Română   English Ministry of Culture
National Archaeological Record of Romania (RAN)
Select a criterion    Select keywords
To register a new site or update information for an existing site: download form (), fill form and send us the site record.

Procedură pentru înregistrarea siturilor arheologice în baza de date a Repertoriului Arheologic Național: descărcaţi ()
Total number of sites: 16413
 
Search by RAN code 
 
Search by LMI code 
 
  / 821  Number of records per page:
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next pages
RAN Code Name Site Class Site Type County City/Town/Village/Commune Chronology Last update (descending) Display map
127545.01
 History Monuments List of 2010
Villa rustica de la Mihăeşti. Villa rustica se află la marginea de E, spre satul Buşca.   locuire civilă   villa rustica   Olt   Mihăeşti, com. Mihăeşti   Epoca romană / sec. II-III   21.12.2017 (actualizată)   Display map  
127402.01
 History Monuments List of 2010
Necropola din epoca bronzului de la Alimăneşti. Necropola tumulară este situată la 3 km SV de sat, în extravilan, în apropierea limitei cu comuna Mărunţei şi terenul de hotar "Măgura Boului".   descoperire funerară   necropolă tumulară   Olt   Alimăneşti, com. Izvoarele   Epoca bronzului   21.12.2017 (actualizată)   Display map  
103666.01
 History Monuments List of 2010
Aşezarea neolitică de la Isvoarele- Fântânele. Aşezarea se află pe versantul de nord al văii Coşcova, la 300 m vest de satul Isvoarele, pe o prelungire a terasei înalte a Argeşului, pe locul numit de localnici Fântânele   locuire   aşezare   Giurgiu   Isvoarele, com. Isvoarele   Neolitic, Eneolitic   20.12.2017 (creată)   Display map  
127581.04 Aşezare medievală de la Ipoteşti - La Ogradă. Situl arheolgic se află la sud de sat şi de gura pârâului Dârjov; la sud-est de punctul numit de localnici "La conac", pe terasa mai joasă.   locuire   aşezare   Olt   Ipoteşti, com. Ipotesti   Epoca medievală   18.12.2017 (creată)   Display map  
127581.01 Descoperire întâmplătoare de la Ipoteşti. Locul descoperirii se află în apropiere de zona de confluenţă a Dârjovului cu Oltul, la baza terasei.   Descoperire întâmplătoare   Descoperire întâmplătoare   Olt   Ipoteşti, com. Ipotesti   Paleolitic / 12000-9000 BP   18.12.2017 (creată)   Display map  
127581.02
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Ipoteşti. Situl arheologic se află în vatra satului.   locuire civilă   aşezare   Olt   Ipoteşti, com. Ipotesti   Epoca medievală, Latène / sec. VI - VII   18.12.2017 (actualizată)   Display map  
127581.03
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Ipoteşti-La conac. Situl arheologic este situat la Nord-Vest de sat pe un bot de terasă înaltă de aproximativ 15 m faţă de lunca inundabilă a Oltului.   locuire civilă   aşezare şi necropolă   Olt   Ipoteşti, com. Ipotesti   Epoca medievală, Epoca romano-bizantină, Latène, Neolitic, Epoca bronzului / sec. XIV - XVI, sec. II - I a. Chr.   18.12.2017 (creată)   Display map  
127359.01 Aşezarea romană de la Ursoaia. Situl se află pe drumul comunal Icoana-Ursoaiala SE de localitate şi la S de pârâul Plapcea; între Valea Plapcei (la vărsarea în Vedea) şi Valea Ursoaia; imediat la NV de confluenţa Vedea-Plapceaş pe un bot de terasă îngust între două văi adânci de cca 20   locuire   aşezare deschisă   Olt   Ursoaia, com. Icoana   Epoca romană / Sec. III   14.12.2017 (creată)   Display map*  
