Română   English Ministerul Culturii
Repertoriul Arheologic Naţional (RAN)
Alegeţi criteriul    Alegeţi termenii de selecţie
Pentru înregistrarea unui sit nou sau actualizarea informaţiei pentru un sit existent: descărcaţi (), completaţi şi expediaţi-ne fişa de sit.

Procedură pentru înregistrarea siturilor arheologice în baza de date a Repertoriului Arheologic Național: descărcaţi ()
Numărul total de SITURI: 21834
 
Căutare după Cod RAN 
 
Căutare după Cod LMI 
 
  / 1092  Număr de înregistrări pe pagină:
Paginile anterioare 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 Paginile următoare
Cod RAN Denumire Categorie Tip Județ Localitate (ascendent) Cronologie Ultima modificare (descendent) Afişare hartă
39202.08 Movila Clin Râşca de la Stânca. Movila este situată extravilan, la 1850 m nord-vest de Movila Râşca Mare I şi la 1170 m est-nord-est de Movila Popoaia.   descoperire funerară   tumul   Botoşani   Stânca, com. Oraş Ştefăneşti   Necunoscută   06.04.2012 (creată)   Afişează*  
39202.04 Aşezarea din epoca bronzului de la Stânca - Dealul Foişor. Aşezarea este situată extravilan, la nord-est de sat, la sud de Movila după Fâşie, în stânga şoselei care duce la barajul Stânca-Costeşti.   locuire   aşezare   Botoşani   Stânca, com. Oraş Ştefăneşti   Epoca bronzului / aprox. 1500/1400-1150 ani   06.04.2012 (creată)   Afişează*  
37440.04 Situl arheologic de la Stânca - Pe Stâncă. Situl se află extravilan, la SV de biserică, pe partea stângă a văii Stâncii, în partea de NE a Dealului Usturoiului.   locuire   aşezare   Botoşani   Stânca, com. George Enescu   Epoca bronzului, Epoca migraţiilor / aprox. 1500/1400-1150 ani, sec. IV-V   06.04.2012 (creată)   Afişează*  
96414.01 Situl arheologic de la Stânca - La Şipoţel. la S de sat, pe stângă şoselei spre sat Vulturi, la cca. 150 m   locuire civilă   aşezare   Iaşi   Stânca, com. Comarna   Latène, Epoca romană / sec. III - II a. Chr., sec. IV   30.10.2008 (actualizată)   Afişează  
38152.06 Situl arheologic de la Stânceşti - La Salcâmi. Situl se află în extravilan, în marginea nord-estică a satului, pe terenul în pantă din stânga pârâului Dresleuca şi la nord de pârâul Ioanei.   locuire civilă   aşezare   Botoşani   Stânceşti, com. Mihai Eminescu   Hallstatt, Epoca migraţiilor, Epoca medievală / aprox. 650-450/300 ani, sec. IV-V   06.04.2012 (actualizată)   Afişează*  
39202.07 Movila Râşca Mare II de la Stânca. Movila este situată extravilan, la 1000 m nord-est de Movila din Ţarnă şi la 150 m sud-est de Movila Râşca Mare I.   descoperire funerară   tumul   Botoşani   Stânca, com. Oraş Ştefăneşti   Necunoscută   06.04.2012 (creată)   Afişează*  
39202.02 Situl arheologic de la Stânca - Dealul Râşca Mare. Situl se află extravilan, la 2500 m vest de barajul lacului de acumulare de la Stânca-Costeşti, între şoseaua naţională Iaşi-Mitoc şi malul lacului.   locuire   aşezare şi necropolă   Botoşani   Stânca, com. Oraş Ştefăneşti   Latène / sec. II-III   06.04.2012 (creată)   Afişează*  
37440.03 Situl arheologic de la Stânca - Cuciureanu. Situl se află în extravilan, la E de sat şi la 500 m NV de şoseaua Cracalia-Havârna.   locuire   aşezare   Botoşani   Stânca, com. George Enescu   Epoca bronzului, Epoca migraţiilor, Eneolitic, Latène, Hallstatt / aprox. 1500/1400-1150 ani, aprox.3.500-2.500 ani, sec. IV-V, aprox. 1.900-1.500 ani/1400 ani   06.04.2012 (creată)   Afişează*  
38152.03
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Situl arheologic de la Stânceşti - Cetatea de la Bobeica. Situl se află în extravilan, la sud de sat, la nord-vest de şoseaua Botoşani-Suceava şi la sud-vest de biserica şi cimitirul satului Stânceşti.   locuire   aşezare şi fortificaţie de pământ   Botoşani   Stânceşti, com. Mihai Eminescu   Latène, Eneolitic, Epoca medievală / sec. VI - III a. Chr., aprox. 4.500- 3.500 ani   11.12.2012 (actualizată)   Afişează*  
