Română   English Ministry of Culture
National Archaeological Record of Romania (RAN)
Select a criterion    Select keywords
To register a new site or update information for an existing site: download form (), fill form and send us the site record.

Procedură pentru înregistrarea siturilor arheologice în baza de date a Repertoriului Arheologic Național: descărcaţi ()
Total number of sites: 18411
 
Search by RAN code 
 
Search by LMI code 
 
  / 921  Number of records per page:
Previous pages 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Next pages
RAN Code Name Site Class Site Type County City/Town/Village/Commune Chronology Last update (descending) Display map
179132.26
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Bucureşti - Căţelu Nou. Situl este localizat în Parcul Pantelimon, pe malul sudic al lacului Pantelimon, între lac şi Şoseaua Gării Căţelu, la cca. 500 m de intersecţia acesteia cu Şoseaua Pantelimon şi cu Bd. Biruinţei   locuire civilă   aşezare   Bucureşti   Bucureşti, com. Municipiul Bucureşti   Hallstatt, Neolitic, Epoca bronzului, Latène, Epoca migraţiilor / sec. II - III, sec. VI - VII p. Chr., sec. II - I a. Chr.   13.03.2020 (actualizată)   Display map  
179132.25
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Bucureşti - Parcul Pantelimon. Situl se află pe malul sudic al lacului Pantelimon, între lac şi Şoseaua Gării Căţelu, la cca. 500 m de intersecţia bd. Biruinţei cu şoseaua Gării Căţelu.   locuire civilă   aşezare   Bucureşti   Bucureşti, com. Municipiul Bucureşti   Epoca bronzului, Latène, Epoca migraţiilor / sec. II - I a. Chr., sec. III - IV   13.03.2020 (actualizată)   Display map  
179132.23
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Bucureşti - Ziduri între Vii. Situl se află pe malul de SV al Lacului Fundeni.   locuire civilă   aşezare   Bucureşti   Bucureşti, com. Municipiul Bucureşti   Latène, Paleolitic, Neolitic, Epoca bronzului, Epoca migraţiilor, Epoca medievală / sec. XVII   13.03.2020 (actualizată)   Display map  
179132.22
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Bucureşti - Fundeni. Situl se află pe malul de S al lacului Fundeni, în zona str. Cristescu Marian şi Drăguşin Deleanu.   locuire civilă   aşezare   Bucureşti   Bucureşti, com. Municipiul Bucureşti   Epoca bronzului, Latène, Epoca migraţiilor / sec. II - I a. Chr., sec. III - IV   13.03.2020 (actualizată)   Display map  
179132.21
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Bucureşti - Pipera. Situl arheologic este localizat pe malul de E al văii Saulei, la S de calea ferată Bucureşti-Constanţa şi la V de str. Gherghiţei.   locuire civilă   aşezare   Bucureşti   Bucureşti, com. Municipiul Bucureşti   Epoca medievală, Epoca migraţiilor, Hallstatt, Latène, Epoca bronzului / sec. IX - XI, sec. IV   13.03.2020 (actualizată)   Display map  
179132.20
 History Monuments List of 2010
Aşezarea din epoca bronzului de la Bucureşti - Pepiniere Toboc. Situl se află pe malul de V al văii Saulei, la S de calea ferată Bucureşti - Constanţa.   locuire civilă   aşezare   Bucureşti   Bucureşti, com. Municipiul Bucureşti   Epoca bronzului   13.03.2020 (actualizată)   Display map  
179132.19
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Bucureşti - Debarcader-Lacul Tei. Situl se află pe malul de SV al lacului Tei, cartier Tei, suprapus de str. Caroieni, Tuzla, Glodeni şi Olteţului.   locuire   aşezare şi necropolă   Bucureşti   Bucureşti, com. Municipiul Bucureşti   Epoca romană, Latène, Epoca bronzului, Epoca migraţiilor / sec. II - IV p. Chr., sec. II - I a. Chr., sec. III, sec. VI   13.03.2020 (actualizată)   Display map  
179132.18
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Bucureşti - Bordei. Situl este localizat pe malul sudic al lacului Floreasca, între malul sudic al Lacului. Floreasca şi str. Dante Aligherii.   locuire civilă   aşezare   Bucureşti   Bucureşti, com. Municipiul Bucureşti   Epoca migraţiilor, Neolitic / sec. VI p. Chr.   13.03.2020 (actualizată)   Display map  
179132.17
 History Monuments List of 2010
