Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   156810.01
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   TM-I-s-A-06059
Name   Cetatea medievală de la Făget - Cetate
County   Timiş
Commune   Oraş Făget
City/Town/Village   Făget
Place   Cetate
Landmark   Situl se află intravilan, la 1 km N-NE de biserica ortodoxă a oraşului, la 300 m N de DJ 682 Făget - Birchiş şi pe versantul drept al pârâului rezultat din confluenţa Pârâului Valea Râpelor cu Pârâul Valea Coşteiului, afluent dreapta al Râului Bega.
Hydrographic landmark - name   Valea Râpelor; Valea Coşteiului
Hydrographic landmark - type   pârâu
Geomorphology   Deal
Land utility   zonă mlăştinoasă, cu canale de desecare şi teren arabil.
Site Class   locuire civilă
Site Type   cetate
Description   Cetatea se află pe o suprafaţă plană, dar mai joasă (posibil la origine mlăştinoasă), pante mai accentuate existând doar spre N-NV, spre
Dealul Glupescu, cca. 20 – 29 grade; platoul dinspre SE pe care s-a aflat în evul mediu fortificaţia de pământ (palanca), este uşor înălţată, prezentând o pantă spre exterior de cca. 6 – 10 grade; atât platoul inferior care găzduieşte cetatea de piatră, cât şi platoul superior pe care se află fortificaţia de pământ sunt relativ plane, cu un unghi de maxim 2
grade; drumul din pământ şi piatră de pe latura de V se află pe un terasament cu 0.5 m mai înalt decât terenul din jur, ceea ce creează din nou o pantă destul de accentuată de cca. 10 – 15 grade.
State of preservation   precară / 06.02.2012
Natural hazards   Exces de apă în sol: 4 / 06.02.2012
Human risk   Agricultură intensivă: 4 / 06.02.2012
Last record update   20.12.2021
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Cetate de piatră  Epoca medievală (sec. XVI - XVII)        
Fortificaţie de pământ  Epoca medievală (sec. XVI - XVII)      
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. periegheză 2007

Universitatea de Vest Timișoara STAVILĂ Andrei
BOLCU Lavinia
MĂRUIA Liviu
MICLE Dorel
2. cercetare de salvare 1994

Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand I” CĂPĂȚÂNĂ Dan

Bibliography
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (site record source)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis /16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/ 2004, vol. III, București, 2004, p. 2220, poz. 13 [Ordin MCC] (site record source)
3. Popa, Radu, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campaniile 1983-1992, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1993, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=821 [Publicaţie] (site record source)
4. Căpăţână, Dan, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 1994, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1995, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=17 [Publicaţie] (site record source)
5. Căpăţână, Dan, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 1995, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1996, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=317 [Publicaţie] (site record source)
6. Căpăţână, Dan, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 1998, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1999, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=1605 [Publicaţie] (site record source)
7. Harta topografică a României, scara 1:25.000 [Referinţă cartografică]
8. Măruia, L.; Micle, D.; Cîntar, A.; Ardelean, M.; Stavilă, A.; Bolcu, L.; Borlea, O., Horak, P.; Timoc, C.; Floca, C.; Vidra, L., ArheoGIS. Baza de date a siturilor arheologice cuprinse în Lista Monumentelor Istorice a judeţului Timiş. Rezultatele cercetărilor de teren, BioFlux, Cluj-Napoca, 2011 [Publicaţie]
9. Ţeicu, Dumitru, Cetăţi medievale din Banat, 2009, 15 [Publicaţie]
10. Direcția Județeană pentru Cultură Timiș, 2021 [Referinţă cartografică]
 
 
Scroll