Română   English Ministry of Culture
National Archaeological Record of Romania (RAN)
Select a criterion    Select keywords
To register a new site or update information for an existing site: download form (), fill form and send us the site record.
Total number of sites: 16131
 
Search by RAN code 
 
Search by LMI code 
 
  / 807  Number of records per page:
Previous pages 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next pages
RAN Code Name Site Class Site Type County City/Town/Village/Commune Chronology Last update (descending) Display map
19383.01 Aşezarea culturii Tei de la Valea Stânii - Vărzărie. Situl se află la V de DJ 73D, pe terasa dreaptă a râului Argeşel, aproape de vărsarea acestuia în Râul Târgului, în extremitatea de sud a comunei Ţiţeşti, satul Valea Stânii şi pe limita de hotar cu oraşul Mioveni, cartier Racoviţa.   locuire civilă   aşezare   Argeş   Valea Stânii, com. Ţiţeşti   Hallstatt, Epoca romană, Epoca bizantină, Epoca medievală, Epoca bronzului / sec. VII-VI î. Hr., sec. II-III d. Hr., sec. VI, sec. XVII-XVIII, mil. II î. Hr.   07.03.2017 (actualizată)   Display map*  
27677.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Sântion - Movila Mănăstirii. la 1 km S de limita localităţii, pe malul drept al Crişului Repede,   locuire civilă   aşezare şi necropolă   Bihor   Sântion, com. Borş   Epoca medievală, Epoca bronzului / sec. X I- XVI, 1215-1567, sec. XI-XIII   07.03.2017 (actualizată)   Display map  
166244.01
20 Picture count: 20
Situl arheologic de la Tăcuta - Dealul Miclea. Aşezarea preistorică de pe Dealul Miclea este situată pe lobul estic al dealului cu acelaşi nume (orientat NV-SE), situat la confluenţa dintre pâraiele Cuţicna şi Valea Largă, unde formau altădată un iaz natural, azi un şes neted. Situl este amplasat la 5   locuire   aşezare şi necropolă   Vaslui   Tăcuta, com. Tăcuta   Epoca bronzului, Eneolitic   07.03.2017 (actualizată)   Display map*  
53407.07 Situl arheologic de la Iaz - C.A.P.. Situl a fost identificat lângă grajdurile fostei CAP Iaz.   locuire   aşezare   Caraş-Severin   Iaz, com. Obreja   Neolitic   07.03.2017 (creată)   Display map  
53407.02
Picture count: 2
Situl arheologic la Iaz - Dâmb. Situl este plasat la 500 m S de municipiul roman, pe marginea terasei a doua a Timişului, în locul în care ea coteşte spre est, formând intrarea în Valea Bistrei.   descoperire funerară   necropolă   Caraş-Severin   Iaz, com. Obreja   Hallstatt, Epoca bronzului, Neolitic, Epoca romană, Latène   07.03.2017 (creată)   Display map  
64540.02
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Malnaş Băi - Platoul Nisipos. Situl arheologic este situat la o distanţă de cca. 200 m sud-vest de Malnaş Băi, pe un promontoriu cu lungimea de cca. 120 m şi lăţimea de 40-45 m, mărginit pe trei laturi de văile adânci ale Oltului şi a pârâului Somos.   locuire civilă   aşezare fortificată   Covasna   Malnaş-Băi, com. Malnaş   Epoca bronzului, Eneolitic   07.03.2017 (verificată)   Display map  
120815.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Izvoare - La Izvoare - Ferma Plantavorel. la 1 km E de sat, pe terasa mijlocie a râului Bistriţa   locuire   aşezare şi necropolă   Neamţ   Izvoare, com. Dumbrava Roşie   Epoca romană, Epoca medievală, Neolitic, Eneolitic / sec. IV, sec. XIII - XIV   06.03.2017 (actualizată)   Display map*  
67434.01
 History Monuments List of 2010
Aşezarea Gumelniţa de la Geangoeşti - Hulă. la 1 km E de capătul de N al localităţii şi la E de poligonul gărzii naţionale   tell   tell   Dâmboviţa   Geangoeşti, com. Dragomireşti   Eneolitic   06.03.2017 (verificată)   Display map*  
161909.01 Situl arheologic de la Paparniţa - La Nisipărie. La 800 m sud de satul Parpaniţa şi 1500 m, sud-est, de oraşul Negreşti, la confluenţa râului Stemnic cu râul Bârlad pe terasă aluvionară aflată la confluenţa râului Stemnic cu râul Bârlad.   locuire civilă   aşezare deschisă   Vaslui   Parpaniţa, com. Oraş Negreşti   Necunoscută, Epoca bronzului, Epoca migraţiilor, Latène / sec. IV, sec. VII-II î. Chr.   06.03.2017 (actualizată)   Display map*  
32713.04
 History Monuments List of 2010