38152.05 Situl arheologic de la Stânceşti - Vatra Satului. Situl se află în extravilan, în apropiere de iazul din vatra satului, în perimetrul căminului cultural, pe partea stângă a pârâului Ioanei.   locuire civilă   aşezare   Botoşani   Stânceşti, com. Mihai Eminescu   Hallstatt, Epoca medievală / aprox. 650-450/300 ani, sec. XVII - XVIII   06.04.2012 (actualizată)   Afişează*  
39202.09 Movila Popoaia de la Stânca. Movila este situată extravilan, la 2100 m nord-vest de Movila din Ţarnă şi la 1160 m sud-vest de Movila Clin Râşca.   descoperire funerară   tumul   Botoşani   Stânca, com. Oraş Ştefăneşti   Necunoscută   06.04.2012 (creată)   Afişează*  
39202.05 Movila După Fâşie de la Stânca. Movila este situată extravilan, la 320 m nord-vest de şoseaua care merge spre barajul de la Stânca-Costeşti şi la 500 m sud de malul lacului de acumulare.   descoperire funerară   tumul   Botoşani   Stânca, com. Oraş Ştefăneşti   Necunoscută   06.04.2012 (creată)   Afişează*  
37440.05 Situl arheologic de la Stânca - Armanca. Situl se află în extravilan, la SV de biserică, pe partea dreaptă a văii Stâncii, pe pantele NE ale Dealului Mălăişte.   locuire   aşezare   Botoşani   Stânca, com. George Enescu   Epoca bronzului, Epoca migraţiilor / aprox. 1500/1400-1150 ani, sec. IV-V   06.04.2012 (creată)   Afişează*  
37440.01 Movila de la Stânca - Dealul Dumbrăvii. Movila este situată extravilan, la 900 m NE de şcoala din sat, la 700 m E de valea Cucirianului.   descoperire funerară   tumul   Botoşani   Stânca, com. George Enescu   Necunoscută   06.04.2012 (actualizată)   Afişează*  
38152.07 Situl arheologic de la Stânceşti - La Ciocan. Situl se află în extravilan, la 1000 m nord de Capela Calimachi, la 800 m sud-vest de şoseaua Botoşani-Dorohoi şi la 800 m est de podul spre Brăiasca.   locuire civilă   aşezare   Botoşani   Stânceşti, com. Mihai Eminescu   Hallstatt, Epoca medievală, Epoca migraţiilor / aprox. 650-450/300 ani, sec. XIII-XIV, sec. IV-V, aprox. 800-650 ani   06.04.2012 (actualizată)   Afişează*  
39202.06 Movila Râşca Mare I de la Stânca. Movila este situată extravilan, la 1200 m vest-nord-vest de Movila După Fâşie şi la 1000 m nord-est de Movila din Ţarnă.   descoperire funerară   tumul   Botoşani   Stânca, com. Oraş Ştefăneşti   Necunoscută   06.04.2012 (creată)   Afişează*  
39202.01
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Aşezarea Cucuteni de la Stânca - Deasupra Scruntarului. Aşezarea este situată extravilan, la 700 m spre est de biserica satului, pe platoul înalt de pe malul drept al Prutului.   locuire civilă   aşezare   Botoşani   Stânca, com. Oraş Ştefăneşti   Eneolitic   06.04.2012 (actualizată)   Afişează*  
37440.02 Movila de la Stânca - La Bobeică. Movila este situată extravilan, la marginea de NV a satului, la 600 m NV de biserică.   descoperire funerară   tumul   Botoşani   Stânca, com. George Enescu   Necunoscută   06.04.2012 (actualizată)   Afişează*  
38152.08 Situl arheologic de la Stânceşti - După Grădini. Situl se află în extravilan, la vest de satul Stânceşti, pe un platou mărginit la nord şi vest de valea pârâului Ioana.   locuire civilă   aşezare   Botoşani   Stânceşti, com. Mihai Eminescu   Epoca medievală, Epoca migraţiilor, Hallstatt, Eneolitic / sec. XVII - XVIII, sec. IV-V, aprox. 650-450/300 ani, aprox. 4.500- 3.500 ani   06.04.2012 (actualizată)   Afişează*  
38152.04 Tunelul de la Stânceşti - Valea Ulmului. Tunelul este situată extravilan, în partea estică a cetăţii, pornind din şanţul cetăţii până în viroaga adâncă formată de pârâul Ulmului, la 150 m spre nord de la lutăria aflată între drum şi pădure.   construcţie   tunel   Botoşani   Stânceşti, com. Mihai Eminescu   Latène / sec. VI-III   06.04.2012 (actualizată)   Afişează*  
  / 1092  Număr de înregistrări pe pagină:
Paginile anterioare 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 Paginile următoare
Căutare după Cod RAN 
 
Căutare după Cod LMI