Română   English Ministerul Culturii
Repertoriul Arheologic Naţional (RAN)
Alegeţi criteriul    Alegeţi termenii de selecţie
Pentru înregistrarea unui sit nou sau actualizarea informaţiei pentru un sit existent: descărcaţi (), completaţi şi expediaţi-ne fişa de sit.

Procedură pentru înregistrarea siturilor arheologice în baza de date a Repertoriului Arheologic Național: descărcaţi ()
Numărul total de SITURI: 18753
 
Căutare după Cod RAN 
 
Căutare după Cod LMI 
 
  / 938  Număr de înregistrări pe pagină:
Paginile anterioare 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 Paginile următoare
Cod RAN Denumire Categorie Tip Județ (ascendent) Localitate (ascendent) Cronologie Ultima modificare (descendent) Afişare hartă
158225.03 Situl arheologic de la Murani - Murani NV-1. Situl arheologic se află la 2,6 km NV de biserica ortodoxă din Murani; la 6,3 km NE de biserica ortodoxă din Corneşti; la 6,3 km NNV de biserica ortodoxă din Pişchia; de o parte şi de alta a firului stâng de obârşie al Pârâului Valea Viilor.   locuire   Aşezare   Timiş   Murani, com. Pişchia   Epoca medievală, Epoca romană   15.02.2016 (creată)   Afişează*  
158225.02 Situl arheologic de la Murani - Murani Vest. Situl arheologic se află la 1 km V de biserica ortodoxă din Murani; la 4,44 km NV de biserica ortodoxă din Pişchia; la 5,3 km ENE de biserica ortodoxă din Corneşti şi la 1 km V de versantul drept al Pârâului Luda Bara.   locuire   Aşezare   Timiş   Murani, com. Pişchia   Epoca romană, Epoca medievală, Preistorie   12.02.2016 (creată)   Afişează*  
158225.01 Situl arheologic de la Murani. Situl arheologic se află la 3,25 km NNE de biserica ortodoxă din Murani; la 3,15 km SSV de biserica ortodoxă din Seceani; la 9 km VSV de biserica ortodoxă din Fibiş şi : la 700 de metri V de versantul drept al firului de vale principal al Pârâului Luda Ba   locuire   Aşezare   Timiş   Murani, com. Pişchia     12.02.2016 (creată)   Afişează*  
158369.02 Situl arheologic de la Nadăş - La Castel SV. Situl se află la 1,7 km SV de biserica prăbuşită din Nadăş; la 1,53 km SE de biserica de biserica ortodoxă din Sălciua Nord; la 5,1 km NNE de biserica ortodoxă din Stanciova şi 460 m N de versantul drept al Pârâului Băcin.   locuire   aşezare   Timiş   Nadăş, com. Oraş Recaş   Preistorie, Epoca medievală / sec. XVII-XVIII   15.02.2016 (creată)   Afişează*  
158369.01 Aşezarea daco-romană de la Nadăş. În hotarul satului   locuire   aşezare   Timiş   Nadăş, com. Oraş Recaş   Epoca romană / Sec. III-IV   06.03.2012 (creată)   Afişează  
157905.01 Aşezarea Coţofeni de la Nădrag - Peştera cu Aven. În Munţii Poiana Ruscă, bazinul Timişului, carstul din Valea Nădrag, afluentul Valea Corneţ, versantul din stânga   locuire   aşezare în peşteră   Timiş   Nădrag, com. Nădrag   Epoca bronzului   25.01.2012 (creată)   Afişează  
157656.01 Aşezarea Coţofeni de la Nemeşti - Lot 2. Nemeşeşti-Sit 6, Km 50+050-50+150. Situl arheologic se află pe autostrada în construcţie Lugoj-Deva, în dreptul km 50+050-50+150   locuire   aşezare   Timiş   Nemeşeşti, com. Margina   Eneolitic   18.10.2016 (creată)   Afişează*  
157656.02 Situl arheologic de la Nemeşeşti - Sit 5. Situl arheologic se întinde la pe partea inferioară a unei terase ce coboară lin de pe o culme a dealurilor Lipovei. Autostrada intersectează marginea de sud a sitului, pe o lungime de 200 m. Limita sudică a sitului este marcată de valea unui mic afluent   locuire   Aşezare   Timiş   Nemeşeşti, com. Margina   Epoca bronzului   18.10.2016 (creată)   Afişează*  
158877.11
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Tumulii V şi VI din epoca bronzului de la Nerău - Hunca Mare. Tumulii se află la 2,26 km S-SE de biserica catolică din Nerău, la 3,23 km NE de biserica ortodoxă din Teremia Mare, la 6,9 km V-NV de biserica ortodoxă din Vizejdia şi la 80 m V de versantul stâng al Canalului Gigoşin.   descoperire funerară   tumul şi necropolă   Timiş   Nerău, com. Teremia Mare   Epoca bronzului   07.05.2012 (creată)   Afişează*  
