Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   109782.01
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   MH-I-s-B-10044
Name   Oraşul roman Drobeta
County   Mehedinţi
Commune   Municipiul Drobeta-Turnu Severin
City/Town/Village   Drobeta-Turnu Severin
Landmark   Situl se află între străzile Călăraşi, Calomfirescu, Smârdan, parcul Liceului „Traian” şi malul nordic al Dunării din municipiul Drobeta Turnu Severin.
Hydrographic landmark - name   Dunăre
Hydrographic landmark - type   fluviu
Geomorphology   terasă
Land utility   locuire
Site Class   locuire
Site Type   aşezare
Description   Situl este o aşezare romană şi romană târzie datată între secolele I - VI p. Chr. Despre oraşul antic şi despre topografia lui se cunosc destul de puţinem dacă ţinem seama de dezvoltarea lui în antichitate ca oraş-port şi punct de vamă, aşezat lângă podul lui Traian de peste Dunăre. Este menţionat în "Geografia" lui Ptolemeu şi în Notitia Dignitatum. Oraşul roman acoperea o suprafaţă de 2km2. Importanţa aşezării creşte după anul 103 p. Chr. când mai multe trupe şi logistică sunt concentrate aici pentru construcţia podului peste Dunăre. La începutul celui de-al doilea război dacic (105 p.Chr.), Drobeta a fost cartierul general al operaţiunilor militare. În timpul lui Hadrian, probabil în anul 118, i se acordă rangul de municipium (municipium Publium Aelium Hadrianum Drobetense) iar în timpul lui Septimius Severus, în anul 193, devine colonia (colonia Septimia Drobeta). Din păcate, în acest moment este destul de dificil a preciza pe teren limitele municipiului, acesta dezvoltându-se la Vest de castru, având drept limită spre est necropola descoperită în Parcul Rozelor, de fapt fostul "Ogaş al Fântânilor", spre nord actuala strada Traian, iar spre sud este aproape sigur că oraşul avea deschidere spre Dunăre. Între castru şi aşezarea civilă, devenită municipium Hadrianum Drobetense, au fost descoperite înmormântări, ceea ce demonstrează că există o zona liberă. Astfel, două monumente romane au fost descoperite în curtea Tribunalului Turnu-Severin, la aproximativ 200 m de zidul de vest al castrului. Deşi contextul descoperirii nu este clar, credem că ele pot fi asociate cu o zona de Din păcate, în acest moment este destul de dificil a preciza pe teren limitele municipiului, acesta dezvoltându-se la Vest de castru, având drept limită spre est necropola descoperită în Parcul Rozelor, de fapt fostul "Ogaş al Fântânilor", spre nord actuala strada Traian, iar spre sud este aproape sigur că oraşul avea deschidere spre Dunăre. Între castru şi aşezarea civilă, devenită municipium Hadrianum Drobetense, au fost descoperite înmormântări, ceea ce demonstrează că există o zona liberă. Astfel, două monumente romane au fost descoperite în curtea Tribunalului Turnu-Severin, la aproximativ 200 m de zidul de vest al castrului. Deşi contextul descoperirii nu este clar, credem că ele pot fi asociate cu o zona de Undeva în zonă, poate chiar pe malul Dunării, exista şi o statio portorii, un punct al vămii romane, publicum portorii Illyrici et ripae Thraciae, circumscripţie vamală care se întindea de la Aquileia până la vărsarea Dunării în Marea Neagră, cuprinzând provinciile Dalmaţia, cele două Pannonii, Daciile, precum şi cele două Moesii. Epigrafic este atestat un birou,tabularium, unde se păstra probabil arhiva punctului vamal, deservit de doi sclavi, Eutyches şi