Română   English Ministry of Culture
National Archaeological Record of Romania (RAN)
Select a criterion    Select keywords
To register a new site or update information for an existing site: download form (), fill form and send us the site record.

Procedură pentru înregistrarea siturilor arheologice în baza de date a Repertoriului Arheologic Național: descărcaţi ()
Total number of sites: 21151
 
Search by RAN code 
 
Search by LMI code 
 
  / 1058  Number of records per page:
Previous pages 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 Next pages
RAN Code Name Site Class Site Type County City/Town/Village/Commune (ascending) Chronology Last update (ascending) Display map
39177.02 Aşezarea Noua de la Ştefăneşti - Iazul Nou/ La Iazul Nicu. Situl se află în extravilan, pe panta vestică a unui bot de deal aflat între Valea Hâlboca la est şi pârâul Corogea la vest, la 1300 m vest- sud-vest de Movila din Dealul Odăii   locuire   aşezare   Botoşani   Ştefăneşti, com. Oraş Ştefăneşti   Epoca bronzului   03.02.2020 (creată)   Display map*  
51868.01
 History Monuments List of 2010
Mina romană de la Ştinăpari - Dealul Chelu. la 3 km NE de sat   carieră/mine   exploatare minieră   Caraş-Severin   Ştinăpari, com. Cărbunari   Epoca romană / sec. II - III   10.12.2014 (verificată)   Display map  
49000.02
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Ştiubei - Movila lui Panait D. Matei. la cca. 1,6 km SSE de sat, la E de şosea   locuire   aşezare şi necropolă   Buzău   Ştiubei, com. Râmnicelu   Epoca bronzului, Neolitic, Epoca medievală, Epoca migraţiilor / sec. XI, sec. IV   10.12.2014 (actualizată)   Display map  
39239.02 Aşezarea Cucuteni de la Ştiubieni - La Bordei. Aşezarea este situată extravilan, la vest de sat, pe pantele joase din estul dealului Chişcărenii Vechi, pe partea dreaptă a Başeului.   locuire civilă   aşezare   Botoşani   Ştiubieni, com. Ştiubieni   Eneolitic   06.04.2012 (actualizată)   Display map*  
39239.06 Movila din Dealul Prepeleac de la Ştiubieni. Movila este situată extravilan, la 3000 m vest de sat şi la 1150 m sud-vest de Movila din Botul Piscului I.   descoperire funerară   tumul   Botoşani   Ştiubieni, com. Ştiubieni   Necunoscută   06.04.2012 (actualizată)   Display map*  
39177.20
Picture count: 5
Aşezarea eneolitică de la Ştefăneşti - Hulboca. Situl eneolitic se află la cca. 1,5 km vest de localitatea Ştefăneşti, pe un promontoriu trapezoidal din bazinul râului Corogea (afluent de gradul 1 al Prutului). Promontoriul este delimitat la nord şi sud de două văi care converg înspre sud-vest în pârâu   locuire civilă   aşezare   Botoşani   Ştefăneşti, com. Oraş Ştefăneşti   Eneolitic   03.02.2020 (creată)   Display map  
49000.06 Situl arheologic de la Ştiubei - Movila Ştiubei. la 1,4 km SSE de marginea satului   locuire civilă   aşezare   Buzău   Ştiubei, com. Râmnicelu   Neolitic, Epoca migraţiilor / sec. III - IV   26.05.2009 (actualizată)   Display map  
49000.03 Situl arheologic de la Ştiubei - Movila Temeinic II. în aceeaşi zonă, la 3,9 km S de marginea satului, la S de movila Temeinic I   descoperire funerară   necropolă   Buzău   Ştiubei, com. Râmnicelu   Epoca bronzului, Epoca medievală, Neolitic / mil. I   10.12.2014 (verificată)   Display map  
39239.03 Aşezarea Cucteni de la Ştiubieni - La Treuci-Vale. Movila este situată extravilan, la 2300 m sud-sud-vest de sat, la 3000 m est de iazul Ibăneasa.   locuire civilă   aşezare   Botoşani   Ştiubieni, com. Ştiubieni   Eneolitic   06.04.2012 (actualizată)   Display map*  
