Română   English Ministry of Culture
National Archaeological Record of Romania (RAN)
Site Information Display on the map of Romania
RAN Code125551.05
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010OT-I-s-A-08495
NameDrumul roman de la Corabia - str. Libertăţii (Sucidava)
CountyOlt
CommuneOraş Corabia
City/Town/VillageCorabia
Addressstr. Libertăţii
LandmarkCartierul Celeiu
Site Classconstrucţie
Site Typedrum
DescriptionSitul arheologic Sucidava este amplasat în jud. Olt, oraşul
Corabia, cartierul Celei, str. Sucidava, la o distanţă de circa 1 km
faţă de malul nordic al Dunării. El cuprinde două puncte de interes
arheologic major: zona aşezării romane civile, suprapusă în totalitate
de construcţii moderne; zona platoului cetăţii romano-bizantine.
În acest din urmă punct au fost identifi cate în special vestigii din
perioada de tranziţie la epoca bronzului, a doua epocă a fi erului,
epoca romană timpurie (sec. II-III), epoca romană târzie (sec. IV-V),
epoca paleobizantină (sec. VI) şi epoca medievală (sec. XIII-XVI).
Last record update14.3.2016
 
Finds:
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Description/ Notes LMI Code
Drum  Epoca romană (sec. II - III)      
 
Research:
  Research Type Research Year Campaign number Observations Persons Institutions
1. cercetare sistematică 2012 Campania din anul 2012 s-a desfăşurat între 3-12 iulie 2012. Săpăturile arheologice au fost efectuate în zona centrală din interiorul cetăţii romano-bizantine, denumită Suprafaţa 2002, în casetele C.1, C.8, C.9, C.17 şi C.18, situate la extremitatea nordică a suprafeţei respective. Obiectivul campaniei 2012 a vizat continuarea cercetărilor din anul precedent, care atinseseră adâncimea maximă în caseta C.9, la -2,00 m, unde fusese surprins nivelul dacic târziu (sec. I a.Chr. - sec. I p.Chr.), în care au fost descoperite o vatră rituală cu decor şi o alta, distrusă încă din antichitate. În campania actuală au fost înregistrate rezultate notabile doar în casetele C.8, C.9 şi C.18.
Name Forename Role
GHERGHE Petre responsabil științific
AMON Lucian membru colectiv
COJOC Mirela membru colectiv
PETOLESCU Constantin C. membru colectiv
VASILIȚĂ Ștefan membru colectiv
STOICA Onoriu membru colectiv
Institution Role
MAE Corabia 1
SNR fi liala Craiova 1
Univ. Craiova 2
IAB 2
2. cercetare sistematică 2011
Name Forename Role
GHERGHE Petre responsabil științific
AMON Lucian membru colectiv
COJOC Mirela membru colectiv
STOICA Onoriu membru colectiv
VASILIȚĂ Ștefan membru colectiv
Institution Role
MAE Corabia 1
SNR Filiala Craiova 1
IAB 1
Univ. Craiova 2

Bibliography
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (site record source)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. III, București, 2004, 1859, 28 [Ordin MCC] (site record source)
3. Gherghe, Petre, Cronica cercetărilor aheologice din România, campania 2007, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 2008, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=3869&d=Corabia-Olt-Celei-2007 [Publicaţie]
4. Gherghe, Petre, Cronica cercetărilor aheologice din România, campania 2008, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 2009, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=4230&d=Corabia-Olt-Celei-2008 [Publicaţie]