Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   101387.01
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   GR-I-s-B-14766
Name   Situl arheologic de la Bucşani - Pod
County   Giurgiu
Commune   Bucşani
City/Town/Village   Bucşani
Place   La Pod
Landmark   Situl se află la marginea satului, în stânga şoselei dinspre Vadu Lat (DN61), la 150 m sud de intrarea în satul Bucşani, la 50 m nord-est de de cursul actual al râului Neajlov, pe malul stâng.
Hydrographic landmark - name   Neajlov
Hydrographic landmark - type   râu
Geomorphology   lunca Neajlovului
Land utility   păşune
Site Class   locuire
Site Type   aşezare
Description   Fundamentul natural al staţiunii este constituit de un fost grind al Neajlovului, construit de râu la unul din coturi.
Un prim nivel cu materiale arheologice, in situ din punct de vedere geologic, dar nu şi arheologic, urmează imediat stratigrafic grindului (constituit din succesiunea caracteristică pietriş-nisip). Conţine numeroase resturi organice fără legătură cu vreo activitate antropică (inclusiv o cantitate relativ mare de material lemnos), fragmente ceramice gumelniţene, resturi osteologice şi deşeuri de prelucrare a silexului, incluse într-o argilă cu laminaţie brun-cenuşie, fină, omogenă. Baza acestui nivel este situat la 1.95 m faţă de nivelul luncii actuale, crescând amplitudinea stratigrafică a depunerilor la 4.80 m. Ne putem închipui cu uşurinţă amploarea transformărilor peisajului preistoric datorate Neajlovului.
Primul nivel de locuire propriu-zisă a tell-ului este constituit stratigrafic după o acumulare sedimentară importantă datorată inundaţiilor Neajlovului. Aparţinând unei etape Gumelniţa timpurii, este separat de următorul nivel de aceleaşi depuneri aluviale, pentru ca şi ultimul nivel de locuire să fie net individualizat la bază de acelaşi tip de depuneri.
Cele trei comunităţi (independente între ele) care au locuit pe tell au avut permanent în atenţie riscurile vieţuirii în luncă, într-o poziţie deloc topografic protejată, în imediata apropiere a Neajlovului. Au fost descoperite şi cercetate lucrări de protecţie împotriva inundaţiilor – diguri şi şanţuri de drenare a apei, corespunzătoare stratigrafic fiecăruia dintre cele trei niveluri în parte.
Ultimul nivel de locuire, cercetat în proporţie de 70%, a relevat existenţa a şapte construcţii, cu instalaţii interioare, unele cu anexe. Construite la intervale mici de timp una faţă de alta, toate au sfârşit printr-un incendiu violent, foarte probabil intenţionat. Nivelul de distrugere are o grosime medie de 40 cm, o mare parte a chirpicului fiind vitrifiat.
Notes   Staţiunea este afectată de intervenţiile premergătoare construirii podului peste Neajlov şi a drumului de legătură cu DN61. Zona sudică, cercetată integral, este acoperită de noul drum.
Date of discovery   1998
Site Surface   0,55 ha
State of preservation   bună / 08.12.2009
Ownership   proprietate publică
Owner   Primăria com. Bucşani
Last record update   24.01.2022
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Aşezare  Eneolitic Gumelniţa / A1, A2, B1  

Constituie primul nivel de locuire propriu-zisă a tell-ului. Este constituit stratigrafic după o acumulare sedimentară datorată inundaţiilor Neajlovului. Primul nivel (Gumelniţa A1) este separat de următorul nivel (Gumelniţa A2) de aceleaşi depuneri aluviare, pentru ca şi ultimul nivel de locuire al aşezării să fie individualizat la bază de acelaşi tip de depuneri. Ultimul nivel de locuire, cercetat în proporţie de 90% a relevat existenţa a şapte construcţii, cu instalaţii interioare, unele cu anexe. Construite la intervale mici de timp una faţă de alta, toate au sfârşit printr-un incendiu violent, foarte probabil intenţionat. Nivelul de distrugere are o grosime medie de 40 cm, o mare parte a chirpicului fiind vitrifiat. La partea superioară a ultimului nivel de locuire eneolitică, în solul actual, au fost descoperite materiale arheologice aparţinând culturii Cernavoda III, epocii târzii a bronzului, Hallstatt-ului, dar şi din perioada medievală (sec. al XVIII-lea), modernă şi contemporană (inclusiv monede interbelice şi sticlă actuală).

