Română   English Ministry of Culture
National Archaeological Record of Romania (RAN)
Site Information Display on the map of Romania
RAN Code126754.01
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010OT-I-s-A-08527
NameSitul arheologic de la Reşca - Romula/ Dâmbul Morii
CountyOlt
CommuneDobrosloveni
City/Town/VillageReşca
PlaceRomula (Dâmbul Morii)
LandmarkSitul se află la 300 m de calea ferată.
Site Classlocuire
Site Typelocuire
Last record update30.4.2020
 
Finds:
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Description/ Notes LMI Code
Aşezare  La Tène (sec. II a. Chr.) geto-dacică   OT-I-m-A-08527.03 
Aşezare urbană  Epoca romană (sec. II-III) neprecizată Anterior aşezare geto-dacică, capitală a Daciei Malvensis, important centru de producţie OT-I-m-A-08527.02 
Cimitir  Epoca medievală (sec. XIV-XVI) neprecizată   OT-I-m-A-08527.01 
aşezare  Neolitic Vinča - Dudeşti    
aşezare  Epoca bronzului neprecizată    
aşezare  Epoca migraţiilor (sec. VI) neprecizată    
Aşezare  Eneolitic Sălcuţa    
 
Research:
  Research Type Research Year Campaign number Observations Persons Institutions
1. neprecizat 2015
Name Forename Role
BELDIMAN Corneliu 1
SZTANCS Diana-Maria 1
Institution Role
UCDC Bucureşti 1 1
2. cercetare preventivă 2012 Punct: Dispensarul uman, Școala generală, proprietatea Cîrstea Nicușor
Name Forename Role
NEGRU Mircea responsabil științific
MIHAI George membru colectiv
Institution Role
USH București 1
M Caracal 1
3. cercetare geofizică
Name Forename Role
SCURTU Florin
Institution Role
GEI-PROSECO Bucureşti 1

Bibliography
1. Nica, Marin, Descoperiri ale complexului Boian V-Gumelniţa în Oltenia, 1985, 39 [Publicaţie] (site record source)
2. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (site record source)
3. Scurtu, Florin, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2002, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, București, 2003, 252, 159, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=2069 [Publicaţie] (site record source)
4. Popilian, Gheorghe, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 1983-1992, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, București, 1993, 252, 159, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=780 [Publicaţie] (site record source)
5. Beldiman, Corneliu, Industria materiilor dure animale în preistoria României. Resurse naturale, comunităţi umane şi tehnologie din paleoliticul superior până în neoliticul timpuriu - Supplementum 2, Asociaţia Română de Arheologie, Studii de Preistorie, Bucureşti, 2007 [Publicaţie]
6. Beldiman, Corneliu, Around Black Sea in Antiquity: Metalworking and skeletal technologies reflected by ancient bone and antler anvils discovered in Romania, Republic of Moldova and Ukraine, Challenges and Opportunities for a Multilateral Cooperation, Proceedings of the International Conference on EU and Black Sea Regions, Giovanni Mineo Editore, Bagheria, 2013, 202-210 [Publicaţie]
7. 2014, http://eubsr.ucdc.ro/eubsr2012- vol1.pdf [Publicaţie]
8. Beldiman, Corneliu; Rusu-Bolindeț, V.; Sztancs, D.-M., Artefacte din materii dure animale descoperite la Istria-Sectorul Basilica extra muros, Buletinul Muzeului "Teohari Antonescu", Giurgiu, 2007, 181-190 [Publicaţie]
9. Beldiman, Rusu-Bolindeț, Sztancs, Bădescu, Ace de os descoperite la Histria- Sectorul Basilica extra muros, în V. Rusu-Bolindeţ, T. Sălăgean, R. Varga, Studia archaeologica et historica in honorem Magistri Dorin Alicu, Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, Muzeul National de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca, 2010, 126-153 [Publicaţie]
10. Beldiman, Rusu-Bolindeț, Sztancs, Buzea, Animale, tehnologie şi artefacte preistorice din materii dure animale descoperite la Păuleni-Ciuc, jud. Harghita. Catalog, Sf. Gheorghe, 2012 [Publicaţie]
11. Beldiman, Negru, Sztancs, Artefacte din materii dure animale descoperite recent la Romula, Sesiunea ştiinţifică "Romula - 50 de ani de la primele cercetări arheologice sistematice", Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Istorie, București, 2015 [Publicaţie]
12. Ciugudean, D., Obiectele din os, corn şi fildeş de la Apulum, Bibliotheca Musei Apulensis V, V, Alba Iulia, 1997 [Publicaţie]
13. Elefterescu, D., Obiecte din os de la Durostorum. I., Pontica, 41, 2008, 219-297 [Publicaţie]
14. Negru, M., Romula - capitala Daciei Malvensis. Cercetările arheologice din perioada 2003-2011, 2011, http://www2.spiruharet.ro/ facultati/ relatii-bucuresti/ cercetare/ 2c25f879c24da828ba15ce4516 c219c7.pdf [Publicaţie]
15. Negru, M., Hotărani com. Fărcaşele, jud. Olt [Romula]. Punct: Trecerea CFR, Cronica cercetărilor aheologice din România, campania 2011, București, 2012, 222-223 [Publicaţie]
16. Negru, M., Reşca, com. Dobrosloveni, jud. Olt [Romula]. Punct: Dispensarul uman, Şcoala generală, proprietatea Cîrstea Nicuşor, Cronica cercatărilor aheologice din România, campania 2012, București, 2013, 176-177 [Publicaţie]
17. Negru, M., Reşca, com. Dobrosloveni, jud. Olt [Romula]. Punct Cetate, Cronica cercatărilor aheologice din România, campania 2013, București, 2014, 43-45 [Publicaţie]
18. Negru, M., Cercetările arheologice de la Romula, comunicare la Sesiunea ştiinţifică "Romula - 50 de ani de la primele cercetări arheologice sistematice", București, 2015 [Publicaţie]
19. Negru, M., Reşca, com. Dobrosloveni, jud. Olt [Romula]. Punct Cetate, Cronica cercatărilor aheologice din România, campania 2015, București, 2016 [Publicaţie]
20. Popilian, Gh., Un quartier artisanal à Romula, Dacia, N.S., 1976, 221-250 [Publicaţie]
21. Suceveanu, Al., Histria VI. Les Thermes romaines, București, 1982 [Publicaţie]
22. Sztancs, D.-M., Industria materiilor dure animale în neo-eneoliticul din Transilvania. Repertoriu, tipologie, studiu paleotehnologic, date privind paleoeconomia. Baze de date, teză de doctorat, Sibiu, 2011 [Publicaţie]
23. Beldiman, Corneliu, Cronica cercatărilor aheologice din România, campania 2015, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2016, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=5526&d=Resca-Dobrosloveni-Olt-Cetate-2015 [Publicaţie]
24. Beldiman, Corneliu, Industria materiilor dure animale descoperită în campania 2015, CCA, INP, București, 2016, 72-75, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=5526&d=Resca-Dobrosloveni-Olt-Cetate-2015 [Publicaţie] (site record source)
25. Beldiman, C.; Sztancs, D.-M., M., Reşca, com. Dobrosloveni, jud. Olt [Romula]. Punct Cetate, Industria materiilor dure animale descoperită în campania 2013, CCA, INP, București, 2014, 45-47 [Publicaţie]