4 / 24.05.2021
Data ultimei modificări a fişei   24.05.2021
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Aşezare fortificată  Epoca romană târzie    

În urma campaniei din 2014 au fost descoperite ţigle de epocă romană, la care se adaugă mai multe blocuri fasonate din calcar

 
Locuire  Eneolitic Gumelniţa      
Locuire  Hallstatt Babadag      
Locuire  La Tène (sec. V-II a. Chr.)        
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. cercetare preventivă 2014

* IACOB Mihaela
* PARASCHIV Dorel
* MOCANU Marian
* STAN Diana
* PANAIT Valentin
Institutul de Cercetări Eco-Muzeale * *

Bibliografie
1. Iacob, Mihaela, Cronica cercatărilor aheologice din România, campania 2014, 2015, 229-230, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=5469&d=Peceneaga-Tulcea-La-Piscul-Sarat-Dealul-Cazacului-Valea-Hogii-Movila-Breazului-La-Ceardace-2014 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
2. Paraschiv, Dorel; Micu Cristian, Un nouveau tell de la culture de Gumelniţa en Dobroudja, StAntiqua, 9, Iași, 2003, 119-138 [Publicaţie]
3. Bem, Cătălin, Ostrov Cetatea Baltina/Valea Hogii, com. Ostrov, jud. Tulcea [Fişă de sit]
4. Bem, Cătălin, 2009 [Fişă de sit]
5. Jugănaru, Gabriel; Parnic, Valentin, Raport de diagnostic arheologic, 2015, 68-72 [PUG]
6. Simon, Alexandru; Simon Gabriel; Deacu, Adina Iuliana; Mican, Daniela, Actualizare Plan Urbanistic General și regulamentul local de urbanism comuna Peceneaga , județul Tulcea, vol. 1, 2013-2014, 79-80 [PUG]
 
 
Scroll