Română   English Ministry of Culture
National Archaeological Record of Romania (RAN)
Site Information Display on the map of Romania *
RAN Code62618.01
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010CT-I-s-A-02726
NameSitul arheologic de la Pantelimon - Cetatea Ulmetum
CountyConstanţa
CommunePantelimon
City/Town/VillagePantelimon
PlaceCetate
LandmarkSitul arheologic se află în marginea estică a satului Pantelimon, încadrat geografic în Podişul Casimcei, la 100 m nord de pârâul Pantelimon .
Site Classlocuire
Site Typecetate
Site Surface 224 mp
State of preservationmedie / 25.01.2016
Natural hazardsInundaţii: 3 / 25.01.2016; Animale: 4 / 25.01.2016
Human riskFurturi: 1 / 25.01.2016
Ownershippublic
OwnerConsiliul Local Pantelimon
Last record update18.12.2020
 
Finds:
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Description/ Notes LMI Code
Cetate  Epoca romană târzie (sec. IV-VI) romană Planul cetăţii fortificate are forma unui triunghi cu una dintre laturi arcuită, fiind apărată de 6 turnuri patrulatere, trei turnuri circulare, de colţ, şi patru turnuri semicirculare, de poartă, toate aşezate în afara zidului. Sunt atestate 4 niveluri de locuire, cu o perioadă de întrerupere. Ultimul nivel de locuire în cetate aparţine cel mai probabil perioadei reconstrucţiei din timpul lui Iustinian, în timp ce primul nivel este datat în ultimul sfert al sec. IV şi la începutul sec. V (Teodosius I). CT-I-m-A-02726.01 
Castru de pământ  Epocă romană romană Castrul a fost identificat de Vasile Pârvan la o distanţă de 2,5 km spre nord-est, la confluenţa dintre pârâul Pantelimon şi râul Casimcea, la 1,5 km sud de marginea satului Pantelimonu de Jos.
Castrul are dimensiunile aproximative de 220 x 150m.
CT-I-m-A-02726.02 
Aşezare  Epoca romană timpurie (sec. II - IV) romană Materiale şi complexe de epocă romană, specifice secolelor II-IV, par mult mai prezente de-a lungul incintei de sud, acestea putând fi legate de existenţa cunoscutului vicus Ulmetum, a cărui existenţă precede ridicarea fortificaţiei în cea de a doua jumătate a secolului IV p.Chr.

Materiale aparţinând acestei perioade au fost identificate şi în afara perimetrului fortificaţiei, în sectorul "Cartaş - cuptor Panaitescu" la SV de cetate.
 
Basilica  Epoca romană târzie (sec. V p. Chr.)   Basilica, cu trei nave, cu criptă şi narthex, a fost scoasă din uz începând cu ultimul sfert al secolului VI-lea. Momentul construirii este databil la sfârşitul sec. IV - începutul sec. V.  
Necropolă  Epocă romană (sec. IV p. Chr.)   Au fost descoperite mai multe morminte databile în sec IV p. Chr., atât corespunzătoare primei perioade de locuire a cetăţii fortificate (final de sec. IV p. Chr.), cât şi perioadei anterioare - început de sec. IV p. Chr., inclusiv un mormânt de copil.  
Aşezare  Epocă medievală târzie otomană A fost surprins în cercetările arheologice un nivel de călcare medieval, în sectorul SV, dar şi în sectorul extra-muros "Cartaş-cuptor Panaitescu". Ceramica specifică (smalţ de culoare verzuie sau galbenă) şi monedele recuperate asigură datarea nivelului în sec. XVI-XVII. Cel mai probabil acest nivel otoman ilustrează faza finală de demantelare a zidurilor cetăţii.  
Aşezare  Epoca romano-bizantină (secolele II-XIII p.Chr.)   Cercetările arheologice efectuate aici, începând cu anul 2010, au evidenţiat urme de locuire din epoca medievală timpurie (sec. VIII-X). Au fost descoperite locuinţe adâncite şi gropi de diverse întrebuinţări, dar şi urme de locuire de perioadă romană din sec VI, posibil asociate cu refacerea iustiniană, precum şi gropi de sec. II-III, IV-V (probabil vicus Ulmetum).

