Română   English Ministerul Culturii
Repertoriul Arheologic Naţional (RAN)
Informaţii despre SIT Localizează pe harta României *
Cod RAN62618.01
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010CT-I-s-A-02726
NumeSitul arheologic de la Pantelimon - Cetatea Ulmetum
JudețConstanţa
Unitate administrativăPantelimon
LocalitatePantelimon
PunctCetate
ReperSitul arheologic se află în marginea estică a satului Pantelimon, încadrat geografic în Podişul Casimcei, la 100 m nord de pârâul Pantelimon .
Categorielocuire
Tipcetate
Suprafața sitului 224 mp
Stare de conservaremedie / 25.01.2016
Riscuri naturaleInundaţii: 3 / 25.01.2016; Animale: 4 / 25.01.2016
Riscuri antropiceFurturi: 1 / 25.01.2016
Regim de proprietatepublic
ProprietarConsiliul Local Pantelimon
Data ultimei modificări a fişei18.12.2020
 
Descoperiri în cadrul sitului:
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Descriere/ Observații Cod LMI
Cetate  Epoca romană târzie (sec. IV-VI) romană Planul cetăţii fortificate are forma unui triunghi cu una dintre laturi arcuită, fiind apărată de 6 turnuri patrulatere, trei turnuri circulare, de colţ, şi patru turnuri semicirculare, de poartă, toate aşezate în afara zidului. Sunt atestate 4 niveluri de locuire, cu o perioadă de întrerupere. Ultimul nivel de locuire în cetate aparţine cel mai probabil perioadei reconstrucţiei din timpul lui Iustinian, în timp ce primul nivel este datat în ultimul sfert al sec. IV şi la începutul sec. V (Teodosius I). CT-I-m-A-02726.01 
Castru de pământ  Epocă romană romană Castrul a fost identificat de Vasile Pârvan la o distanţă de 2,5 km spre nord-est, la confluenţa dintre pârâul Pantelimon şi râul Casimcea, la 1,5 km sud de marginea satului Pantelimonu de Jos.
Castrul are dimensiunile aproximative de 220 x 150m.
CT-I-m-A-02726.02 
Aşezare  Epoca romană timpurie (sec. II - IV) romană Materiale şi complexe de epocă romană, specifice secolelor II-IV, par mult mai prezente de-a lungul incintei de sud, acestea putând fi legate de existenţa cunoscutului vicus Ulmetum, a cărui existenţă precede ridicarea fortificaţiei în cea de a doua jumătate a secolului IV p.Chr.

Materiale aparţinând acestei perioade au fost identificate şi în afara perimetrului fortificaţiei, în sectorul "Cartaş - cuptor Panaitescu" la SV de cetate.
 
Basilica  Epoca romană târzie (sec. V p. Chr.)   Basilica, cu trei nave, cu criptă şi narthex, a fost scoasă din uz începând cu ultimul sfert al secolului VI-lea. Momentul construirii este databil la sfârşitul sec. IV - începutul sec. V.  
Necropolă  Epocă romană (sec. IV p. Chr.)   Au fost descoperite mai multe morminte databile în sec IV p. Chr., atât corespunzătoare primei perioade de locuire a cetăţii fortificate (final de sec. IV p. Chr.), cât şi perioadei anterioare - început de sec. IV p. Chr., inclusiv un mormânt de copil.  
Aşezare  Epocă medievală târzie otomană A fost surprins în cercetările arheologice un nivel de călcare medieval, în sectorul SV, dar şi în sectorul extra-muros "Cartaş-cuptor Panaitescu". Ceramica specifică (smalţ de culoare verzuie sau galbenă) şi monedele recuperate asigură datarea nivelului în sec. XVI-XVII. Cel mai probabil acest nivel otoman ilustrează faza finală de demantelare a zidurilor cetăţii.  
