Română   English Ministry of Culture
National Archaeological Record of Romania (RAN)
Select a criterion    Select keywords
To register a new site or update information for an existing site: download form (), fill form and send us the site record.

Procedură pentru înregistrarea siturilor arheologice în baza de date a Repertoriului Arheologic Național: descărcaţi ()
Total number of sites: 19626
 
Search by RAN code 
 
Search by LMI code 
 
  / 982  Number of records per page:
Previous pages 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 Next pages
RAN Code Name Site Class Site Type County City/Town/Village/Commune (ascending) Chronology Last update (descending) Display map
36195.09 Movila de la Tudor Vladimirescu-Faţa Satului. Movilă în extravilan, situată la 1250 m nord-nord-vest de biserica satului şi la 1400 m sud de Movila La Ponoară   descoperire funerară   tumul   Botoşani   Tudor Vladimirescu, com. Albeşti   Necunoscută   09.04.2012 (creată)   Display map*  
36195.05 Movila la Tudor Vladimirescu-La Stâlp. Movilă situată în extravilan, la 900 m vest-sud-vest de biserica satului şi la 1400 m nord-vest de Movila din Podul de Lut (Prisacă)   descoperire funerară   tumul   Botoşani   Tudor Vladimirescu, com. Albeşti   Necunoscută   09.04.2012 (creată)   Display map*  
36195.01 Situl arheologic de la Tudor Vladimirescu-Faţa Satului. Aşezarea aflată în extravilan, în marginea de est a satului, pe partea stângă a pârâului Tudor, spre confluenţa sa cu Pârâul Sărat, pe panta lină a culmii dintre aceste pâraie.   locuire civilă   aşezare   Botoşani   Tudor Vladimirescu, com. Albeşti   Latène, Hallstatt, Epoca medievală, Epoca migraţiilor, Eneolitic, Epoca bronzului / aprox. 1.200-800 ani, sec. XVII, sec. IV - V, sec. XIV, aprox. 1500/1400-1150 ani   09.04.2012 (actualizată)   Display map*  
39408.06 Movila Rediului de la Tudora. Movila este situată extravilan, situată la 1800 m nord-nord-vest de biserica satului şi la 2275 m est-nord-est de Movila Geamăna.   descoperire funerară   tumul   Botoşani   Tudora, com. Tudora   Necunoscută   09.04.2012 (creată)   Display map*  
39408.02
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Tudora - La Ocup. Situl se află extravilan, la 2400 m nord-est de cartierul Poeni, pe un deal aflat între pârâul Ocupului la sud şi pârâul Căprioarelor la nord-vest.   locuire   aşezare şi fortificaţie   Botoşani   Tudora, com. Tudora   Epoca medievală, Eneolitic / sec. VI-VII, sec. XVIII, sec. IX-XI   09.04.2012 (actualizată)   Display map*  
36195.08 Movila de la Tudor Vladimirescu-Holteiasa. Movilă situată în extravilan, pe culmea dealului dintre văile Ulmului la vest şi Mihăiasa la est, la 1000 m nord-nord-vest de Movila Jumătăţeni.   descoperire funerară   tumul   Botoşani   Tudor Vladimirescu, com. Albeşti   Necunoscută   09.04.2012 (creată)   Display map*  
36195.04 Movila la Tudor Vladimirescu-Pădurea la Ciritei. Movilă situată în extravilan, situată la 1000 m nord-vest de sat şi 1200 m est de pârâul Văleanca   descoperire funerară   tumul   Botoşani   Tudor Vladimirescu, com. Albeşti   Necunoscută   09.04.2012 (creată)   Display map*  
39408.09 Aşezarea paleolitică de la Tudora - Dealul Rediului. Aşezarea este situată extravilan, la nord-vest de sat, pe platoul înalt al dealului aflat pe versantul stâng al pârâului Glodinoasa.   locuire   aşezare   Botoşani   Tudora, com. Tudora   Paleolitic / aprox. 28.000/27.000-20.000 ani   09.04.2012 (creată)   Display map*  
39408.05 Movila Geamăna de la Tudora. Movila este situată extravilan, la 2600 m vest-nord-vest de biserica satului şi la 3400 m est de albia râului Siret.   descoperire funerară   tumul   Botoşani   Tudora, com. Tudora   Necunoscută   09.04.2012 (creată)   Display map*  