În apropiere s-a descoperit un cuptor pentru ars materiale de construcţii, cercetat de A. Panaitescu în anul 1980.
 
Castru de marş  romană   Castrul este orientat cu laturile lungi pe direcţia nord-sud, având o lungime de aproximativ 200m. Lăţimea incintei se restrânge treptat de la sud la nord: 115m (latura de nord), 125m (zona centrală) şi 135m (latura de sud). mai bine se păstrează în teren laturile de vest şi de sud. Eroziunea accentuată a terenului a condus la surparea unor porţiuni importante din laturile de nord şi de est. Cercetarea de la suprafaţa terenului nu a oferit elemente de datare, lipsind aproape cu desăvârşire fragmente ceramice sau de materiale de construcţie.

Castrul a fost identificat mai întâi prin fotografiile aeriene şi satelitare şi validat de cercetările de teren, în cadrul proiectului de cercetare Archaeomap.
 
 
Research:
  Research Type Research Year Campaign number Observations Persons Institutions
1. 2019
Name Forename Role
TALMAȚCHI Gabriel 1
VASILESCU Dan 1
BEJINARIU Constantin 1
Institution Role
Muzeul de Istorie Națională şi Arheologie Constanţa 1
2. cercetare preventivă 2018 1 S-au executat săpături pe terenul situat în satul Pantelimonu de Sus, în capătul str. Mieilor, pe un amplasament unde se propune construirea unei stații de epurare a apei provenite din sistemul de canalizare al localității. În urma cercetării au fost identificate 36 de complexe arheologice, încadrate cronologic după cum urmează: sec. II-III (3); sec. IV-V (7); sec. VI (11); sec. VIII-X (5); sec. XVII-XVIII (4). Restul complexelor reprezintă gropi menajere contemporane sau complexe cu inventar atipic, constând în șanț de delimitare sau pentru scurgerea apei și gropi pentru întrebuințări diverse (sec. II-III), gropi de forme diferite pentru întrebuințări diverse (sec. IV-V), gropi pentru extragerea pământului galben și complexe cu funcționalitate incertă (sec. VI), locuințe adâncite și gropi de diverse întrebuințări (sec. VIII-X), locuințe și gropi (sec. XVII-XVIII).
Name Forename Role
TALMAȚCHI Cristina 1
GRIGORUȚĂ Oana 1
NOPCEA Cătălin Mircea 1
BĂJENARU Constantin 1
VASILESCU Dan 1
Institution Role
Muzeul de Istorie Națională şi Arheologie Constanţa 1
3. cercetare sistematică 2018 2
Name Forename Role
TALMAŢCHI Gabriel Mircea 1
BĂJENARU Constantin 1
TALMAŢCHI Cristina 1
PETCU Radu 1
NOPCEA Cătălin Mircea 1
POTÂRNICHE Tiberiu 1
VASILESCU Dan 1
LUNGU Liviu 1
Institution Role
Muzeul de Istorie Națională şi Arheologie Constanţa 1
4. cercetare sistematică 2017 Au continuat cercetările în sectorul Sud-Vest în zona extra-muros din imediata apropiere a turnului T8, și în sectorul Sud (între bazilică și praetorium).
Name Forename Role
NOPCEA Cătălin-Mircea 3
TALMAȚCHI Gabriel 3
VASILESCU Dan 2
BĂJENARU Constantin 1
PETCU Radu 1
Institution Role
Muzeul Naţional de Istorie a României 1
Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti 2
Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa 3
5. cercetare sistematică 2016 S-au realizat cercetări în Sectorul Sud și sectorul "Cartaș-cuptor Panaitescu".
