Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   101387.02
Name   Ansamblul de situri de la Bucşani - Pădure
County   Giurgiu
Commune   Bucşani
City/Town/Village   Bucşani
Place   La Pădure (Microzona Bucşani)
Landmark   Ansamblul de situri ocupă întreaga terasă inferioară stângă a Neajlovului, zona locuită a satului Bucşani şi porţiuni din malul drept al râului.
Hydrographic landmark - name   Neajlov
Hydrographic landmark - type   râu
Geomorphology   câmpie
Land utility   locuire; agricultură; păşune; pădure;
Site Class   locuire; descoperire funerară
Site Type   tell; aşezare deschisă; necropolă
Description   În urma cercetărilor sistematice şi preventive, a sondajelor şi carotajelor, a măsurotorilor magnetometrice şi a analizelor aerofotogrametrice au fost incluse în acelaşi ansamblu mai vechile şi mai noile puncte cunoscute sub toponimele La cimitir, La Biserică, La dispensar, La Lăptărie, La Şcoala, La Dolot, La Piscină, La Pădure, Pădure 2, La Buric, La Cuptor, Izvor şi Izvor 2, Pepinieră şi Pepinieră 2. Fiecare dintre aceste toponime indica, la un moment dat, descoperirea la suprafaţa solului sau, în cazul punctelor La Pădure, Pădure 2 şi Izvor II, prin săpături arheologice, de resturi antropice. Este un sit pluristratigrafic cu locuri Boian, Gumelniţa, de epoca bronzului timpuriu şi târziu, La Tène, de epoca migraţiilor, epoca medievală timpurie, epoca medievală dezvoltată şi epoca medievală târzie.
Notes   Conform observaţiilor din lucrările de specialitate şi din Planul Urbanistit General al comunei Bucşani, situl cu codul RAN 101387.02 cuprinde şi înregistrările vechi ale unor situri ce aveau codurile 101387.04, 101387.05, 101387.09, 101387.11, 101387.12, 101387.13, şi anume: tell-ul de la Pepinieră, Pădure 2, La Izvor, Pepinieră 2, Şcoală şi Pepinieră 2- proprietatea Rădulescu. Siturile cu toponimele mai sus indicate au devenit ansambluri în cadrul sitului ce face subiectul prezentei fişe, înregistrările au fost şterse iar codurile RAN au fost alocate altor înregistrări de sit.
Date of discovery   1998
Site Surface   150,694 ha
State of preservation   bună / 14.01.2022
Natural hazards   Inundaţii: 3 / 14.01.2022
Human risk   Agricultură intensivă: 3 / 14.01.2022
Last record update   17.01.2022
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Tell  Eneolitic Gumelniţa / A1. A2, B1  

Tell de mici dimensiuni, având nu mai mult de 2,20 m de la nivelul luncii actuale; suprafaţa este de aproximativ 2500 mp

Tell-ul de la Pădure a fost primul element al ansamblului descoperit şi cercetat începând cu anul 1998.

 
aşezare  Eneolitic timpuriu Boian  

Nivele de locuire Boian (faza Giuleşti) au fost descoperite la Şcoală, Piscină, Pădure 2, Buric 1.

 
aşezare  Eneolitic dezvoltat Gumelniţa / A1, A2, B1, B2  

Exceptând zona Pădure au mai fost identificate zone de locuire Gumelniţa în punctele Pădure 2, La Lac, Pepinieră şi Şcoală.

 
aşezare  Epoca bronzului timpuriu Glina      
aşezare  Epoca bronzului mijlociu Tei      
aşezare  Epoca bronzului târziu Coslogeni      
aşezare  Hallstatt Basarabi      
aşezare  La Tène (secolele V - IIII a. Chr.) getică      
aşezare  La Tène (secolele I a. Chr. - III p. Chr.) dacică      
aşezare  Epoca migraţiilor (secolele V-VI p. Chr.)        
aşezare  Epoca medievală timpurie (secolul al VIII-lea)        
aşezare  Epoca medievală timpurie (secolul al X-lea)        
aşezare  Epoca medievală dezvoltată (secolele XIII-XIV)        
Necropolă  Epoca medievală dezvoltată (secolele XIII-XV)        
aşezare  Epoca medievală târzie (secolele XVI-XVIII)        
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. cercetare sistematică 2014

