Română   English Ministry of Culture
National Archaeological Record of Romania (RAN)
Select a criterion    Select keywords
To register a new site or update information for an existing site: download form (), fill form and send us the site record.

Procedură pentru înregistrarea siturilor arheologice în baza de date a Repertoriului Arheologic Național: descărcaţi ()
Total number of sites: 20698
 
Search by RAN code 
 
Search by LMI code 
 
  / 1035  Number of records per page:
Previous pages 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 Next pages
RAN Code Name Site Class Site Type County City/Town/Village/Commune (ascending) Chronology Last update (ascending) Display map
52641.03
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Şopotu Vechi - Sâul lui Bădescu. pe malul stâng al Nerei, la 400 m de Dragomireana   locuire civilă   aşezare   Caraş-Severin   Şopotu Vechi, com. Dalboşeţ   Hallstatt, Epoca romană   10.12.2014 (actualizată)   Display map  
114569.02 Aşezarea din epoca bronzului de la Şoromiclea - Lângă Oldbrich. Lângă Şoromiclea, pe valea Cetăţii, în zona Pârâului Cetăţii, pe cursul superioar al acestui pârâu, există o cetate numită "Cetatea veche" ("Oldburg). În apropierea ei se află aşezarea adusă în discuţie aici.   locuire   aşezare   Mureş   Şoromiclea, com. Municipiul Sighişoara   Epoca bronzului, Hallstatt   30.07.2012 (actualizată)   Display map  
53265.04 Situl arheologic de la Şoşdea - Giuri Can. în partea de SE a satului   construcţie   cuptor   Caraş-Severin   Şoşdea, com. Măureni   Epoca romană / sec. IV   13.02.2012 (creată)   Display map  
65486.01 Sticlăria de la Şotânga - Punct neprecizat. Atelierul este situat în apropierea satului.   atelier de sticlărie   sticlărie   Dâmboviţa   Şotânga, com. Şotânga   Epoca modernă / sec. XVIII-XIX   14.03.2019 (creată)   Display map  
4730.02 Necropola de la Şpălnaca - Şugud. la marginea de S a satului Şpălnaca   descoperire funerară   necropolă   Alba   Şpălnaca, com. Hopârta   Epoca migraţiilor, Epoca romană / sec. V, sec. XVI-XVII, sec. II - III   10.12.2014 (verificată)   Display map  
35394.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Şopteriu. la intrarea în sat dinspre Urmeniş, în vatra satului   locuire civilă   aşezare   Bistriţa-Năsăud   Şopteriu, com. Urmeniş   Latène, Hallstatt, Epoca romană, Eneolitic / sec. III - IV, sec. II - III   13.04.2009 (verificată)   Display map  
114569.03 Situl arheologic de la Şoromiclea - Valea Soromiclea. Punct situat la N de valea Târnavei Mari, la 6 km NV de municipiul Sighişoara.   locuire   aşezare   Mureş   Şoromiclea, com. Municipiul Sighişoara   Epoca fierului, Epoca romană, Epoca medievală / sec. VI-VIII d.Hr.   30.07.2012 (actualizată)   Display map  
53265.05 Aşezarea daco-romană de la Şoşdea - Drăgulescu   locuire   aşezare   Caraş-Severin   Şoşdea, com. Măureni   Epoca romană / sec. III-IV   13.02.2012 (creată)   Display map  
4730.03 Aşezarea neolitică de la Şpălnaca - Fântâna lui Şimon   locuire civilă   aşezare   Alba   Şpălnaca, com. Hopârta   Neolitic   19.03.2009 (verificată)   Display map  
124420.01
 History Monuments List of 2010
Ansamblul sitului medieval al bisericii Sf. Gheorghe de la Ştefan cel Mare. Pe un platou care domină partea estică a fostului sat Şerbeşti   structură de cult/religioasă   biserică   Neamţ   Ştefan Cel Mare, com. Ştefan Cel Mare   Epoca medievală / 1637, 1661-1680   12.12.2014 (actualizată)   Display map*  
52641.02
 History Monuments List of 2010
Necropola medievală de la Şopotu Vechi - Mârvila. la 500 m N de sat   descoperire funerară   necropolă   Caraş-Severin   Şopotu Vechi, com. Dalboşeţ   Epoca medievală, Hallstatt / sec. XII - XIII   10.12.2014 (actualizată)   Display map  
114569.01 Aşezarea neolitică de la Şoromiclea - Ferma Şoromiclea. Aşezarea se află în zona clădirilor şi instalaţiilor fermei, distrusă, în mare parte, de lucrările din fermă.   locuire civilă   aşezare   Mureş   Şoromiclea, com. Municipiul Sighişoara   Eneolitic   30.07.2012 (actualizată)   Display map  
53265.03 Aşezarea daco-romană de la Şoşdea- Munteanu. La est de localitate, pe valea râului Bârzava   locuire   aşezare   Caraş-Severin   Şoşdea, com. Măureni   Epoca romană / sec. IV   13.02.2012 (creată)   Display map  
53265.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Şoşdea - Zgurile Mari. la E de sat, la 800 m spre vechiul drum spre Berzovia, pe malul drept al Bîrzavei, în dreptul saivanelor din punctul "Islaz"   locuire civilă   aşezare   Caraş-Severin   Şoşdea, com. Măureni   Eneolitic, Epoca romană, Epoca medievală / sec. III - IV, sec. X-XI   10.12.2014 (actualizată)   Display map  
4730.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Şpălnaca - Şugud. la 1 km de marginea de SE a satului   locuire civilă   aşezare   Alba   Şpălnaca, com. Hopârta   Epoca romană, Eneolitic, Epoca migraţiilor, Hallstatt, Epoca medievală, Epoca bronzului, Neolitic / sec. V - VII, sec. IX - XV, sec. IV - VIII, sec. X - XV   10.12.2014 (actualizată)   Display map  
95783.01
 History Monuments List of 2010
Aşezarea medievală de la Şorogari - La Poligon. pe panta de NE a Dealului Şorogari   locuire civilă   aşezare   Iaşi   Şorogani, com. Aroneanu   Epoca medievală / sec. XIV - XV, XVI, sec. XVII - XVIII, sec. XIII - XIV   30.10.2008 (actualizată)   Display map  
53265.02 Situl arheologic de la Şoşdea- La Hodaie. în raza localităţii   locuire   aşezare   Caraş-Severin   Şoşdea, com. Măureni   Epoca romană, Eneolitic / sec. IV   13.02.2012 (actualizată)   Display map  
53265.06 Situl arheologic de la Şoşdea. Spre SE de sat   construcţie defensivă   fortificaţie   Caraş-Severin   Şoşdea, com. Măureni   Epoca medievală, Neprecizată / sec. XII-XIII   13.02.2012 (creată)   Display map  
4730.04 Topor neolitic de la Şpălnaca - La Nisip   descoperire izolată   obiect izolat   Alba   Şpălnaca, com. Hopârta   Neolitic   19.03.2009 (verificată)   Display map  
124420.04 Situl arheologic de la Ştefan cel Mare - Piciorul Stâncii. Situl este amplasat în partea central-estică a depresiunii Cracău-Bistriţa; pe terasa stângă a pârâului Văleni, în zona de confluenţă cu un canal de regularizare a unui dintre izvoarele pârâului Văleni.   locuire   Aşezare   Neamţ   Ştefan Cel Mare, com. Ştefan Cel Mare   Epoca bronzului / sec. XVI-XII a.Chr.   31.01.2018 (creată)   Display map*  
  / 1035  Number of records per page:
Previous pages 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 Next pages
Search by RAN code 
 
Search by LMI code