Aşezare  Epoca romano-bizantină (secolele II-XIII p.Chr.)   Cercetările arheologice efectuate aici, începând cu anul 2010, au evidenţiat urme de locuire din epoca medievală timpurie (sec. VIII-X). Au fost descoperite locuinţe adâncite şi gropi de diverse întrebuinţări, dar şi urme de locuire de perioadă romană din sec VI, posibil asociate cu refacerea iustiniană, precum şi gropi de sec. II-III, IV-V (probabil vicus Ulmetum).

În apropiere s-a descoperit un cuptor pentru ars materiale de construcţii, cercetat de A. Panaitescu în anul 1980.
 
Castru de marş  romană   Castrul este orientat cu laturile lungi pe direcţia nord-sud, având o lungime de aproximativ 200m. Lăţimea incintei se restrânge treptat de la sud la nord: 115m (latura de nord), 125m (zona centrală) şi 135m (latura de sud). mai bine se păstrează în teren laturile de vest şi de sud. Eroziunea accentuată a terenului a condus la surparea unor porţiuni importante din laturile de nord şi de est. Cercetarea de la suprafaţa terenului nu a oferit elemente de datare, lipsind aproape cu desăvârşire fragmente ceramice sau de materiale de construcţie.

Castrul a fost identificat mai întâi prin fotografiile aeriene şi satelitare şi validat de cercetările de teren, în cadrul proiectului de cercetare Archaeomap.
 
 
Cercetare:
  Tip cercetare An cercetare Număr campanie Observații Colectiv Instituţii
1. 2019
Nume Prenume Rol
TALMAȚCHI Gabriel 1
VASILESCU Dan 1
BEJINARIU Constantin 1
Instituţia Rol
Muzeul de Istorie Națională şi Arheologie Constanţa 1
2. cercetare preventivă 2018 1 S-au executat săpături pe terenul situat în satul Pantelimonu de Sus, în capătul str. Mieilor, pe un amplasament unde se propune construirea unei stații de epurare a apei provenite din sistemul de canalizare al localității. În urma cercetării au fost identificate 36 de complexe arheologice, încadrate cronologic după cum urmează: sec. II-III (3); sec. IV-V (7); sec. VI (11); sec. VIII-X (5); sec. XVII-XVIII (4). Restul complexelor reprezintă gropi menajere contemporane sau complexe cu inventar atipic, constând în șanț de delimitare sau pentru scurgerea apei și gropi pentru întrebuințări diverse (sec. II-III), gropi de forme diferite pentru întrebuințări diverse (sec. IV-V), gropi pentru extragerea pământului galben și complexe cu funcționalitate incertă (sec. VI), locuințe adâncite și gropi de diverse întrebuințări (sec. VIII-X), locuințe și gropi (sec. XVII-XVIII).
Nume Prenume Rol
TALMAȚCHI Cristina 1
GRIGORUȚĂ Oana 1
NOPCEA Cătălin Mircea 1
BĂJENARU Constantin 1
VASILESCU Dan 1
Instituţia Rol
Muzeul de Istorie Națională şi Arheologie Constanţa 1
3. cercetare sistematică 2018 2
Nume Prenume Rol
TALMAŢCHI Gabriel Mircea 1
BĂJENARU Constantin 1
TALMAŢCHI Cristina 1
PETCU Radu 1
NOPCEA Cătălin Mircea 1
POTÂRNICHE Tiberiu 1
VASILESCU Dan 1
LUNGU Liviu 1
Instituţia Rol
Muzeul de Istorie Națională şi Arheologie Constanţa 1
4. cercetare sistematică 2017 Au continuat cercetările în sectorul Sud-Vest în zona extra-muros din imediata apropiere a turnului T8, și în sectorul Sud (între bazilică și praetorium).
