Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   155537.03
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   TM-I-s-B-06085
Name   Situl arheologic de la Sânnicolau Mare - Selişte
County   Timiş
Commune   Oraş Sânnicolau Mare
City/Town/Village   Sânnicolau Mare
Place   Selişte (Ferma Bata)
Landmark   Situl se află la 2,38 km E-SE de biserica ortodoxă din Sânnicolau Mare, la 6,37 km V de biserica ortodoxă din Saravale, la 205 m N de DJ 682 Sânnicolau Mare – Saravale şi la 190 m S de versantul stâng al unui braţ semifosil al Pârâului Aranca.
Hydrographic landmark - name   Aranca; Mureş
Hydrographic landmark - type   râu
Geomorphology   platou
Land utility   teren arabil şi pârloagă
Site Class   locuire civilă
Site Type   aşezare şi necropolă
Description   Situl arheologic ocupă o terasă bine profilată, sub forma unui platou care domină versantul stâng al fostului curs al Pârâului Aranca. Pe latura de NV platoul ia forma unui bot de terasă, cu pante relativ abrupte, dominând cu peste 4 m albia majoră a Arancăi. Poziţia naturală favorabilă, ferită de inundaţii şi cu o pânză freatică coborâtă, a fost speculată antropic, platoul fiind intens locuit din preistorie şi până la începuturile epocii moderne. Intervenţiile moderne, prin canalizări şi săparea unor canale de desecare şi drenaj au modificat substanţial peisajul iniţial.
Notes   Starea de conservare a sitului este afectată de lucrările agricole moderne şi de cele de desecări şi hidroamelioraţii.
Date of discovery   1995
State of preservation   medie / 23.02.2009
Human risk   Afectare parţială: 3 / 17.02.2012; Agricultură intensivă: 3 / 17.02.2012
Ownership   privat
Owner   Negoţ Traian
Last record update   21.12.2021
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Aşezare deschisă şi necropolă  Epoca bronzului        
Aşezare deschisă şi necropolă  Epoca post-romană        
Aşezare deschisă şi necropolă  Epoca prefeudală        
Aşezare deschisă  Epoca medievală timpurie        
Aşezare deschisă  Epoca medievală dezvoltată        
Aşezare deschisă  Epoca medievală târzie        
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. periegheză 2007

* MICLE Dorel
* MĂRUIA Liviu
* CÎNTAR Adrian
2. cercetare sistematică 2006

* MĂRUIA Liviu
* BEJAN Adrian
U Timişoara * *
3. cercetare sistematică 2005

* MĂRUIA Liviu
* BEJAN Adrian
U Timişoara * *
4. cercetare sistematică 2004

prima cercetare 1995

* BEJAN Adrian
* MĂRUIA Liviu
U Timişoara * *
5. cercetare sistematică 2002

* GREC Marius
* BEJAN Adrian
U Timişoara * *
Universitatea „Vasile Goldiș” Arad * *
6. cercetare sistematică 2001

* BEJAN Adrian
* GREC Marius
U Timişoara * *
U Arad * *
7. cercetare sistematică 1997

* GREC Marius
* IAMBOR Petru
* MATEI Ștefan
* BEJAN Adrian
U Timişoara * *
MNIT * *
IAIA Cluj * *
Școala Generală nr. 2 Sânnicolau Mare * *
8. cercetare sistematică 1996

* GREC Marius
* MATEI Ștefan
* IAMBOR Petru
* BEJAN Adrian
Universitatea de Vest, Timişoara * *
Institutul de Arheologie şi Istoria Artei, Cluj-Napoca * *
Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca * *
şcoala Generală Nr. 2 Sânnicolau Mare * *
9. cercetări arheologice de teren 1994-1995

* BEJAN Adrian

Bibliography
1. Bejan, Adrian, Sânnicolaul Mare - Selişte, 2002 [Fişă tehnică] (site record source)
2. Bejan, Adrian, Sânnicolaul Mare - Seliste, 2001 [Fişă tehnică] (site record source)
3. Bejan, Adrian, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2000, CIMEC - Institutul de Memorie Culturala, Bucureşti, 2001, 222-224, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=1185 [Publicaţie] (site record source)
4. Bejan, Adrian, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2001, CIMEC - Institutul de Memorie Culturala, Bucureşti, 2002, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=1495 [Publicaţie] (site record source)
5. Bejan, Adrian, 2003 [Fişă tehnică] (site record source)
6. Bejan, Adrian, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2002, CIMEC - Institutul de Memorie Culturala, Bucureşti, 2003, p. 271-273, nr. 172, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=2082 [Publicaţie] (site record source)
7. Bejan, Adrian, Sânnicolaul Mare - Selişte, 2004 [Fişă tehnică] (site record source)
8. Bejan, Adrian, Sânnicolau Mare - Selişte, 2005 [Fişă tehnică] (site record source)
9. Bejan, Adrian, Sânnicolau Mare - Selişte, 2006 [Fişă tehnică] (site record source)
10. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. III, București, 2004, p.2222, poz.47 [Ordin MCC] (site record source)
11. Bejan, Adrian, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2004, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2005, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=3221 [Publicaţie] (site record source)
12. Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 1995, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1996, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=320 [Publicaţie] (site record source)
13. Bejan, Adrian, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 1996, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1997, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=466&d=Sannicolau-Mare-Timis-Seliste-1996 [Publicaţie] (site record source)
14. Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 1997, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1998, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=555 [Publicaţie] (site record source)
15. Bejan, Adrian, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 1998, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1999, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=1697 [Publicaţie] (site record source)
16. Bejan, Adrian, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2004, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2005, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=2345 [Publicaţie] (site record source)
17. Bejan, Adrian, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2005, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=3497 [Publicaţie] (site record source)
18. Bejan, Adrian, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=3754 [Publicaţie] (site record source)
19. Luca, Sabin Adrian, Descoperire arheologice din Banatul Românesc, Sibiu, 2006, 227 [Publicaţie]
20. Măruia, L.; Micle, D.; Cîntar, A.; Ardelean, M.; Stavilă, A.; Bolcu, L.; Borlea, O., Horak, P.; Timoc, C.; Floca, C.; Vidra, L., ArheoGIS. Baza de date a siturilor arheologice cuprinse în Lista Monumentelor Istorice a judeţului Timiş. Rezultatele cercetărilor de teren, BioFlux, Cluj-Napoca, 2011 [Publicaţie]
21. Harta topografică a României, scara 1:25.000 [Referinţă cartografică]
 
Site Photos

Scroll