Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   33685.04
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   BN-II-a-B-01638
Name   Biserica ortodoxă cu hramul "Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil" de la Corvineşti
County   Bistriţa-Năsăud
Commune   Matei
City/Town/Village   Corvineşti
Address   68
Landmark   Biserica se găseşte pe o ridicătură pe partea dreaptă a drumului DJ172H spre localitatea Matei.
Hydrographic landmark - name   Meleş
Hydrographic landmark - type   pârâu
Geomorphology   depresiune
Land utility   locuire
Site Class   structură de cult
Site Type   edificiu religios
Description   În prezent monumentul este gol şi nefolosit şi în stare avansată de degradare.
Notes   În 1937 biserica a fost cumpărată de parohia română unită, care a oficiat slujbe în acest lăcaş de cult până la construcţia noii biserici din sat, cu hramul „Cuvioasa Paraschiva”, sfinţită în 1958.
State of preservation   grav afectat / 16.08.2021
Natural hazards   Cutremur: 5 / 16.08.2021; Inundaţii: 5 / 16.08.2021; Foc natural: 5 / 16.08.2021; Incendii: 5 / 16.08.2021
Human risk   Afectare parţială: 5 / 16.08.2021
Ownership   privat
Last record update   16.08.2021
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Biserică  Epoca medievală (sec. XV-XIX)    

Biserica prezintă un plan sală, cu cor pentagonal scurt, articulat în colţuri cu contraforturi - elemente ce continuă numai pe faţada sudică - de aceeas ar putea fi rezultatul unor intervenţii ulterioare, în urma cărora au dispărut soclul şi cornişa clădirii.
Corul este acoperit cu o boltă semicilindrică cu penetraţii imitâd bolta gotică iniţială, deşi nu se păstrează nici în cor, nici în navă, urmele unor elemente de boltire. Biserica are patru ferestre în formă de arc frânt.
Planul bisericii este arhaizant, putând fi plasat cronologic între biserica cu cor pătrat şi cea cu cor poligonal, dar din două travee.

BN-II-m-B-01638.01 
Turn-clopotniţă  sfârşitul secolului al XIX-lea-începutul secolului al XX-lea    

Turnul-clopodniţă este realizat din lemn.

BN-II-m-B-01638.02 

Bibliography
1. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. I, București, 2004, p. 288, poz. 601 [Ordin MCC] (site record source)
2. Lista Monumentelor Istorice 2015, Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 113 bis/15.II.2016, București, 2016, 327-328, https://patrimoniu.ro/images/lmi-2015/LMI-BN.pdf [Publicaţie]
3. Popa, Corina, Biserici sală gotice din nordul Transilvaniei, Pagini de veche artă românească, IV, Academiei Republicii Socialiste România, București, 1981, 18 [Publicaţie]
4. Fabini, Hermann, Atlas der siebenbürgisch-sächsischen Kirchenburgen und Dorfkirchen, I, Heidelberg - Hermannstadt, Sibiu, 1999, 531-533 [Publicaţie]
 
Site Photos

Scroll