Nume Prenume Rol
NOPCEA Cătălin-Mircea 3
TALMAȚCHI Gabriel 3
VASILESCU Dan 2
BĂJENARU Constantin 1
PETCU Radu 1
Instituţia Rol
Muzeul Naţional de Istorie a României 1
Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti 2
Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa 3
5. cercetare sistematică 2016 S-au realizat cercetări în Sectorul Sud și sectorul "Cartaș-cuptor Panaitescu".
Nume Prenume Rol
TALMAȚCHI Gabriel Mircea 1
BĂJENARU Constantin 1
PARASCHIV-TALMAȚCHI Cristina 1
NOPCEA Cătălin 1
POTÂRNICHE Tiberiu 1
LUNGU Liviu 1
VASILESCU Dan 1
Instituţia Rol
Muzeul de Istorie Națională şi Arheologie Constanţa 1
6. cercetare sistematică 2015 S-au realizat cercetări în Sectorul Sud (bazilica paleocreștină) și în Sectorul de Sud-Vest.
Nume Prenume Rol
BĂJENARU Constantin 1
LUNGU Liviu 1
NOPCEA Cătălin-Mircea 1
POTÂRNICHE Tiberiu 1
VASILESCU Dan 1
TALMAȚCHI Cristina 1
TALMAȚCHI Gabriel 1
Instituţia Rol
Muzeul de Istorie Națională şi Arheologie Constanţa 1
7. cercetare sistematică 2014 S-au realizat cercetări în sectoarele Est (intramuros și extramuros) și Sud, după o întrerupere de doi ani. S-a dezvelit în suprafață întreaga bazilică paleocreștină, înregistrându-se topografic și fotografic cu ajutorul mijloacelor UAV întregul monument.
Nume Prenume Rol
TALMAȚCHI Gabriel Mircea 1
BĂJENARU Constantin 1
NOPCEA Cătălin 1
VASILESCU Dan 1
Instituţia Rol
Muzeul de Istorie Națională şi Arheologie Constanţa 1
8. cercetare sistematică 2012 S-au realizat cercetări în Sectoarele Vest, Sud-Vest, Est, la Poarta de Nord-Vest și în sectorul "Cartaş-cuptor Panaitescu".
Nume Prenume Rol
IONESCU Mihai 3
GĂMUREAC Emilian 2
TALMAȚCHI Gabriel Mircea 1
BĂJENARU Constantin 1
PAPUC Ghiorghe 1
COVACEF Zaharia 1
TALMAȚCHI Cristina 1
NOPCEA Cătălin Mircea 1
POTÂRNICHE Tiberiu 1
LUNGU Liviu 1
VASILESCU Dan 1
Instituţia Rol
Muzeul de Istorie Națională şi Arheologie Constanţa 1
Ministerul Culturii 2
MA Callatis 3
9. cercetare sistematică 2011 S-au realizat cercetări în Sectorul Poarta de Nord-Vest, Sectorul Vest, Sud-Vest și Sud (bazilica paleocreștină), precum și în sectorul "Cartaş-cuptor Panaitescu".
Nume Prenume Rol
IONESCU Mihai 3
GĂMUREAC Emilian 2
TALMAȚCHI Gabriel 1
BĂJENARU Constantin 1
PAPUC Ghiorghe 1
COVACEF Zaharia 1
NOPCEA Cătălin-Mircea 1
TALMAȚCHI Cristina 1
POTÂRNICHE Tiberiu 1
LUNGU Liviu 1
MITROI Octavian 1
Instituţia Rol
Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa 1
Ministerul Culturii 2
Muzeul de Arheologie Mangalia 3
10. cercetare sistematică 2010 S-au realizat cercetări în sectorul Nord, sectorul Vest, poarta de N-V, sectorul Sud (bazilica paleocreștină) și sectorul "Cartaş-cuptor Panaitescu" (extramuros).