Apulensis, între anii 209-211. În cadrul municipiului sau mai degrabă al coloniei, întrucât inscripţia datează din perioada severică, când în castrul de la Drobeta staţional cohors I sagittariorum, este atestată o sc(h)olafabrum (în acest caz, edificiul care adăpostea collegium fabrum, schola, desemnează însuşi collegium), care aduna meşteşugarii din oraş6. De asemenea, în oraş exista probabil un ordo augustalium, care reunea liberţii bogaţi, care nu puteau accede la decurionat, dar se ocupau de întreţinerea activităţilor legate de celebrarea cultului imperial, cum este şi M. Minicius Simphorus. Sub oraşul roman au fost descoperite şi urme de locuire dacică dar şi descoperiri izolate de perioadă Hallstatt.
Notes   Situl este suprapus de aşezarea modernă. Limitele sitului arheologic au fost stabilite pe aliniamentul străzilor: Călăraşi, la est, Smârdan, la vest, Calomfirescu, la nord, respectiv malul Dunării în partea de sud, ţinându-se cont de rezultatele cercetărilor arheologice şi descoperirile întâmplătoare făcute de-a lungul timpului în această zonă. Pentru limita sitului în zona de est s-a avut în vedere identificarea unui zid lucrat din pietre cu mortar de var, precum şi a unor morminte romane, identificate în sectorul străzii Traian, cuprins între intersecţiile cu străzile Topolniţei şi Călăraşi, dar şi la nord de această zonă, în zona străzii Dumitru Ghiaţă, respectiv zona fostului Combinat de Industrializare a lemnului. Limita de nord a fost determinată tot pe baza unor descoperiri de natură funerară, în zona fostului târg de vite, actualul cartier Kiseleff. Limita de vest a fost stabilită tot pe baza unor descoperiri funerare, unele identificate încă de la sfârşitul secolului al XIX-lea, ca urmare a unor lucrări de amenajare a calei de lansare a navelor din cadrul Şantierului Naval , apoi un grup de 5
morminte descoperite în 1935 în parcul Rozelor , între clădirea Hotel Continental (fostul Hotel Parc) şi intersecţia străzii Carol I cu strada Portului. În perimetrul oraşului roman au fost identificate o serie de construcţii din epoca romană, mai cu seamă în timpul unor lucrări edilitare, motiv pentru care cercetarea acestora nu s-a putut efectua în condiţii corespunzătoare, iar rezultatele au fost publicate sumar în literatura de specialitate.
În ultimii ani, prin intermediul unor cercetări arheologice preventive, efectuate în perioada 2013-2019, în perimetrul sitului arheologic Oraşul Roman Drobeta au mai fost confirmate diferite construcţii de epocă romană în zona străzilor: Ştefan Odobleja, numerele 71 şi 81, Aurelian, nr. 98, Traian 220, Kiseleff, numărul 5B respectiv 4, Nicu Cernăianu, nr. 69.
Site Surface   cca 90 ha
State of preservation   precară / 11.01.2023
Natural hazards   Cutremur: 1 / 11.01.2023; Inundaţii: 1 / 11.01.2023; Ploi acide: 1 / 11.01.2023; Foc natural: 1 / 11.01.2023; Animale: 1 / 11.01.2023; Insecte: 1 / 11.01.2023; Tornade: 1 / 11.01.2023; Exces de apă în sol: 5 / 11.01.2023; Exces de salinitate în sol: 1 / 11.01.2023; Exces de aciditate în sol: 1 / 11.01.2023
Human risk   Demolare: 5 / 11.01.2023; Afectare parţială: 5 / 18.11.2021; Vandalism: 2 / 11.01.2023; Furturi: 1 / 11.01.2023; Incendii provocate: 1 / 11.01.2023
Ownership   proprietate publică, proprietate privată
Last record update   11.01.2023
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Aşezare urbană  Epoca romană (sec. II - VI) romană  

