Română   English Ministerul Culturii
Repertoriul Arheologic Naţional (RAN)
Alegeţi criteriul    Alegeţi termenii de selecţie
Pentru înregistrarea unui sit nou sau actualizarea informaţiei pentru un sit existent: descărcaţi (), completaţi şi expediaţi-ne fişa de sit.

Procedură pentru înregistrarea siturilor arheologice în baza de date a Repertoriului Arheologic Național: descărcaţi ()
Numărul total de SITURI: 16706
 
Căutare după Cod RAN 
 
Căutare după Cod LMI 
 
  / 836  Număr de înregistrări pe pagină:
Paginile anterioare 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 Paginile următoare
Cod RAN Denumire Categorie Tip Județ Localitate Cronologie Ultima modificare (ascendent) Afişare hartă
129120.04 Situl arheologic de la Stoicăneşti - Fostul IAS Boianu. Situl se află de o parte şi de alta a cursului superior al Călmăţuiului Mare, în zona fostului IAS Boianu. are o lungime de cca. 1 km şi o lăţime de cca. 100 m, de o parte şi de alta a pârâului. Terasa este mai înaltă la vest decât cea de la est de curs   locuire   aşezare   Olt   Stoicăneşti, com. Stoicăneşti   Epoca medievală, Epoca bronzului, Epoca romană, Epoca fierului / sec. IX-X, sec. XVI-XVIII, Sec. II-III p.Chr.   16.01.2018 (creată)   Afişează  
155252.35 Ansamblul hidrotehnic al cetăţii Timişoara - Ecluza Mică-Piaţa "700". Situl se află la V de cartierul Cetate, delimitat la nord de Clădirea D a City Business Center, la sud de strada Coriolan Brediceanu, la est de strada Nikolaus Berwanger, iar spre vest de linia de cale ferată şi la cca. 750 m N-NE de versantul drept râulu   construcţie   ecluză-stăvilar   Timiş   Timişoara, com. Municipiul Timişoara   Epoca modernă / sec. XVIII   18.01.2018 (creată)   Afişează*  
129120.02 Situl arheologic de la Stoicăneşti - Corbu. Situl se află la vest de Călmăţuiul Mare, pe terasa înaltă., la 1 km E de sat.   locuire civilă   aşezare   Olt   Stoicăneşti, com. Stoicăneşti   Epoca migraţiilor, Latène, Epoca medievală, Epoca bronzului / sec. IV - VII, sec. II a. Chr. - sec. I p. Chr., sec. XV-XVI   22.01.2018 (verificată)   Afişează  
129120.05 Situl arheologic de la Stoicăneşti - Fabrica de cărămidă - Ograda Claru. Situl se află pe terasa înaltă de la vest de Călmăţuiul Mare, pe teritoriul fostei fabrici de cărămidă.   locuire   Aşezare   Olt   Stoicăneşti, com. Stoicăneşti   Epoca medievală / sec. IX-X   22.01.2018 (creată)   Afişează  
129120.06 Situl arheologic de la Stoicăneşti - Linia Mare. Situl arheologic se află la vest de Călmăţuiul Mare, pe terasa joasă.   locuire   Aşezare   Olt   Stoicăneşti, com. Stoicăneşti   Epoca bronzului, Epoca medievală / sec. III-II a.Chr., sec. XV-XVI, sec. XVIII   22.01.2018 (creată)   Afişează  
129120.07 Situl arheologic de la Stoicăneşti - Dispensarul Uman. Situl arheologic se află în vatra satului, pe terasa înaltă de la nord de Călmăţuiul Mare.   decoperire funeră   necropolă   Olt   Stoicăneşti, com. Stoicăneşti   Epoca medievală / sec. XIV-XV   22.01.2018 (creată)   Afişează  
129120.08 Situl arheologic de la Stoicăneşti - Tell Breazu Gilica. Situl arheologic se află în albia Călmăţuiului Mare, în vatra satului.   tell   Aşezare   Olt   Stoicăneşti, com. Stoicăneşti     22.01.2018 (creată)   Afişează  
129120.09 Situl arheologic de la Stoicăneşti - Terasa Suat Breazu Gilica. Situl este amplasat pe terasa de la vest şi sud de Călmăţuiul Mare   locuire   Aşezare   Olt   Stoicăneşti, com. Stoicăneşti   Epoca bronzului / sec. II-III p.Chr.   22.01.2018 (creată)   Afişează  
129120.10 Situl arheologic de la Stoicăneşti - La Piersici. Situl se află pe terasa joasă de la nord şi est de Călmăţuiul Mare.   locuire   Aşezare   Olt   Stoicăneşti, com. Stoicăneşti   Epoca medievală / sec. IX-X, sec. II-I a.Chr.   22.01.2018 (creată)   Afişează  