Biserica medievală ortodoxă Adormirea Maicii Domnului de la Budacu de Jos. Biserica este amplasată în piaţa din centrul localităţii, pe un bot de terasă.   structură de cult/religioasă   biserică   Bistriţa-Năsăud   Budacu De Jos, com. Budacu De Jos   Epoca medievală / sec. XV - XIX   02.03.2017 (creată)   Display map*  
32713.02
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Budacu de Jos - Faţa popii. Situl arheologic se găseşte în vatra satului, în jurul fostei case parohiale evanghelice.   locuire civilă   aşezare   Bistriţa-Năsăud   Budacu De Jos, com. Budacu De Jos   Hallstatt, Epoca migraţiilor, Epoca medievală, Epoca romană, Epoca bronzului / sec. X î. Hr., sec. V-VI d. Hr., sec. XI-XIV, sec. II - III p. Chr, Sec. XVI - XIV î. Hr.   02.03.2017 (verificată)   Display map*  
32401.105 Necropola din epoca migraţiilor de la Bistriţa - Statia 110 kv. Terenul pe care a fost descoperită necropola este situat în marginea de nord vest a municipiului, lângă intersecţia drumului de centură cu drumul spre Sigmir.   descoperire funerară   necropolă   Bistriţa-Năsăud   Bistriţa, com. Municipiul Bistriţa   Epoca migraţiilor / sec. VI-VII d. Hr.   02.03.2017 (creată)   Display map*  
32401.06 Locuirea medievală de la Bistriţa-Centrul Istoric   locuire   aşezare   Bistriţa-Năsăud   Bistriţa, com. Municipiul Bistriţa   Epoca medievală / sec. XIV-XVI   02.03.2017 (creată)   Display map  
32401.03
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Bistriţa - Vama veche. Situl se află pe malul drept al râului Bistriţa, în zona vechiului cimitir evanghelic.   locuire civilă   aşezare   Bistriţa-Năsăud   Bistriţa, com. Municipiul Bistriţa   Epoca romană, Epoca bronzului / sec. II - III d. Hr., sec. XIII î. Hr.   02.03.2017 (actualizată)   Display map*  
32492.10
 History Monuments List of 2010
Castelul Bethlen din Beclean - Primăria Beclean   construcţie   castel   Bistriţa-Năsăud   Beclean, com. Oraş Beclean   Epoca modernă, Epoca medievală / sec. XVIII-XIX, sec. XVII   02.03.2017 (creată)   Display map*  
32492.09 Aşezarea Wietenberg de la Beclean - Cimitirul reformat. Aşezarea se află la sud-est de oraş, în stânga drumului spre Băile Figa, imediat deasupra pădurii, în jurul cimitirului reformat.   locuire   aşezare   Bistriţa-Năsăud   Beclean, com. Oraş Beclean   Epoca bronzului / sec. XVIII-XV î.Hr.   02.03.2017 (creată)   Display map*  
32492.02
63 Picture count: 63
Colonia de exploatare a sării de la Beclean - Băile Figa. cariera se găseşte la jumătatea drumului între oraşele Beclean şi Figa, la cca. 150 m V de drumul care leagă aceste localităţi şi la sud-est de oraş.   carieră/mine   mină de sare   Bistriţa-Năsăud   Beclean, com. Oraş Beclean   Epoca migraţiilor, Epoca modernă, Hallstatt, Latène / sec. V-VI, sec. XVIII-XIX, 1000 î.Hr., sec. IV-III a. Ch   02.03.2017 (actualizată)   Display map*  
33783.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Bârla - Canton CFR. Aşezarea se află lângă cantonul CFR, în jurul intersecţiei DJ cu calea ferată, pe malul drept al râului Şieu.   locuire civilă   aşezare   Bistriţa-Năsăud   Bârla, com. Mărişelu   Hallstatt, Epoca bronzului / sec. X-IX î.e.n., sec. XIII-XII î.e.n.   01.03.2017 (actualizată)   Display map*  
167561.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Stolniceni - Buridava Romană. Situl se află la circa 7 Km sud de Râmnicu Vâlcea, vis-a-vis de Combinatul Chimic Govora, pe partea stângă a străzii Buridava, la cca. de 400 est de DN 64, Vâlcea-Drăgăşani, pe malul drept al Oltului, la cca. 100 m de acesta.   locuire   locuire   Vâlcea   Stolniceni, com. Municipiul Râmnicu Vâlcea   Epoca romană / III-IV, sec. III - IV, sec. II - III   01.03.2017 (actualizată)   Display map*  
34716.05
 History Monuments List of 2010
Ansamblul castelului Bethlen, azi Complex Arcalia/ Universitatea Babeş –Boly Cluj-Napoca   locuire fortificată   castel   Bistriţa-Năsăud   Arcalia, com. Şieu-Măgheruş   Epoca modernă / 1800   01.03.2017 (creată)   Display map*  
  / 807  Number of records per page:
Previous pages 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next pages
Search by RAN code 
 
Search by LMI code