Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   145845.02
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   SB-I-s-A-11947
Name   Turnul medieval de la Boiţa - Turnul Spart
County   Sibiu
Commune   Boiţa
City/Town/Village   Boiţa
Place   Turnu Spart (Turnul Moghişului; Medveş)
Landmark   Situl arheologic de la Turnul Spart este plasat pe teritoriul satului Boiţa, la sud de acesta, în defileul Oltului. Situl este astăzi plasat pe o porţiune îngustă de mal aflată între Olt şi drumul naţional DN 7, între kilometrii 245 + 430.000 şi 245 + 520.000 ai acestuia.
Hydrographic landmark - name   Olt, Meghiş
Hydrographic landmark - type   râu, pârâu
Geomorphology   defileu
Land utility   albie de râu
Site Class   locuire
Site Type   sistem defensiv
Description   În anul 1991 a fost iniţiată o cercetare arheologică în zona Tunului Spart, al cărei raport a fost publicat în 1999, care a adus unele lămuriri privind stratigrafia sitului şi clădirile ulterioare turnului (casa contemporană).
Conform documentelor şi imaginilor de epocă, fortificaţia, din care a rămas astăzi doar ruina turnului, a fost construită în secolele XV-XVI şi avea rol de supraveghere a trecerii graniţei dintre Transilvania şi Valahia, între localităţile Câineni şi Boiţa. Ansamblul mai conţinea un zid, care începea de pe coasta muntelui şi se prelungea până în albia Oltului, la nivelul drumului vechi (aflat mai jos de actualul DN 7) existând un pasaj boltit. Din acest zid se păstrează încă o porţiune consistentă la vest de actualul DN 7, continuând în sus pe coasta muntelui.
State of preservation   precară / 03.01.2017
Human risk   Afectare parţială: 4 / 03.01.2017
Last record update   13.07.2022
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Turn  Epoca medievală (secolele XV - XVI)    

Conform documentelor şi imaginilor de epocă, fortificaţia, din care a rămas astăzi doar ruina turnului, a fost construită în secolele XV-XVI şi avea rol de supraveghere a trecerii graniţei dintre Transilvania şi Valahia, între localităţile Câineni şi Boiţa. Ansamblul mai conţinea un zid, care începea de pe coasta muntelui şi se prelungea până în albia Oltului, la nivelul drumului vechi (aflat mai jos de actualul DN 7) existând un pasaj boltit. Din acest zid se păstrează încă o porţiune consistentă la vest de actualul DN 7, continuând în sus pe coasta muntelui.
Obiectivul cercetării din anul 2015 a fost evaluarea riscurilor patrimoniului cultural în relaţie cu implementarea proiectului de consolidare a DN 7 aflat în desfăşurare.
Cercetarea a dus la descoperirea unui număr de 12 complexe care reprezintă fragmente din trei structuri mari şi din două de dimensiuni mai mici. Cronologic acestea acoperă evul mediu târziu şi perioada contemporană. Cele trei structuri mari sunt: o casă contemporană (secolele XIX-XX), un fragment/o jumătate căzută din turn şi fragmente răsfirate de dărâmătură (secolele XV-XVI) şi un zid de împrejmuire (contemporan turnului). Cele două structuri de dimensiuni mici reprezintă urmele unei vetre probabil contemporane şi un puţ din aceaşi perioadă cu turnul.

 
 
Research
 
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. cercetare preventivă 2015

Muzeul Național Brukenthal BEȘLIU MUNTEANU Petre
URDUZIA Claudia
2. neprecizat 1991

     
3. cercetare de salvare 1989

Muzeul Național de Istorie a României CANTACUZINO Gheorghe, Ion
RĂDULESCU Maria, Venera

Bibliography
1. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. III, București, 2004, 2072, 44, https://patrimoniu.ro/images/lmi-2004/Sibiu.pdf [Ordin MCC] (site record source)
2. Cronica cercetărilor arheologice din România. Campaniile 1983-1992, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1993, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=789&d=Boita-Talmaciu-Sibiu-Cetatea-Turnul-Rosu-Turnul-spart-1983--1992 [Publicaţie] (site record source)
3. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991, https://patrimoniu.ro/images/lmi-old/lmi-sibiu-1991.pdf [Proiect LMI] (site record source)
4. Luca, Sabin, Adrian; Pinter, Zeno, Karl; Georgescu, Adrian, Repertoriul arheologic al județului Sibiu (Situri, Monumente arheologice și istorice), Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, Centrul pentru Cercetarea și Valorificarea Patrimoniului Cultural Transilvănean în Context European, Bibliotheca SepteMateriale și cercetări arheologicestrensis III, Editura Economică, Sibiu, 2003, 61-62, https://www.academia.edu/12415898/Repertoriul_arheologic_al_jude%C5%A3ului_Sibiu_Situri_monumente_arheologice_%C5%9Fi_istorice_Sibiu_2003 [Repertoriu] (site record source)
5. Beșliu, Munteanu, Petre; Urduzia, Claudia, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2015, Institutul Național al Patrimoniu, București, 2016, 123-124, foto 1, foto 2, foto 3, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=5562&d=Boita-Sibiu-Turnul-Spart-2015 [Publicaţie]
6. Albescu, Ion, Turnu-Roșu, Direcția Monumentelor, Ansamblurilor și Siturilor Istorice, București, 1966, 23-25, https://biblioteca-digitala.ro/?pub=1000-turnu-rosu [Publicaţie]
 
Site Photos

Scroll