Română   English Ministry of Culture
National Archaeological Record of Romania (RAN)
Select a criterion    Select keywords
To register a new site or update information for an existing site: download form (), fill form and send us the site record.

Procedură pentru înregistrarea siturilor arheologice în baza de date a Repertoriului Arheologic Național: descărcaţi ()
Total number of sites: 17808
 
Search by RAN code 
 
Search by LMI code 
 
  / 891  Number of records per page:
Previous pages 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 Next pages
RAN Code Name Site Class (ascending) Site Type County (ascending) City/Town/Village/Commune (ascending) Chronology Last update (descending) Display map
33444.02
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Lechinţa - La Savinca. Aşezarea este localizată la 1 km sud-vest de localitate, în dreapta drumului judeţean spre Matei, sub culmea care separă Valea Lechinţei de cea a Meleşului, pe pantele cu expunere sudică străbătute de un pârâu.   locuire civilă   aşezare   Bistriţa-Năsăud   Lechinţa, com. Lechinţa   Epoca medievală, Epoca migraţiilor, Eneolitic, Epoca bronzului / sec. VIII-IX p.Chr., sec. V-VI p.Chr.   18.03.2018 (actualizată)   Display map*  
33444.03 Situl arheologic de la Lechinţa - La livadă. Aşezarea se află pe platoul cu uşoară înclinare de la o distanţă de aproximativ 1 km sud-vest de localitate, între Herina şi Lechinţa, imediat după traversarea căii ferate înguste, de o parte şi alta a şoselei.   locuire civilă   aşezare   Bistriţa-Năsăud   Lechinţa, com. Lechinţa   Epoca migraţiilor, Epoca bronzului, Epoca medievală, Hallstatt / sec. V-VI p.Chr., sec. XV-XIV a.Chr., sec. XIII a.Chr., sec. VIII-IX, sec. XI-IX a.Chr.   18.03.2018 (actualizată)   Display map*  
33444.01
 History Monuments List of 2010
Aşezarea din epoca bronzului de la Lechinţa - Poderei. la NV de sat, pe terasa dintre Chiraleş şi zona grajdurilor CAP   locuire civilă   aşezare   Bistriţa-Năsăud   Lechinţa, com. Lechinţa   Epoca bronzului, Eneolitic   10.12.2014 (verificată)   Display map  
33550.02
 History Monuments List of 2010
Aşezarea Wietenberg de la Livezile - Răcislog. lângă apa Bistriţei, la NE de sat   locuire civilă   aşezare   Bistriţa-Năsăud   Livezile, com. Livezile   Epoca bronzului   10.12.2014 (actualizată)   Display map  
33667.01
 History Monuments List of 2010
Aşezarea romană de la Matei. vatra satului, în apropierea Bisericii Ortodoxe   locuire civilă   aşezare   Bistriţa-Năsăud   Matei, com. Matei   Epoca romană / sec. II - III p. Chr.   13.04.2009 (verificată)   Display map  
33774.01
 History Monuments List of 2010
Aşezarea Coţofeni de la Mărişelu - Căstăuţi. Aşezarea este localizată în partea de vest a localităţii, pe terasa din apropierea satului, spre satul Viile, vis-a-vis de staţia CFR. Se află pe un bot de terasă înaltă delimitată de viroage, pe malul drept al râului Şieu.   locuire civilă   aşezare   Bistriţa-Năsăud   Mărişelu, com. Mărişelu   Epoca bronzului, Neolitic   18.03.2018 (actualizată)   Display map*  
33854.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Miceştii de Câmpie - Grui. promontoriu situat la SE de centrul satului   locuire civilă   aşezare   Bistriţa-Năsăud   Miceştii De Câmpie, com. Miceştii De Câmpie   Latène, Epoca romană, Epoca bronzului / sec. III - IV, sec. II - III p. Chr.   10.12.2014 (actualizată)   Display map  
34011.01 Aşezarea eneolitică de la Mintiu- Valea Peterchi   locuire civilă   aşezare   Bistriţa-Năsăud   Mintiu, com. Nimigea   Eneolitic   13.04.2009 (actualizată)   Display map  
34039.01 Aşezări neo-eneolitice la Mocod- Măzărişte, Purcăreţ, Cetate   locuire civilă   aşezare   Bistriţa-Năsăud   Mocod, com. Nimigea   Eneolitic   13.04.2009 (actualizată)   Display map  
32740.02 Aşezarea fortificată Latene de la Monariu - Cetatea   locuire civilă   aşezare fortificată   Bistriţa-Năsăud   Monariu, com. Budacu De Jos   Latène   10.12.2014 (verificată)   Display map  
32740.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Monariu. lângă Pârâul Sărat, la 2 km S de sat   locuire civilă   aşezare   Bistriţa-Năsăud   Monariu, com. Budacu De Jos   Epoca bronzului, Hallstatt, Neolitic   13.04.2009 (actualizată)   Display map  
33961.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Monor - Cetatea. pe dealul Cetatea   locuire civilă   aşezare fortificată   Bistriţa-Năsăud   Monor, com. Monor   Latène, Hallstatt   10.12.2014 (actualizată)   Display map  
33961.02
 History Monuments List of 2010
Aşezarea hallstattiană de la Monor. vatra satului, în parcul din apropierea Primăriei   locuire civilă   aşezare   Bistriţa-Năsăud   Monor, com. Monor   Hallstatt   13.04.2009 (verificată)   Display map  
33998.02
 History Monuments List of 2010
Aşezarea fortificată din epoca bronzului de la Nimigea de Jos - Dealul Cetăţii   locuire civilă   aşezare fortificată   Bistriţa-Năsăud   Nimigea De Jos, com. Nimigea   Epoca bronzului   10.12.2014 (verificată)   Display map  
33998.01
 History Monuments List of 2010
Aşezarea romană de la Nimigea de Jos. în partea de S a satului, în jurul grajdurilor CAP   locuire civilă   aşezare   Bistriţa-Năsăud   Nimigea De Jos, com. Nimigea   Epoca romană / sec. II - III p. Chr.   13.04.2009 (verificată)   Display map  
34057.02 Aşezarea eneolitică de la Nimigea de Sus- Cetăţuie   locuire civilă   aşezare   Bistriţa-Năsăud   Nimigea De Sus, com. Nimigea   Eneolitic   13.04.2009 (actualizată)   Display map  
34057.01 Aşezarea neolitică de la Nimigea de Sus- Cetate   locuire civilă   aşezare   Bistriţa-Năsăud   Nimigea De Sus, com. Nimigea   Neolitic   13.04.2009 (actualizată)   Display map  
34084.01 Aşezarea eneolitică de la Nuşeni- Pădurea de Aramă   locuire civilă   aşezare   Bistriţa-Năsăud   Nuşeni, com. Nuşeni   Eneolitic   13.04.2009 (actualizată)   Display map  
35027.02
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Ocniţa - La dâlme. la 300 m S de marginea satului   locuire civilă   aşezare   Bistriţa-Năsăud   Ocniţa, com. Teaca   Epoca medievală, Epoca bronzului, Latène / sec. XI - XII   10.12.2014 (verificată)   Display map  
33159.01 Aşezări preistorice la Piatra- Sandberg, Blumenthal. la est de Kohalom   locuire civilă   aşezare   Bistriţa-Năsăud   Piatra, com. Chiuza   Preistorie   13.04.2009 (verificată)   Display map  
  / 891  Number of records per page:
Previous pages 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 Next pages
Search by RAN code 
 
Search by LMI code