Nume Prenume Rol
GĂMUREAC Emilian 2
PAPUC Ghiorghe 1
TALMAȚCHI Gabriel 1
COVACEF Zaharia 1
LUNGU Liviu 1
BĂJENARU Constantin 1
NOPCEA Cătălin Mircea 1
TALMAȚCHI Cristina 1
POTÂRNICHE Tiberiu 1
Instituţia Rol
Muzeul de Istorie Națională şi Arheologie Constanţa 1
MCPN 2
11. cercetare sistematică 2009 Cercetarea arheologică s-a realizat în sectorul Sud, în zona bazilicii paleocreștine.
Nume Prenume Rol
LEPĂDATU Dan 3
VASILESCU Dan 2
HEROIU Andrei 2
PETCU Radu 2
DOBROTĂ Sebastian 2
PAPUC Ghiorghe 1
COVACEF Zaharia 1
LUNGU Liviu 1
TALMAȚCHI Gabriel 1
BĂJENARU Constantin 1
NOPCEA Cătălin Mircea 1
Instituţia Rol
Muzeul de Istorie Națională şi Arheologie Constanţa 1
Universitatea Ovidius Constanța 2
UAIC Iaşi 3
12. cercetare sistematică 2008 S-au realizat cercetări în sectorul Nord (poarta de NV), sectorul Vest (extramuros), sectorul Sud (turnul 8), sectorul Est și sectorul Sud (bazilica).
Nume Prenume Rol
VASILESCU Dan 2
HEROIU Andrei 2
PETCU Radu 2
DOBROTĂ Sebastian 2
PAPUC Ghiorghe 1
COVACEF Zaharia 1
LUNGU Liviu 1
TALMAȚCHI Gabriel 1
BĂJENARU Constantin 1
NOPCEA Cătălin 1
Instituţia Rol
Muzeul de Istorie Națională şi Arheologie Constanţa 1
Universitatea Ovidius 2
13. cercetare sistematică 2007 S-au continuat cercetările în sectorul de Est (secțiunea SB și bazilica creștină) și s-au realizat săpături extramuros în sectoarele Nord și Sud.
Nume Prenume Rol
LUNGU Liviu 2
TALMAŢCHI Gabriel 2
BĂJENARU Constantin 2
NOPCEA Cătălin 2
COVACEF Zaharia 2
PAPUC Ghiorghe 1
Instituţia Rol
Muzeul de Istorie Națională şi Arheologie Constanţa 1
14. cercetare sistematică 2006 S-au continuat cercetările în sectorul de Vest și de Nord și s-au inițiat cercetări în sectorul de Est.
Nume Prenume Rol
COJOCEA Mircea 2
DROBOTĂ Sebastian 2
HEROIU Andrei 2
PETCU Radu 2
ȘOVA Constantin 2
VASILESCU Dan 2
PAPUC Ghiorghe 1
BĂJENARU Constantin 1
CHERA Constantin 1
COVACEF Zaharia 1
LUNGU Liviu 1
TALMAȚCHI Gabriel 1
NOPCEA Cătălin 1
Instituţia Rol
Muzeul de Istorie Națională şi Arheologie Constanţa 1
Universitatea Ovidius 2
15. cercetare sistematică 2005 S-au continuat cercetările în sectorul Vest și s-au realizat primele cercetări în sectorul Nord.
Nume Prenume Rol
CARABUZ Tănase 2
TOBOL Dragoș 2
STRAT Marieta 2
BOBE Cornelia 2
PAPUC Ghiorghe 1
LUNGU Liviu 1
COVACEF Zaharia 1
Instituţia Rol
Muzeul de Istorie Națională şi Arheologie Constanţa 1
Universitatea Ovidius 2
16. cercetare sistematică 2004 1 În anul 2004, la 90 de ani după încheierea săpăturilor conduse de Vasile Pârvan, s-au reluat săpăturile în cetatea Ulmetum ca parte a Programului Naţional de Cercetări Arheologice 3 - "Scythia Minor". S-a realizat un sondaj și o secțiune în dreptul porții de SV.