Se cunosc puţine date despre fortificaţia oraşului roman şi romano-bizantin. În planul lui Marsigli din anul 1689 se sugerează existenţa unei porţi în partea de sud-est, a unui val cât şi a unei fortificaţii de formă pentagonală.

 
Aşezare  La Tène (secolele III a. - I p. Chr.) dacică    
descoperiri izolate  Hallstatt        
Port  Epoca romană (secolele II - VI p. Chr.) romană      
Necropolă  Epoca romană (secolele II-VI p. Chr.) romană    
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. cercetare preventivă 2022

Cercetarea s-a desfășurat la 600 de metri nord-vest de ruinele castrului roman, în punctul Strada Piața Mică nr. 8, în perioada 20 aprilie - 20 decembrie 2022.

Muzeul Regiunii "Porţilor de Fier" - Drobeta-Turnu Severin DINULESCU Paul Grigore
NEAGOE Marin Iulian
MANEA Cristian Dumitru
NEAGOE Oana Minodora
2. cercetare preventivă 2021

S-a desfășurat între martie - mai 2021 pe strada Adrian nr. 172, la cca 350 metri nord de castrul roman, pe o suprafață de 10,8 mp. În această zonă nu mai fuseseră întreprinse cercetări arheologice.

Muzeul Regiunii "Porţilor de Fier" - Drobeta Turnu-Severin DINULESCU Paul Grigore
NEAGOE Marin Iulian
MANEA Cristian Dumitru
NEAGOE Oana Minodora
3. cercetare preventivă 2021

S-a desfășurat între aprilie - iulie 2021 pe strada Traian nr. 187, la circa 480 de metri nord de castrul roman. A fost cercetată o suprafață de 55,1 mp, într-o zonă în care nu mai fuseseră întreprinse cercetări arheologice.

Muzeul Regiunii "Porţilor de Fier" - Drobeta Turnu-Severin DINULESCU Paul Grigore
NEAGOE Marin Iulian
MANEA Cristian Dumitru
NEAGOE Oana Minodora
4. cercetare preventivă 2021

S-a desfășurat între august - noiembrie 2021 pe strada 1 Decembrie 1918 nr. 25, la circa 400 de metri nord de castrul roman. A fost cercetată o suprafață de 91 de mp în care nu mai fuseseră întreprinse săpături arheologice.

Muzeul Regiunii "Porţilor de Fier" - Drobeta Turnu-Severin DINULESCU Paul Grigore
NEAGOE Marin Iulian
MANEA Cristian Dumitru
NEAGOE Oana Minodora
5. cercetare preventivă 2021

S-a desfășurat între septembrie - noiembrie pe Strada Aurelian nr. 109, la circa 100 de metri nord-vest de castrul roman. A fost cercetată o suprafață de 29,14 mp.

Muzeul Regiunii "Porţilor de Fier" - Drobeta Turnu-Severin DINULESCU Paul Grigore
NEAGOE Marin Iulian
MANEA Cristian Dumitru
NEAGOE Oana Minodora
6. cercetare preventivă 2021

S-a desfășurat între 20 mai și 20 august 2021 pe Strada 1 Decembrie 1918 nr. 34, la circa 600 de metri nord de castru. A fost cercetată o suprafață de 6,38 m.

Muzeul Regiunii "Porţilor de Fier" - Drobeta Turnu-Severin DINULESCU Paul Grigore
NEAGOE Marin Iulian
MANEA Cristian Dumitru
NEAGOE Oana Minodora
7. cercetare preventivă 2020

S-a desfășurat între 1 februarie și 30 aprilie pe Strada Nicu Cernăianu nr. 69, la 400 metri nord de castru.

Muzeul Regiunii "Porţilor de Fier" - Drobeta Turnu-Severin NEAGOE Marin Iulian
DINULESCU Paul Grigore
MANEA Cristian Dumitru
NEAGOE Oana Minodora
8. cercetare preventivă 2020

S-a desfășurat între 1 aprilie și 30 iunie pe strada Calomfirescu nr. 156 B, la 800 de metri nord-vest de castru. A fost cercetată o suprafață de 93 mp.

Muzeul Regiunii "Porţilor de Fier" - Drobeta Turnu-Severin NEAGOE Marin Iulian
DINULESCU Paul Grigore
MANEA Cristian Dumitru
9. cercetare preventivă 2020

S-a desfășurat între 25 mai și 31 august pe strada Nicu Cernăianu nr. 69, la cca 400 metri nord de castru.

Muzeul Regiunii "Porţilor de Fier" - Drobeta Turnu-Severin NEAGOE Marin Iulian
DINULESCU Paul Grigore
MANEA Cristian Dumitru
NEAGOE Oana Minodora
10. cercetare preventivă 2020

S-a desfășurat între 15 iunie și 15 august pe Strada Oituz nr. 20, la circa 400 de metri nord de castru. A fost cercetată o suprafață de 102,53 mp.

