Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   145845.01
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   SB-I-s-A-11946
Name   Situl arheologic din epoca romană de la Boiţa - Ruda
County   Sibiu
Commune   Boiţa
City/Town/Village   Boiţa
Place   Ruda (In Rude)
Landmark   Situl se află la aproximativ 2 km est de sat, în apropierea curburii Oltului, pe malul drept al acestuia, dincolo de Vechea Ţiglărie, la 700 m est de sat, pe a doua terasă a râului.
Hydrographic landmark - name   Olt
Hydrographic landmark - type   râu
Geomorphology   depresiune
Land utility   agricultură
Site Class   locuire
Site Type   aşezare militară
Description   Pe terasa înaltă din dreapta Oltului, sunt vizibile urme parţiale ale fortificaţiei romane, mai ales pământul rezultat din săpăturile arheologice, fără a se distinge ruine. Pe câmp, în urma lucrărilor agricole, se pot identifica cu uşurinţă numeroase urme de factură romană, în special la marginea terasei înalte, la sud-est de fortificaţie.
Notes   Acest castru se crede că ar fi Caput Stenarum
Site Surface   aproximativ 1 ha.
Human risk   Agricultură intensivă: 4 / 07.06.2022
Last record update   28.07.2022
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Castru  Epoca romană (secolele II-III p.Chr.)    

Fortificaţia are colţuri rotunjite, de 45 m pe 50 m, un zid dublu de 1,50 m grosime, împrejmuit de un şanţ dublu de apărare; pe latura de vest a fost identificată parţial o poartă. Un detaşament de construcţie romană timpurie în Dacia (Bauvexillation?) a fost sugerat de descoperirea unei ştampile cu denumirea Legiunea XIII Gemina, poate împreună cu cohorta I Tyriorum sag şi cohorta I (Flavia) Commagenorum sag.

Castru este parţial cercetat.

SB-I-m-A-11946.01 
Construcţie  Epoca romană (secolul II-III p.Chr.) romană  

O clădire masivă (20 x 50 m) a fost descoperită la 80 m sud de cetate. Instalaţiile de încălzire şi scăldat pot face parte dintr-un complex mai mare sau cetate de garnizoană.

În apropiere au fost descoperite resturile unei clădiri (11×10,5 m), interpretată de N. Lupu ca o statio sau un tabularium portorii.

SB-I-m-A-11946.02 
aşezare civilă  Epoca romană (secolul II-III p.Chr.) romană  

În jurul fortificaţiei, unde se presupune că se găsea vicusul, au fost semnalate fragmente ceramice şi ruinele unei construcţii cu fundaţie de piată şi structură de lemn. Aici a fost descoperit un tezur monetar îngropat probabil în contextul invaziei carpice din 247 p. Chr.

 
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. neprecizat 1979

Institutul de Arheologie şi Istoria Artei Cluj-Napoca BRANGA Nicolae
2. cercetare sistematică 1968-1976

