Română   English Ministerul Culturii
Repertoriul Arheologic Naţional (RAN)
Alegeţi criteriul    Alegeţi termenii de selecţie
Pentru înregistrarea unui sit nou sau actualizarea informaţiei pentru un sit existent: descărcaţi (), completaţi şi expediaţi-ne fişa de sit.

Procedură pentru înregistrarea siturilor arheologice în baza de date a Repertoriului Arheologic Național: descărcaţi ()
Numărul total de SITURI: 20738
 
Căutare după Cod RAN 
 
Căutare după Cod LMI 
 
  / 1037  Număr de înregistrări pe pagină:
Paginile anterioare 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037
Cod RAN Denumire Categorie Tip Județ Localitate Cronologie Ultima modificare (ascendent) Afişare hartă
153810.07 Situl arheologic de la Purani - PUR-V 007. Aşezarea se află pe malul râului Teleorman, la cca. 1,4 km SV de biserica din Purani, 1,2 km V de DJ 506 şi 1,6 km VNV de biserica din Groseni (Teleormanul).   locuire civilă   aşezare   Teleorman   Purani, com. Vităneşti   Neolitic / sec. VIII, sec. V a.Chr.   16.04.2021 (creată)   Afişează*  
153810.11 Tumulul de la Purani - Măgura Tătarului. Tumulul se află pe terasa vestică a pârâului Vâjiştea, amplasat la cca. 1,1 km S de DJ 506A, respectiv podeţul de pe Valea Grosului, 1,5 km VSV de biserica din Schitu-Poienari şi 1,7 km E de biserica din Purani.   mormânt tumular   tumul   Teleorman   Purani, com. Vităneşti   Neprecizată   16.04.2021 (creată)   Afişează*  
150427.01
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Ansamblul Mănăstirii Suceviţa. Mănăstirea Suceviţa se află în centrul satului Suceviţa, pe malul drept al râului Suceviţa   structură de cult/religioasă   mănăstire   Suceava   Suceviţa, com. Suceviţa   Epoca medievală, Epoca modernă / 1583, sfârşitul sec. al XVIII-lea şi din secolul al XIX-lea   16.04.2021 (creată)   Afişează*  
104332.01 Situl arheologic de la Nana - Nana III. Aşezarea se află în partea de sud-est a satului Nana, la est de Valea Luicii şi la nord de intersecţia acesteia cu valea ce duce la Valea Stânii.   locuire   aşezare   Călăraşi   Nana, com. Nana   Epoca bronzului, Latène, Epoca medievală, Neolitic / sec. IX-X p. Chr, sec. XIII-XII, sec. III-I a. Chr., sec. XVI-XVIII, 4000-3000 a.Chr   16.04.2021 (creată)   Afişează*  
94134.02 Aşezarea paleolitică şi Coslogeni de la Nicolae Bălcescu - La Vii. Aşezarea se găseşte pe teritoriul satului Nicolae Bălcescu, fiind situată la cca. 0,9 km în linie dreaptă, SSV de şcoala şi biserica satului, pe malul drept al lacului Călăţui (porţiunea numită de localnici Barza) şi la aproximativ 0,3 km, sud de "Podul L   locuire   aşezare   Călăraşi   Nicolae Bălcescu, com. Alexandru Odobescu   Epoca bronzului, Paleolitic   16.04.2021 (actualizată)   Afişează*  
153810.08 Aşezarea geto-dacică de la Purani - PUR-V 008. Aşezarea se află pe terasa secundară a râului Teleorman, la cca. 1,3 km SV de biserica din Purani, 950 m V de DJ 506 şi 1,4 km VNV de biserica din Groseni (Teleormanul).   locuire civilă   aşezare   Teleorman   Purani, com. Vităneşti   sec. II-I a.Chr.   16.04.2021 (verificată)   Afişează*  
160840.13 Movila funerară de la Mihai Bravu - Situl MB 4. Movila se află la cca. 850 m N de limita de NE a localităţii Mihai Bravu, în stânga râului Teliţa şi în dreapta Taiţei. Situl este situat la limita de SE a aşezării identificată cu codul RAN 160840.04, în zona de protecţie a acesteia.   descoperie funerară   movilă funerară   Tulcea   Mihai Bravu, com. Mihai Bravu   Necunoscută   16.04.2021 (creată)   Afişează*  
179356.07 Situl arheologic de la Glina. Situl este localizat la 500 m est de satul Glina.   locuire   aşezare   Ilfov   Glina, com. Glina   Epoca bronzului, Epoca medievală   16.04.2021 (creată)   Afişează*  
94143.01
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Aşezarea Gumelniţa de la Alexandru Odobescu - Ostrovul Barza. În dreptul malului stâng al lacului Gălăţui, la vest de sat   locuire civilă   aşezare   Călăraşi   Alexandru Odobescu, com. Alexandru Odobescu   Neolitic, Eneolitic   16.04.2021 (actualizată)   Afişează*  
101760.09 Situl arheologi de la Bălăceanca. Situl se află pe terasa înaltă a râului Dâmboviţa, pe partea dreaptă, la 1000 m sud-est de satul Glina, pe marginea unei văi şi în continuare până la tell-ul eneolitic.   locuire   aşezare   Ilfov   Bălăceanca, com. Cernica   Epoca medievală, Epoca bronzului, Neolitic / secolele XVIII-XIX   19.04.2021 (creată)   Afişează*  
