Română   English Ministry of Culture
National Archaeological Record of Romania (RAN)
Select a criterion    Select keywords
To register a new site or update information for an existing site: download form (), fill form and send us the site record.
Total number of sites: 16201
 
Search by RAN code 
 
Search by LMI code 
 
  / 811  Number of records per page:
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next pages
RAN Code Name Site Class Site Type County City/Town/Village/Commune Chronology Last update (descending) Display map
120735.01
 History Monuments List of 2010
Picture count: 2
Aşezarea fortificată de la Piatra Neamţ - Dealul Cozla - Terasa Gospodinelor. Situl arheologic este situat în partea de NV a municipiului, pârâul Cuiejdi.   locuire civilă   cetate   Neamţ   Piatra-Neamţ, com. Municipiul Piatra-Neamţ   Latène, Eneolitic / sec. II a.Chr. - sec. I p.Chr.   06.06.2017 (actualizată)   Display map*  
67096.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Ibrianu - Movila Cornească. Situl arheologic se află pe malul drept al pârâului Crivăţ, la 1 km E de localitate (cota 148,2).   locuire   aşezare şi necropolă   Dâmboviţa   Ibrianu, com. Corneşti   Preistorie   06.06.2017 (actualizată)   Display map*  
123692.01 Aşezarea Cucuteni de la Negriteşti - Movila Flocoasă. Situl se află pe un promomtoriu situat între Dealul Dolca (350m) la N-E şi Dealul Făget (415.7m) la S-V, în partea central-sudică a Depresiunii Cracău-Bistriţa, pe malul stâng a părăului Verdele.   locuire civilă   aşezare deschisă   Neamţ   Negriteşti, com. Podoleni   Eneolitic   06.06.2017 (actualizată)   Display map*  
123200.03 Aşezarea Cucuteni de la Hoiseşti - La Curmătură 3. Situl este amplasat în zona central-sudică a depresiunii Cracău-Bistriţa din Subcarpaţii Moldovei, la extremitatea vestică a Dealului Plopişte, pe terasa stângă a pârâului Verdele, afluent pe stânga al pârâului Văleni/Câlneş/Bahna.   locuire   aşezare deschisă   Neamţ   Hoiseşti, com. Mărgineni   Neolitic / mil. VI - IV î. Hr.   06.06.2017 (creată)   Display map*  
123200.02 Aşezarea Cucuteni de la Hoiseşti - La Curmătură 2. Situl este amplasat în zona central-sudică a depresiunii Cracău-Bistriţa din Subcarpaţii Moldovei, la extremitatea nord-vestică a Dealului Plopişte, pe terasa stângă a pârâului Verdele şi la aproximativ 650m sud de una dintre sursele acestui pârâu, afluen   locuire   aşezare deschisă   Neamţ   Hoiseşti, com. Mărgineni   Neolitic / mil. VI - IV î. Hr.   06.06.2017 (creată)   Display map*  
67078.05 Descoperirea monetară izolată de la Frasinu. De pe teritoriul satului provin mai multe monede romane descoperite izolat.   desoperire izolată   descoperire izolată   Dâmboviţa   Frasinu, com. Corneşti     06.06.2017 (creată)   Display map  
67078.04 Tumulul de la Frasinu - La ziduri. Tumulul este localizat la circa 250 m N-V de situl al cărui cod RAN este 67078.03   descoperire frunerară   tumul   Dâmboviţa   Frasinu, com. Corneşti     06.06.2017 (creată)   Display map*  
67078.03
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Frasinu - Între ziduri. Situl se află la 2 km N de localitate, pe malul stâng al pârâului Crivăţ.   locuire   aşezare şi necropolă   Dâmboviţa   Frasinu, com. Corneşti   Necunoscută, Epoca migraţiilor / sec. XVII - XVIII   06.06.2017 (actualizată)   Display map*  
122542.02 Aşezarea La Tène de la Ruginoasa - Pe Briţcani 1. Situl este amplasat în extremitatea de sud-est a Dealului Bisericii, pe terasa înaltă de pe dreapta pârâului Briţcani şi este mărginit spre vest şi nord est de câte un izvor, care se varsă în pârâul amintit.   locuire   aşezare deschisă   Neamţ   Ruginoasa, com. Ruginoasa   Latène / sec. II - IV d. Hr.   06.06.2017 (creată)   Display map*  
