Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   159669.01
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   TL-I-s-A-05734
Name   Situl arheologic de la Babadag - Dealul Cetăţuia
County   Tulcea
Commune   Oraş Babadag
City/Town/Village   Babadag
Place   Dealul Cetăţuia (La Cetăţuie)
Landmark   Situl se află la cca. 2 km nord-est de oraş, la vărsarea pârâului Tabana în lacul Babadag, pe dealurile Babadagului.
Hydrographic landmark - name   Babadag, Tabana
Hydrographic landmark - type   râu
Geomorphology   promontoriu
Land utility   păşune
Site Class   locuire civilă
Site Type   aşezare fortificată şi necropolă
Description   Aşezarea locuită în vechime ocupa un promontoriu cu vizibilitate perfectă asupra lacului şi a zonei ocupate în prezent de oraş. Poziţia strategică este întărită şi de prezenţa văii probabil inundabile şi mlăştinoase în trecut, care permitea accesul doar prin partea de NV la care se adăuga o fortificaţie compusă dintr-un şanţ şi un val care înconjurau aşezarea. În prezent din aşezare se păstrează doar o porţiune îngustă orientată NV-SE, lungă de aprox. 200 m şi lată de 30 m, înălţimea falezei măsurând peste 20 m. Prăbuşirea tot mai rapidă a aşezării este determinată de creşterea apelor lacului Babadag care sapă în masivul promontoriu de loess. Creşterea apelor lacului Babadag datorită ploii şi a îndiguirii lacului în anii 60 au determinat o prăbuşire alertă a aşezării.
Notes   Rezervaţie arheologică
Date of discovery   1962
Site Surface   2,30 ha
State of preservation   grav afectat / 21.09.2009
Natural hazards   Alunecări de teren: 4 / 04.06.2021
Human risk   Afectare parţială: 3 / 03.06.2021
Last record update   03.06.2021
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Aşezare fortificată  Hallstatt timpuriu (sec. XI - VII a. Chr.) Babadag  

În cadrul cercetărilor arheologice, s-a putut urmări evoluţia aşezării hallstattiene pe toate cele trei faze ale acesteia.

TL-I-m-A-05734.04 
groapă  Hallstatt Babadag / II   groapă menajeră, cu ceramică Babadag II, adâncime 1,1 m, dg - 1,3 m  
groapă  Hallstatt Babadag / II   groapă cu cenuşă, cărbune, oase şi material ceramic Babadag Iiş adâncime - 0,4 m, dg - 1,2 m  
groapă  Hallstatt Babadag / III   groapă cu cenuşă, fragmente ceramice şi un cuţit de fier  
şanţ de apărare  Hallstatt Babadag   şanţ de apărare cu o deschidere de 16 m, cu un nucleu de piatră cu urme de arsură  
locuinţă  Hallstatt     Podeaua locuinţei a fost puternic deranjată de intervenţii ulterioare; în caseta VII podeaua este puternic arsă . Nu se pot face aprecieri exacte asupra formei şi dimensiunilor acestei locuinţe  
locuinţă de suprafaţă  Hallstatt     Locuinţa a fost prinsă parţial în săpătură, dimensiunile fiind de 5,75 x 3m

Locuinţa a fost perforată de o groapă cu fragmente ceramice aparţinând mai multor culturi (Babadag, elenistică, romană, Dridu). La partea superioară a gropii a fost descoperit un schelet uman depus într-o poziţie nefirească
 
locuinţă de suprafaţă  Hallstatt     Locuinţa a fost descoperită parţial (lungimea de 6,75m, lăţimea de 3m): podeaua este arsă puternic şi prezintă un strat de cenuşă  
Aşezare  La Tène timpuriu (sec. V - IV a. Chr.) geto-dacică     TL-I-m-A-05734.03 
Fortificaţie  Epoca romano-bizantină (sec. IV - VI p. Chr.) neprecizată     TL-I-m-A-05734.01 
Aşezare  Epoca elenistică (sec. IV - III a. Chr.) elenistică      
Necropolă de inhumaţie  Epoca medievală timpurie (sec. XI p. Chr.) neprecizată      
aşezare rurală  Epoca romană (sec. II - VI p. Chr.) neprecizată     TL-I-m-A-05734.02 
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. cercetare sistematică 2006

* AILINCĂI Sorin
* LAZANU Ciprian
* JUGĂNARU Gabriel
ICEM Tulcea * *
MJ Vaslui * *
2. cercetare sistematică 2005

* AILINCĂI Sorin
* TÂRLEA Alexandra
* VIZAUER Iulian
* VERNESCU Mirela
* JUGĂNARU Gabriel
ICEM Tulcea * *
U Bucureşti * *
M Brăila * *
3. cercetare sistematică 2004

