Română   English Ministry of Culture
National Archaeological Record of Romania (RAN)
Select a criterion    Select keywords
To register a new site or update information for an existing site: download form (), fill form and send us the site record.

Procedură pentru înregistrarea siturilor arheologice în baza de date a Repertoriului Arheologic Național: descărcaţi ()
Total number of sites: 18779
 
Search by RAN code 
 
Search by LMI code 
 
  / 939  Number of records per page:
Previous pages 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 Next pages
RAN Code Name Site Class Site Type County (ascending) City/Town/Village/Commune (ascending) Chronology Last update (descending) Display map
159277.01 Aşezarea hallstattiana de la Herndeşti. Situl este amplasat în sectorul nord-vestic al localităţii, spre hotarul satului Hodoş.   locuire   aşezare   Timiş   Herendeşti, com. Victor Vlad Delamarina   Hallstatt   19.12.2011 (creată)   Display map  
158341.01
 History Monuments List of 2010
Aşezarea fortificată de la Herneacova - Cetate. Situl se află la 3,1 km N-NV de biserica ortodoxă din Herneacova, la 2 km S-SV de biserica ortodoxă din Sălciua Nouă, la 5,3 km SE de biserica ortodoxă din Bencecu de Jos şi la 250 m S de versantul stâng al Pârâului Băcin.   locuire civilă   aşezare fortificată   Timiş   Herneacova, com. Oraş Recaş   Latène / mil. I a. Chr.   08.02.2016 (actualizată)   Display map*  
158341.04 Aşezarea daco-romană de la Herneacova-Izvorul Rece. Situl este plasat pe drumul Herneacova - Ianova, la 250 m NV de locul cu numele de mai sus.   locuire   aşezare   Timiş   Herneacova, com. Oraş Recaş   Epoca romană / sec.III-IV d.Chr.   19.12.2011 (creată)   Display map  
158341.03 Fortificaţia de epoca fierului de la Herneacova-Între Salcâmi. Situl este imprecis localizat.   fortificaţie   fortificaţie   Timiş   Herneacova, com. Oraş Recaş   Latène / mil I î.Chr.   19.12.2011 (creată)   Display map  
158341.02 Aşezarea post-romană de la Herneacova-Fântâna rece. La 2,6 km VSV de biserica ortodoxă din Herneacova şi la 100 m de versantul stâng al pârâului Gherteamoş   locuire   aşezare deschisă   Timiş   Herneacova, com. Oraş Recaş   Epoca post-romană   11.01.2010 (creată)   Display map*  
157219.01 Situl arheologic de la Hisiaş - Hisiaş Sud. Situl arheologic se află la 1,38 km S de biserica ortodoxă din Hisiaş; la 1,7 km NV de biserica ortodoxă din Ghizela; la 385 m NNV de intersecţia drumurilor spre Ghizela şi spre Hisiaş şi la 200 m E de versantul stâng al Pârâului Hisiaş   locuire   Aşezare   Timiş   Hisiaş, com. Ghizela   Epoca romană, Epoca bronzului, Neolitic / sec. III-IV   08.02.2016 (creată)   Display map*  
158298.01 Grupul de movile de epocă neprecizată de la Hitiaş-La Gomilă, Cenevâr, Comoara. Punctul amintit se află la circa 2,5 km NE de sat, peste Timiş, în partea din dreapta râului.   descoperire funerară   movilă   Timiş   Hitiaş, com. Racoviţa   Necunoscută   19.12.2011 (creată)   Display map  
158555.07 Situl arheologic de la Hodoni - Obiectiv 4. Situl se află la 2,54 km sud-est de biserica romano-catolică din Hodoni, 5,03 km NNE de biserica romano-catolică din Dudeştii Noi, 5,97 km nord-vest de biserica ortodoxă din Sânandrei şi la 310 m NE de pârâul Iercici.   locuire   aşezare deschisă   Timiş   Hodoni, com. Satchinez   Epoca post-romană, Epoca bronzului / Sec. II - IV d. Hr., mil. 4 î. Hr.   15.05.2019 (creată)   Display map*  
158555.04 Aşezarea de epocă daco-romană de la Hodoni - Valea Gura Tomaşului. Situl arheologic se află la circa 1,5 km vest de vatra satului, pe versantul din dreapta văii, pe o terasă înaltă   locuire   aşezare   Timiş   Hodoni, com. Satchinez   Epoca romană / sec.II-IV d.Chr   21.06.2017 (creată)   Display map  
158555.05 Aşezarea medievală de la Hodoni - Curtea Domnească. Situl este localizat în hotarul localităţii.   locuire   aşezare   Timiş   Hodoni, com. Satchinez   Epoca medievală / sec.XVII-XVIII   21.06.2017 (creată)   Display map  