Name Forename Role
TALMAȚCHI Gabriel Mircea 1
BĂJENARU Constantin 1
PARASCHIV-TALMAȚCHI Cristina 1
NOPCEA Cătălin 1
POTÂRNICHE Tiberiu 1
LUNGU Liviu 1
VASILESCU Dan 1
Institution Role
Muzeul de Istorie Națională şi Arheologie Constanţa 1
6. cercetare sistematică 2015 S-au realizat cercetări în Sectorul Sud (bazilica paleocreștină) și în Sectorul de Sud-Vest.
Name Forename Role
BĂJENARU Constantin 1
LUNGU Liviu 1
NOPCEA Cătălin-Mircea 1
POTÂRNICHE Tiberiu 1
VASILESCU Dan 1
TALMAȚCHI Cristina 1
TALMAȚCHI Gabriel 1
Institution Role
Muzeul de Istorie Națională şi Arheologie Constanţa 1
7. cercetare sistematică 2014 S-au realizat cercetări în sectoarele Est (intramuros și extramuros) și Sud, după o întrerupere de doi ani. S-a dezvelit în suprafață întreaga bazilică paleocreștină, înregistrându-se topografic și fotografic cu ajutorul mijloacelor UAV întregul monument.
Name Forename Role
TALMAȚCHI Gabriel Mircea 1
BĂJENARU Constantin 1
NOPCEA Cătălin 1
VASILESCU Dan 1
Institution Role
Muzeul de Istorie Națională şi Arheologie Constanţa 1
8. cercetare sistematică 2012 S-au realizat cercetări în Sectoarele Vest, Sud-Vest, Est, la Poarta de Nord-Vest și în sectorul "Cartaş-cuptor Panaitescu".
Name Forename Role
IONESCU Mihai 3
GĂMUREAC Emilian 2
TALMAȚCHI Gabriel Mircea 1
BĂJENARU Constantin 1
PAPUC Ghiorghe 1
COVACEF Zaharia 1
TALMAȚCHI Cristina 1
NOPCEA Cătălin Mircea 1
POTÂRNICHE Tiberiu 1
LUNGU Liviu 1
VASILESCU Dan 1
Institution Role
Muzeul de Istorie Națională şi Arheologie Constanţa 1
Ministerul Culturii 2
MA Callatis 3
9. cercetare sistematică 2011 S-au realizat cercetări în Sectorul Poarta de Nord-Vest, Sectorul Vest, Sud-Vest și Sud (bazilica paleocreștină), precum și în sectorul "Cartaş-cuptor Panaitescu".
Name Forename Role
IONESCU Mihai 3
GĂMUREAC Emilian 2
TALMAȚCHI Gabriel 1
BĂJENARU Constantin 1
PAPUC Ghiorghe 1
COVACEF Zaharia 1
NOPCEA Cătălin-Mircea 1
TALMAȚCHI Cristina 1
POTÂRNICHE Tiberiu 1
LUNGU Liviu 1
MITROI Octavian 1
Institution Role
Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa 1
Ministerul Culturii 2
Muzeul de Arheologie Mangalia 3
10. cercetare sistematică 2010 S-au realizat cercetări în sectorul Nord, sectorul Vest, poarta de N-V, sectorul Sud (bazilica paleocreștină) și sectorul "Cartaş-cuptor Panaitescu" (extramuros).
Name Forename Role
GĂMUREAC Emilian 2
PAPUC Ghiorghe 1
TALMAȚCHI Gabriel 1
COVACEF Zaharia 1
LUNGU Liviu 1
BĂJENARU Constantin 1
NOPCEA Cătălin Mircea 1
TALMAȚCHI Cristina 1
POTÂRNICHE Tiberiu 1
Institution Role
Muzeul de Istorie Națională şi Arheologie Constanţa 1
MCPN 2
11. cercetare sistematică 2009 Cercetarea arheologică s-a realizat în sectorul Sud, în zona bazilicii paleocreștine.
