Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   60446.01
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   CT-I-s-B-02724
Nume   Situl arheologic de la Palazu Mare
Județ   Constanţa
Unitate administrativă   Municipiul Constanţa
Localitate   Palazu Mare
Reper   Situl se întinde de-a lungul malului de sud-vest al lacului Siutghiol (la distanţe cuprinse între 150 şi 500 m de acesta), începând din partea de Nord a cartierului Palazu Mare şi până în apropiere de valea Cişmelelor (incinta RAJA din zona cişmelei turceşti). Cuprinde în mare parte terenuri aflate în intravilanul municipiului Constanţa. Cuprinde proprietăţile aflate pe următoarele străzi: str. Prelungirea Alexandru Sahia, str. Santinelei, intr. Santinelei, str. Grâului, str. Petre Dascălu, str. Gardeniei, str. Ciceu, str. Doamnei, str. Cerna, str. Brebenei, str. Codrilor, str. Bega, str. Novaci, str. Nada Florilor, str. General Vasile Milea, str. Aviator Mircea Zorileanu, str. Nicolae Capşa, str. Tineretului, str. Rovine, str. Vintilă Brătianu, str. Ştefan Dărăscu, str. Theodor Pallady, str. Camil Ressu, str. Iosif Iser, str. Ionel Teodoreanu, str. Tache Ionescu, str. Iuliu Maniu, str. Prelungirea Recoltei, str. Corneliu Baba, str. Henri Coandă, str. Barbu Catargi, str. Jean Bart, str. Mihail Drumeş, str. Marin Preda, str. Emil Cioran, bd. Tomis.
Reper hidrografic - nume   Siutghiol
Reper hidrografic - tip   lac
Forma de relief   câmpie
Utilizare teren   agricultură; locuire
Categorie   locuire civilă şi descoperire funerară
Tip   aşezare şi necropolă
Descriere   În cercetările preventive din perioada 2017-2021 s-au descoperit complexe de locuire din preistorie (gropi neolitice şi de epoca bronzului), structuri din epoca romană (tronsoane din apeductul de tip canalis structilis care alimenta oraşul Tomis, locuinţe cu ziduri din piatră, şanţuri de lotizare, gropi rituale, gropi de provizii), urme de locuire din perioada medievală timpurie (bordeie, gropi, platforme de piatră) şi elemente aparţinând fostei aşezări otomane (bordeie şi gropi menajere).
Data descoperirii   sfârşitul sec. XIX
Suprafața sitului   110 ha
Stare de conservare   precară / 23.11.2021
Riscuri naturale   Exces de apă în sol: 4 / 23.11.2021
Riscuri antropice   Demolare: 3 / 23.11.2021; Afectare parţială: 4 / 23.11.2021
Regim de proprietate   public şi privat
Data ultimei modificări a fişei   23.11.2021
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Aşezare  Epoca romană (secolele II-IV)       CT-I-m-B-02724.01 
Necropolă  Neolitic Hamangia / Varna     CT-I-m-B-02724.02 
Aşezare  Neolitic Hamangia / Varna      
Locuire  Epoca bronzului Coslogeni ?      
Fortificaţie  Epoca romană (sec. II-IV p. Chr)        
Apeduct  Epoca romană (sec. II-III p. Chr)        
Locuire  Epoca medievală timpurie (sec. IX-XI p. Chr.)        
Locuire  Otomană (sec. XVII-XIX p. Chr.)        
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. cercetare preventivă 2017

* BĂJENARU Constantin
* VASILESCU Dan
* LASCU Marius Florin
IAB * *
MINAC * *

Bibliografie
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (sursa fişei de sit)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis /16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/ 2004, vol. II, București, 2004, p. 965, poz. 370, 371, 372 [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
3. Irimia, Mihai, Noi mărturii arheologice privind a doua epocă a fierului în Dobrogea, Pontica, XXIV, Constanţa, 1991, 112 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
4. Băjenaru, Constantin, Proiect de cercetare arheologică preventivă - Constanța, str. Gardeniei, f.n., lot 2/2/2, 2018 [Document de arhivă]
5. Băjenaru, Constantin et all, Constanţa | Punct: Aşezarea romană de la Constanţa - cartier Palazu Mare | Anul: 2017, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2017, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2018, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=5999&d=Constanta-Asezarea-romana-de-la-Constanta--cartier-Palazu-Mare-2017 [Publicaţie]
6. Bordenache, G., La triade eleusina a Tomis, Studii Clasice, IV, 1962, 281 [Publicaţie]
7. Galbenu, Doina, Nouvelles donées concernant le début de la civilisation de Gumelnita de Dobrogea, Dacia NS, 10, 1966, 321-325 [Publicaţie]
8. Galbenu, Doina, Aşezări neolitice de pe teritoriul oraşului Constanţa, Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice a Muzeelor de Istorie, vol. I, 1964, 72-75 [Publicaţie]
9. Bucovală, Mihai; Papuc, Gheorghe, Date noi despre fortificaţia de la Ovidiu - mun. Constanţa, Pontica, XIV, Constanța, 1981, 211-216 [Publicaţie]
10. Ionescu, Mihai, Cercetări perieghetice pe malul lacului Siutghiol, SCIVA, 39, 3, 1988, 316-319 [Publicaţie]
11. Băjenaru, Constantin, 2021 [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)
 
Fotografii sit

Scroll