39408.01
 History Monuments List of 2010
Aşezarea medievală de la Tudora - Curtea veche. Aşezarea se află extravilan, în partea de est a satului, pe botul terasei aflat la confluenţa pâraielor Râmnice la nord şi Pietrosu la est.   locuire civilă   aşezare   Botoşani   Tudora, com. Tudora   Epoca medievală / sec. XV - XVII   09.04.2012 (actualizată)   Display map*  
36284.02 Movila Corb de la Tudor Vladimirescu. Movilă în extravilan, situată la 900 m est-nord-est de biserica satului, pe partea stângă a văii Borolea   descoperire funerară   tumul   Botoşani   Tudor Vladimirescu, com. Avrămeni   Necunoscută   09.04.2012 (actualizată)   Display map*  
36195.07 Movila de la Tudor Vladimirescu-Drumul Furilor. Movilă aflată în extravilan, la 1200 m nord de Movila Ciritei şi la 2500 m nord-vest de Movila La Stâlp.   descoperire funerară   tumul   Botoşani   Tudor Vladimirescu, com. Albeşti   Necunoscută   09.04.2012 (creată)   Display map*  
36195.03 Movilă la Tudor Vladimirescu - Ponoară. Movilă situată în extravilan, la 1450 m nord-est de Movila din Pădurea La Ciritei şi la 1400 m nord de Movila din Faţa Satului   descoperire funerară   tumul   Botoşani   Tudor Vladimirescu, com. Albeşti   Necunoscută   09.04.2012 (creată)   Display map*  
39408.08 Movila Tudora de la Tudora. Movila este situată extravilan, 4250 m est de Movila Tudora Sud, într-o oază de teren arabil în pădurea aflată între Valea Arnăutului şi Culmea Arşiţei.   descoperire funerară   tumul   Botoşani   Tudora, com. Tudora   Necunoscută   09.04.2012 (creată)   Display map*  
39408.04 Aşezarea medievală de la Tudora - Dealul Curţii. Aşezarea este situată intravilan, în partea de est a satului, pe platoul aflat pe partea stângă a pârâului Râmnice, la sud-sud-est de curtea fostului conac Cantacuzino-Paşcanu.   locuire civilă   aşezare   Botoşani   Tudora, com. Tudora   Epoca medievală / sec. XV - XVIII   09.04.2012 (actualizată)   Display map*  
36284.01 Necropola medievală de la Tudor Vladimirescu-Podul lui Mandache. Sit aflat în extravilan, la 1800 m sud-vest de sat, pe partea dreaptă a văii Avrămeni   descoperire funerară   aşezare şi necropolă   Botoşani   Tudor Vladimirescu, com. Avrămeni   Epoca medievală   09.04.2012 (creată)   Display map*  
36195.06 Movila la Tudor Vladimirescu-Podul de lut. Movilă situată în extravilan, la 1000 m sud de sat şi 2450 m est-nord-est de Movila Jumătăţeni   descoperire funerară   tumul   Botoşani   Tudor Vladimirescu, com. Albeşti   Necunoscută   09.04.2012 (actualizată)   Display map*  
36195.02 Situl arheologic de la Tudor Vladimirescu-Cărămidărie. Aşezare situată în extravilan, la circa 100 m sud-est de grajdurile sectorului zootehnic al fostului CAP şi la 0,5 km sud-sud-est de punctul Faţa Satului, până aproape de Iazul lui Iancu   locuire civilă   aşezare   Botoşani   Tudor Vladimirescu, com. Albeşti   Latène, Epoca migraţiilor / sec. II - III, sec. IV - V, sec.II a. Chr. - sec II p.Chr.   09.04.2012 (actualizată)   Display map*  
39408.07 Movila Tudora Sud de la Tudora. Movila este situată extravilan, la 1950 m sud-sud-est de biserica satului şi la 4250 m vest de Movila Tudora.   descoperire funerară   tumul   Botoşani   Tudora, com. Tudora   Necunoscută   09.04.2012 (creată)   Display map*  
39408.03 Aşezare hallsattiană de la Tudora - Vatra satului. Aşezarea este situată intravilan, în partea de est a satului, de o parte şi de alta a văii Zarna.   locuire civilă   aşezare   Botoşani   Tudora, com. Tudora   Hallstatt / aprox. 1.200-800 ani   09.04.2012 (actualizată)   Display map*  
  / 982  Number of records per page:
Previous pages 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 Next pages
Search by RAN code 
 
Search by LMI code