Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   46812.01
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   BZ-I-s-B-02232
Name   Situl arheologic de la Gherăseni - Lacul Frâncului
County   Buzău
Commune   Gherăseni
City/Town/Village   Gherăseni
Place   Lacul Frâncului (Grindul Cremenea)
Landmark   Situl se află la nord-nord-est de sat, între pârâul Săngărău, drumul Cremenea - Budişteni şi pârâul Călmăţui, pe malul drept al Călmăţuiului.
Hydrographic landmark - name   Călmăţui
Hydrographic landmark - type   râu
Geomorphology   câmpie
Land utility   agricultură; păşune
Site Class   locuire; descoperire funerară
Site Type   aşezare şi necropolă
Description   Situl se află pe un grind orientat NV-SE. Aproximativ jumătate din suprafaţa sitului este acoperită de islaz, cealaltă jumătate de terenuri agricole. La sfârşitul anulor 80 a fost inclus într-un program de îmbunătăţiri funciare, partea superioară a acestuia fiind îndepărtată pe o bună parte.
Notes   Între 1989 şi 2008 săpăturile preventive şi sistematice au fost coordonate de E. M. Constantinescu.
Discoverer   Victor Teodorescu
Date of discovery   1959
Site Surface   cca. 40 ha
State of preservation   medie / 09.11.2021
Human risk   Afectare parţială: 5 / 09.11.2021
Ownership   mixt
Last record update   09.11.2021
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Aşezare  Eneolitic (prima jumătate a mil. V a. Chr.) Boian  

Din eneolitic (culturile Boian şi Gumelniţa) au fost cercetate mai multe gropi, din umplura acestora fiind recuperat un lot ceramic consistent.

 
aşezare  Eneolitic (a doua jumătate a mil. V a. Chr.) Gumelniţa      
Necropolă  Eneolitic (Prima jumătate a mileniului IV a. Chr.) Cernavodă / I  

În prima jumătate a mileniului IV a. Chr. grindul este utilizat ca spaţiu funerar de către comunităţile Cernavoda.

 
Necropolă  Epoca bronzului (mileniul III a. Chr.) neprecizată     BZ-I-m-B-02232.05 
aşezare  Prima epoca a fierului (prima jumătate a mileniului I a. Chr.) neprecizată  

Dintre descoperirile din prima epocă a fierului se remarcă un mormânt de incineraţie.

 
Necropolă  Prima epoca a fierului (prima jumătate a mileniului I a. Chr.) neprecizată     BZ-I-m-B-02232.01 
aşezare  Epoca migraţiilor (secolele III-IV p. Chr.) Sântana de Mureş  

Cele mai consistente descoperiri aparţin sec. III-IV. Au fost cercetate câteva zeci de morminte şi câteva bordeie. În 1965 a fost cercetat un mormânt aparţinând unei femei, care avea ca inventar o diademă.

BZ-I-m-B-02232.03 
Necropolă  Epoca migraţiilor (secolele III-IV p. Chr.) Sântana de Mureş     BZ-I-m-B-02232.04 
Necropolă  antichitate (sec. V p. Chr.) neprecizată     BZ-I-m-B-02232.02 
aşezare  Epoca medievală târzie (secolele XVI-XVII p. Chr.) Neprecizat  

Au fost cercetate cinci bordeie.

 
Necropolă  Epoca medievală târzie (secolele XVI-XVII p. Chr.) Neprecizat  

Au fost cercetate 32 de morminte.

 
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. periegheză 2021

Muzeul Județean Buzău GRIGORAȘ Laurențiu
DINU Cătălin
2. cercetare sistematică 1996

* CONSTANTINESCU Eugen Marius
Muzeul Judeţean Buzău * *
3. cercetare sistematică 1994

* CONSTANTINESCU Marius Eugen
MJ Buzău * *
4. cercetare sistematică 1993

* CONSTANTINESCU Marius Eugen
MJ Buzău * *
5. cercetare sistematică 1961-1965

Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova TEODORESCU Victor
Institutul de Arheologie București DIACONU Gheorghe

Bibliography
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (site record source)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. I, București, 2004, p. 658, poz. 124-129 [Ordin MCC] (site record source)
3. Constantinescu, Marius, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 1994, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, Cluj, 1995, 34-35, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=98 [Publicaţie]
4. Constantinescu, Marius, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 1995, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 1996, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=204 [Publicaţie]
5. Constantinescu, Marius, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 1996, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 1997, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=372&d=Gheraseni-Buzau-1996 [Publicaţie]
6. Garvăn, Daniel; Dinu, Cătălin, nepublicată, 2021 [Fişă de sit] (site record source)
7. Constantinescu, Eugen-Marius, Rezultate ale cercetărilor arheologice de la Gherăseni - Grindul Cremenea, privind obiectivele din sec. IV e.n., Carpica, XXIII, 2, 1992, 193-208 [Publicaţie]
8. Constantinescu, Eugen-Marius, Gherăseni, com. Gherăseni, jud. Buzău, punct Grindul Cremenea, Cronica Cercetărilor Arheologice. Campania 1993, Satu Mare, 1994, 27 [Publicaţie]
9. Constantinescu, Eugen-Marius, Rezultate ale cercetărilor arheologice de la Grindul Cremenea în campania 1992, Mousaios, IV, 1, Buzău, 1994, 105-106 [Publicaţie]
10. Constantinescu, Eugen-Marius, Manifestări spirituale și motivații ale rtaporturilor dintre adepții diferitelor culte religioase, decelate în necropola Sântana de Mureș de la Gherăseni, Sargeția, XXVI, 1, 1995-1996, 179-187 [Publicaţie]
11. Constantinescu, Eugen-Marius; Grigoraș, Laurențiu, Cercetările arheologice de la Gherăseni - Grindul Cremenea (campaniile 2002 - 2003), Mousaios, 2004, Buzău, IX, 9-14 [Publicaţie]
12. Diaconu, Gheorghe, Descoperirile arheologice de la Gherăseni - Buzău, Studii și Cercetări de Istorie Buzoiană, Buzău, 1973, 7-13 [Publicaţie]
13. Diaconu, Gheorghe, Așezarea și necropola de la Gherăseni - Buzău (Noi dovezi despre persistența populației autohtone de la Dunărea de Jos), Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie, 28, 4, 1977, 431-457 [Publicaţie]
14. Garvăn, Daniel; Simalcsik, A; Frânculeasa, Alin, Complexe arheologice preistorice cercetate la Gherăseni "Grindul Cremenea" (jud. Buzău) la mijlocul secolului al XX-lea, Buletinul Muzeului Judeţean Teleorman, 10, 2018, 279-301 [Publicaţie]
 
 
Scroll