 
Aşezare  Epoca bronzului Cernavoda III  

Au fost identificată o groapă parţial distrusă, întreaga zonă estică a tell-ului, incluzând sectoarele 8 din Sβ şi 10-10 bis din Sα fiind afectată de lucrările la amintitul pod peste Neajlov. Groapa era păstrată pe o adâncime de numai 0,55 cm, având la acel nivel o formă ovală (1,50x1,76 m). Alături de cele 87 de fragmente ceramice cu siguranţă Cernavoda III (marea majoritate realizate dintr-o pastă cu incluziuni cuarţitice – nisip – de mici dimensiuni, omogenă, arsă reducător şi cu suprafeţele foarte bine netezite), au fost descoperite numeroase resturi osteologice, inclusiv de coarne de cerb, un fragment de calotă umană. De mici dimensiuni, lungimea sa fiind de 3,2 cm, poate indica un subiect masculin, cel puţin adult.

 
descoperiri izolate  Hallstatt neprecizată      
Mormânt de inhumaţie  Epoca medievală dezvoltată (sec. al XVIII-lea) neprecizată  

Mormântul a fost descoperit în sectorul 8 al Sβ. Groapa, săpată în chirpicul unei locuinţe gumelniţene (L2), este, tocmai datorită durităţii acestuia, de mică adâncime. În acea zonă, chirpicul pereţilor incendiaţi este plasat la numai 10-15 cm de suprafaţa solului actual, groapa nepătrunzând decât încă alţi 12 cm. Primele oase ale scheletului erau amplasate la nivelul părţii superioare a chirpicului, practic, defunctul fiind înghesuit pe o adâncime de numai 12 cm. Neavând inventar, putem doar presupune datarea complexului în
sec. al XVIII-lea, coroborând prezenţa de material arheologic astfel datat pe tell cu tipul de patină al oaselor şi poziţia creştină. Abandonarea săpării unei gropi suficient de adânci pentru a adăposti corespunzător corpul, înghesuirea acestuia într-un spaţiu strâmt şi aparenta grabă a înmormântării poate indica un eveniment violent care a cauzat moartea individului. De altfel, analiza antropologică oferă argumente pentru violenţa peri-mortem.

 
şanţuri de fundaţie  Eneolitic dezvolat Gumelniţa / A1, A2, B1  

Complex de patru şanţuri ce nu sunt neapărat contemporane şi nu urmăresc în general acelaşi traseu. Pe un traseu general aproximativ rectangular, cu laturi şi colţuri rotunjite, au fost cercetate ultimele două şanţuri de fundaţie pentru palisadele aşezării, ambele săpate şi utilizate în timpul ultimei ocupări a tell-ului (Gumelniţa B1). Ambele păstrează gropi ale foştilor stâlpi ai palisadelor, fără a conserva, însă, resturi de lemn sau cărbune. Ambele au o lărgime mai mare la gură, dar nedepăşind 80 cm, pentru ca spre fund să se îngusteze brusc, numai pe o lăţime corespunzătoare diametrelor stâlpilor (maximum 35 cm). Ambele sunt săpate în sedimente sterile (spre exterior) sau în sedimentele corespunzătoare N2 şi N3 (spre interior).

 
descoperiri izolate  Epoca bronzului târziu        
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. cercetare sistematică 2014

MNIR BEM Cătălin
HAITĂ Constantin
HILA Tudor
OPRIȘ Vasile
TUDORAN Marian
U Bucureşti CREȚU Ciprian
2. cercetare sistematică 2013

Muzeul Național de Istorie a României BEM Cătălin
HAITĂ Constantin
HILA Tudor
OPRIȘ Vasile
TUDORAN Marian
Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România S.A. BEM Carmen Cornelia
3. cercetare sistematică 2010

* PENO Julien
* PANAIOTU Cristian
* VENEDICT Bogdan
* ASĂNDULESI Andrei
* TRIF Alina
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi * *
Universitatea Bucureşti, Facultatea de Geografie şi Geologie * *
Université de Nantes, France * *
Muzeul Naţional de Istorie a României BEM Cătălin
HAITĂ Constantin
Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie NICOLAE Cătălin
CIMEC - Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti BEM Carmen
4. cercetare sistematică 2005

