Română   English Ministry of Culture
National Archaeological Record of Romania (RAN)
Site Information Display on the map of Romania *
RAN Code157843.01
NameAşezarea neolitică de la Moşniţa Nouă - Hotarul Satului
CountyTimiş
CommuneMoşniţa Nouă
City/Town/VillageMoşniţa Nouă
PlaceHotarul Satului
LandmarkSitul se află la 1 km NV de biserica ortodoxă din Moşniţa Nouă, la 1,8 km SV de biserica ortodoxă din Moşniţa Veche şi la 5,1 km SSE de biserica ortodoxă din Ghiroda.
GeomorphologyPlatou
Land utilityagricultură, păşune, locuire
Site Classlocuire
Site TypeAşezare şi tumul
DescriptionSitul arheologic este amplasat într-o zonă de divagare ale fostelor braţe secundare ale râurilor Bega şi Timiş, care brăzdau zona înainte de regularizările şi îndiguirile lor din perioada modernă. Se întinde pe platoul unei terase fluviale, suspendată în prezent cu circa 1,5 faţă de meandrul fosil ce o mărgineşte către E şi S, fost curs de apă care a generat această terasare în trecut.
NotesÎn fişa sitului, semnată de arheologii Dr. Victor Bunoiu şi Dr. Octavian Rogozea (Direcţia Judeţeană pentru Cultură Timiş) obiectivul este denumit: "Aşezarea neolitică de la Moşniţa Nouă - Obiectiv 7". Pârâul Şubuleasa este cel mai apropiat curs de apă activ faţă de situl arheologic şi se află la circa 1,8 km NV faţă de sit, acesta fiind un braţ de divagare al Begăi, canalizat. În vechime, situl de la Moşniţa Nouă Ob. 7 era înconjurat de un pârâu, de fapt un brat de divagare al râului Bega, aflat la o distanţă de 4,5 km N faţă de sit, care brăzda înainte de canalizarea sa din secolul XVIII întreaga zonă de la N şi V de Moşniţa Veche, aspect vizibil şi astăzi în teren, dar şi pe imaginile satelitare recente. Peisajul actual al amplasamentului obiectivului arheologic este complet schimbat de lucrările de regularizări şi îmbunătăţiri funciare din perioada modernă, suprafaţa acestuia fiind "tăiată" de două importante canale care se intersectează aproximativ în centrul aşezării. În vara anului 2010 încep lucrările pentru introducerea reţelei de gaz metan în comuna Moşniţa Nouă, prilej cu care se execută un şanţ cu adâncimea de cca. 1,20 m şi lăţimea de 0,4 m care secţionează aşezarea neolitică de-a lungul celor două canale de hidroamelioraţii. Urmărind traiectul şanţului pentru introducerea reţelei de gaz, s-a putut constata existenţa unui foarte bogat strat de cultură arheologică (în cadrul unei gropi practicate pentru introducerea unui nod de racord, la intersecţia celor două canale de hidroamelioraţii, grosimea stratului de cultură depăşeşte 1,7 m). De asemenea, şanţul taie mai multe complexe arheologice (inclusiv două posibile bordeie), secţionând podini de lutuială arsă cu o grosime de cca. 20 cm. Mai trebuie precizat şi faptul că sectorul de NE al obiectivului (aflat în hotarul cadastral al localităţii Moşniţa Veche) este inclus într-o zonă rezidenţială în dezvoltare, actualmente aici fiind în construcţie mai multe imobile care distrug complexele neolitice.
DiscovererL. Măruia, A. Stavilă, O. Rogozea, C. Floca, A. Berzovan, L. Bolcu, O. Borlea
Date of discovery2010
Site Surface 4 ha
State of preservationmedie / 26.01.2016
Human riskAfectare parţială: 3 / 26.01.2016
Ownershipprivată
Last record update26.1.2016
 