Name Forename Role
LEPĂDATU Dan 3
VASILESCU Dan 2
HEROIU Andrei 2
PETCU Radu 2
DOBROTĂ Sebastian 2
PAPUC Ghiorghe 1
COVACEF Zaharia 1
LUNGU Liviu 1
TALMAȚCHI Gabriel 1
BĂJENARU Constantin 1
NOPCEA Cătălin Mircea 1
Institution Role
Muzeul de Istorie Națională şi Arheologie Constanţa 1
Universitatea Ovidius Constanța 2
UAIC Iaşi 3
12. cercetare sistematică 2008 S-au realizat cercetări în sectorul Nord (poarta de NV), sectorul Vest (extramuros), sectorul Sud (turnul 8), sectorul Est și sectorul Sud (bazilica).
Name Forename Role
VASILESCU Dan 2
HEROIU Andrei 2
PETCU Radu 2
DOBROTĂ Sebastian 2
PAPUC Ghiorghe 1
COVACEF Zaharia 1
LUNGU Liviu 1
TALMAȚCHI Gabriel 1
BĂJENARU Constantin 1
NOPCEA Cătălin 1
Institution Role
Muzeul de Istorie Națională şi Arheologie Constanţa 1
Universitatea Ovidius 2
13. cercetare sistematică 2007 S-au continuat cercetările în sectorul de Est (secțiunea SB și bazilica creștină) și s-au realizat săpături extramuros în sectoarele Nord și Sud.
Name Forename Role
LUNGU Liviu 2
TALMAŢCHI Gabriel 2
BĂJENARU Constantin 2
NOPCEA Cătălin 2
COVACEF Zaharia 2
PAPUC Ghiorghe 1
Institution Role
Muzeul de Istorie Națională şi Arheologie Constanţa 1
14. cercetare sistematică 2006 S-au continuat cercetările în sectorul de Vest și de Nord și s-au inițiat cercetări în sectorul de Est.
Name Forename Role
COJOCEA Mircea 2
DROBOTĂ Sebastian 2
HEROIU Andrei 2
PETCU Radu 2
ȘOVA Constantin 2
VASILESCU Dan 2
PAPUC Ghiorghe 1
BĂJENARU Constantin 1
CHERA Constantin 1
COVACEF Zaharia 1
LUNGU Liviu 1
TALMAȚCHI Gabriel 1
NOPCEA Cătălin 1
Institution Role
Muzeul de Istorie Națională şi Arheologie Constanţa 1
Universitatea Ovidius 2
15. cercetare sistematică 2005 S-au continuat cercetările în sectorul Vest și s-au realizat primele cercetări în sectorul Nord.
Name Forename Role
CARABUZ Tănase 2
TOBOL Dragoș 2
STRAT Marieta 2
BOBE Cornelia 2
PAPUC Ghiorghe 1
LUNGU Liviu 1
COVACEF Zaharia 1
Institution Role
Muzeul de Istorie Națională şi Arheologie Constanţa 1
Universitatea Ovidius 2
16. cercetare sistematică 2004 1 În anul 2004, la 90 de ani după încheierea săpăturilor conduse de Vasile Pârvan, s-au reluat săpăturile în cetatea Ulmetum ca parte a Programului Naţional de Cercetări Arheologice 3 - "Scythia Minor". S-a realizat un sondaj și o secțiune în dreptul porții de SV.
