Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   126754.01
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   OT-I-s-A-08527
Name   Situl arheologic de la Reşca - Romula/ Dâmbul Morii
County   Olt
Commune   Dobrosloveni
City/Town/Village   Reşca
Place   Romula (Dâmbul Morii; Dealul Morii; La Biserica Veche)
Landmark   Situl se află în partea de est a localităţii Reşca, pe malul vestic al pârâului Potopin şi pe malul nordic al râului Teslui, la vest de calea ferată şi la est de drumul comunal DC86.
Hydrographic landmark - name   Teslui; Potopin
Hydrographic landmark - type   pârâu
Geomorphology   câmpie
Land utility   locuire
Site Class   locuire
Site Type   aşezare civilă
Description   Este un sit arheologic pluristratificat cu niveluri de locuire din neoliticul timpuriu şi până în prezent fiind suprapus de aşezarea contemporană.
Human risk   Afectare parţială: 4 / 09.12.2020
Last record update   21.09.2022
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Aşezare  La Tène (sec. II a. Chr.) geto-dacică     OT-I-m-A-08527.03 
Aşezare urbană  Epoca romană (sec. II-III) neprecizată  

Anterior aşezare geto-dacică, capitală a Daciei Malvensis, important centru de producţie.

OT-I-m-A-08527.02 
Cimitir  Epoca medievală (sec. XIV-XVI) neprecizată     OT-I-m-A-08527.01 
aşezare  Neolitic dezvoltat Vinča - Dudeşti      
aşezare  Epoca bronzului neprecizată      
aşezare  Epoca migraţiilor (sec. VI) neprecizată      
Aşezare  Eneolitic dezvoltat Sălcuţa / III  

Este o aşezare de tip tell ce aparţine culturii Sălcuţa, faza evolutivă III. Prezintă şanţ şi val de apărare, iar la baza valului Fl. Marinescu a descoperit un topor de cupru de tip Jaszladany, varianta Târnăviţa, cu rol votiv şi aflat într-un context stratigrafic sigur.

Acest topor de cupru tip Jaszladany a fost folosit de P. Roman ca unul din elementele principale care separă, din punct de vedere cronologic, culturile Sălcuţa şi Gumelniţa.

 
Aşezare  Eneolitic timpuriu Boian      
Aşezare  Eneolitic dezvoltat Gumelniţa      
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. cercetare geofizică 2019

* GUȚICĂ Laurențiu
* NEGRU Mircea
* ȘERBĂNESCU Adrian
U Bucureşti * *
DJC Olt * *
2. cercetare sistematică 2019

* MUNTEANU Ruxandra
* SCHUSTER Christian
* POPOVICI Sabin
* MIHAI George
* MUNTEANU Florentin
* BĂLTEANU Dan
* COMĂNESCU Laurențiu
* GUȚICĂ Laurențiu
* NEGRU Mircea
U Bucureşti * *
DJC Olt * *
Muzeul Câmpiei Romanațiului Caracal * *
IAB * *
3. neprecizat 2015

* BELDIMAN Corneliu
* SZTANCS Diana-Maria
UCDC Bucureşti * *
4. cercetare preventivă 2012

Punct: Dispensarul uman, Școala generală, proprietatea Cîrstea Nicușor

* NEGRU Mircea
* MIHAI George
USH București * *
M Caracal * *
5. cercetare geofizică 2002

* SCURTU Florin
GEI-PROSECO Bucureşti * *
6. cercetare sistematică 1998

* NEGRU Mircea
* BĂLTEANU Dan
* POPILIAN Gheorghe
ISSU Craiova * *
MM Bucureşti * *
7. cercetare sistematică 1997

* NEGRU Mircea
* POPILIAN Gheorghe
* BĂLTEANU Dan
ISSU Craiova * *
MM Bucureşti * *
8. cercetare sistematică 1996

* POPILIAN Gheorghe
* BĂTEANU Dan
Institutul de Cercetări Socio-Umane Craiova * *
9. cercetare sistematică 1995

* POPILIAN Gheorghe
* BĂLTEANU Dan
* NEGRU Mircea
ISSU Craiova * *
10. cercetare sistematică 1994