Muzeul Regiunii "Porţilor de Fier" - Drobeta Turnu-Severin NEAGOE Marin Iulian
DINULESCU Paul Grigore
11. cercetare preventivă 2020

S-a desfășurat în perioada 16 iunie - 15 august pe Strada Oituz nr. 27, la cca 450 metri nord față de castru.

Muzeul Regiunii "Porţilor de Fier" - Drobeta Turnu-Severin NEAGOE Marin Iulian
MANEA Cristian Dumitru
12. cercetare preventivă 2020

S-a desfășurat între 1 martie și 30 mai pe Strada Matei Vasilescu nr. 83, la cca 300 de metri nord de castru. A fost cercetată o suprafață de 27,17 mp.

Muzeul Regiunii "Porţilor de Fier" - Drobeta Turnu-Severin NEAGOE Marin Iulian
DINULESCU Paul Grigore
MANEA Cristian Dumitru
NEAGOE Oana Minodora
13. cercetare preventivă 2020

S-a desfășurat între 1 martie și 30 mai pe Strada Mareșal Averescu nr. 153, la cca 300 de metri nord-est de castru. A fost cercetată o suprafață de 26,46 mp.

Muzeul Regiunii "Porţilor de Fier" - Drobeta Turnu-Severi NEAGOE Marin Iulian
DINULESCU Paul Grigore
MANEA Cristian Dumitru
14. cercetare preventivă 2020

S-a desfășurat între 1 iunie și 31 august pe Strada Adrian nr. 211A, la cca 600 metri nord-vest de castru. A fost cercetată o suprafață de 52,5 mp.

Muzeul Regiunii "Porţilor de Fier" - Drobeta Turnu-Severin NEAGOE Marin Iulian
DINULESCU Paul Grigore
MANEA Cristian Dumitru
15. cercetare preventivă 2020

S-a desfășurat între 10 iunie și 10 august pe Strada Mareșal Averescu nr. 153, la cca 300 de metri nord-est de castru. A fost cercetată o suprafață de 26,46 mp.

Muzeul Regiunii "Porţilor de Fier" - Drobeta Turnu-Severin NEAGOE Marin Iulian
MANEA Cristian Dumitru
NEAGOE Oana Minodora
16. evaluare de teren 2020

Cercetarea s-a desfășurat în vederea realizării studiului arheologic al municipiului Drobeta Turnu-Severin.

Muzeul Regiunii "Porţilor de Fier" - Drobeta-Turnu Severin NEAGOE Marin Iulian
DINULESCU Paul Grigore
NEAGOE Oana Minodora
MANEA Cristian Dumitru
17. cercetare preventivă 2019

S-a desfășurat între 1 noiembrie și 31 decembrie pe strada Mareșal Averescu nr. 153, la cca 300 metri nord-est de castru. S-a cercetat o suprafață de 25,46 mp.

Muzeul Regiunii "Porţilor de Fier" - Drobeta Turnu-Severin NEAGOE Marian Iulian
DINULESCU Paul Grigore
MANEA Cristian Dumitru
18. cercetare preventivă 2019

S-a desfășurat între 1 martie și 31 mai pe Strada Kiseleff nr. 4, la cca 300 de metri nord-vest de castru. A fost cercetată o suprafață de 316 mp.

Muzeul Regiunii "Porţilor de Fier" - Drobeta Turnu-Severi NEAGOE Marin Iulian
DINULESCU Paul Grigore
MANEA Cristian Dumitru
NEAGOE Oana Minodora
STÎNGĂ Mihai
19. cercetare preventivă 2019

S-a desfășurat între 15 septembrie și 15 noiembrie în zona cuprinsă între străzile Matei Vasilescu, Călărași nr. 44 A și str. Oituz nr. 6. A fost cercetată o suprafață de 20 mp.

Muzeul Regiunii "Porţilor de Fier" - Drobeta Turnu-Severin DINULESCU Paul Grigore
MANEA Cristian Dumitru
NEAGOE Marin Iulian
NEAGOE Oana Minodora
20. cercetare preventivă 2019

S-a desfășurat între 2 mai și 2 iulie pe Strada Călărași nr. 24. A fost cercetată o suprafață de 125 mp.