39239.07 Movila lui Ionică I de la Ştiubieni. Movila este situată extravilan, la 950 m sud-est de Movila din Dealul Prepeleaca şi la 1400 m sud-sud-vest de Movila din Botul Piscului I.   descoperire funerară   tumul   Botoşani   Ştiubieni, com. Ştiubieni   Necunoscută   06.04.2012 (actualizată)   Display map*  
105428.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Ştefăneştii de Jos. Situl a fost identificat pe malul sudic al râului Pasărea, în marginea nord-estică a satului, între şoseaua Tunari - Baloteşti (la V) şi marginea vestică a satului Afumaţi (spre E).   locuire civilă   aşezare   Ilfov   Ştefăneştii De Jos, com. Ştefăneştii De Jos   Epoca medievală, Epoca migraţiilor, Latène, Epoca bronzului / sec.IX-X   04.03.2020 (actualizată)   Display map*  
49000.05 Situl arheologic de la Ştiubei - Movila Băşicată. la S de şoseaua Rm. Sărat - Băile, în dreptul intersecţiei spre Ştiubei, la 2,725 km S de marginea satului   locuire civilă   aşezare   Buzău   Ştiubei, com. Râmnicelu   Neolitic, Eneolitic, Latène / mil. I a. Chr.   26.05.2009 (actualizată)   Display map  
49000.04 Situl arheologic de la Ştiubei - La Temeinic. la S de şoseaua Rm. Sărat - Băile, dincolo de Movila Băşicată la 3,8 km S de marginea satului, movila Temeinica cea dinspre N   locuire civilă   aşezare   Buzău   Ştiubei, com. Râmnicelu   Epoca medievală, Neolitic, Eneolitic / mil. I   10.12.2014 (actualizată)   Display map  
39239.04 Aşezarea medievală de la Ştiubieni - La Mâlişte. Aşezarea este situată extravilan, în marginea de sud-vest a satului, pe un pinten înalt numit La Treuci, pe partea dreaptă a văii Holban.   locuire civilă   aşezare   Botoşani   Ştiubieni, com. Ştiubieni   Epoca medievală / sec. XVIII   06.04.2012 (actualizată)   Display map*  
39239.08 Movila lui Ionică II de la Ştiubeni. Movila este situată extravilan, la 3050 m vest-sud-vest de biserica satului şi la 500 m sud-est de Movila lui Ionică I.   descoperire funerară   tumul   Botoşani   Ştiubieni, com. Ştiubieni   Necunoscută   06.04.2012 (actualizată)   Display map*  
39177.07 Situl arheologic de la Ştefăneşti - Curtea Domnească. Situl se află în marginea de nord a localităţii, pe un platou înalt care domină lunca Başeului şi pe care se află şi biserica Cuvioasa Paraschiva   locuire   biserică şi necropolă   Botoşani   Ştefăneşti, com. Oraş Ştefăneşti   Hallstatt, Eneolitic, Epoca bronzului, Epoca medievală / sec. IX a.Chr   25.09.2015 (actualizată)   Display map*  
89419.01 Cetatea medievală de la Ştei. La confluenţa văilor Fierului şi Măşcaşului   construcţie defensivă   fortificaţie   Hunedoara   Ştei, com. Densuş   Epoca medievală   29.11.2011 (creată)   Display map  
49000.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Ştiubei - Movila Săpată. la 700 m E de intersecţia spre Ştiubei   locuire   aşezare şi necropolă   Buzău   Ştiubei, com. Râmnicelu   Neolitic, Epoca bronzului, Epoca medievală / sec. X - XI   10.12.2014 (actualizată)   Display map  
39239.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Ştiubieni - La Silişte. Situl se află extravilan, la 1500 m sud de sat, pe partea stângă a pârâului Glodul Alb.   locuire civilă   aşezare   Botoşani   Ştiubieni, com. Ştiubieni   Eneolitic, Epoca bronzului, Epoca medievală / aprox. 1500/1400-1150 ani, sec. XVII - XVIII   06.04.2012 (actualizată)   Display map*  
39239.05 Movila Mormântul Urieşului de la Ştiubieni. Movila este situată intravilan, la 1100 m sud-est de biserica satului, la 800 m sud de albia Başeului.   descoperire funerară   tumul   Botoşani   Ştiubieni, com. Ştiubieni   Necunoscută   06.04.2012 (actualizată)   Display map*  
  / 1058  Number of records per page:
Previous pages 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 Next pages
Search by RAN code 
 
Search by LMI code