Finds:
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Description/ Notes LMI Code
Aşezare  Neolitic Vinča / A3 Cercetările arheologice de suprafaţă au relevat existenţa unui foarte bogat material arheologic, observabil îndeosebi pe terenurile în care se mai practică încă agricultura şi constând in fragmente ceramice, de chirpic, aşchii de silex şi obsidian. Materiale arheologice mai pot fi surprinse şi în profilele celor două mari canale de hidroamelioraţii construite acum peste 30 de ani. Săparea şanţului pentru introducerea reţelei de gaz metan în 2010 a relevat existenţa unui material arheologic de o bogăţie deosebită. În ceea ce priveşte materialul arheologic, putem formula următoarele observaţii generale:
• materialul este, în general fragmentar, bogat în fragmente ceramice tipice. Predomină net ceramica cu pastă grosieră, la realizarea căreia a fost utilizată o gamă largă de degresanţi organici şi anorganici: paie, pleavă, nisip cu diverse granulaţii, pietricele (unele de dimensiuni mari), şamotă, precum şi sporadice mineralizaţii de fier;
• pot fi reconstituite cert unele forme: vasul tronconic, bolul (de mari şi mici dimensiuni), cupa (vasul cu picior) şi vasul-capac .
• arderea cunoaşte o varietate largă de moduri, dominând însă net arderea reductoare;
• ceramica fină şi semifină, de culoare preponderent cenuşie, cu nuanţe maronii sau cărămizii, utilizează ca degresanţi nisip cu granulaţie fină sau mâl. Arderea este preponderent reducătoare;
• ornamentica este relativ săracă, cele mai multe ornamente fiind asociate ceramicii grosiere: brâuri în relief cu impresiuni de degete; împunsături realizate cu paiul, asociate adeseori cu linii incizate în diverse unghiuri. Din rândul ornamentelor plastice sunt prezenţi butonii, de diverse forme şi dimensiuni, asociaţi, în unele cazuri, cu ornamente incizate. Unele buze au fost ornamentate prin alveolări.
Materialul litic, relativ bine reprezentat, constă atât din piese finite (lustruitoare, lame şi aşchii), precum şi din piese aflate în curs de prelucrare. Materia primă este reprezentată din silex (majoritar), obsidian, jasp şi cuarţit.

Punctul este numerotat şi denumit convenţional "Moşniţa Nouă - Obiectiv 7", situl fiind inedit în momentul cercetării de suprafaţă, alături de alte 16 obiective arheologice descoperite în hotarul Moşniţei Noi, şi peste 70 de obiective în hotarul localităţii Moşniţa Veche, Albina şi Timişoara. Suprafaţa sitului Mosniţa Nouă 7 reuneşte perimetrele obiectivelor arheologice Moşniţa Nouă 4 (aşezare deschisă), Moşniţa Nouă 6 (tumul aplatizat), Moşniţa Nouă 7 (aşezare deschisă) şi Moşniţa Nouă 8 (aşezare deschisă), databile în perioada neolitică şi descoperite în urma cercetărilor cercetărilor perieghetice sistematice desfăşurate în hotarul comunei Moşniţa Nouă în anul 2010.
 
Tumul  neprecizată   Cercetările arheologice de suprafaţă au relevat existenţa unui foarte bogat material arheologic, observabil îndeosebi pe terenurile în care se mai practică încă agricultura şi constând in fragmente ceramice, de chirpic, aşchii de silex şi obsidian. Materiale arheologice mai pot fi surprinse şi în profilele celor două mari canale de hidroamelioraţii construite acum peste 30 de ani. Săparea şanţului pentru introducerea reţelei de gaz metan în 2010 a relevat existenţa unui material arheologic de o bogăţie deosebită. În ceea ce priveşte materialul arheologic, putem formula următoarele observaţii generale:
• materialul este, în general fragmentar, bogat în fragmente ceramice tipice. Predomină net ceramica cu pastă grosieră, la realizarea căreia a fost utilizată o gamă largă de degresanţi organici şi anorganici: paie, pleavă, nisip cu diverse granulaţii, pietricele (unele de dimensiuni mari), şamotă, precum şi sporadice mineralizaţii de fier;
• pot fi reconstituite cert unele forme: vasul tronconic, bolul (de mari şi mici dimensiuni), cupa (vasul cu picior) şi vasul-capac .
• arderea cunoaşte o varietate largă de moduri, dominând însă net arderea reductoare;
• ceramica fină şi semifină, de culoare preponderent cenuşie, cu nuanţe maronii sau cărămizii, utilizează ca degresanţi nisip cu granulaţie fină sau mâl. Arderea este preponderent reducătoare;
• ornamentica este relativ săracă, cele mai multe ornamente fiind asociate ceramicii grosiere: brâuri în relief cu impresiuni de degete; împunsături realizate cu paiul, asociate adeseori cu linii incizate în diverse unghiuri. Din rândul ornamentelor plastice sunt prezenţi butonii, de diverse forme şi dimensiuni, asociaţi, în unele cazuri, cu ornamente incizate. Unele buze au fost ornamentate prin alveolări.
Materialul litic, relativ bine reprezentat, constă atât din piese finite (lustruitoare, lame şi aşchii), precum şi din piese aflate în curs de prelucrare. Materia primă este reprezentată din silex (majoritar), obsidian, jasp şi cuarţit.