Muzeul Regiunii "Porţilor de Fier" - Drobeta Turnu-Severin DINULESCU Paul Grigore
NEAGOE Marin Iulian
MANEA Cristian Dumitru
NEAGOE Oana Minodora
21. cercetare preventivă 2019

S-a desfășurat între februarie - mai 2019 la adresa Strada Traian nr. 220, pe o suprafață de 49,5 mp.

Muzeul Regiunii "Porţilor de Fier" - Drobeta Turnu-Severin DINULESCU Paul Grigore
NEAGOE Marin Iulian
MANEA Cristian Dumitru
NEAGOE Oana Minodora
STÎNGĂ Mihai
22. cercetare preventivă 2019

S-a desfășurat între februarie - mai 2019 la adresa Strada Matei Vasilescu nr. 52, pe o suprafață de 75,4 mp.

Muzeul Regiunii "Porţilor de Fier" - Drobeta Turnu-Severin DINULESCU Paul Grigore
NEAGOE Marin Iulian
MANEA Cristian Dumitru
NEAGOE Oana Minodora
STÎNGĂ Mihai
23. cercetare preventivă 2018

S-a desfășurat între mai - iulie 2018 pe Strada Mareșal Averescu nr. 97, la cca 300 de metri nord de castrul roman. S-a cercetat o suprafață de 17,5 mp.

Muzeul Regiunii "Porţilor de Fier" - Drobeta Turnu-Severin DINULESCU Paul Grigore
NEAGOE Marin Iulian
MANEA Cristian Dumitru
NEAGOE Oana Minodora
STÎNGĂ Mihai
24. cercetare preventivă 2018

S-a desfășurat între august - noiembrie 2018 pe Strada 1 Decembrie 1918 nr 11A, la cca. 400 de metri nord de castrul roman. A fost cercetată o suprafață de 26 mp.

Muzeul Regiunii "Porţilor de Fier" - Drobeta Turnu-Severin DINULESCU Paul Grigore
NEAGOE Marian Iulian
MANEA Cristian Dumitru
NEAGOE Oana Minodora
STÎNGĂ Mihai
25. cercetare preventivă 2018

S-a desfășurat între septembrie - noiembrie 2018 pe Strada Mareșal Averescu nr. 39 A, oe o suprafață de 15,75 mp.

Muzeul Regiunii "Porţilor de Fier" - Drobeta Turnu-Severin DINULESCU Paul Grigore
NEAGOE Marian Iulian
MANEA Cristian Dumitru
NEAGOE Oana Minodora
STÎNGĂ Mihai
26. cercetare preventivă 2018

S-a desfășurat între octombrie - decembrie 2018 pe strada Traian nr. 220. A fost cercetată o suprafață de 49,5 mp.

Muzeul Regiunii "Porţilor de Fier" - Drobeta Turnu-Severin DINULESCU Paul Grigore
NEAGOE Marian Iulian
MANEA Cristian Dumitru
NEAGOE Oana Minodora
STÎNGĂ Mihai
27. cercetare preventivă 2018

S-a desfășurat între martie - mai 2018 la adresa Strada Romulus Lepri nr. 50, pe o suprafață de 174 mp.

Muzeul Regiunii "Porţilor de Fier" - Drobeta Turnu-Severin DINULESCU Paul Grigore
NEAGOE Marian Iulian
MANEA Cristian Dumitru
NEAGOE Oana Minodora
STÎNGĂ Mihai
28. cercetare preventivă 2018

Cercetarea s-a desfășurat în perioada septembrie - noiembrie 2018 la adresa Strada Ștefan Odobleja nr. 71. A fost cercetată o secțiune cu dimensiunile 14 X 1,5 metri.

*** * *
Muzeul Județean de Etnografie și al Regimentului de Graniță - Caransebeș ARDEȚ Adrian
NEGREI Dimitrie Pavel
LEONTI Iulian
29. cercetare sistematică 2018

S-a desfășurat între 1 iulie și 30 august pe strada Romulus Lepri nr. 46A, la circa 600 de metri nord-vest de ruinele castrului.

Muzeul Regiunii "Porţilor de Fier" - Drobeta Turnu-Severin NEAGOE Marin Iulian
DINULESCU Paul Grigore
MANEA Cristian Dumitru
NEAGOE Oana Minodora
STÎNGĂ Mihai
30. cercetare preventivă 2018

S-a desfășurat între 15 iulie și 15 august pe Strada 1 Decembrie 1918 nr. 6, la cca 450 metri nord de ruinele castrului. A fost cercetată o suprafață de 180 mp.