158877.10
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Tumulul IV din epoca bronzului de la Nerău - Movila lui Dogan. Tumulul se află la 1,52 km SE de biserica catolică din Nerău, la 6,58 km V-NV de biserica ortodoxă din Vizejdia, la 4,54 km NE de biserica catolică din Teremia Mare şi la 490 m NE de versantul drept al Canalului Gigoşin.   descoperire funerară   tumul   Timiş   Nerău, com. Teremia Mare   Epoca bronzului   07.05.2012 (creată)   Afişează*  
158877.09
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Tumul III din epoca bronzului de la Nerău - La Canal SE. Tumulul este situat la 100 m E-NE de Tumulul II, astfel încât raportările de poziţionare se calculează în raport cu acest obiectiv. Tumulul III se află 1,21 km V de versantul drept al Canalului Gigoşin.   descoperire funerară   tumul   Timiş   Nerău, com. Teremia Mare   Epoca bronzului   15.02.2012 (creată)   Afişează  
158877.08
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Tumul II din epoca bronzului de la Nerău - La Canal Sud. Tumulul este situat la 3,72 km NE de biserica catolică din Nerău, la 4,58 km V de biserica catolică din Tomnatic, la 6,08 km NV de biserica ortodoxă din Vezejdia şi la 1,31 km V de versantul drept al Canalului Gigoşin.   descoperire funerară   tumul   Timiş   Nerău, com. Teremia Mare   Epoca bronzului   15.02.2012 (creată)   Afişează*  
158877.01
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Tumul I din epoca bronzului de la Nerău - Canalul Gigoşin Est. Tumulul este situat la 4,4 km E de biserica catolică din Nerău, la 4,8 km NV de biserica ortodoxă din Vizejdia, la 3,95 km V-SV de biserica catolică din Tomnatic şi la 280 m E de versantul stâng al Canalului Gigoşin.   descoperire funerară   tumul   Timiş   Nerău, com. Teremia Mare   Epoca bronzului / mil. II a. Chr.   15.02.2012 (actualizată)   Afişează*  
158877.07 Movila de epocă necunoscută de la Nerău - Movila lui Dogan. La circa 2km est de vatra satului, în dreapta drumului de legătură Nerău-Tomnatic, pe malul din stînga unui fir de apă ce se varsă în Pârâul Giuroşin   descoperire funerară   movilă   Timiş   Nerău, com. Teremia Mare   Necunoscută   25.01.2012 (creată)   Afişează  
158877.06 Aşezare de epocă daco-romană de la Nerău. În apropiere de Humca Mare   locuire   aşezare   Timiş   Nerău, com. Teremia Mare   Epoca romană / Sec. III-IV   25.01.2012 (creată)   Afişează  
158877.05 Complexul de movile de la Nerău - Hunca mare. La 1,5km sud de vatra satului, pe malul din dreapta Pârâului Giurcoşin, la intersecţia hotarelor cadastrale ale satelor Nerău, Teremia Mare şi Vizejdia   descoperire funerară   tumul   Timiş   Nerău, com. Teremia Mare   Necunoscută   25.01.2012 (creată)   Afişează  
158877.04 Necropola hallstattiană de la Nerău. La poalele movilei de pământ Hunca Mare   descoperire funerară   necropolă   Timiş   Nerău, com. Teremia Mare   Hallstatt   25.01.2012 (creată)   Afişează  
158877.03 Aşezarea din epoca bronzului de la Nerău. În hotarul localităţii   locuire   aşezare   Timiş   Nerău, com. Teremia Mare   Epoca bronzului   25.01.2012 (creată)   Afişează  
158877.02 Aşezarea neolitică de la Nerău. În hotarul localităţii   locuire   aşezare   Timiş   Nerău, com. Teremia Mare   Neolitic   25.01.2012 (creată)   Afişează  
156419.01 Aşezarea eneolitică de la Obad - SE. Situl se află la 483 m nord de şoseaua Jebel-Ciacova, 3,7 km SEE km de biserica greco-romană din Petroman; 5,13 km SV de biserica ortodoxă din Jebel. Grindul pe care este amplasată aşezarea este înconjurat în prezent din toate părţile de canale, probabil   locuire   Aşezare   Timiş   Obad, com. Oraş Ciacova   Eneolitic / sec. XVII-XVIII   31.05.2016 (creată)   Afişează*  
  / 938  Număr de înregistrări pe pagină:
Paginile anterioare 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 Paginile următoare
Căutare după Cod RAN 
 
Căutare după Cod LMI