* JUGĂNARU Gabriel
* AILINCĂI Sorin
* ŢÂRLEA Alexandra
* VIZAUER Iulian
* VERNESCU Mirela
ICEM Tulcea * *
U Bucureşti * *
M Brăila * *
4. cercetare sistematică 2002

* JUGĂNARU Gabriel
* AILINCĂI Sorin
* VIZAUER Iulian
* MORINTZ Alexandru
ICEM Tulcea * *
5. cercetare sistematică 2001

* JUGĂNARU Gabriel
* AILINCĂI Sorin
* MORINTZ Alexandru
ICEM Tulcea * *
IRT * *
6. cercetare sistematică 1994

* JUGĂNARU Gabriel
* MORINTZ Sebastian
IAB * *
ICEM Tulcea * *
7. neprecizat 1962

* JUGĂNARU Gabriel
* AILINCĂI Sorin
* VIZAUER Iulian
* MORINTZ Alexandru
* ŢÂRLEA Alexandra
U Bucureşti * *
ICEM Tulcea * *
DJCCPCN Tulcea * *
IRT * *

Bibliography
1. Morintz, Sebastian, Zur Mittleren Hallstattzeit in Rumanien (die Basarabi-kultur), Dacia NS, 8, 1964, 101-118 [Publicaţie]
2. Morintz, Sebastian, Săpăturile de la Babadag, 1973-1974, 1977-1981, Materiale și Cercetări Arheologice, 16, 1986, 58-64 [Publicaţie]
3. Morintz, Sebastian, Thraco Dacica, 8, 1987, 39-72 [Publicaţie]
4. Morintz, Sebastian; Jugănaru, Gabriel, Raport privind săpăturile arheologice efetcuate în sectorul V al așezării hallstattiene de la Babadag (1991-1992), Peuce, 11, 1995, p. 177-202 [Publicaţie]
5. Morintz, Sebastian; Jugănaru, Gabriel; Munteanu, M., CAANT, 1, 1995, 222-235 [Publicaţie]
6. Bucovală, Mihai; Papuc, Gheorghe, Date noi despre fortificaţia de la Ovidiu - mun. Constanţa, Pontica, XIV, Constanţa, 1981, 211-216. [Publicaţie]
7. Irimia, Mihai, Date noi privind aşezările getice din Dobrogea în a doua epocă a fierului, Pontica, 13, Constanţa, 1980,, 66-118. [Publicaţie]
8. Preda, Constantin, SCN, II, 1958, 113, nr. 5 [Publicaţie]
9. Jugănaru, Gabriel, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2001, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2002, 46, nr. 21, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=1242 [Publicaţie] (site record source)
10. Jugănaru, Gabriel, Babadag, 2002 [Fişă tehnică] (site record source)
11. Jugănaru, Gabriel, 2003 [Fişă tehnică] (site record source)
12. Jugănaru, Gabriel, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2002, CIMEC - Institutul de Memorie Culturala, Bucureşti, 2003, 43-45, nr. 19, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=1873 [Publicaţie] (site record source)
13. Jugănaru, Gabriel, Aşezarea hallstattiană de la Babadag - Dealul Cetăţuia, 2005 [Fişă tehnică] (site record source)
14. Jugănaru, Gabriel, Babadag, 2004 [Fişă tehnică] (site record source)
15. Jugănaru, Gabriel, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2006, CIMEC - Institutul de Memorie Culturala, Bucureşti, 2007, 74, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=3596 [Publicaţie] (site record source)
16. Jugănaru, Gabriel, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2007, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, București, 2008, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=3828 [Publicaţie] (site record source)
17. Jugănaru, Gabriel, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2003, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, București, 2004, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=2168 [Publicaţie] (site record source)
18. Jugănaru, Gabriel, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2004, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, București, 2005, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=3062 [Publicaţie] (site record source)
19. Jugănaru, Gabriel, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2005, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, București, 2006, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=3320 [Publicaţie] (site record source)
20. Munteanu, M.; Ocheşanu, R.,, Descoperiri monetare în satele din Dobrogea romană (sec. I-III e.n.), Pontica, VIII, Constanţa, 1975, 175-213 [Publicaţie] (site record source)
21. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (site record source)
22. Jugănaru, Gabriel, Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2008 - VALACHICA XXI-XXII, CIMEC - Institutul de Memorie Culturală și Complexul Național Muzeal "Curtea Domnească" Târgoviște, București, 2009, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=4208&d=Babadag-Tulcea-Dealul-Cetatuia-2008 [Publicaţie]
23. Morintz, Sebastian, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 1994, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1995, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=128 [Publicaţie]
24. Jugănaru, Gabriel, Cronica cercatărilor aheologice din România, campania 2010, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 2011, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=4504 [Publicaţie]
 
Site Photos

Scroll