Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   103390.03
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   GR-I-s-B-14806
Name   Situl arheologic de la Mironeşti-Coastă
County   Giurgiu
Commune   Gostinari
City/Town/Village   Mironeşti
Place   Coasta (Gostinăreanca)
Landmark   Situl se află la 500 m vest de satul Mironeşti, pe malul drept al râului Argeş, pe un promontoriu al terasei, mărginit în partea de est de o vale adâncă.
Hydrographic landmark - name   Argeş
Hydrographic landmark - type   râu
Geomorphology   terasa Argeşului
Site Class   locuire civilă
Site Type   aşezare
Site Surface   3 ha
Ownership   privat
Last record update   01.04.2021
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Aşezare  Epoca bronzului mijlociu Tei / IV     GR-I-m-B-14806.02 
Aşezare  La Tène (sec. III - I a. Chr.) getică  

Aşezarea aceasta suprapune aşezarea de epoca bronzului înregistrată cu codul 103390.03.01.

GR-I-m-B-14806.01 
Aşezare  La Tène (secolele II-I a. Chr.) geto-dacică  

Acest strat de cultură suprapune aşezarea Tei înregistrată cu codul 103390.03.05

Pe panta de est a promontoriului se află un complex de aşezări din epoca bronzului suprapus de o aşezare geto-dacică.

 
Aşezare  Epoca bronzului timpuriu Glina    
Aşezare  Epoca bronzului Tei / III  

Aşezare suprapusă de un strat de cultură gros de 0,25 – 0,35 m care aparţine culturii geto-dacice din secolele II-I a. Chr.

 
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. evaluare de teren 2012-2013

Nr. Autorizaţiei de cercetare: 68/2012.Cauza cercetării: amenajarea râurilor Argeş şi Dâmboviţa pentru navigaţie şi alte folosinţe.

* ȘERBĂNESCU Done
Muzeul Civilizației Gumelnița, Oltenița * *

Bibliography
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (site record source)
2. Cantacuzino, Gheorghe, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 1983 - 1992, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1993, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=723 [Publicaţie] (site record source)
3. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. II, București, 2004, p. 1235, poz. 134-136 [Ordin MCC] (site record source)
4. Șerbănescu, Done, 2008 [Fişă de sit]
5. Schuster, Christian, Popa, Traian, Mironeşti, I. Locuri, cercetări arheologice şi personaje istorice, Giurgiu, 2008, 23-27 [Publicaţie]
6. Șerbănescu, Done, nepublicat, 2013 [Fişă tehnică] (site record source)
7. Șerbănescu, Done, nepublicat, 2012 [Fişă de sit] (site record source)
 
Site Photos

Scroll