Română   English Ministry of Culture
National Archaeological Record of Romania (RAN)
Select a criterion    Select keywords
To register a new site or update information for an existing site: download form (), fill form and send us the site record.

Procedură pentru înregistrarea siturilor arheologice în baza de date a Repertoriului Arheologic Național: descărcaţi ()
Total number of sites: 20698
 
Search by RAN code 
 
Search by LMI code 
 
  / 1035  Number of records per page:
Previous pages 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 Next pages
RAN Code Name Site Class Site Type County City/Town/Village/Commune Chronology Last update (descending) Display map
47177.01 Necropola de la Scarlateşti - Movila Scorlăteşti. la 2,5 km SV de sat   descoperire funerară   necropolă   Buzău   Scărlăteşti, com. Largu   Eneolitic, Epoca migraţiilor / sec. III - IV   26.05.2009 (verificată)   Display map  
47168.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Largu - pe movila La Popină III. la 1 km E de sat, în marginea de N a satului, la NV de sat şi la NE de sat   locuire civilă   aşezare şi necropolă   Buzău   Largu, com. Largu   Epoca migraţiilor, Epoca bronzului, Eneolitic, Neolitic / sec. III - IV, sec. IV   26.05.2009 (verificată)   Display map  
46992.03 Situl arheologic de la Văcăreasca - Movila cu cruci. la S de sat   locuire   aşezare şi necropolă   Buzău   Văcăreasca, com. Glodeanu-Siliştea   Epoca medievală, Epoca migraţiilor   26.05.2009 (actualizată)   Display map  
46901.02 Necropola de la Pitulicea - Movila Snagov. în colţul de NV al satului, peste pârâul Sărata   descoperire funerară   necropolă   Buzău   Pitulicea, com. Glodeanu Sărat   Necunoscută   26.05.2009 (actualizată)   Display map  
46821.03 Situl arheologic de la Sudiţi - Movila Boului. la V de sat, în via plantată în anii 1960 - 1970   locuire   aşezare şi necropolă   Buzău   Sudiţi, com. Gherăseni   Neolitic, Epoca migraţiilor   26.05.2009 (actualizată)   Display map  
47168.03 Necropola de la Largu - Movila Mare. la 2 km S de sat   descoperire funerară   necropolă   Buzău   Largu, com. Largu   Epoca migraţiilor, Neolitic / sec. III - IV   26.05.2009 (verificată)   Display map  
47042.02 Situl arheologic de la Livada Mică. pe terenurile gospodarilor Drăgan Ion, Ghimeş Gheorghe, Grigoriu Benedict, Galici Ion şi la E de acesta   locuire civilă   aşezare   Buzău   Livada Mică, com. Grebănu   Neolitic, Latène   26.05.2009 (verificată)   Display map  
46992.04 Situl arheologic de la Văcăreasca. în vatra satului, în jurul şi în spatele magazinului   locuire civilă   aşezare   Buzău   Văcăreasca, com. Glodeanu-Siliştea   Latène, Epoca migraţiilor / sec. IV   26.05.2009 (verificată)   Display map  
46901.01 Necropola de la Pitulicea - Movila Pitulicea. la 1,5 km N de sat   descoperire funerară   necropolă   Buzău   Pitulicea, com. Glodeanu Sărat   Eneolitic, Epoca migraţiilor   26.05.2009 (verificată)   Display map  
46821.02 Situl arheologic de la Sudiţi - La lacul cu butuci. la cca. 1 km SV de sat   locuire civilă   aşezare   Buzău   Sudiţi, com. Gherăseni   Neolitic, Epoca migraţiilor   26.05.2009 (actualizată)   Display map  
47480.03 Cruce de piatră la Dealul Viei- Gura Sărăţii   structură de cult/religioasă   cruce   Buzău   Dealul Viei, com. Merei   Epoca medievală / sec. XVIII   26.05.2009 (verificată)   Display map  
47168.04 Aşezarea Latene de la Largu - Ochiul Bolbocelului. la NV de sat   locuire civilă   aşezare   Buzău   Largu, com. Largu   Latène / sec. III - IV   26.05.2009 (verificată)   Display map  
47042.01 Aşezarea din epoca fierului de la Livada Mică - La două cuie. la N de sat, între drumul spre Funduri şi cel spre Murgeşti, pe mamelonul Cuiul Mare şi la poalele acestuia, pe locul lui Barbu Costache zis şi Odălaşu   locuire civilă   aşezare   Buzău   Livada Mică, com. Grebănu   Latène, Hallstatt   26.05.2009 (actualizată)   Display map  
46974.01 Necropola medievală de la Cotorca   descoperire funerară   necropolă   Buzău   Cotorca, com. Glodeanu-Siliştea   Epoca medievală / sec. XVII - XIX   26.05.2009 (verificată)   Display map  
46894.01 Aşezarea hallstattiană de la Ileana. la V de sat, cca. 0,5 km pe terasa de pe malul drept al pârâului Sărata   locuire civilă   aşezare   Buzău   Ileana, com. Glodeanu Sărat   Hallstatt   26.05.2009 (actualizată)   Display map  
47364.01 Aşezarea medievală de la Unguriu. pe platoul înalt de la S de sat , la 0,8 km de şosea de la intersecţia unde se află cişmeaua în piatră   locuire civilă   aşezare   Buzău   Unguriu, com. Unguriu   Epoca medievală   26.05.2009 (verificată)   Display map  
47168.06 Situl arheologic de la Largu. în marginea de a satului, în gospodăriile Dragomir C. Voicu, Neculai M. Radu, Radu Mircea, Petrea Mircea se afflă o popină   descoperire funerară   necropolă   Buzău   Largu, com. Largu   Eneolitic, Epoca migraţiilor, Neolitic   26.05.2009 (verificată)   Display map  
46992.02 Aşezarea medievală de la Văcăreasca - La punctul lui Anastase Ştefan   locuire civilă   aşezare   Buzău   Văcăreasca, com. Glodeanu-Siliştea   Epoca medievală   26.05.2009 (verificată)   Display map  
46929.01 Aşezarea neolitică de la Glodeanu-Siliştea. în marginea de N a satului, lângă fostul SMA spre Tăbăceanca   locuire civilă   aşezare   Buzău   Glodeanu-Siliştea, com. Glodeanu-Siliştea   Neolitic   26.05.2009 (verificată)   Display map  
46885.01 Necropola preistorică de la Căldăruşanca - Movila Căldăruşanca. la N de sat, 1,2 km lângă intersecţia şoselei Bucureşti - Buzău cu drumul spre Florica   descoperire funerară   necropolă   Buzău   Căldăruşeanca, com. Glodeanu Sărat   Eneolitic, Hallstatt   26.05.2009 (verificată)   Display map  
  / 1035  Number of records per page:
Previous pages 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 Next pages
Search by RAN code 
 
Search by LMI code