* CREȚU Ciprian
* BEM Călin
* HAITĂ Constantin
* HILA Tudor
* OPRIȘ Vasile
* TUDORAN Marian
MNIR * *
U Bucureşti * *
2. cercetare sistematică 2013

* BEM Cătălin
* OPRIȘ Vasile
* HILA Tudor
* TUDORAN Marian
* BEM Carmen
* HAITĂ Constantin
CNADNR * *
MNIR * *
3. cercetare sistematică 2012

A 15-a campanie din Microzona Bucșani a avut ca principal obiectiv continuarea cercetării din zona ansamblului de situri Bucșani Pădure (în spațiul aferent școlii din sat), în imediata apropiere a suprafeței cercetate în campania 2009, pentru care s-a întocmit un raport de propunere de descărcare de sarcină arheologică.

* BEM Cătălin
* DIMACHE Mădălina
* OPRIȘ Vasile
* TUDORAN Marian
MNIR * *
4. cercetare sistematică 2012

* BEM Cătălin
* DIMACHE Mădălina
* OPRIȘ Vasile
* TUDORAN Marian
MNIR * *
5. cercetare sistematică 2011

* BEM Cătălin
* HAITĂ Constantin
* FLOREA Mihai
* TUDORAN Marian
* BEM Carmen
* ASĂNDULESEI Andrei
* TRIF Alina
INP * *
UAIC Iaşi * *
MNIR * *
6. cercetare sistematică 2002

* GARVĂN Daniel
* NICOLAE Cătălin
* PARNIC Valentin
* POPA Traian
* MARINESCU-BÂLCU Silvia
* BEM Carmen
* BEM Cătălin
* HAITĂ Constantin
* RADU Valentin
* BĂLĂȘESCU Adrian
MNIR * *
cIMeC * *
IAB * *
ICEM Tulcea * *
MJ Giurgiu * *
MDJ Călăraşi * *
U Bucureşti * *
MJ Ialomiţa * *
Fundația „Cucuteni pentru Mileniul III” * *
7. sondaj 2001

* MARINESCU-BÂLCU Silvia
* BEM Cătălin
* PARNIC Valentin
* POPA Traian
* BEM Carmen
* GARVĂN Daniel
* NICOLAE Cătălin
* HAITĂ Constantin
* BĂLĂŞESCU Adrian
* RADU Valentin
MJ Giurgiu * *
MNIR * *
IAB * *
MDJ Călăraşi * *
cIMeC * *
U Bucureşti * *
Fundaţia "Mileniul III - Cucuteni" * *