Muzeul Regiunii "Porţilor de Fier" - Drobeta Turnu-Severin NEAGOE Marin Iulian
DINULESCU Paul Grigore
MANEA Cristian Dumitru
NEAGOE Oana Minodora
STÎNGĂ Mihai
31. cercetare preventivă 2018

S-a desfășurat între iulie - septembrie pe strada Romulus Lepri nr. 46 A, la cca 600 de metri nord-vest de castru. A fost cercetată o suprafață de 50 mp.

Muzeul Regiunii "Porţilor de Fier" - Drobeta Turnu-Severin NEAGOE Marian Iulian
DINULESCU Paul Grigore
MANEA Cristian Dumitru
NEAGOE Oana Minodora
STÎNGĂ Mihai
32. cercetare preventivă 2017

Cercetarea s-a desfășurat la adresa Strada Ștefan Odobleja nr. 71. S-a trasat o secțiune pe o suprafață de 48 mp.

Muzeul Regiunii Porțile de Fier NEAGOE Marian Iulian
33. cercetare preventivă 2017

S-a desfășurat între 1.05.2017 și 31.07.2017 pe strada Independenței nr. 21, la circa 1 km de castrul roman. A fost cercetată o suprafață de 76 de mp.

Muzeul Regiunii "Porţilor de Fier" - Drobeta Turnu-Severin DINULESCU Paul Grigore
MANEA Cristian Dumitru
NEAGOE Marian Iulian
34. cercetare preventivă 2017

S-a desfășurat între august și octombrie 2017 la circa 500 de metri nord de castrul roman. S-a cercetat o suprafață de 111,78 mp.

Muzeul Regiunii "Porţilor de Fier" - Drobeta Turnu-Severin DINULESCU Paul Grigore
MANEA Cristian Dumitru
NEAGOE Marin Iulian
35. cercetare preventivă 2017

S-a desfășurat între 1 iulie și 30 august pe strada Eroii de la Cerna nr. 5 bis, la cca 700 de metri nord-vest de castru și la 600 de metri nord-est de ruinele cetății Severinului.

Muzeul Regiunii "Porţilor de Fier" - Drobeta Turnu-Severi NEAGOE Marin Iulian
MANEA Cristian Dumitru
36. cercetare preventivă 2017

S-a desfășurat între 1 iulie și 30 august pe strada Mareșal Averescu nr. 55, la circa 600 de metri nord-vest de castru și la 600 metri nord-est de Cetatea Severinului.

Muzeul Regiunii "Porţilor de Fier" - Drobeta Turnu-Severin NEAGOE Marin Iulian
MANEA Cristian Dumitru
37. cercetare preventivă 2016

S-a desfășurat între 1 iulie și 30 septembrie pe Strada Kiseleff nr. 5B, la 50 de metri sud de intersecția străzii Traian cu strada Kiseleff și la cca 350 de metri nord-vest de castru.

Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan" Bucureşti MATEI-POPESCU Florian
Muzeul Regiunii "Porţilor de Fier" - Drobeta Turnu-Severin NEAGOE Marin Iulian
NEAGOE Oana Minodora
38. cercetare preventivă 2016

S-a desfășurat între 1 și 30 noiembrie pe strada Decebal nr. 70.

Centrul de Studii de Istorie și Arheologie "Constantin Daicoviciu" DINULESCU Paul Grigore
Muzeul Regiunii "Porţilor de Fier" - Drobeta Turnu-Severin NEAGOE Marin Iulian
MANEA Cristian Dumitru
STÎNGĂ Mihai
39. cercetare preventivă 2016

S-a desfășurat între 20 decembrie 2016 și 28 februarie 2017 pe strada Traian nr. 230A, la intersecția dintre străzile Călărași, Traian și Nicolae Grigorescu, la cca 200 de metri vest de castru.