122542.01 Situl arheologic de la Ruginoasa - Pe Briţcani. Situl este amplasat în extremitatea de sud-est a Dealului Bisericii, pe terasa înaltă de pe dreapta pârâului Briţcani şi este mărginit spre vest de câte un izvor, care se varsă în pârâul amintit.   locuire   aşezare deschisă   Neamţ   Ruginoasa, com. Ruginoasa   Neolitic, Latène / mil. VI - IV î. Hr., sec. II - IV d. Hr.   06.06.2017 (creată)   Display map*  
67078.02
 History Monuments List of 2010
Aşezarea din epoca migraţiilor de la Frasinu - Islazul bisericii. Aşezarea este localizată în centrul satului, lângă biserica din localitate.   locuire civilă   aşezare   Dâmboviţa   Frasinu, com. Corneşti   Epoca migraţiilor / sec. VIII   06.06.2017 (actualizată)   Display map*  
67078.01
 History Monuments List of 2010
Aşezarea Latene de la Frasinu - Tota. Aşezarea este reperată imediat la N de sat, pe dealul Frasin (cota 160,9).   locuire civilă   aşezare   Dâmboviţa   Frasinu, com. Corneşti   Latène / II-I a.Chr.   06.06.2017 (actualizată)   Display map*  
122766.05 Situl arheologic de la Dochia - La Perdele 3. Situl este situat în partea central-sudică a depresiunii Cracău-Bistriţa, la confluenţa unei surse de apă fără nume cu pârâul Văleni/Câlneş/Bahna, în aval de satul Dochia.   locuire   aşezare   Neamţ   Dochia, com. Dochia   Epoca bronzului, Latène / mil. II î. Hr., sec. II - IV d. Hr.   06.06.2017 (creată)   Display map*  
56639.04 Situl arheologic de la Dumbrava - Cetăţeaua. Situl se află pe Dealul Pietros, la sud-est de satul dumbrava şi la nord-vest de Căpuşu Mic.   locuire   aşezare   Cluj   Dumbrava, com. Căpuşu Mare   Neolitic, Epoca bronzului, Latène / mil. IV î.Hr., mil. III-II î.Hr., sec. I î.Hr.   31.05.2017 (creată)   Display map*  
122766.04 Aşezarea La Tène târziu de la Dochia - La Perdele 2. Situl este situat în partea central-sudică a depresiunii Cracău-Bistriţa, la confluenţa unei surse de apă fără nume cu pârâul Văleni/Câlneş/Bahna, în aval de satul Dochia.   locuire   aşezare   Neamţ   Dochia, com. Dochia   Latène / sec. II-IV d. Hr.   30.05.2017 (creată)   Display map*  
57733.02 Aşezarea fortificată de epoca bronzului de la Tăuţi - Comoara. Situl se află în partea de nord a satului, pe botul de deal împăduritse ramifică spre nord-vest din Dealul Lazului, situat imediat la vest de complexul mănăstiresc de aici.   locuire   Aşezare fortificată   Cluj   Tăuţi, com. Floreşti   Epoca bronzului   26.05.2017 (creată)   Display map*  
67069.02
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Crivăţu - Vărsarea Cricovului. Situl arheologic este localizat la 2 km SE de localitate, la confluenţa râului Cricov cu Ialomiţa.   locuire civilă   aşezare   Dâmboviţa   Crivăţu, com. Corneşti   Epoca migraţiilor, Latène / sec. IV, sec. II-I a.Chr.   26.05.2017 (actualizată)   Display map*  
57939.04 Aşezarea fortificată din a doua epocă a fierului de la Someşu Rece - Dealul Custurii   locuire   aşezare fortificată   Cluj   Someşu Rece, com. Gilău   Latène / sec. I î. Hr. - I d. Hr.   26.05.2017 (creată)   Display map*  
57289.05 Aşezarea fortificată de epoca fierului de la Sălicea - Vârfu Penii   locuire   aşezare fortificată   Cluj   Sălicea, com. Ciurila   Latène / sec. I î.Hr. - I d. Hr.   26.05.2017 (creată)   Display map*  
67069.03 Tezaurul de monede romane de la Crivăţu- Malu Roşu II. Tezaurul a fost descoperit la circa 200-250 m de aşezare.   depozit/tezaur   tezaur monetar   Dâmboviţa   Crivăţu, com. Corneşti   Epoca romană / sec. II p.Chr.   26.05.2017 (actualizată)   Display map*  
  / 811  Number of records per page:
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next pages
Search by RAN code 
 
Search by LMI code