Muzeul Naţional Brukenthal LUPU Nicolae
3. cercetare sistematică 1958

Muzeul Naţional Brukenthal LUPU Nicolae
4. neprecizat 1957

Institutul de Arheologie şi Istoria Artei Cluj-Napoca MACREA Mihail

Bibliography
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991, https://patrimoniu.ro/images/lmi-old/lmi-sibiu-1991.pdf [Proiect LMI] (site record source)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. III, București, 2004, 2072, 41, https://patrimoniu.ro/images/lmi-2004/Sibiu.pdf [Ordin MCC] (site record source)
3. Luca, Sabin, Adrian; Pinter, Zeno, Karl; Georgescu, Adrian, Repertoriul arheologic al județului Sibiu (Situri, Monumente arheologice și istorice), Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, Centrul pentru Cercetarea și Valorificarea Patrimoniului Cultural Transilvănean în Context European, Bibliotheca SepteMateriale și cercetări arheologicestrensis III, Editura Economică, Sibiu, 2003, 61-62, https://www.academia.edu/12415898/Repertoriul_arheologic_al_jude%C5%A3ului_Sibiu_Situri_monumente_arheologice_%C5%9Fi_istorice_Sibiu_2003 [Repertoriu] (site record source)
4. Marcu, Felix, Proiect „Limes. Frontierele Imperiului Roman în România”, 2020 [Fişă de sit]
5. Proiect „Limes. Frontierele Imperiului Roman în România”, 2020, http://limesromania.ro/ro/articole/situri-arheologice/ [Publicaţie]
6. Lista monumentelor istorice 2015, Monitorul Oficial al României, partea I, Nr. 113 bis/15.02.2016, 2016, 2299, https://patrimoniu.gov.ro/images/lmi-2015/LMI-sb.pdf [Publicaţie]
7. Țentea, Ovidiu, 2022 [Fişă de sit]
8. Țentea, Ovidiu; Matei-Popescu, Florian; Călina, Frontiera romană din Dacia Inferior. O trecere în revistă și o actualizare. 1, Cercetări Arheologice, 28, 1, 2021, 25-29, https://cercetari-arheologice.ro/wp-content/uploads/2021/06/ca28_1_01_Tentea_Matei-Popescu_Calina_compressed.pdf [Publicaţie]
9. Albescu, Ion, Boița. Monografie istorică, Sibiu, 1990, 112 [Publicaţie]
10. Christescu, Vasile, Istoria militară a Daciei Romane, Fundația Regelui Carol I, București, 1937, 108 [Publicaţie]
11. Dudău, Octavian, Circulația monetară în castrele de trupe auxiliare din provincia Dacia, Graphite, Timișoara, 2006, 65, 11, 97 [Publicaţie]
12. Gudea, Der dakische Limes. Materialien zu seiner Geschichte, Jahrbuch des römisch-Germanischen Zentralmuseum Mainz, 44, 1, Berlin, 1997, 69-70, 46 [Publicaţie]
13. Lupu, Nicolae, Săpăturile de la Boița, Materiale și Cercetări Arheologice, 7, 1960, 411-422, https://biblioteca-digitala.ro/?volum=8000-materiale-si-cercetari-arheologice--vii-1960 [Publicaţie]
14. Lupu, Nicolae, Stațiunea romană de la Boița (jud. Sibiu), Acta Terrae Septemcastrensis, 1, 2002, 71-106 [Publicaţie]
15. Macrea, Mihail, Șantierul arheologic Cașolț – Boița, Materiale și Cercetări Arheologice, 6, 1959, 407-437, https://biblioteca-digitala.ro/?volum=1253-materiale-si-cercetari-arheologice--v-1959 [Publicaţie]
16. Marcu, Felix, Organizarea internă a castrelor din Dacia, Mega, Cluj- Napoca, 2009, 187-188, 40 [Publicaţie]
17. Russu, I. I., Gostar, N., Ivanov, T., Popescu, Em., Protase, D., Tudor, D., Tabula Imperii Romani. Romula – Durostorum – Tomis, Tabula Imperii Romani (TIR), L 35, Editura Academiei Române, București, 1969, 30 [Publicaţie]
18. Tudor, Dumitru, Oltenia Romană 3, Editura Științifică, București, 1968, 372 [Publicaţie]
19. Tudor, Dumitru, Oltenia Romană 4, Editura Academiei Române, București, 1978, 270-27, 9, 315 [Publicaţie]
20. Vlădescu, C. M., Armata romană în Dacia Inferior, Editura Militară, București, 1983, 114-115, 21 [Publicaţie]
21. Vlădescu, C. M., Fortificațiile romane din Dacia Inferior, Scrisul românesc, Craiova, 1986, 79-80 [Publicaţie]
22. Țentea, Ovidiu, Ex Oriente ad Danubium. The Syrian auxiliary units on the Danube frontier of the Roman Empire, Mega, București, 2012, 66 [Publicaţie]
23. Schuster, Christian, Castelul de la Caput Stenarum și Cohors I Flavia Commagenorum, Terra Sebus, Acta Musei Sabesiensis, 5, 2013, 237-253 [Publicaţie]
 
Site Photos

Scroll