Română   English Ministry of Culture
National Archaeological Record of Romania (RAN)
Site Information Display on the map of Romania
RAN Code58785.04
NameAşezarea de epoca bronzului de la Stejeriş - Stejeriş 1
CountyCluj
CommuneMoldoveneşti
City/Town/VillageStejeriş
PlaceStejeriş 1 (Sit 5)
LandmarkTerenul unde este poziţionat situl se află în proprietatea statului român, în extravilanul localităţii Stejeriş, com. Moldoveneşti, jud. Cluj, mai exact la 3,10 km ENE faţă de satul cu acelaşi nume, căruia îi aparţine administrativ, la aproximativ 200 m vest faţă de DN 1, la 670 m N faţă de lacul Stejeriş şi a 1,25 km S faţă de lacul Bădeni.
Geomorphologydeal
Land utilityagricultură
Site Classlocuire
Site Typeaşezare
DescriptionAu fost identificate şi investigate exhaustiv 4 de complexe arheologice situate între km 64+900-65+000 ai viitoarei autostrăzi A10, sector Inoc - Turda / lot 4 (km 53+700-70+000)
Date of discovery2014
State of preservationmedie / 01.02.2016
Human riskDemolare: 5 / 01.02.2016; Agricultură intensivă: 4 / 01.02.2016
Ownershippublic
OwnerStatul român
Last record update1.2.2016
 
Finds:
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Description/ Notes LMI Code
locuinţe  Epoca bronzului Wietenberg Au fost descoperite două locuinţe de suprafaţă, o zonă de cult şi o groapă menajeră.
Complexele arheologice cercetate cu ocazia săpăturilor arheologice preventive din 2014 sunt:
Cx. 1. Amenajare rituală ce a fost identificată în S. 004 (caroul 2-15/B-I) şi în S. 010. În centrul amenajării a fost cercetată o groapă. Aceasta a fost săpată într-un sediment lutos de culoare galben-brună. Forma acesteia în plan este circulară. Adâncimea la care a fost identificată groapa este de 0,60 m de la nivelul actualul nivel de călcare, iar adâncimea maximă finală este de 0,90 m. Dimensiunile generale ale complexului: diametru de aproximativ 1 m. Materialul descoperit în umplutura gropii este compus din ceramică (vase de mari dimensiuni decorate cu triunghiuri incizate şi decor meandric, ceşti cu toarta supraînălţată), chirpici (lipitură de perete sau vatră) şi o greutate din lut. Groapa este încadrată de cinci gropi de par, posibil de la piloni de susţinere ai unei construcţii de suprafaţă. Spaţiul amenajării este delimitat de trei pietre de mari dimensiuni, căzute pe o parte şi aşezate aproximativ în funcţie de punctele cardinale (N, E şi V).
Cx. 2. Locuinţă de suprafaţă, situată în S. 005, caroul 1-5/G-J. Forma acesteia este dreptunghiulară, orientată aproximativ N-S. Adâncimea la conturare este de 0,90 m, de la nivelul actual de călcare, iar adâncimea maximă finală este de 1,60 m. Dimensiunile generale ale complexului: lungime - 10,5 m; lăţime - 7 m. Modul constructiv este alcătuit dintr-o structură de pereţi de chirpici cu gropi de par (şase gropi de par identificate) şi şanţuri de implantare pentru pereţi. În partea de SE a locuinţei este dispusă vatra păstrată fragmentar la nivelul amprentei termice. Umplutura locuinţei era compusă dintr-un sediment lutos de culoare neagră ce conţinea resturi de podea, fragmente ceramice, resturi de bârne arse, utiaj litic (râşniţe, lustruitoare) şi chirpici vitrifiat.
Cx. 3. Locuinţă de suprafaţă, situată în S. 006, carou 5-10/B-E. Forma acesteia este dreptunghiulară, orientată aproximativ N-S. Adâncimea la conturare este de 1,50 m, de la nivelul actualul nivel de călcare, iar adâncimea maximă finală este de 1,90 m. Dimensiunile generale ale complexului: lungime - 10,5 m; lăţime - 7 m. Modul constructiv este alcătuit dintr-o structură de pereţi de chirpici cu gropi de par (cinci gropi de par identificate) şi şanţuri de implantare pentru pereţi. În partea de SE a locuinţei este dispusă vatra supraînălţată de la nivelul podelei. Umplutura locuinţei era compusă dintr-un sediment lutos de culoare neagră ce conţinea fragmente ceramice, utilaj litic şi chirpici vitrifiat.
Cx. 4. Groapă de formă circulară situată în S. 005, caroul 6/H în proximitatea SE a locuinţei Cx2. Groapa a fost săpată într-un sediment lutos, de culoare galbenă, cu concreţiuni calcaroase, iar umplutura acesteia este compusă dintr-un sediment lutos de culoare neagră. Forma acesteia în plan este ovală, cilindrică. Adâncimea maximă a gropii este de 0,50 m de la nivelul de identificare. Dimensiunile generale ale complexului: diametrul de 1,65 m. Materialul descoperit în umplutură este compus din material ceramic, chirpici şi un vas de provizii ars secundar, depus in poziţie verticală, aproximativ în centrul gropii.
 
 
Research:
  Research Type Research Year Campaign number Observations Persons Institutions
1. cercetare preventivă 2014
Name Forename Role
PETCU Radu 2
DAMIAN Paul 1
DUMITRAȘCU Emil 1
CLEȘIU Sorin 1
MUNTEANU Florentin 1
Institution Role
MNIR 1
SC Vanderlay Arheo SRL 2

Bibliography
1. Damian, Paul, 105. Stejeriș, com. Moldovenești, jud. Cluj Punct: Stejeriș 1 (Autostrada A10, tronson Inoc-Turda/lot 4, sit nr. 5, km 64+850-65+100), Cronica cercetărilor aheologice din România, campania 2014, Institutul Național al Patrimoniului, 2015, 183-184, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=5425&d=Stejeris-Moldovenesti-Cluj-Stejeris-1-Autostrada-A10-tronson-Inoc-Turda/lot-4-sit-nr-5-km-64+850%9665+100-2014 [Publicaţie] (site record source)