Nume Prenume Rol
OPRIȘ Ioan C. 2
PAPUC Ghiorghe 1
COVACEF Zaharia 1
CHERA Constantin 1
BĂJENARU Constantin 1
TALMAȚCHI Gabriel 1
LUNGU Liviu 1
Instituţia Rol
Muzeul de Istorie Națională şi Arheologie Constanţa 1
FIB 2
17. cercetare geofizică 2004 2
Nume Prenume Rol
SCURTU Florin 1
Instituţia Rol
GEI-PROSECO București 1

Bibliografie
1. Covacef, Zaharia, Ulmetum 2004 - după 90 de ani, Pontica, 37-38, Constanţa, 2004-2005, 439-451 [Publicaţie]
2. Pârvan, Vasile, Ulmetum, II, 300, 1-3 [Publicaţie]
3. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (sursa fişei de sit)
4. Covacef, Zaharia, Pantelimon-Ulmetum, 2005 [Fişă tehnică] (sursa fişei de sit)
5. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis /16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/ 2004, vol. II, București, 2004, 965, 374, 375, 376 [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
6. Pantelimonul de Sus - Ulmetum, 2007 [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)
7. Papuc, Gheorghe, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2004, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2005, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3188 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
8. Papuc, Gheorghe, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2007, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3940 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
9. Covacef, Zaharia, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2005, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3458 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
10. Papuc, Gheorghe, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3725 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
11. Papuc, Gheorghe, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3727 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
12. Papuc, Gheorghe, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3726 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
13. Papuc, Gheorghe, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2005, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3457 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
14. Munteanu, M.; Ocheşanu, R.,, Descoperiri monetare în satele din Dobrogea romană (sec. I-III e.n.), Pontica, VIII, Constanţa, 1975, 175-213 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
15. Papuc, Gheorghe, Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2008 - VALACHICA XXI-XXII, CIMEC - Institutul de Memorie Culturală și Complexul Național Muzeal "Curtea Domnească" Târgoviște, Bucureşti, 2009, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4056&d=Pantelimonu-de-Sus-Constanta-2008 [Publicaţie]
16. Papuc, Gheorghe, Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2009, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 2009, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4356&d=Pantelimonu-de-Sus-Constanta-Cetate-2009 [Publicaţie]
17. Papuc, Gheorghe, Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2010, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 2011, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4571&d=Pantelimonu-de-Sus-Constanta-Cetate-2010 [Publicaţie]
18. Talmaţchi, Gabriel, Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2011, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2012, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4756&d=Pantelimonu-de-Sus-Constanta-Cetate-2011 [Publicaţie]
19. Papuc, Gheorghe, Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2010, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 2011, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4572&d=Pantelimonu-de-Sus-Constanta-Cetate-2010 [Publicaţie]
20. Papuc, Gheorghe, Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2010, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 2011, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4573&d=Pantelimonu-de-Sus-Constanta-Cetate-2010 [Publicaţie]
21. Papuc, Gheorghe, Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2010, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 2011, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4570&d=Pantelimonu-de-Sus-Constanta-Cetate-2010 [Publicaţie]
22. Papuc, Gheorghe, Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2010, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 2011, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4574&d=Pantelimonu-de-Sus-Constanta-Sector-„Cartas-cuptor-Panaitescu”-extramuros-2010 [Publicaţie]