Centrul de Studii de Istorie și Arheologie "Constantin Daicoviciu" DINULESCU Paul Grigore
Muzeul Regiunii "Porţilor de Fier" - Drobeta Turnu-Severin NEAGOE Marin Iulian
NEAGOE Oana Minodora
40. cercetare preventivă 2016

S-a desfășurat între 1 octombrie și 30 noiembrie pe strada Aurelian nr. 98, la intersecția dintre strada Aurelian cu strada George Coșbuc la vest și strada Kiseleff la est, la circa 250 de metri nord de termele romane și la 350 de metri nord-vest de castru. A fost cercetată o suprafață de 20 mp.

Centrul de Studii de Istorie și Arheologie "Constantin Daicoviciu" DINULESCU Paul Grigore
Muzeul Regiunii "Porţilor de Fier" - Drobeta Turnu-Severin NEAGOE Marin Iulian
41. supraveghere arheologică 2014

S-a desfășurat pe Bulevardul Carol nr. 1, la intersecția cu Strada Independenței.

Muzeul Regiunii "Porţilor de Fier" - Drobeta Turnu-Severin NEAGOE Marian Iulian
MANEA Cristian Dumitru
STÎNGĂ Mihai
42. cercetare preventivă 2013

S-a desfășurat pe Strada Independenței nr. 2.

* STÂNGĂ Mihai
Muzeul Regiunii "Porţilor de Fier" - Drobeta Turnu-Severin CRĂCIUNESCU Gabriel
MANEA Cristian Dumitru
NEAGOE Marian Iulian
NEAGOE Oana Minodora
43. supraveghere arheologică 2013

S-a desfășurat în luna iulie pe Strada Ștefan Odobleja nr. 81.

Muzeul Regiunii "Porţilor de Fier" - Drobeta Turnu-Severin NEAGOE Marin Iulian
MANEA Cristian Dumitru
44. cercetare preventivă 2010

S-a desfășurat la adresa Strada Traian nr. 153. A fost cercetată o secțiune de 25 de metri pătrați.

Muzeul Regiunii "Porților de Fier" - Drobeta Turnu - Severin CRĂCIUNESCU Gabriel
NEAGOE Marian Iulian
45. cercetare preventivă 2010

S-a desfășurat pe Strada Traian nr. 199. A fost cercetată o secțiune de 20 de mp, conform autorizației 307/14.12.2010.

Muzeul Regiunii "Porţilor de Fier" - Drobeta Turnu-Severin CRĂCIUNESCU Gabriel
NEAGOE Marian Iulian
46. cercetare preventivă 2009

S-a desfășurat în aprilie pe Strada Traian nr. 167 pe o suprafață de 550 mp, în partea de nord-vest a orașului roman Drobeta.

Muzeul Regiunii Porţilor de Fier CRĂCIUNESCU Gabriel
47. cercetare preventivă 2009

S-a desfășurat în aprilie pe Strada 1 Decembrie 1918 nr. 1 pe o suprafață de 5 mp.

Muzeul Regiunii Porţilor de Fier CRĂCIUNESCU Gabriel
48. cercetare preventivă 2009

S-a desfășurt în aprilie 2009 în Piața Ghica nr. 3, pe o suprafață de 20 mp.

Muzeul Regiunii Porţilor de Fier CRĂCIUNESCU Gabriel
49. cercetare preventivă 2008

S-a desfășurat între martie și aprilie pe Bulevardul Carol I, în zona Tribunalului.

* STÎNGĂ Mihai
Muzeul Regiunii Porţilor de Fier STÎNGĂ Ion
50. cercetare preventivă 2008

S-a desfășurat între mai și iunie pe Strada Kiseleff nr. 7C.

