Română   English Ministerul Culturii
Repertoriul Arheologic Naţional (RAN)
Informaţii despre SIT Localizează pe harta României *
Cod RAN129736.02
NumeSitul arheologic de la Vădastra - Măgura Fetelor
JudețOlt
Unitate administrativăVădastra
LocalitateVădastra
PunctMăgura Fetelor (Dealul Cişmelei)
ReperSitul este localizat în Câmpia Dunării, la vest de Olt, în partea de vest a satului Vădastra.
Forma de reliefluncă
Categorielocuire civilă
Tipaşezare
DescriereEste un sit arheologic pluristratificat cu niveluri de locuire datate în paleoliticul superior, eneoliticul timpuriu, şi epoca bronzului. Aşezarea se prezintă ca o ridicătură de pământ cu diametrul de circa 50 m şi o înălţime de 1,4 metri deasupra terasei din jur. Tell-ul era prevăzut şi cu un şanţ de îngrădire care se pare că avea un traseu circular. Descoperirile ilustrează o intensă locuire în decursul primelor două faze ale culturii Vădastra. Locuirea Vădastra este suprapusă de nivele culturilor Sălcuţa, faza a II-a a culturii Coţofeni şi faza a III-a a culturii Glina.
Riscuri antropiceAfectare parţială: 3 / 22.01.2021
Data ultimei modificări a fişei22.1.2021
 
Descoperiri în cadrul sitului:
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Descriere/ Observații Cod LMI
Locuire  Paleolitic Aurignacian Materialul litic paleolitic, descris succint de J. Hahn (1974) a fost atribuit unui Aurignacian tipic, cultură foarte puţin reprezentată în România. Luând în considerare criterii tipologice, A. Păunescu (2000) distinge chiar două serii litice, una musteriană şi alta aurignaciană.  
tell  Eneolitic timpuriu Vădastra / I şi II    
tell  Eneolitic dezvoltat Sălcuţa    
Aşezare  Epoca bronzului timpuriu Coţofeni / II    
Aşezare  Epoca bronzului timpuriu Glina / III    
 
Cercetare:
  Tip cercetare An cercetare Număr campanie Observații Colectiv Instituţii
1. cercetare sistematică 2011
Nume Prenume Rol
POPOVICI Sabin 6
MIR Aisha 5
CHANNEL Ian 5
BĂLESCU Sanda 4
KOSTEK Antoine 4
HULEUX Thomas 4
GROSU Aurelia 3
CIORNEI Alexandru 2
FLOREA Mihai 2
DOBRESCU Roxana 1
TUFFREAU Alain 1
BORONEANȚ Adina 1
TODERAȘ Meda 1
Instituţia Rol
Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti 1
Muzeul Naţional de Istorie a României 2
Muzeul Județean Olt 3
Université des Sciences et Technologies, Lille, France 4
University of Edinburgh 5
Muzeul Câmpiei Romanaţiului, Caracal 6
2. cercetare sistematică 1948-1970
Nume Prenume Rol
MATEESCU Corneliu
3. sondaj 1927
Nume Prenume Rol
CHRISTESCU Vasile

Bibliografie
1. Dobrescu, Roxana et alli, 89. Vădastra, com. Vădastra, jud. Olt, Cronica cercatărilor aheologice din România, campania 2011, Bucureşti, 2012, http://cimec.ro/arheologie/cronicaca2012/cd/index.htm [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
2. Dobrescu, Roxana, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2011, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2012, 166-167, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=4808&d=Vadastra-Olt-Magura-Fetelor--Dealul-Cismelei/Magura-La-Georgescu-2011 [Publicaţie]
3. Pătroi, Nicolae Cătălin, Preistoria Olteniei. Siturile culturii Coțofeni, Drobeta Turnu-Severin, 2019, 97 [Publicaţie]
4. Berciu, Dumitru, Arheologia preistorică a Olteniei, Ramuri, Craiova, 1939, 76 [Publicaţie]
5. Roman, Petre, Cultura Coțofeni, Academiei R.S.R., București, 1976, 86 [Publicaţie]
6. Pătroi, Nicolae Cătălin, Repertoriul așezărilor și descoperirilor culturii Coțofeni în Oltenia, Litua. Studii și Cercetări, XVIII, Muzeul Județean Gorj "Alexandru Ștefulescu", Târgu Jiu, 2016, 49, https://tinyurl.com/yxfs7k8q [Publicaţie]
7. Christescu, Vasile, Les stations prehistorique de Vădastra, Dacia, III-IV, Academiei Române, București, 1933, 173-194 [Publicaţie]
8. Mateescu, Corneliu, Săpături de salvare și cercetări arheologice la Vădastra și în împrejurimi, Studii și Cercetări de Istorie Veche, 6, Academiei Republicii Populare Române, București, 1955, 447-457 [Publicaţie]
9. Mateescu, Corneliu, Săpături arheologice la Vădastra, Materiale și Cercetări Arheologice, V, Academiei Republicii Populare Române, București, 1959, 61-74 [Publicaţie]
10. Mateescu, Corneliu, Săpături arheologice la Vădastra, Materiale și Cercetări Arheologice, VI, Academiei Republicii Populare Române, București, 1960, 107-114 [Publicaţie]
11. Mateescu, Corneliu, Săpături arheologice la Vădastra, Materiale și Cercetări Arheologice, VII, Academiei Republicii Populare Române, Bucurșeti, 1961, 57-61 [Publicaţie]
12. Pătroi, Nicolae Cătălin, Catalogul așezărilor și descoperirilor aparținând culturii Sălcuța din Oltenia, Drobeta. Arheologie - Istorie, XVII, Muzeul Regiunii Porților de Fier, Drobeta Turnu-Severin, 2007, 14-30 [Publicaţie]
13. Pătroi, Nicolae Cătălin, Neo-eneoliticul în Oltenia. Repertoriu de așezări și descoperiri, Sitech, Craiova, 2013, 121-123, https://www.academia.edu/6086198/Neo_eneoliticul_in_Oltenia_Repertoriu_de_asezari_si_descoperiri_Neo_Eneolithic_in_Oltenia_Collection_of_settlements_and_findings_ [Publicaţie]
14. Pătroi, Nicolae Cătălin, Neo-eneoliticul în Oltenia. Hărțile arheologice, Drobeta Turnu-Severin, 2019, 65, 87 [Publicaţie]
15. Chițonu, Mădălin, Cultura Vădastra între pionierat și cercetări sistematice, Drobeta. Arheologie - Istorie, XVIII, Muzeul Regiunii Porților de Fier, Drobeta Turnu-Severin, 2008, 27-37 [Publicaţie]