158555.06 Aşezarea multistratificată de la Hodoni - Dealul Flămând NE. Situl arheologic se află la 2,19 km SSE de biserica romano catolică din Hodoni, 5,3 km nord de biserica romano-catolica din Dudestii Noi, 5,16 SV km de biserica catolică din Carani şi la 200 m vest de pârâul Iercici.   locuire   aşezare   Timiş   Hodoni, com. Satchinez   Neolitic, Eneolitic / sec. XI-XIV   31.05.2016 (creată)   Display map*  
158555.02
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Hodoni - Pustă. Situl se află la 1,2 km N de biserica ortodoxă din Hodoni, la 6,52 km V de biserica ortodoxă din Carani, la 4 km SE de biserica ortodoxă din Satchinez şi la 340 m V de versantul drept al Pârâului Iercici.   locuire   aşezare fortificată   Timiş   Hodoni, com. Satchinez   Epoca post-romană, Epoca bronzului   13.02.2012 (actualizată)   Display map*  
158555.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Hodoni - La Pocioroane. Situl se află la 865 m S de biserica ortodoxă din Hodoni, la 6,24 km V-SV de biserica ortodoxă din Carani, la 7,7 km N-NV de biserica ortodoxă din Sânandrei şi la 350 m V de versantul drept al Pârâului Iercici.   locuire   aşezare şi necropolă   Timiş   Hodoni, com. Satchinez   Epoca post-romană, Epoca medievală, Neolitic / sec. XI - XII p.Chr., mil. III a.Chr.   13.02.2012 (actualizată)   Display map*  
158555.03 Aşezarea neolitică de la Hodoni   locuire civilă   aşezare   Timiş   Hodoni, com. Satchinez   Neolitic   23.02.2009 (verificată)   Display map  
156641.01 Aşezarea de epoca migraţiilor de la Hodoş. Situl este plasat în colţul de NV al satului, pe o terasă aflată la 800 m sud de şoseaua Buziaş - Lugoj, în grădini şi pe un teren agricol din spatele lor.   locuire   aşezare   Timiş   Hodoş, com. Darova   Epoca migraţiilor   19.12.2011 (creată)   Display map  
156614.01 Aşezarea neolitică de la Homojdia-La Ivănanţu. Situl este plasat în hotarul aşezării, pe Dealul Ivănanţului, la circa 100 m distanţă de cursul de apă local, între râu şi pădure.   locuire   aşezare   Timiş   Homojdia, com. Curtea   Neolitic   19.12.2011 (creată)   Display map  
159286.01 Aşezarea neolitică de la Honorici-Cremenitor. Situl se află în hotarul localităţii, pe Pârâul Lupoaie.   locuire   aşezare   Timiş   Honorici, com. Victor Vlad Delamarina   Neolitic   19.12.2011 (creată)   Display map  
158430.05 Situl arheologic de la Ianova - Ianova NV. Situl arheologic se afl[ la 2,64 km NV de biserica ortodoxă din Ianova; la 3,8 km SV de biserica ortodoxă din Bencecu de Sus; la 6,35 km ENE de biserica ortodoxă din Giarmata şi la 300 m SE de versantul stâng al Pârâului Valea Bencecului.   locuire   Aşezare   Timiş   Ianova, com. Remetea Mare   Preistorie, Epoca romană, Epoca medievală / sec. III-IV, sec. XIV-XVI   08.02.2016 (creată)   Display map*  
158430.04 Situl arheologic de la Ianova - Lac Ianova Vest. Situl arheologic de la 3,44 km NE de biserica ortodoxă din Ianova; la 4,4 km SV de biserica ortodoxă din Herneacova; la 450 m V de barajul Ianova de pe Valea Gherteamoşului şi la 250 m N de versantul drept al Pârâului Gherteamoş.   locuire   Aşezare   Timiş   Ianova, com. Remetea Mare   Epoca medievală, Epoca romană, Preistorie / sec. XV-XVI, sec. III-IV   08.02.2016 (creată)   Display map*  
158430.03 Situl arheologic de la Ianova - Ianova Est. Situl arheologic se află la 2,5 km NE de biserica ortodoxă din Ianova; la 5,2 km VSV de biserica ortodoxă din Herneacova; la 3,9 km SSE de biserica ortodoxă din Bencecu de Sus şi la 180 m N de versantul drept al Pârâului Gherteamoş.   locuire   Aşezare   Timiş   Ianova, com. Remetea Mare   Epoca romană, Epoca medievală, Preistorie / III-IV, sec. XIV-XVI   08.02.2016 (creată)   Display map*  
  / 939  Number of records per page:
Previous pages 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 Next pages
Search by RAN code 
 
Search by LMI code