Muzeul Regiunii Porţilor de Fier STÎNGĂ Ion
NEAGOE Marin Iulian
STÎNGĂ Mihai

Bibliography
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (site record source)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. II, București, 2004, p.1683, poz.1 [Ordin MCC] (site record source)
3. Găzdan, Cristian, Găzdac-Alfoldy, Agnes, Neagoe, Marin, Neagoe, Oana, Drobeta. The Never Abandoned City of Roman Dacia, Mega Publishing House, Cluj- Napoca, 2015, https://www.academia.edu/15356731/_Full_text_DROBETA_The_Never_Abandoned_City_of_Roman_Dacia [Publicaţie]
4. Bondoc, Dorel, The Roman rule to the north of the Lower Danube during the Late Roman and Early Byzantine period, Mega Publishing House, Cluj- Napoca, 2009, https://biblioteca-digitala.ro/?pub=599-the-roman-rule-to-the-north-of-the-lower-danube-during-the-late-roman-and-early-byzantine-period [Publicaţie]
5. Bejan, Adrian, Un atelier metalurgic din secolul al VI-lea e.n de la Drobeta Turnu-Severin, Acta Musei Napocensis, XIII, Muzeul de Istorie al Transilvaniei, Cluj- Napoca, 1976, 257-278, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=6228-un-atelier-metalurgic-din-sec-vi-e-n-de-la-drobeta-turnu-severin--acta-musei-napocensis-muzeul-national-de-istorie-a-transilvaniei--xiii-1976 [Publicaţie]
6. Zahariade, Mihail, The Late Roman Drobeta I. The Cruciform building and the Fort Garrison in the 4th century AD, Acta Musei Napocensis, 34, I, Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei, București, 1997, 167-182, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=16147-the-late-roman-drobeta-i-ther-cruciform-building-and-the-fort-garrison-in-the-4th-century-a-d--acta-musei-napocensis-muzeul-national-de-istorie-a-transilvaniei--34-i-1997 [Publicaţie]
7. Davidescu, Mișu, Drobeta romano-bizantină în istoriografia românească și străină, Drobeta, I, Muzeul Regiunii Porților de Fier, Drobeta Turnu-Severin, 1974, 187-190, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=34182-drobeta-romano-bizantina-in-istoriografia-romaneasca-si-straina--drobeta-muzeul-regiunii-portilor-de-fier--i-1974 [Publicaţie]
8. Davidescu, Mișu, Drobeta romano-bizantină în istoriografia românească și străină II, Drobeta, II, Muzeul Regiunii Porților de Fier, Drobeta Turnu-Severin, 1976, 81-90 [Publicaţie]
9. Tudor, Dumitru, Municipiul roman Drobeta, Drobeta, I, Muzeul Regiunii Porților de Fier, Drobeta Turnu-Severin, 1974, 323-330 [Publicaţie]
10. Davidescu, Mișu, Portul roman de la Drobeta, Drobeta, II, Muzeul Regiunii Porților de Fier, Drobeta Turnu-Severin, 1976, 40 [Publicaţie]
11. Russu, Ioan, Drobeta în veacurile I - VII e.n., Drobeta, V, Muzeul Regiunii Porților de Fier, Drobeta Turnu-Severin, 1982, 233 [Publicaţie]
12. Stângă, Ion, Descoperiri arheologice recente în perimetrul orașului antic Drobeta, Drobeta, XIII, Muzeul Regiunii Porților de Fier, Drobeta Turnu-Severin, 2003, 105 [Publicaţie]
13. Stângă, Ion, Noi descoperiri arheologice întâmplătoare în perimetrul orașului antic Drobeta, Drobeta, XVIII, Muzeul Regiunii Porților de Fier, Drobeta Turnu-Severin, 2008, 103-109 [Publicaţie]
14. Nicolae, Șerban, Drobeta în epoca post-romană, Drobeta, XXI, Muzeul Regiunii Porților de Fier, Drobeta Turnu-Severin, 2011, 65-70 [Publicaţie]
15. Stângă, Ion, Les nécropoles de Drobeta. A nouveau ipothese sur l'evolution administrative territoriale de la ville, Istros, XIV, Istros, Brăila, 2007, 205-212 [Publicaţie]
16. Șerban, Nicolae, Orașul antic Drobeta: limite și evoluție administrativă, Tibiscum, I, Muzeul Județean de Etnografie și al Regimentului de Graniță Caransebeș, Caransebeș, 2011 [Publicaţie]
17. Planul urbanistic general al municipiului Drobeta Turnu Severin, 2010 [Fişă tehnică]
18. Neagoe, Marian Iulian et all, Studiu istoric general. Studiu arheologic, Actualizare Plan Urbanistic General pentru Municipiul Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți, Drobeta Turnu-Severin, 2021, 15-16, 29-30, 56-57 [Studiu istoric]
 
Site Photos

Scroll