Bibliography
1. Bem, Cătălin et alii, Cercetări arheologice pe Valea Neajlovului. Consideraţii generale asupra microzonei Bucşani, Studii de preistorie, 1, Editura Ars Docendi, Bucureşti, 2002, 139, 6 [Publicaţie]
2. Bem, Cătălin, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2002, CIMEC - Institutul de Memorie Culturala, Bucureşti, 2003, 62-63, 34, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=1892 [Publicaţie] (site record source)
3. Bem, Cătălin, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2001, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, București, 2002, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=1302 [Publicaţie] (site record source)
4. Bem, Cătălin, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2001-Studiul sedimentologic, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, București, 2002, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=1303 [Publicaţie] (site record source)
5. Bem, Cătălin, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2001-Studiul faunistic, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, București, 2002, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=1304 [Publicaţie] (site record source)
6. Bălăşescu, Adrian, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2002-Studiul faunistic, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, București, 2003, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=1893 [Publicaţie] (site record source)
7. Muşeţeanu, Crişan, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2007, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, București, 2008, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=3833 [Publicaţie] (site record source)
8. Bem, Cătălin, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2004, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, București, 2005, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=3078 [Publicaţie] (site record source)
9. Muşeţeanu, Crişan, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2007, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, București, 2008, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=3834 [Publicaţie] (site record source)
10. Bem, Cătălin, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2011, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2012, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=4691&d=Bucsani-Giurgiu-La-Pod-Padure-2011 [Publicaţie]
11. Bem, Cătălin, Cronica cercetărilor aheologice din România, campania 2009, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, Bucuresti, 2010, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=4422&d=Bucsani-Giurgiu-La-Scoala-2009 [Publicaţie]
12. Bem, Cătălin, Cronica cercetărilor aheologice din România, campania 2009, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 2010, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=4421&d=Bucsani-Giurgiu-La-Scoala-2009 [Publicaţie]
13. Bem, Cătălin, Cronica cercetărilor aheologice din România, campania 2009, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 2010, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=4420&d=Bucsani-Giurgiu-La-Scoala-2009 [Publicaţie]
14. Bem, Cătălin, Cronica cercetărilor aheologice din România, campania 2009, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 2010, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=4419&d=Bucsani-Giurgiu-La-Scoala-2009 [Publicaţie]
15. Bem, Cătălin, Cronica cercetărilor aheologice din România, campania 2009, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 2010, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=4418&d=Bucsani-Giurgiu-La-Scoala-2009 [Publicaţie]
16. Bem, Cătălin, Cronica cercetărilor aheologice din România, campania 2009, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 2010, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=4417&d=Bucsani-Giurgiu-La-Scoala-2009 [Publicaţie]
17. Bem, Cătălin, Cronica cercetărilor aheologice din România, campania 2014, Institutul Național al Patrimoniului, 2015, 43-44, Fig. 1, fig. 2, fig. 3, fig. 4, fig. 5, fig. 6, fig. 7, fig. 8., http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=5307&d=Bucsani-Giurgiu-%94Pod%94-%94Padure%94-2014 [Publicaţie]
18. Bem, Cătălin, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2012, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2013, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=4917&d=Bucsani-Giurgiu-La-Padure-La-Scoala-2012 [Publicaţie]
19. Bem, Cătălin et alii, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2013, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2014, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=5124&d=Bucsani-Giurgiu-Pod-Padure-2013 [Publicaţie]
20. Bem, Cătălin, Studiu arheologic de fundamentare a documentației de urbanism, Planul Urbanistic General al Comunei Bucșani, județul Giurgiu, 2018 [Publicaţie]
21. Bem, Cătălin, Despre microzona Bucșani și ansamblul de situri Bucșani Pădure (precizări necesare), Studii de Preistorie, 14, 2017, 79-91, https://www.researchgate.net/publication/330113258_Despre_Microzona_Bucsani_si_ansamblul_de_situri_Bucsani_Padure_precizari_necesare [Publicaţie]
22. Bem, Cătălin, Repertoriul Microzonei Bucşani, Muzeul Național de Istorie a României, București, 2007 [Publicaţie]
23. Bem, Cătălin, Tell-ul Bucşani Pod (Muntenia, România). Caracteristici tipologice şi petrografice ale utilajului litic şlefuit din nivelul superior (Gumelniţa B1), Studii de Preistorie, 13, București, 2016, 63-127, https://www.researchgate.net/publication/323880229_Tell-ul_Bucsani_Pod_Muntenia_Romania_Caracteristici_tipologice_si_petrografice_ale_utilajului_litic_slefuit_din_nivelul_superior_Gumelnita_B1_Tell_Bucsani_Pod_Wallachia_Romania_Tipological_and_petrogr [Publicaţie]
24. Bem, Cătălin, Consideraţii generale asupra cercetărilor arheologice pluridisciplinare de pe Valea Neajlovului,, O civilizaţie "necunoscută": Gumelniţa, variantă CD-ROM, CIMec - Institut de Mémoire Culturelle, București, 2001 [Publicaţie]
 
Site Photos

Scroll