Name Forename Role
OPRIȘ Ioan C. 2
PAPUC Ghiorghe 1
COVACEF Zaharia 1
CHERA Constantin 1
BĂJENARU Constantin 1
TALMAȚCHI Gabriel 1
LUNGU Liviu 1
Institution Role
Muzeul de Istorie Națională şi Arheologie Constanţa 1
FIB 2
17. cercetare geofizică 2004 2
Name Forename Role
SCURTU Florin 1
Institution Role
GEI-PROSECO București 1

Bibliography
1. Covacef, Zaharia, Ulmetum 2004 - după 90 de ani, Pontica, 37-38, Constanţa, 2004-2005, 439-451 [Publicaţie]
2. Pârvan, Vasile, Ulmetum, II, 300, 1-3 [Publicaţie]
3. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (site record source)
4. Covacef, Zaharia, Pantelimon-Ulmetum, 2005 [Fişă tehnică] (site record source)
5. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis /16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/ 2004, vol. II, București, 2004, 965, 374, 375, 376 [Ordin MCC] (site record source)
6. Pantelimonul de Sus - Ulmetum, 2007 [Fişă de sit] (site record source)
7. Papuc, Gheorghe, Pantelimonu de Sus | Judeţ: Constanţa | Punct: Cetate | Anul: 2004, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2004, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2005, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=3188 [Publicaţie] (site record source)
8. Papuc, Gheorghe, Pantelimonu de Sus | Judeţ: Constanţa | Punct: Cetate | Anul: 2007, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2007, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=3940 [Publicaţie] (site record source)
9. Covacef, Zaharia, Pantelimonu de Sus | Judeţ: Constanţa | Punct: Sector Vest | Anul: 2005, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2005, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=3458 [Publicaţie] (site record source)
10. Papuc, Gheorghe, Pantelimonu de Sus | Judeţ: Constanţa | Punct: Ulmetum | Anul: 2006, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=3725 [Publicaţie] (site record source)
11. Papuc, Gheorghe, Pantelimonu de Sus | Judeţ: Constanţa | Punct: Ulmetum | Anul: 2006, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=3727 [Publicaţie] (site record source)
12. Papuc, Gheorghe, Pantelimonu de Sus | Judeţ: Constanţa | Punct: Ulmetum | Anul: 2006, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=3726 [Publicaţie] (site record source)
13. Papuc, Gheorghe, Pantelimonu de Sus | Judeţ: Constanţa | Punct: Sectorul Nord | Anul: 2005, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2005, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=3457 [Publicaţie] (site record source)
14. Munteanu, M.; Ocheşanu, R.,, Descoperiri monetare în satele din Dobrogea romană (sec. I-III e.n.), Pontica, VIII, Constanţa, 1975, 175-213 [Publicaţie] (site record source)
15. Papuc, Gheorghe, Pantelimonu de Sus | Judeţ: Constanţa | Anul: 2008, Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2008 - VALACHICA XXI-XXII, CIMEC - Institutul de Memorie Culturală și Complexul Național Muzeal "Curtea Domnească" Târgoviște, Bucureşti, 2009, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=4056&d=Pantelimonu-de-Sus-Constanta-2008 [Publicaţie]
16. Papuc, Gheorghe, Pantelimonu de Sus | Judeţ: Constanţa | Punct: Cetate | Anul: 2009, Cronica cercetărilor arheologice din România, campania 2009, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 2010, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=4356&d=Pantelimonu-de-Sus-Constanta-Cetate-2009 [Publicaţie]
17. Papuc, Gheorghe, Pantelimonu de Sus | Judeţ: Constanţa | Punct: Cetate | Anul: 2010, Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2010, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 2011, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=4571&d=Pantelimonu-de-Sus-Constanta-Cetate-2010 [Publicaţie]
18. Talmaţchi, Gabriel, Pantelimonu de Sus | Judeţ: Constanţa | Punct: Cetate | Anul: 2011, Cronica cercetărilor arheologice din România, campania 2011, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2012, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=4756&d=Pantelimonu-de-Sus-Constanta-Cetate-2011 [Publicaţie]
