Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   161160.06
Name   Grup de movile de la Peceneaga
County   Tulcea
Commune   Peceneaga
City/Town/Village   Peceneaga
Landmark   Movilele se află la cca. 0,5-1 km e de localitate şi la V de Dealul Nisip, de o parte şi de alta a drumului Peceneaga – Traianu.
Hydrographic landmark - name   Dunărea
Hydrographic landmark - type   fluviu
Geomorphology   deal
Land utility   agricultură
Site Class   descoperire funerară
Site Type   necropolă
Description   Movilele se observau pe hărţile militare (scara 1 : 25000) realizate în anul 1962. Acestea erau orientate pe direcţia nord – sud, pornind de la un promontoriu ce ajungea până la zona inundabilă a Dunării. În prezent, acestea nu se mai observă în teren; movilele din dreapta drumului au fost distruse cu prilejul construirii sediului CAP, iar cele din stânga acestuia, de o plantaţie de viţă-de-vie. De pe suprafaţa situată în stânga drumului menţionat (cca. 5,36 ha) au fost recuperate muneroase fragmente de amfore elenistice (sec. IV-III a. Chr.), vase autohtone (getice) şi un fragment de vas-borcan medieval. Artefactele erau concentrate în mai multe puncte – probabil fostele movile.
Notes   Situl a fost grav afectat de intervenţiile antropice (terasări, cultivarea viţei de vie, cultivarea plantelor), dar şi de factorii naturali: ploile torenţiale au dus la formarea unor făgaşe adânci în relieful de loess, modelând permanent zona.
State of preservation   grav afectat / 26.05.2021
Human risk   Afectare parţială: 4 / 26.05.2021
Last record update   26.05.2021
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
movile  Epoca elenistică (sec. IV-III a. Chr)      
movile  Epoca bizantină    

La descoperirile elenistice se adaugă un fragment de la o oală-borcan de perioadă medio-bizantină.

 
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. cercetare preventivă 2014

* IACOB Mihaela
* PARASCHIV Dorel
* MOCANU Marian
* STAN Diana
* PANAIT Valentin
Institutul de Cercetări Eco-Muzeale, Tulcea * *

Bibliography
1. Iacob, Mihaela, Cronica cercatărilor aheologice din România, campania 2014, 2015, 229-230, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=5469&d=Peceneaga-Tulcea-La-Piscul-Sarat-Dealul-Cazacului-Valea-Hogii-Movila-Breazului-La-Ceardace-2014 [Publicaţie]
2. Simon, Alexandru; Simon Gabriel; Deacu, Adina Iuliana; Mican, Daniela, Actualizare Plan Urbanistic General și regulamentul local de urbanism comuna Peceneaga , județul Tulcea, vol. 1, 2013-2014, 83-84 [PUG]
 
 
Scroll