127108.01 Râşniţa romană de la Izvoru. Obiectul se află acum în colecţia Muzeului Judeţean Olt.   descoperire întâmplătoare   obiect izolat   Olt   Izvoru, com. Găneasa   Epoca romană / sec. II-III   14.12.2017 (creată)   Display map  
127073.04 Celtul de la Găneasa. Obiectul a fost descoperit în apropierea unei vetre, pe marginea de Est a localităţii Găneasa.   descoperire izolată   Descoperire întâmplătoare   Olt   Găneasa, com. Găneasa   Epoca bronzului   14.12.2017 (creată)   Display map  
127073.03 Mormântul de inhumaţie de la Găneasa - Via lui Marin Ilie. Mormântul a fost descoperit pe partea dreaptă a şoselei Găneasa-Piatra Olt; la cca. 500 m Sud (la Est de drumul roman); la cap[tul de Nord al unui dâmb lat de 2 m şi lung de 10 m (azi aplatizat).   mormânt de inhumaţie   descoperire funerară   Olt   Găneasa, com. Găneasa   Epoca medievală / sec. XII-XIII   14.12.2017 (creată)   Display map  
127073.02 Situl arheologic de la Găneasa - Dealul Voiniceştilor. Aşezarea se află la Nord de valea pârâului Negrişoara; la 2 km Nord de aşezarea din punctul "Vîlcea".   locuire civilă   aşezare   Olt   Găneasa, com. Găneasa     14.12.2017 (creată)   Display map  
127073.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Găneasa - Vîlcea. Situl arheologic se află la 2 km SV de sat, lângă calea ferată Piatra Olt - Sibiu.   locuire civilă   aşezare   Olt   Găneasa, com. Găneasa   Epoca migraţiilor, Epoca bronzului, Eneolitic, Hallstatt, Neolitic / sec. VI - VII, sec. IX-XI, 5500-4700 a.Chr.   14.12.2017 (actualizată)   Display map  
126987.11 Situl arheologic de la Fălcoiu - Valea Gânsacului la est de drumul roman. Pe terasa înaltă, la nord de Valea Gânsacului, la vest de DN 64; în apropierea drumului roman.   locuire   Aşezare   Olt   Fălcoiu, com. Fălcoiu   sec. II-III   13.12.2017 (creată)   Display map  
126987.10 Situl arheologic de la Fălcoiu - Valea Gânsacului la vest de DN 64. Pe terasa înaltă, la nord de Valea Gânsacului, la vest de DN 64; în apropierea drumului roman.   locuire   Aşezare   Olt   Fălcoiu, com. Fălcoiu   Epoca bronzului, Epoca romană / sec. II-III   13.12.2017 (creată)   Display map  
126987.09 Situl arheologic de la Fălcoiu - Terasa de la sud-sud-vest de Conacul Mihail Demetrian. Situl arheologic se află pe terasa înaltă a Oltului, la sud-sud-vest de Conacul Mihail Demetrian.   locuire   Aşezare   Olt   Fălcoiu, com. Fălcoiu   Epoca bronzului   13.12.2017 (creată)   Display map  
126987.08 Situl arheologic de la Fălcoiu - Dealul Gânsacului. Situl arheologic este amplasat pe terasa înaltă a Oltului, la est de DN64.   locuire   Aşezare   Olt   Fălcoiu, com. Fălcoiu   Epoca bronzului   13.12.2017 (creată)   Display map  
126987.07 Situl arheologic de la Fălcoiu - la nord de Pădurea Reşca. Situl arheologic se află la sud de sat, la nord de Pădurea Reşca, pe terasa înaltă a Oltului   locuire   Aşezare   Olt   Fălcoiu, com. Fălcoiu   Epoca bronzului / sec. II-I a.Chr.   13.12.2017 (creată)   Display map  
126987.06 Situl arheologic de la Fălcoiu - la sud de Valea Gânsacului. Situl arheologic se află pe terasa înaltă de la sud de Valea Gânsacului.   locuire   Aşezare   Olt   Fălcoiu, com. Fălcoiu   Epoca fierului, Epoca romană / sec. II-III   13.12.2017 (creată)   Display map  
126987.05 Situl arheologic de la Fălcoiu - la nord de Valea Gânsacului II. Situl arheologic se află La nord de Valea Gânsacului.   locuire   Aşezare   Olt   Fălcoiu, com. Fălcoiu   Epoca bronzului   13.12.2017 (creată)   Display map  
  / 821  Number of records per page:
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next pages
Search by RAN code 
 
Search by LMI code