19. Papuc, Gheorghe, Pantelimonu de Sus | Judeţ: Constanţa | Punct: Cetate | Anul: 2010, Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2010, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 2011, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=4572&d=Pantelimonu-de-Sus-Constanta-Cetate-2010 [Publicaţie]
20. Papuc, Gheorghe, Pantelimonu de Sus | Judeţ: Constanţa | Punct: Cetate | Anul: 2010, Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2010, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 2011, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=4573&d=Pantelimonu-de-Sus-Constanta-Cetate-2010 [Publicaţie]
21. Papuc, Gheorghe, Pantelimonu de Sus | Judeţ: Constanţa | Punct: Cetate | Anul: 2010, Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2010, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 2011, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=4570&d=Pantelimonu-de-Sus-Constanta-Cetate-2010 [Publicaţie]
22. Papuc, Gheorghe, Pantelimonu de Sus | Judeţ: Constanţa | Punct: Sector "Cartaş-cuptor Panaitescu" (extramuros) | Anul: 2010, Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2010, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 2011, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=4574&d=Pantelimonu-de-Sus-Constanta-Sector-„Cartas-cuptor-Panaitescu”-extramuros-2010 [Publicaţie]
23. Covacef, Zaharia, Pantelimonu de Sus | Judeţ: Constanţa | Punct: Cetate | Anul: 2011, Cronica cercetărilor arheologice din România, campania 2011, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2012, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=4757&d=Pantelimonu-de-Sus-Constanta-Cetate-2011 [Publicaţie]
24. Talmaţchi, Gabriel, Pantelimonu de Sus | Judeţ: Constanţa | Punct: Cetate | Anul: 2011, Cronica cercetărilor arheologice din România, campania 2011, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2012, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=4758&d=Pantelimonu-de-Sus-Constanta-Cetate-2011 [Publicaţie]
25. Băjenaru, Constantin, Pantelimonu de Sus | Judeţ: Constanţa | Punct: Cetate | Anul: 2011, Cronica cercetărilor arheologice din România, campania 2011, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2012, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=4759&d=Pantelimonu-de-Sus-Constanta-Cetate-2011 [Publicaţie]
26. Talmaţchi, Cristina, Pantelimonu de Sus | Judeţ: Constanţa | Punct: Cetate-Ulmetum | Anul: 2011, Cronica cercetărilor arheologice din România, campania 2011, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2012, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=4760&d=Pantelimonu-de-Sus-Constanta-Cetate-Ulmetum-2011 [Publicaţie]
27. Talmaţchi, Gabriel, Pantelimonul de Sus | Judeţ: Constanţa | Punct: Cetatea Ulmetum | Anul: 2014, Cronica cercetărilor aheologice din România, campania 2014, Institutul Național al Patrimoniului, 2015, 146-147, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=5299&d=Pantelimonul-de-Sus-Constanta-2014 [Publicaţie]
28. Băjenaru, Constantin et alii, Pantelimon | Judeţ: Constanţa | Punct: Cetate | Anul: 2015, Cronica cercetărilor aheologice din România, campania 2015, Institutul Național al Patrimoniului, 2016, 65-66, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=5536&d=Pantelimon-Constanta-Cetate-2015 [Publicaţie]
29. Talmațchi, Gabriel, Pantelimon | Judeţ: Constanţa | Punct: Cetate | Anul: 2015, Cronica cercetărilor aheologice din România, campania 2015, Institutul Național al Patrimoniului, 2016, 66-67, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=5534&d=Pantelimon-Constanta-Cetate-2015 [Publicaţie]
30. Talmațchi, Gabriel Mircea, Pantelimon | Judeţ: Constanţa | Punct: Cetate | Anul: 2018, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2018, Institutul Național al Patrimoniului în parteneriat cu Muzeul Național Brukenthal, Sibiu, 2019, 145-148, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=6194&d=Pantelimon-Constanta-Cetate-2018 [Publicaţie]
31. Talmațchi, Cristina, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2018, Pantelimonu de Sus | Judeţ: Constanţa | Punct: Str. Mieilor "Staţia de Epurare | Anul: 2018, Institutul Național al patrimoniului în Parteneriat cu Muzeul Național Brukenthal, Sibiu, 2018, 297-298, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=6171&d=Pantelimonu-de-Sus-Constanta-Str-Mieilor-%84Statia-de-Epurare-2018 [Publicaţie]