Punctul este numerotat şi denumit convenţional "Moşniţa Nouă - Obiectiv 7", situl fiind inedit în momentul cercetării de suprafaţă, alături de alte 16 obiective arheologice descoperite în hotarul Moşniţei Noi, şi peste 70 de obiective în hotarul localităţii Moşniţa Veche, Albina şi Timişoara. Suprafaţa sitului Mosniţa Nouă 7 reuneşte perimetrele obiectivelor arheologice Moşniţa Nouă 4 (aşezare deschisă), Moşniţa Nouă 6 (tumul aplatizat), Moşniţa Nouă 7 (aşezare deschisă) şi Moşniţa Nouă 8 (aşezare deschisă), databile în perioada neolitică şi descoperite în urma cercetărilor cercetărilor perieghetice sistematice desfăşurate în hotarul comunei Moşniţa Nouă în anul 2010.
 
 
Research:
  Research Type Research Year Campaign number Observations Persons Institutions
1. cercetare preventivă 2017
Name Forename Role
MICLE Dorel responsabil
ROGIZEA Octavian-Cristian membru
STAVILĂ Andrei membru
BERCIU Anton membru
Institution Role
Universitatea de Vest, Timișoara 3
2. cercetare preventivă 2015 Raport privind rezultatele săpăturilor arheologice preventive de pe situl Moșnița Nouă - Obiectiv 7, Suprafața 1 (2015), emis de Universitatea de Vest Timișoara cu nr. 15869/26.06.2015 și înregistrat la DJPC Timiș cu nr. 1833/26.06.205.
Name Forename Role
TIMOC Ion Cătălin 1
FLOCA Cristian 1
Institution Role
U Timişoara 1
3. periegheză 2010
Name Forename Role
MĂRUIA Liviu 1
STAVILĂ Andreea 1
ROGOZEA O. 1
FLOCA C. 1
BERZOVAN A. 1
BOLCU L. 1
BORLEA O. 1
Institution Role
U Timişoara 1

Bibliography
1. Luca, Sabin Adrian, Descoperire arheologice din Banatul Românesc, Sibiu, 2006, 178 [Publicaţie]
2. 1. Măruia, L.; Micle, D.; Floca, C.; Stavilă, A.; Berzovan, A.; A.; Bolcu, L.; Borlea, O.; Rogozea, O.; Forţiu, S.; Magina, A.; Pîrpîliţă, E.; Vedrilă, I.; Horak, P.; Vidra, L.; Gogoșanu, A., Geografia istorică a zonei Moşniţa Veche. Rezultatele cercetărilor arheologice de teren, BioFlux, Cluj-Napoca, 2012, 322-386 [Publicaţie]
3. Rogozea, Octavian; Seculici, Bogdan, Contribuţii la repertoriul arheologic al aşezărilor vinciene din Banat, Banatica, 24, 1, 2014, 281-291 [Fişă de sit]
4. Timoc, Călin; Floca, Cristian, Raport privind rezultatele săpăturilor arheologice preventive de pe situl Moșnița Nouă - Obiectiv 7, Suprafața 1, 2015 [Raport cercetare arheologică preventivă]