* VLAD Florin
* COMAN Radu
* NICOLAE Cătălin
* FRONESCU Ionuţ
* POPA Elek Ioan
* MUJA Cristina
MJ Ialomiţa * *
U Bucureşti - Fac. Geologie * *
IAB MARINESCU-BÂLCU Silvia
MNIR BĂLĂŞESCU Adrian
RADU Valentin
BEM Cătălin
MJ Giurgiu POPA Traian
CIMEC BEM Carmen
5. cercetare sistematică 2002

ICEM Tulcea * *
MJ Ialomiţa * *
MNIR BEM Cătălin
HAITĂ Constantin
RADU Valentin
BĂLĂEȘESCU Adrian
cIMeC BEM Carmen
IAB MARINESCU-BÂLCU Silvia
MDJ Călăraşi PARNIC Valentin
MJ Giurgiu POPA Traian
U Bucureşti NICOLAE Cătălin
Fundația „Cucuteni pentru Mileniul III” GARVĂN Daniel
6. cercetare sistematică 2001

MNIR BEM Cătălin
HAITĂ Constantin
BĂLĂŞESCU Adrian
RADU Valentin
IAB MARINESCU-BÂLCU Silvia
MJ Giurgiu POPA Traian
cIMeC BEM Carmen
MDJ Călăraşi PARNIC Valentin
U Bucureşti NICOLAE Catalin
Fundaţia "Mileniul III - Cucuteni" GARVĂN Daniel
7. cercetare sistematică 2000

* BEM Carmen
MJ Ialomiţa * *
MNIR BEM Cătălin
BĂLĂŞESCU Adrian
HAITĂ Constantin
RADU Valentin
IAB MARINESCU-BÂLCU Silvia
MJ Giurgiu POPA Traian
MDJ Călăraşi PARNIC Valentin
ISSEE Bucureşti VLAD Florin
8. cercetare sistematică 1999

MNIR BEM Cătălin
BĂLĂŞESCU Adrian
HAITĂ Constantin
9. cercetare de salvare 1999

Muzeul Naţional de Istorie a României BEM Cătălin
HAITĂ Constantin
HAITĂ Geanina
TOMESCU Mihai
TOMESCU Iulia
BĂLĂȘESCU Adrian