32. Vasilescu, Dan, Monede de bronz romane târzii inedite sau mai puțin cunoscute descoperite la Ulmetum (Pantelimonu de Sus, jud. Constanța), Oltenia - Studii şi Comunicări, XXV, Muzeul Olteniei Craiova, Craiova, 2018, 193-201 [Publicaţie]
33. Panaitescu, Adrian, Cuptor de ars materiale de construcţie descoperit la Ulmetum, Pontica, XIV, 1981, 303-308 [Publicaţie]
34. Nicolae, Eugen; Poenaru-Bordea, Gheorghe; Ocheșeanu, R., Tezaurul de monede romane tîrzii descoperit la Ulmetum în 1912, Pontica, XXI-XXII, 1989, 163-186 [Publicaţie]
35. Talmațchi, Gabriel; Lungu, Liviu, Descoperiri monetare inedite din zona Ulmetum. Consideraţii asupra circulaţiei monetare, Pontica, XXXIX, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, Constanța, 2006, 381-413 [Publicaţie]
36. Gămureac, Emilian, Some pottery findings outside Ulmetum City Walls, Pontica, XLIV, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, Constanța, 2011, 367-377 [Publicaţie]
37. Băjenaru, Constantin, Un nou castru de marș la Ulmetum, Limes. Frontierele Imperiului Roman în România, 5, Limes, Cluj-Napoca, 2019, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=70460-un-nou-castru-de-mars-la-ulmetum [Publicaţie]
38. Talmațchi, Gabriel, Pantelimonul de Sus | Judeţ: Constanţa | Punct: Cetatea Ulmetum | Anul: 2019, Cronica Cercetărilor aheologice din România. Campania 2019, Institutul Național al Patrimoniului în parteneriat cu Muzeul Județean Buzău, 2020, 266-273, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=6407&d=Pantelimonul-de-Sus-Constanta-Cetatea-Ulmetum-2019 [Publicaţie]
39. Talmațchi, Gabriel, Pantelimonul de Sus | Judeţ: Constanţa | Punct: Cetatea Ulmetum | Anul: 2019, Cronica Cercetărilor aheologice din România. Campania 2019, Institutul Național al Patrimoniului în parteneriat cu Muzeul Județean Buzău, 2020, 266-273, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=6409&d=Pantelimonul-de-Sus-Constanta-Cetatea-Ulmetum-2019 [Publicaţie]
40. Talmațchi, Gabriel, Pantelimonul de Sus | Judeţ: Constanţa | Punct: Cetatea Ulmetum | Anul: 2019, Cronica Cercetărilor aheologice din România. Campania 2019, Institutul Național al Patrimoniului în parteneriat cu Muzeul Județean Buzău, 2020, 266-273, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=6410&d=Pantelimonul-de-Sus-Constanta-Cetatea-Ulmetum-2019 [Publicaţie]
41. Băjenaru, Constantin et alii, Pantelimonu de Sus | Judeţ: Constanţa | Punct: Cetate - Ulmetum | Anul: 2016, Cronica Cercetărilor aheologice din România. Campania 2016, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2017, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=5735&d=Pantelimonu-de-Sus-Constanta-Cetate--Ulmetum-2016 [Publicaţie]
42. Talmaţchi, Gabriel et all, Pantelimonul de Sus | Judeţ: Constanţa | Punct: Cetatea Ulmetum | Anul: 2014, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2014, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2014, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=5297&d=Pantelimonul-de-Sus-Constanta-Cetatea-Ulmetum-2014 [Publicaţie]
43. Talmaţchi, Gabriel et alii, Pantelimonu de Sus | Judeţ: Constanţa | Anul: 2012, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2012, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2013, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=4964&d=Pantelimonu-de-Sus-Constanta-2012 [Publicaţie]
44. Băjenaru, Constantin et alii, Pantelimonu de Sus | Judeţ: Constanţa | Punct: Cetate | Anul: 2017, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2017, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2018, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=6061&d=Pantelimonu-de-Sus-Constanta-Cetate-2017 [Publicaţie]
45. Talmațchi, Gabriel,Vasilescu, Dan, Pantelimonu de Sus | Judeţ: Constanţa | Punct: Cetate | Anul: 2017, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2017, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2018, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=6062&d=Pantelimonu-de-Sus-Constanta-Cetate-2017 [Publicaţie]