Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   101733.04
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   CL-I-s-B-14533
Name   Situl arheologic de la Căscioarele - D-aia parte
County   Călăraşi
Commune   Căscioarele
City/Town/Village   Căscioarele
Place   D-aia parte
Landmark   Situl se află la 500 m nord de Mănăstirea Cătălui, pe malul de est al lacului Cătălui, vizavi de satul Căscioarele.
Hydrographic landmark - name   Cătălui
Hydrographic landmark - type   lac
Geomorphology   terasă
Site Class   locuire civilă
Site Type   aşezare
Date of discovery   1925
Site Surface   3 ha
State of preservation   medie / 09.09.2009
Ownership   privat şi domeniu public
Owner   statul român (rezervaţie arheologică)
Last record update   07.05.2021
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Aşezare  Neolitic mijlociu Dudeşti      
Aşezare  Neolitic mijlociu Boian / Vidra, Spanţov      
Cetate  La Tène timpuriu (sec.IV-III a. Chr.) getică  

În epoca getică situl a fost fortificat în trei etape succesive, cu palisadă, cu zid de cărămizi uscate la soare, iar în final cu zid cu paramenţi de piatră cu emplecton de pământ şi piatră măruntă. Aşezarea getică este situată pe un bot de terasă de formă elipsoidală, are o lungime totală de 170 m pe direcţia N-S şi o lăţime de 140 m pe direcţia E-V.

Aşezarea fortificată de la D’aia parte, cu o suprafaţă de peste 2 ha, este unul dintre cele mai importante situri getice din sec. IV-III a.Chr, atât prin remarcabilul sistem de fortificaţii, cât şi prin sanctuarele descoperite aici, plus inventarul bogat şi variat, getic sau grecesc, recoltat până acum. Suprafaţa de teren ocupată de cetate, inclusiv sistemul de fortificaţii este de 2,5 ha. Incinta fortificată măsoară 132 m pe direcţia N-S şi 98 m pe direcţia E-V, având o suprafaţă de aproximativ 1,250 ha, înscriindu-se în rândul aşezărilor fortificate de mărime mijlocie, locuite permanent.

 
zid  Latene geto-dacică   zid din lemn, pământ şi piatră  
zid  Latene geto-dacică   zid din chirpici  
Aşezare fortificată  Epoca bronzului Tei      
Necropolă  Eneolitic Gumelniţa / A2  

Au fost cercetate 23 de morminte de înhumaţie, neolitice. Prin studiul inventarului arheologic descoperit, unele morminte au fost atribuite fazei de tranziţie de la civilizaţia Boian la civilizaţia Gumelniţa, iar altele fazei Gumelniţa A2 (vezi CCA 1983-1992).

 
Necropolă  Epoca bronzului mijlociu Tei  

Au fost descoperite 3 morminte

 
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. cercetare sistematică 2011

* ȘERBĂNESCU Done
* COMȘA Alexandra
MCG Oltenița * *
IAB * *
2. cercetare sistematică 2005

* ŞERBĂNESCU Done
* SÂRBU Valeriu
* DAMIAN Paul
MA Olteniţa * *
MNIR * *
3. cercetare sistematică 2004

* SÂRBU Valeriu
* DAMIAN Paul
* ŞERBĂNESCU Done
MA Olteniţa * *
MNIR * *
4. cercetare sistematică 2002

* ŞERBĂNESCU Done
* SÂRBU Valeriu
* NEAGU Marian
* DAMIAN Paul
MA Olteniţa * *
5. cercetare sistematică 2001

* DAMIAN Paul
* SÂRBU Valeriu
* BĂLAN Liviu
* ŞTIRBULESCU Christina
M Brăila * *
MNIR * *
6. cercetare de salvare 1997

* ȘERBĂNESCU Done
MA Olteniţa * *
7. cercetare sistematică 1994

* BĂLTEANU Cezarina
* SÎRBU Valeriu
* ȘERBĂNESCU Done
MA Olteniţa * *
M Brăila * *
Centrul de Cercetări Antropologice "Olga Necrasov" Iași * *
8. săpătură de salvare 1988-1989, 1992

* ȘERBĂNESCU Done

Bibliography
1. Şerbănescu, Done, Contribuţii la cunoaşterea ritualului funerar practicat de purtătorii civilizaţiei Tei, Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XVI-XVII, Călăraşi, 2001, 234-242 [Publicaţie]
2. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI]
3. Şerbănescu, Done, Căscioarele - D`aia parte, 2002 [Fişă tehnică] (site record source)
4. Şerbănescu, Done, Aşezarea neolitică de la D-aia parte, 2004 [Fişă tehnică]
5. Şerbănescu, Done, Aşezarea neolitică de la D-aia parte, 2005 [Fişă tehnică]
6. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. I, București, 2004, 726, poz.12 [Ordin MCC]
7. Bălteanu, Cezarina, Date antropologice asupra unor schelete din epoca bronzului – cultura Tei, Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XVI-XVII, Călărași, 2001, 243-245 [Publicaţie]
8. Damian, Paul, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2007, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=3853&d=Cascioarele-Calarasi-D%92aia-Parte-2007 [Publicaţie]
9. Șerbănescu, Done, 2008 [Fişă de sit] (site record source)
10. P.Cantemir, C.Bălteanu, Considérations anthropologiques sur le matériel de Căscioarele (départament de Călăraşi), ARA, 30, 1991, 3-7 [Publicaţie]
11. Sârbu, Valeriu, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 1995, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 1996, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=206&d=Cascioarele-Calarasi-D-aia-Parte-1995 [Publicaţie]
12. Șerbănescu, Done, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2011, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2012, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=4698&d=Cascioarele-Calarasi-D-aia-Parte-2011 [Publicaţie]
13. Damian, Paul, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2005, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 2006, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=3349&d=Cascioarele-Calarasi-D-aia-Parte-2005 [Publicaţie]
14. Sîrbu, Valeriu, Cronica cercatărilor aheologice din România. Campania 1983 - 1992, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, 1993, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=649&d=Cascioarele-Calarasi-La-Borovina-1983--1992 [Publicaţie]
15. Șerbănescu, Done, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 1994, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 1995, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=13&d=Cascioarele-Calarasi-D-aia-Parte-1994 [Publicaţie]
16. Șerbănescu, Done, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 1997, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 1998, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=486&d=Cascioarele-Calarasi-D-aia-Parte-1997 [Publicaţie]
17. Șerbănescu, Done; Gureșoae, Viorica, Căscioarele | Judeţ: Călăraşi | Punct: D'aia Parte, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2004, cIMeC - Institutul de Memorie Culturală, București, 2005, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=3090&d=Cascioarele-Calarasi-D-aia-Parte-2004 [Publicaţie]
18. Șerbănescu, Done, Studiu de evaluare arheologică-istorică a comunei Căscioarele, nepubkicată [Document de arhivă] (site record source)
 
Site Photos

Scroll