129120.11 Situl arheologic de la Stoicăneşti - În Cot. Situl se află pe terasa joasă de la est de Călmăţuiul Mare.   locuire   Aşezare   Olt   Stoicăneşti, com. Stoicăneşti   Neolitic / sec. IX-X, sec. II-III   22.01.2018 (creată)   Afişează  
129399.01
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Situl arheologic de la Teslui - Pe malul sting al pârâului Teslui. Situl se află la 1 km NE de sat, pe malul stâng al pârâului Teslui, lângă grajdul comunal şi spre satul Corbu; In stanga şoselei Teslui Oporelu, la capatul Nordic al satului, linngă fostele grajduri comunale.   locuire civilă   aşezare deschisă   Olt   Teslui, com. Teslui   Epoca bronzului, Latène / sec. III - II a. Chr.   22.01.2018 (actualizată)   Afişează  
129399.02 Situl arheologic de la Teslui - Grajduri CAP. Situl arheologic se află la 1 km NE de sat, în apropierea unor grajduri de vite ale fostului CAP din Teslui; In stanga şoselei Teslui Oporelu, la capatul Nordic al satului, lângă fostele grajduri ale CAP.   locuire   Aşezare deschisă   Olt   Teslui, com. Teslui     22.01.2018 (creată)   Afişează  
129399.03 Situl arheologic de la Teslui - La Curte. Situl este amplasat pe dealul Cherleştilor, pe un pinten al malului inalt al Oltului, mărginit spre est de pârâul Cherleasca.   locuire civilă   Aşezare deschisă   Olt   Teslui, com. Teslui   Neolitic   22.01.2018 (creată)   Afişează  
129825.01
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Situl arheologic de la Verguleasa. Situl arheologic se află la 1 km E de sat, pe terasa primară a Oltului.   locuire civilă   aşezare   Olt   Verguleasa, com. Verguleasa   Neolitic, Epoca bronzului   22.01.2018 (actualizată)   Afişează  
130008.01
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Aşezarea hallstattiană de la Bărcăneşti - Dealul Căpriorii. Situl arheologic este mărginit la S de "Valea Ţigăncii", la 2 km S de sat.   locuire civilă   aşezare   Olt   Bărcăneşti, com. Vâlcele   Hallstatt / sec. VI - V a. Chr.   22.01.2018 (actualizată)   Afişează  
129996.01 Situl aheologic de la Vâlcele - Dealul Cişmelelor. Situl este amplasat în zona satului Vâlcele, pe Dealul Cişmelelor care domină Valea Iminogului; flancat la Nord de pârâul Tumirului, iar la Sud de Vâlceaua Cişmelelor.   locuire   Aşezare   Olt   Vâlcele, com. Vâlcele   Epoca bronzului, Neolitic   22.01.2018 (creată)   Afişează  
130044.01 Situl arheologic de la Frăsinet Gară - Pepinieră. Aşezarea este amplasată în intavilanul satului, pe DN 54, în apropierea intersecţiei DC 120 cu DN 54.   locuire   Aşezare   Olt   Frăsinet Gară, com. Vlădila   Neolitic   22.01.2018 (creată)   Afişează  
130044.03 Villa rustica de la Frăsinet Gară - CAP. Villa Rustica este amplasată în vatra satului, lânga Zootehnia fostului CAP.   locuinţă   villa rustica   Olt   Frăsinet Gară, com. Vlădila   sec. II-III   22.01.2018 (creată)   Afişează  
130035.02
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Villa rustica de la Vlădila-vatra satului. în vatra satului, lângă sediul fostului CAP   locuire civilă   villa rustica   Olt   Vlădila, com. Vlădila   Epoca romană / sec. II-III   22.01.2018 (actualizată)   Afişează  
130035.03 Situl arheologic de la Vlădila-La islaz. în valea pârâului Grădinile, pe malul pârâului Grădinile, în apropierea staţiei C.F.R Studina, 200 m E şi la 150 m de drumul naţional Caracal-Corabia, pe terenuri proprietate privată dar şi ale comunei Grădinile.   locuire civilă   aşezare   Olt   Vlădila, com. Vlădila   Neolitic, Epoca bronzului, Epoca medievală / sec. X   22.01.2018 (creată)   Afişează  
  / 836  Număr de înregistrări pe pagină:
Paginile anterioare 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 Paginile următoare
Căutare după Cod RAN 
 
Căutare după Cod LMI