153810.09 Situl arheologic de la Purani - PUR-V 009. Aşezarea se află pe terasa secundară a râului Teleorman, la cca. 1,6 km S de biserica din Purani, 920 m SV de DJ 506 şi 1,1 km V de biserica din Groseni (Teleormanul).   locuire civilă   aşezare   Teleorman   Purani, com. Vităneşti   Neolitic / sec. VIII-X, mil. VI-V a.Chr, sec. II-I a.Chr., sec. X-VI a.Chr.   16.04.2021 (creată)   Afişează*  
167561.01
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Situl arheologic de la Stolniceni - Buridava Romană. Situl se află la circa 7 Km sud de Râmnicu Vâlcea, vis-a-vis de Combinatul Chimic Govora, pe partea stângă a străzii Buridava, la cca. de 400 est de DN 64, Vâlcea-Drăgăşani, pe malul drept al Oltului, la cca. 100 m de acesta.   locuire   locuire   Vâlcea   Stolniceni, com. Municipiul Râmnicu Vâlcea   Epoca romană / sec. II - III, III-IV, sec. III - IV   16.04.2021 (actualizată)   Afişează*  
105865.02
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Aşezarea Latene de la Popeşti - Pădurea Cioarin. Situl este localizat în Pădurea Cioarinu, în nordul satului, bot de terasă pe malul drept al Dâmboviţei.   locuire civilă   aşezare fortificată   Călăraşi   Popeşti, com. Vasilaţi   Latène, Epoca bronzului / mileniul II a. Chr.   16.04.2021 (actualizată)   Afişează  
94152.01
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
20 Număr fotografii: 20
Situl arheologic de la Gălăţui - Movila Berzei. Situl se află la capătul podului spre Bogata; la 200 m NNV de Movila Berzei, pe terasa malului de sud al Lacului Gălăţui.   locuire civilă   aşezare   Călăraşi   Gălăţui, com. Alexandru Odobescu   Latène, Neolitic / sec. III p.Chr.   16.04.2021 (actualizată)   Afişează*  
79326.04 Situl arheologic de la Curtişoara - Varianta de ocolire Târgu-Jiu, km 13+800-13+850 şi 13+950-14+030, Lunca Iezurenilor-2 (Sit 5). Obiectivul arheologic se află la est de localitatea Iezureni; pe malul stâng al pârâului Valea Iazului la confluenţa sa cu un pârâu a cărui albie a fost regularizată în anii '70 ai secolului XX.   locuire   Aşezare   Gorj   Curtişoara, com. Oraş Bumbeşti-Jiu   Epoca medievală, Epoca bronzului / sec. XVII-XVIII, sec. XIII-XIV   19.04.2021 (actualizată)   Afişează*  
153810.06 Situl arheologic de la Purani - Valea Ruşilor. Aşezare se află pe lunca râului Teleorman, la cca. 1,4 km SV de biserica din Purani, 1,3 km V de DJ 506 şi 1,8 km VNV de biserica din Groseni (Teleormanul).   locuire civilă   aşezare   Teleorman   Purani, com. Vităneşti   Preistorie / sec. XVIII-XIX, sec. II-III a.Chr.   16.04.2021 (creată)   Afişează*  
153810.10 Tumulul de la Purani - Măgura Burada. Tumulul se află pe terasa estică a râului Teleorman, amplasat la cca. 720 m V de DJ 506, 1,3 km S de biserica din Purani şi 2,2 km NV de biserica din Teleormanul.   mormânt tumular   tumul   Teleorman   Purani, com. Vităneşti   Neprecizată   16.04.2021 (creată)   Afişează*  
90379.05
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Număr fotografii: 9
Cetatea dacică de la Costeşti - Blidaru. Situl se află pe un mamelon la 705 m alt, în amonte de Valea Faeragului, la cca. 4 km de cetatea de pe "Cetăţuia", pe malul stâng al râului Grădiştea.   locuire civilă   cetate   Hunedoara   Costeşti, com. Orăştioara De Sus   Latène / sec. I a. Chr. - II p. Chr.   16.04.2021 (actualizată)   Afişează*  
145809.06 Aşezarea de epoca bronzului de la Şura Mică - Varianta de ocolire a municipiului Sibiu, secţiunea 2, Km 14860-17.500. Situl a fost identificat în imediata apropiere a satului Şura Mică (la SE), pe o terasă joasă aflată în partea stângă a pârâului Rusciorului.   locuire   aşezare   Sibiu   Şura Mică, com. Şura Mică   Epoca bronzului   16.04.2021 (creată)   Afişează*  
142060.02
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Biserica fostei Mănăstiri Benedictine, azi Biserică Reformată Uileacul Şimleului   structură de cult/religioasă   biserică   Sălaj   Uileacu Şimleului, com. Măerişte   Epoca medievală / 1260 - 1300   16.04.2021 (actualizată)   Afişează*  
  / 1037  Număr de înregistrări pe pagină:
Paginile anterioare 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037
Căutare după Cod RAN 
 
Căutare după Cod LMI