Română   English Ministerul Culturii
Repertoriul Arheologic Naţional (RAN)
Alegeţi criteriul    Alegeţi termenii de selecţie
Pentru înregistrarea unui sit nou sau actualizarea informaţiei pentru un sit existent: descărcaţi (), completaţi şi expediaţi-ne fişa de sit.

Procedură pentru înregistrarea siturilor arheologice în baza de date a Repertoriului Arheologic Național: descărcaţi ()
Numărul total de SITURI: 17007
 
Căutare după Cod RAN 
 
Căutare după Cod LMI 
 
  / 851  Număr de înregistrări pe pagină:
Paginile anterioare 851
Cod RAN Denumire Categorie Tip Județ Localitate Cronologie Ultima modificare (ascendent) Afişare hartă
17067.01 Necropola tmulară din prima epoca a fierului de la Buneşti - Guia. Necropola se află în extravilanul satelor Buneşti şi Valea Mărului, la sud-est de satul Buneşti, la 500 m sud-vest faţă de Balastiera Zărneşti, pe tarlaua dintre DJ 703I (Mălureni-Brădetu) şi râul Vîlsan, pe malul vestic al râului Vâlsan, pe terasa inunda   descoperie funerară   necropolă   Argeş   Buneşti, com. Mălureni   Latène / sec. VII-VI a.Chr.   21.10.2018 (creată)   Afişează*  
116661.02
Număr fotografii: 2
Situl arheologic de la Ernei - Situl 7. Situl arheologic se află în punctul Köles-kert, pe malul stâng al Mureşului, pe prima terasă a acestuia, respectiv pe malul drept al pârâului Trebici, un afluent al Mureşului, fiind situat în sudul hotarului comunei Ernei şi la o distanţă de 6 km de centr   locuire   aşezare şi necropolă   Mureş   Ernei, com. Ernei   Latène, Epoca bronzului, Epoca romană, Hallstatt, Neolitic, Epoca migraţiilor   21.10.2018 (actualizată)   Afişează  
91697.09 Situl arheologic Turdaş cu punctele La Luncă şi La Gară (Turdaş I-Turdaş II) -Varianta de ocolire Deva - Orăştie km 11+060-12+450   locuire   aşezare   Hunedoara   Turdaş, com. Turdaş   Latène, Neolitic / începând cu 450 î.Hr., cca. 4500-4200 î.Hr.   21.10.2018 (creată)   Afişează  
91722.04 Situl arheologic de la Spini -Varianta de ocolire Deva - Orăştie- (km 12+450-13+200). localitate traversată de DN7   locuire   aşezare   Hunedoara   Spini, com. Turdaş   Neolitic / cca 4500-4200 î. Hr.   21.10.2018 (creată)   Afişează  
87736.10 Situl arheologic de la Uroi-Sigheti (km 20+293-20+506)   locuire   aşezare   Hunedoara   Uroi, com. Oraş Simeria     21.10.2018 (creată)   Afişează  
87736.09 Situl de la Uroi-Pod Mureş situat pe Varianta de ocolire Deva - Orăştie (km 18+800-19+380)   locuire   aşezare   Hunedoara   Uroi, com. Oraş Simeria   Latène / începând cu 450 î.Hr, sec. II-III p. Chr., sec. IV-VIII, sec. IX-XII   21.10.2018 (creată)   Afişează  
23092.01
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Aşezarea Cucuteni de la Ocheni - La Mănăstire. Situl se află la 5 km NE de sat   locuire civilă   aşezare   Bacău   Ocheni, com. Huruieşti   Eneolitic   21.10.2018 (actualizată)   Afişează*  
  / 851  Număr de înregistrări pe pagină:
Paginile anterioare 851
Căutare după Cod RAN 
 
Căutare după Cod LMI