Română   English Ministry of Culture
National Archaeological Record of Romania (RAN)
Select a criterion    Select keywords
To register a new site or update information for an existing site: download form (), fill form and send us the site record.

Procedură pentru înregistrarea siturilor arheologice în baza de date a Repertoriului Arheologic Național: descărcaţi ()
Total number of sites: 20738
 
Search by RAN code 
 
Search by LMI code 
 
  / 1037  Number of records per page:
Previous pages 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 Next pages
RAN Code Name Site Class Site Type County City/Town/Village/Commune Chronology Last update (descending) Display map
45646.01 Cruce de piatră la Greceanca- vis-a-vis de şcoală   structură de cult/religioasă   cruce   Buzău   Greceanca, com. Breaza   Epoca medievală / 1676   26.05.2009 (verificată)   Display map  
45628.05 Aşezarea hallstattiană de la Breaza. în marginea de S a satului   locuire civilă   aşezare   Buzău   Breaza, com. Breaza   Hallstatt   26.05.2009 (verificată)   Display map  
45502.02 Situl arheologic eneolitic de la Brădeanu   locuire   aşezare şi necropolă   Buzău   Brădeanu, com. Brădeanu   Eneolitic   26.05.2009 (verificată)   Display map  
45209.01 Situl arheologic de la Sătuc. pe latul de terasă din faţa intrării la fabrica de sticlărie   locuire   aşezare şi necropolă   Buzău   Sătuc, com. Berca   Epoca bronzului, Latène, Epoca medievală   26.05.2009 (actualizată)   Display map  
45076.01 Aşezarea medievală de la Izvoru Dulce. în marginea de S a satului, la ieşirea spre satul Fulga, în joncţiunea unde şoseaua urcă spre biserică, în faţa gospodăriei lui Mihai Cătălîn şi vecinii   locuire civilă   aşezare   Buzău   Izvoru Dulce, com. Beceni   Epoca medievală   26.05.2009 (verificată)   Display map  
45646.02 Cruce de piatră la Greceanca   structură de cult/religioasă   cruce   Buzău   Greceanca, com. Breaza   Epoca medievală / sec. XVIII   26.05.2009 (verificată)   Display map  
45628.06 Aşezarea din epoca migraţiilor de la Breaza - Râpa Calului. la N de sat   locuire civilă   aşezare   Buzău   Breaza, com. Breaza   Epoca migraţiilor / sec. III - IV   26.05.2009 (verificată)   Display map  
45398.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Bozioru- La Biserică. la biserică şi cimitir, în vatra veche a satului   locuire   aşezare şi necropolă   Buzău   Bozioru, com. Bozioru   Epoca bronzului, Epoca medievală / sec. XIII-XVIII   26.05.2009 (actualizată)   Display map  
45192.01
 History Monuments List of 2010
Satul monahal de la Răteşti   locuire civilă   aşezare rurală   Buzău   Răteşti, com. Berca   Epoca medievală / sec. XVII, sec. XVII; refăcută 1844, sec. XVII - XIX   26.05.2009 (verificată)   Display map  
44970.02 Aşezarea neolitică de la Stăvărăşti - Prund. în marginea de E şi NE a satului, pe malul lacului Aurora, în lunca inundabilă a lacului   locuire civilă   aşezare   Buzău   Stăvărăşti, com. Balta Albă   Neolitic   26.05.2009 (actualizată)   Display map  
45646.03 Cruce de piatră la Greceanca- În curtea lui Dedu Ion   structură de cult/religioasă   cruce   Buzău   Greceanca, com. Breaza   Epoca medievală / 1706   26.05.2009 (verificată)   Display map  
45628.04 Aşezarea Monteoru de la Breaza - Piatra Şoimului. cca. 3 km N de sat, pe creasta stâncii   locuire civilă   aşezare   Buzău   Breaza, com. Breaza   Epoca bronzului   26.05.2009 (verificată)   Display map  
45511.01 Necropola eneolitică de la Mitropolia - Movila Mitropolia. la 0,3 km S de sat   descoperire funerară   necropolă   Buzău   Mitropolia, com. Brădeanu   Eneolitic   26.05.2009 (verificată)   Display map  
45227.01 Situl arheologic de la Valea Nucului. pe platoul înalt de la E de sat, în dreptul bisericii   locuire civilă   aşezare   Buzău   Valea Nucului, com. Berca   Epoca migraţiilor, Latène   26.05.2009 (verificată)   Display map  
45147.01 Situl arheologic de la Joseni - La Biserică. pe platoul din jurul bisericii şi la NV de aceasta   locuire civilă   aşezare   Buzău   Joseni, com. Berca   Epoca bronzului, Epoca migraţiilor / sec. IV - V   26.05.2009 (actualizată)   Display map  
45628.07 Cruce de piatră la Breaza- Bătrânele. în vii   structură de cult/religioasă   cruce   Buzău   Breaza, com. Breaza   Epoca medievală / 1740   26.05.2009 (verificată)   Display map  
45520.01 Cruce de piatră de la Smârdan. La cca. 1 km de sat, pe drumul spre Bădeni   structură de cult/religioasă   cruce   Buzău   Smârdan, com. Brădeanu   Epoca medievală / sec. XVIII   26.05.2009 (verificată)   Display map  
45398.02
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Bozioru. în centrul satului, în spatele şcolii   locuire   aşezare şi necropolă   Buzău   Bozioru, com. Bozioru   Hallstatt / sec. VI - V a. Chr.   26.05.2009 (actualizată)   Display map  
45147.02 Cruce de piatră la Joseni. La ieşirea din sat, pe culme   structură de cult/religioasă   cruce   Buzău   Joseni, com. Berca   Epoca medievală / sec. XVIII   26.05.2009 (verificată)   Display map  
44970.01 Situl arheologic de la Stăvărăşti - La Movilă. la E de sat, pe drumul spre ferma Aurora şi I.A.S.   locuire civilă   aşezare   Buzău   Stăvărăşti, com. Balta Albă   Epoca migraţiilor, Epoca bronzului   26.05.2009 (actualizată)   Display map  
  / 1037  Number of records per page:
Previous pages 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 Next pages
Search by RAN code 
 
Search by LMI code