* POPILIAN Gheorghe
* BĂLTEANU Dan
* NEGRU Mircea
ISSU Craiova * *
11. cercetare sistematică 1983-1992

* NEGRU Mircea
* POPILIAN Gheorghe
* VASILESCU Marin
ISSU Craiova * *
Universitatea "Spiru Haret" București * *

Bibliography
1. Nica, Marin, Descoperiri ale complexului Boian V-Gumelniţa în Oltenia, 1985, 39 [Publicaţie] (site record source)
2. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (site record source)
3. Scurtu, Florin, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2002, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, București, 2003, 252, 159, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=2069 [Publicaţie] (site record source)
4. Popilian, Gheorghe, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 1983-1992, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, București, 1993, 252, 159, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=780 [Publicaţie] (site record source)
5. Beldiman, Corneliu, Industria materiilor dure animale în preistoria României. Resurse naturale, comunităţi umane şi tehnologie din paleoliticul superior până în neoliticul timpuriu - Supplementum 2, Asociaţia Română de Arheologie, Studii de Preistorie, Bucureşti, 2007 [Publicaţie]
6. Beldiman, Corneliu, Around Black Sea in Antiquity: Metalworking and skeletal technologies reflected by ancient bone and antler anvils discovered in Romania, Republic of Moldova and Ukraine, Challenges and Opportunities for a Multilateral Cooperation, Proceedings of the International Conference on EU and Black Sea Regions, Giovanni Mineo Editore, Bagheria, 2013, 202-210 [Publicaţie]
7. 2014, http://eubsr.ucdc.ro/eubsr2012- vol1.pdf [Publicaţie]
8. Beldiman, Corneliu; Rusu-Bolindeț, V.; Sztancs, D.-M., Artefacte din materii dure animale descoperite la Istria-Sectorul Basilica extra muros, Buletinul Muzeului "Teohari Antonescu", Giurgiu, 2007, 181-190 [Publicaţie]
9. Beldiman, Rusu-Bolindeț, Sztancs, Bădescu, Ace de os descoperite la Histria- Sectorul Basilica extra muros, în V. Rusu-Bolindeţ, T. Sălăgean, R. Varga, Studia archaeologica et historica in honorem Magistri Dorin Alicu, Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, Muzeul National de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca, 2010, 126-153 [Publicaţie]
10. Beldiman, Rusu-Bolindeț, Sztancs, Buzea, Animale, tehnologie şi artefacte preistorice din materii dure animale descoperite la Păuleni-Ciuc, jud. Harghita. Catalog, Sf. Gheorghe, 2012 [Publicaţie]
11. Beldiman, Negru, Sztancs, Artefacte din materii dure animale descoperite recent la Romula, Sesiunea ştiinţifică "Romula - 50 de ani de la primele cercetări arheologice sistematice", Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Istorie, București, 2015 [Publicaţie]
12. Ciugudean, D., Obiectele din os, corn şi fildeş de la Apulum, Bibliotheca Musei Apulensis V, V, Alba Iulia, 1997 [Publicaţie]
13. Elefterescu, D., Obiecte din os de la Durostorum. I., Pontica, 41, 2008, 219-297 [Publicaţie]
14. Negru, M., Romula - capitala Daciei Malvensis. Cercetările arheologice din perioada 2003-2011, 2011, http://www2.spiruharet.ro/ facultati/ relatii-bucuresti/ cercetare/ 2c25f879c24da828ba15ce4516 c219c7.pdf [Publicaţie]
15. Negru, M., Hotărani com. Fărcaşele, jud. Olt [Romula]. Punct: Trecerea CFR, Cronica cercetărilor aheologice din România, campania 2011, București, 2012, 222-223 [Publicaţie]
16. Negru, M., Reşca, com. Dobrosloveni, jud. Olt [Romula]. Punct: Dispensarul uman, Şcoala generală, proprietatea Cîrstea Nicuşor, Cronica cercatărilor aheologice din România, campania 2012, București, 2013, 176-177 [Publicaţie]
17. Negru, M., Reşca, com. Dobrosloveni, jud. Olt [Romula]. Punct Cetate, Cronica cercatărilor aheologice din România, campania 2013, București, 2014, 43-45 [Publicaţie]