Bibliography
1. Andreescu, Radian; Cătălin, Bem; Popa Traian; Tănase, Mădălina, Şantierul arheologic Bucşani (jud. Giurgiu). Problematică generală, chestiuni preliminare, BMJTA, 2-4, 91-97 [Publicaţie]
2. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (site record source)
3. Bem, Cătălin, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2001, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2002, p. 67-70, nr. 42, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=1304 [Publicaţie] (site record source)
4. Bem, Cătălin, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2000, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2001, p. 47-48, nr. 31, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=1165 [Publicaţie] (site record source)
5. Bem, Cătălin, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 1999, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2000, p. 19-21, nr. 25, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=939 [Publicaţie] (site record source)
6. Bem, Cătălin, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2002, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2003, p. 62-63, nr. 34, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=1893 [Publicaţie] (site record source)
7. Bem, Cătălin, Bucşani (microzona Bucşani), 2005 [Fişă tehnică] (site record source)
8. Bem, Cătălin, Bucşani - La Pod, 2007, in print [Repertoriu] (site record source)
9. Bem, Cătălin, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 1998, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1999, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=1570 [Publicaţie] (site record source)
10. Bem, Cătălin, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2003, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2004, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=2184 [Publicaţie] (site record source)
11. Bem, Cătălin, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2005, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=3330 [Publicaţie] (site record source)
12. Bem, Cătălin, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=3605 [Publicaţie] (site record source)
13. Bem, Cătălin, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2001, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2002, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=3605 [Publicaţie] (site record source)
14. Bem, Cătălin, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2001, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2002, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=1302 [Publicaţie] (site record source)
15. Bem, Cătălin, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2002, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2003, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=1892 [Publicaţie] (site record source)
16. Bem, Cătălin, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2004, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2005, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=3078 [Publicaţie] (site record source)
17. Muşeţeanu, Crişan, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2007, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=3833 [Publicaţie]
18. Bem, Cătălin, Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2008 - VALACHICA XXI-XXII, CIMEC - Institutul de Memorie Culturală și Complexul Național Muzeal „Curtea Domnească” Târgoviște, Bucureşti, 2009, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=4211&d=Bucsani-Giurgiu-La-Pod-2008 [Publicaţie]
19. Bem, Cătălin, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2014, Institutul Național al Patrimoniului, 2015, 43-44, Fig. 1, fig. 2, fig. 3, fig. 4, fig. 5, fig. 6, fig. 7, fig. 8., http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=5307&d=Bucsani-Giurgiu-%94Pod%94-%94Padure%94-2014 [Publicaţie]
20. 7. Bucşani, com. Bucşani, jud. Giurgiu Punct: Pod, Cronica cercatărilor aheologice din România, campania 2010, Bucureşti, 2011, 22-23, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=4691&d=Bucsani-Giurgiu-La-Pod-La-Padure-2011
21. Bem, Cătălin et alii, Punct: La Pod, Cronica Cercetărilor Aheologice din România. Campania 2009, XLIV, Muzeul Naţional de Istorie a României, București, 2010, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=4281&d=Bucsani-Giurgiu-La-Pod-2009 [Publicaţie]
22. Bem, Cătălin, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2011, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2012, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=4691&d=Bucsani-Giurgiu-La-Pod-La-Padure-2011 [Publicaţie]
23. Bem, Cătălin, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2013, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2014, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=5124&d=Bucsani-Giurgiu-Pod-Padure-2013 [Publicaţie]
24. Bălășescu, Adrian, Ignat, Marius, Radu, Valentin, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2006, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2007, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=3606&d=Bucsani-Giurgiu-La-Pod-2006 [Publicaţie]
25. Bem, Cătălin et alii, Raport de cercetare arheologică Bucşani | Judeţ: Giurgiu | Punct: La Pod | Anul: 1998, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 1998, Bucureșți, 1999, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=1570&d=Bucsani-Giurgiu-La-Pod-1998 [Publicaţie]
26. Haită, Constantin, Preliminary considerations on a sedimentary sondage performed on the Eneolithic tell from Bucşani, Studii de Preistorie, 1, București, 2002, 146-151, http://www.arheologie.ro/doc/sp1/11_Haita.pdf [Publicaţie]
27. Cucchi, Thomas; Bălășescu, Adrian, Bem, Cătălin, Radu, Valentin, Vigne, Jean Denis; Tresset, Anne, New insights into the invasive process of the eastern house mouse (Mus musculus musculus): Evidence from the burnt houses of Chalcolithic Romania, The Holocene, 21, 8, 2011, 1195-1202 [Publicaţie]
28. Bem, Cătălin; Asândulesei, Andrei; Bem, Carmen; Tencariu, Felix-Adrian; Cotiugă, Vasile; Calinuc, Ștefan, Identity in diversity: photogrammetry, 3D laser scanning and magnetometric analysis of Gumelniţa tells from Muntenia (Romania), Interdisciplinarity Research in Archaeology. Proceedings of the First Arheoinvest Congress, 10-11 June 2011, Iaşi, Romania,, Arheopress, Oxford, 2012, 19-36 [Publicaţie]
29. Bem, Cătălin; Parnic, Valentin; Bem, Carmen; Garvăn, Daniel; Bărbulescu, Dan; Gălușcă, Irina, Cercetări arheologice pe valea Neajlovului. Consideraţii generale asupra microzonei Bucşani, Studii de Preistorie, I, București, 2002, 131-145, http://www.arheologie.ro/doc/sp1/10_Bem_et_alii.pdf [Publicaţie]
30. Bem, Cătălin, Repertoriul Microzonei Bucşani, Muzeul Naţional de Istorie a României, București, 2017 [Publicaţie]
31. Bem, Cătălin, A Special Type of Aeneolithic Dwelling. Unicum or Deficiency of Conservation?, Studii de Preistorie, 1, București, 2002, 153-192, http://www.arheologie.ro/doc/sp1/12_Bem.pdf [Publicaţie]
 
Site Photos

Scroll