23. Covacef, Zaharia, Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2011, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2012, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4757&d=Pantelimonu-de-Sus-Constanta-Cetate-2011 [Publicaţie]
24. Talmaţchi, Gabriel, Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2011, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2012, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4758&d=Pantelimonu-de-Sus-Constanta-Cetate-2011 [Publicaţie]
25. Băjenaru, Constantin, Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2011, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2012, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4759&d=Pantelimonu-de-Sus-Constanta-Cetate-2011 [Publicaţie]
26. Talmaţchi, Cristina, Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2011, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2012, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4760&d=Pantelimonu-de-Sus-Constanta-Cetate-Ulmetum-2011 [Publicaţie]
27. Cronica cercetărilor aheologice din România, campania 2014, Institutul Național al Patrimoniului, 2015, 146-147, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=5299&d=Pantelimonul-de-Sus-Constanta-2014 [Publicaţie]
28. Băjenaru, Constantin et alii, Cronica cercetărilor aheologice din România, campania 2015, Institutul Național al Patrimoniului, 2016, 65-66, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=5536&d=Pantelimon-Constanta-Cetate-2015 [Publicaţie]
29. Talmațchi, Gabriel, Cronica cercetărilor aheologice din România, campania 2015, Institutul Național al Patrimoniului, 2016, 66-67, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=5534&d=Pantelimon-Constanta-Cetate-2015 [Publicaţie]
30. Talmațchi, Gabriel Mircea, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2018, Institutul Național al Patrimoniului în parteneriat cu Muzeul Național Brukenthal, Sibiu, 2019, 145-148 [Publicaţie]
31. Talmațchi, Cristina, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2018, Institutul Național al patrimoniului în Parteneriat cu Muzeul Național Brukenthal, Sibiu, 2018, 297-298 [Publicaţie]
32. Vasilescu, Dan, Monede de bronz romane târzii inedite sau mai puțin cunoscute descoperite la Ulmetum (Pantelimonu de Sus, jud. Constanța), Oltenia - Studii şi Comunicări, XXV, Muzeul Olteniei Craiova, Craiova, 2018, 193-201 [Publicaţie]
33. Panaitescu, Adrian, Cuptor de ars materiale de construcţie descoperit la Ulmetum, Pontica, XIV, 1981, 303-308 [Publicaţie]
34. Nicolae, Eugen; Poenaru-Bordea, Gheorghe; Ocheșeanu, R., Tezaurul de monede romane tîrzii descoperit la Ulmetum în 1912, Pontica, XXI-XXII, 1989, 163-186 [Publicaţie]
35. Talmațchi, Gabriel; Lungu, Liviu, Descoperiri monetare inedite din zona Ulmetum. Consideraţii asupra circulaţiei monetare, Pontica, XXXIX, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, Constanța, 2006, 381-413 [Publicaţie]
36. Gămureac, Emilian, Some pottery findings outside Ulmetum City Walls, Pontica, XLIV, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, Constanța, 2011, 367-377 [Publicaţie]
37. Băjenaru, Constantin, Un nou castru de marș la Ulmetum, Limes. Frontierele Imperiului Roman în România, 5, Limes, Cluj-Napoca, 2019, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=70460-un-nou-castru-de-mars-la-ulmetum [Publicaţie]
38. Talmațchi, Gabriel, Cronica cercatărilor aheologice din România. Campania 2019, Institutul Național al Patrimoniului în parteneriat cu Muzeul Județean Buzău, 2020, 266-273, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=6407&d=Pantelimonul-de-Sus-Constanta-Cetatea-Ulmetum-2019 [Publicaţie]
39. Talmațchi, Gabriel, Cronica cercatărilor aheologice din România. Campania 2019, Institutul Național al Patrimoniului în parteneriat cu Muzeul Județean Buzău, 2020, 266-273, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=6409&d=Pantelimonul-de-Sus-Constanta-Cetatea-Ulmetum-2019 [Publicaţie]
40. Talmațchi, Gabriel, Cronica cercatărilor aheologice din România. Campania 2019, Institutul Național al Patrimoniului în parteneriat cu Muzeul Județean Buzău, 2020, 266-273, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=6410&d=Pantelimonul-de-Sus-Constanta-Cetatea-Ulmetum-2019 [Publicaţie]
41. Pop, Horea, Cronica cercatărilor aheologice din România. Campania 2019, Institutul Național al Patrimoniului în parteneriat cu Muzeul Județean Buzău, 2020, 274-275, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=6411&d=Pericei-Salaj-strada-Gout-nr-767-2019 [Publicaţie]