18. Negru, M., Cercetările arheologice de la Romula, comunicare la Sesiunea ştiinţifică "Romula - 50 de ani de la primele cercetări arheologice sistematice", București, 2015 [Publicaţie]
19. Negru, M., Reşca, com. Dobrosloveni, jud. Olt [Romula]. Punct Cetate, Cronica cercatărilor aheologice din România, campania 2015, București, 2016 [Publicaţie]
20. Popilian, Gh., Un quartier artisanal à Romula, Dacia, N.S., 1976, 221-250 [Publicaţie]
21. Suceveanu, Al., Histria VI. Les Thermes romaines, București, 1982 [Publicaţie]
22. Sztancs, D.-M., Industria materiilor dure animale în neo-eneoliticul din Transilvania. Repertoriu, tipologie, studiu paleotehnologic, date privind paleoeconomia. Baze de date, teză de doctorat, Sibiu, 2011 [Publicaţie]
23. Beldiman, Corneliu, Cronica cercatărilor aheologice din România, campania 2015, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2016, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=5526&d=Resca-Dobrosloveni-Olt-Cetate-2015 [Publicaţie]
24. Beldiman, Corneliu, Industria materiilor dure animale descoperită în campania 2015, CCA, INP, București, 2016, 72-75, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=5526&d=Resca-Dobrosloveni-Olt-Cetate-2015 [Publicaţie] (site record source)
25. Beldiman, C.; Sztancs, D.-M., M., Reşca, com. Dobrosloveni, jud. Olt [Romula]. Punct Cetate, Industria materiilor dure animale descoperită în campania 2013, CCA, INP, București, 2014, 45-47 [Publicaţie]
26. Pătroi, Nicolae Cătălin, Neo-eneoliticul în Oltenia. Repertoriu de așezări și descoperiri, Sitech, Craiova, 2013, 106-107, https://www.academia.edu/6086198/Neo_eneoliticul_in_Oltenia_Repertoriu_de_asezari_si_descoperiri_Neo_Eneolithic_in_Oltenia_Collection_of_settlements_and_findings_ [Publicaţie]
27. Pătroi, Nicolae Cătălin, O completare la catalogul de așezări și descoperiri aparținând culturii eneolitice Sălcuța, Oltenia. Studii şi Comunicări. Arheologie - Istorie, XXV, Muzeul Olteniei, Craiova, 2018, 52-53, fig. 85, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=71685-o-completare-la-catalogul-de-asezari-si-descoperiri-apartinand-culturii-eneolitice-salcuta--oltenia-studii-si-comunicari-muzeul-olteniei--xxv-2018 [Publicaţie]
28. Popilian, Gheorghe, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 1996, CIMec - Institut de Mémoire Culturelle, București, 1997, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=444&d=Resca-Dobrosloveni-Olt-1996 [Publicaţie]
29. Neagru, Mircea, Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2008 - VALACHICA XXI-XXII, CIMEC - Institutul de Memorie Culturală și Complexul Național Muzeal "Curtea Domnească" Târgoviște, București, 2009 [Publicaţie]
30. Popilian, Gheorghe, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 1995, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 1996, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=288&d=Resca-Dobrosloveni-Olt-Villa-suburbana-1995 [Publicaţie]
31. Popilian, Gheorghe, Reşca | Comuna: Dobrosloveni | Judeţ: Olt | Anul: 1994, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 1994, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 1995, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=138&d=Resca-Dobrosloveni-Olt-1994 [Publicaţie]
32. Popilian, Gheorghe et all, Reşca | Comuna: Dobrosloveni | Judeţ: Olt | Punct: Villa suburbana | Anul: 1997, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 1997, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 1998, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=548&d=Resca-Dobrosloveni-Olt-Villa-suburbana-1997 [Publicaţie]
33. Popilian, Gheorghe et all, Reşca | Comuna: Dobrosloveni | Judeţ: Olt | Punct: Villa suburbana (Atelierele ceramice) | Anul: 1998, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 1998, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=1689&d=Resca-Dobrosloveni-Olt-Villa-suburbana-Atelierele-ceramice-1998 [Publicaţie]
 
Site Photos

Scroll