Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   103390.01
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   GR-I-s-B-14808
Name   Situl arheologic de la Mironeşti - Malu Roşu
County   Giurgiu
Commune   Gostinari
City/Town/Village   Mironeşti
Place   Malu Roşu
Landmark   Situl se află amplasat pe un promontoriu, la 500 m nord-est de satul Mironeşti, pe malul drept al râului Argeş. Pintenul de terasă este flancat la nord de Valea Argeşului, la sud de o vale care-l desparte de drumul comunal, la est de o vale puţin adâncă, iar la vest de o vale adâncă, separându-l de punctul "Conacul lui Palade", fost CAP.
Hydrographic landmark - name   Argeş
Hydrographic landmark - type   râu
Geomorphology   terasă
Site Class   locuire civilă
Site Type   aşezare
Notes   Până în anii '50, zona respectivă a constituit imaşul satului, pentru ca ulterior, în vederea prevenirii alunecărilor de teren, să fie plantată cu salcâmi.
Site Surface   45.000 mp
State of preservation   medie / 24.06.2009
Ownership   public
Owner   Primăria comunei Gostinari
Last record update   08.04.2021
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Aşezare  Epoca bronzului mijlociu Tei / IIIb     GR-I-m-B-14808.02 
Aşezare  La Tène getică     GR-I-m-B-14808.01 
Aşezare  Epoca migraţiilor (sec.III-IV) Sântana de Mureş - Cerneahov      
Aşezare  Eneolitic Cernavodă I      
Aşezare  Epoca bronzului timpuriu Cernavodă III      
Aşezare  Epoca bronzului timpuriu Cernavodă II      
Locuire  Epoca bronzului timpuriu Glina      
Aşezare  Epoca bronzului târziu Radovanu      
Aşezare  Hallstatt mijlociu Basarabi      
Aşezare  Epoca medievală timpurie neprecizată      
Aşezare  evul mediu timpuriu (secolele IX-X) Dridu      
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. evaluare de teren 2012

Nr. Autorizaţiei de cercetare: 68/2012

* ȘERBĂNESCU Done
Muzeul Civilizației Gumelnița, Oltenița * *
2. cercetare sistematică 2005

* POPA Traian
* MOCANU Andrei
* MORINTZ Alexandru
* PANAIT Marin
* SCHUSTER Cristian
MJ Giurgiu * *
IAB-Institutul de tracologie * *
3. cercetare sistematică 2002

* PANAIT Marin
* SCHUSTER Cristian
* GROFU Florin
* POPA Traian
MJ Giurgiu * *
IRT * *
Universitatea "Spiru Haret" București * *
4. cercetare sistematică 2001

* SCHUSTER Christian
* POPA Traian
* GROFU Florin
* PANAIT Marin
IRT * *
USH Bucureşti * *
MJ Giurgiu * *

Bibliography
1. Schuster, Christian, Aşezări din epoca bronzului pe cursul inferior al argeşului, SympTh, 7, 1989 [Publicaţie]
2. Schuster, Christian, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2005, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=3443 [Publicaţie] (site record source)
3. Schuster, Christian, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=3711 [Publicaţie] (site record source)
4. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. II, București, 2004, p. 1236, poz. 140-142 [Ordin MCC] (site record source)
5. Cantacuzino, Gheorghe, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 1983 - 1992, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1993, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=723 [Publicaţie] (site record source)
6. Popa, Traian, Mironeşti - Malu Roşu, nepublicat, 2001 [Fişă tehnică] (site record source)
7. Popa, Traian, 2003 [Fişă tehnică] (site record source)
8. Schuster, Christian, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2002, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2003, p. 198-199, nr. 122, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=2023 [Publicaţie] (site record source)
9. Schuster, Christian, Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2008 - VALACHICA XXI-XXII, CIMEC - Institutul de Memorie Culturală și Complexul Național Muzeal "Curtea Domnească" Târgoviște, Bucureşti, 2009, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=4044&d=Mironesti-Gostinari-Giurgiu-Malul-Rosu-2008 [Publicaţie]
10. Schuster, Cristian, Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2007, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, București, 2008, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=3926 [Publicaţie] (site record source)
11. Schuster, Christian, Popa, Traian, Mironești I. Locuri, cercetări arheologice și personaje istorice, Giurgiu, 2008, 23-27 [Publicaţie]
12. Șerbănescu, Done, nepublicat, 2008 [Fişă de sit] (site record source)
13. Schuster, Christian, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2011, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2012, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=4745&d=Mironesti-Gostinari-Giurgiu-Malu-Rosu-Conacul-lui-Palade-2011 [Publicaţie]
14. Schuster, Christian, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2009, XLIV, Muzeul Naţional de Istorie a României, București, 2010, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=4349&d=Mironesti-Gostinari-Giurgiu-Malu-Rosu-Conacul-lui-Palade-2009 [Publicaţie]
15. Schuster, Cristian, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2010, Muzeul Național Brukenthal, Sibiu, 2011, 89, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=4563&d=Mironesti-Gostinari-Giurgiu-Malu-Rosu-Conacul-lui-Palade-2010 [Publicaţie]
16. nepublicat, 2012 [Fişă de sit] (site record source)
17. Șerbănescu, Done, nepublicat, 2013 [Fişă tehnică] (site record source)
 
Site Photos

Scroll