Aşezarea paleolitică de la Bucureşti - Parcul Herăstrău. Aşezarea se află pe malul de NE al lacului Herăstrău.   locuire civilă   aşezare   Bucureşti   Bucureşti, com. Municipiul Bucureşti   Paleolitic   13.03.2020 (actualizată)   Display map  
179132.16
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Bucureşti - Pepiniera Nordului. Situl se află la cca. 75 m E de şoseaua Nordului.   locuire civilă   aşezare   Bucureşti   Bucureşti, com. Municipiul Bucureşti   Epoca bronzului, Latène   13.03.2020 (actualizată)   Display map*  
179132.13
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Bucureşti - Băneasa. Situl este localizat în cartier Băneasa, pe malul nordic al lacului Băneasa, între lacul Băneasa şi str. Gârlei.   locuire civilă   aşezare   Bucureşti   Bucureşti, com. Municipiul Bucureşti   Latène, Epoca migraţiilor, Epoca bronzului / sec. VI p. Chr.   13.03.2020 (actualizată)   Display map  
179132.11
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Bucureşti - Băneasa. Situl se află în cartierul Băneasa, la intersecţia bulevardul Ion Ionescu de la Brad cu strada Constantin Dobrogeanu Gherea.   locuire civilă   aşezare   Bucureşti   Bucureşti, com. Municipiul Bucureşti   Epoca medievală, Epoca bronzului / sec. IX - XI   13.03.2020 (actualizată)   Display map  
179132.08
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Bucureşti - Ştrand. Situl arheologic este localizat în cartierul Bucureştii Noi, intre malul sudic-vestic al lacului Griviţa şi str. Fabrica de Cărămidă; între cimitirul Bucureştii Noi şi baza sportivă Pescăruşul.   locuire civilă   aşezare   Bucureşti   Bucureşti, com. Municipiul Bucureşti   Epoca medievală, Neolitic, Latène / sec. XIV - XV   13.03.2020 (actualizată)   Display map*  
179132.07
 History Monuments List of 2010
Picture count: 3
Situl arheologic de la Bucureşti - Băneasa - La stejar. Situl se află în cartierul Băneasa, pe malul nordic al lacului Griviţa.   locuire civilă   locuire   Bucureşti   Bucureşti, com. Municipiul Bucureşti   Epoca medievală, Latène, Epoca bronzului, Epoca migraţiilor, Hallstatt / sec. X, sec. II-I a.Ch., sec. VI - VII   13.03.2020 (actualizată)   Display map  
179132.152 Centrul Cartierului Evreiesc din Bucureşti - Cartierul Evreiesc. Centrul Cartierul Evreiesc se află localizat pe străzile Sfânta Vineri la sud şi vest, Bulevardul Corneliu Coposu la nord-vest, strada Matei Basarab la nord şi Bulevardul Mircea Vodă la est.   locuire urbană   ansamblu urban   Bucureşti   Bucureşti, com. Municipiul Bucureşti   sec. XVIII-XIX   13.03.2020 (actualizată)   Display map  
179132.155
 History Monuments List of 2010
Picture count: 7
Situl arheologic de la Bucureşti - Str. General Constantin Budişteanu, nr. 7. Situl arheologic se află localizat în zona cuprinsă între străzile Fântânei-Manea Brutarul-Banului şi Podul Mogoşoaiei, azi Calea Victoriei.   Locuinţă   casă   Bucureşti   Bucureşti, com. Municipiul Bucureşti   Epoca modernă / sec. XIX   13.03.2020 (creată)   Display map  
159856.09
 History Monuments List of 2010
Tumulul de la Beidaud - Tumul 5. Tumulul se află în partea de vest-nord-vest a localităţii Beidaud, pe valea Carabalîc.   Necropolă tumulară   tumul   Tulcea   Beidaud, com. Beidaud   Epoca romană   13.03.2020 (creată)   Display map*  
159856.08
 History Monuments List of 2010
Tumulul de la Beidaud - Tumul 4. Tumulul se află în partea de vest-nord-vest a localităţii Beidaud, pe valea Carabalîc.   Necropolă tumulară   tumul   Tulcea   Beidaud, com. Beidaud   Epoca romană   13.03.2020 (creată)   Display map*  
159856.07
 History Monuments List of 2010
Tumulul de la Beidaud - Tumul 3. Tumulul se află în partea de vest-nord-vest a localităţii Beidaud, pe valea Carabalîc.   Necropolă tumulară   tumul   Tulcea   Beidaud, com. Beidaud   Epoca romană   13.03.2020 (creată)   Display map*  
159856.05
 History Monuments List of 2010
Tumulul de la Beidaud - Tumul 1. Tumulul se află în partea de vest-nord-vest a localităţii Beidaud, pe valea Carabalîc.   Necropolă tumulară   tumul   Tulcea   Beidaud, com. Beidaud   Epoca romană   13.03.2020 (creată)   Display map*  
  / 921  Number of records per page:
Previous pages 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Next pages
Search by RAN code 
 
Search by LMI code