Română   English Ministry of Culture
National Archaeological Record of Romania (RAN)
Select a criterion    Select keywords
To register a new site or update information for an existing site: download form (), fill form and send us the site record.

Procedură pentru înregistrarea siturilor arheologice în baza de date a Repertoriului Arheologic Național: descărcaţi ()
Total number of sites: 18411
 
Search by RAN code 
 
Search by LMI code 
 
  / 921  Number of records per page:
Previous pages 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next pages
RAN Code Name Site Class Site Type County City/Town/Village/Commune Chronology Last update (descending) Display map
48539.14 Situl arheologic de la Pietroasa Mică - Valea Bazinului. Situl se află pe o terasă din stânga Văii Urgoaia şi la V de platoul pe care este situată localitatea Pietroasa Mică.   locuire   aşezare   Buzău   Pietroasa Mică, com. Pietroasele   Hallstatt, Epoca medievală, Epoca migraţiilor, Latène / sec. IV   19.03.2020 (creată)   Display map  
48539.07 Situl arheologic de la Pietroasa Mică - Coasta Lupului. Situl arheologic este localizat la cca. 1,5 km de sat, pe izlaz.   locuire civilă   aşezare   Buzău   Pietroasa Mică, com. Pietroasele   Neolitic, Epoca bronzului   19.03.2020 (actualizată)   Display map  
48539.08 Aşezarea din epoca migraţiilor de la Pietroasa Mică. Situl este localizat la marginea de E a cătunului pe vale, în grădina lui Alexandru Zaharian şi la S de acesta, spre Tache Sîrbu.   locuire civilă   aşezare   Buzău   Pietroasa Mică, com. Pietroasele   Epoca migraţiilor / sec. IV   19.03.2020 (verificată)   Display map  
48539.09 Situl arheologic de la Pietroasa Mică - La Pirciu. Situl se află la V de cartierul locuit de famiile Neculai Udroiu, Tăsică Udroiu, Io Udroiu, cca. 400 m pe platou la N şi S de acesta.   locuire   aşezare şi necropolă   Buzău   Pietroasa Mică, com. Pietroasele   Epoca migraţiilor, Latène / sec. IV, sec. II - I a. Chr.   19.03.2020 (actualizată)   Display map  
48539.10 Necropola din epoca bronzului de la Pietroasa Mică. Necropola este localizată în vatra satului, în grădina locuitorului Victor Cojocaru şi în jur, până la Ion al lui Alexe Petre.   descoperire funerară   necropolă   Buzău   Pietroasa Mică, com. Pietroasele   Epoca bronzului   19.03.2020 (verificată)   Display map  
48539.11 Situl arheologic preistoric de la Pietroasa Mică - Şapte fraţi. Situl este localizat la 0,5 km N de partea de V a satului, deasupra gospodăriilor lui Ion Şelaru şi Despan N. pe platoul înalt din marginea pădurii.   locuire   aşezare şi necropolă   Buzău   Pietroasa Mică, com. Pietroasele   Hallstatt, Epoca bronzului   19.03.2020 (actualizată)   Display map  
48539.12 Situl arheologic de la Pietroasa Mică. Situl se află la şcoal, peste drum spre biserică şi între aceasta şi cimitir.   locuire civilă   aşezare   Buzău   Pietroasa Mică, com. Pietroasele   Latène, Epoca medievală / sec. III a. Chr. - I p. Chr., sec. VI - VII   19.03.2020 (actualizată)   Display map  
48539.06
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Pietroasa Mică - Via lui Despan. Situl arheologic este localizat în marginea de NV a satului.   locuire civilă   aşezare   Buzău   Pietroasa Mică, com. Pietroasele   Epoca medievală, Epoca migraţiilor / sec. VI - VII, sec. IV-VI   19.03.2020 (verificată)   Display map  
48539.05
 History Monuments List of 2010
Aşezarea Monteoru de la Pietroasa Mică - Pileşti. Situl se află la V-SV de cătunul Pileşti şi la 1,5 km V de sat.   locuire civilă   aşezare   Buzău   Pietroasa Mică, com. Pietroasele   Epoca bronzului   19.03.2020 (actualizată)   Display map  
48539.04
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Pietroasa Mică - Poiana Crudului. Situl arheologic se află la V de sat pe terasa pârâului Urguoaia, pe malul stâng al acestuia până la Poiana Crudului.   locuire civilă   aşezare   Buzău   Pietroasa Mică, com. Pietroasele   Epoca migraţiilor, Epoca bronzului / sec. IV p. Chr.   19.03.2020 (actualizată)   Display map  
48539.02
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Pietroasa Mică - Coasta Rusului. Situl se află la 0,7 km NV de sat pe piscul Coasta Rusului şi la NV de acesta pe platoul "Islaz - Dogaru".   locuire   aşezare şi necropolă   Buzău   Pietroasa Mică, com. Pietroasele   Hallstatt, Epoca bronzului   19.03.2020 (actualizată)   Display map  
47532.07 Situl arheologic de la Nenciuleşti - La Ciucur. Situl este localizat în marginea de V a satului, la S de izvor, pe stânga torentului şi la V de acesta pe platoul înalt- botul de terasă.   locuire civilă   aşezare   Buzău   Nenciuleşti, com. Merei   Eneolitic, Neolitic, Epoca bronzului, Epoca migraţiilor   19.03.2020 (actualizată)   Display map  
47532.08
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Nenciuleşti - Porumbiţa. Situl arheologic se află la marginea de N a cătunului Porumbiţa, la cca. 1 km NE de biserica Porumbiţa şi via Petreasca, şi în jur.   locuire civilă   aşezare   Buzău   Nenciuleşti, com. Merei   Epoca bronzului, Epoca migraţiilor, Epoca medievală / sec. IV, sec. XVI - XVIII   19.03.2020 (actualizată)   Display map  
47532.04
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Nenciuleşti - Dealul Ciuhoiu. Situl începe din zona din zona fostului sat Ciuhoiu spre V pe distanţa de 1,2 km; la cca. 1,5 km NV de sat şi la cca. 0,7 km NV de biserica Porumbiţa.   locuire   aşezare şi necropolă   Buzău   Nenciuleşti, com. Merei   Latène, Epoca bronzului / sec. III a. Chr. - I p. Chr.   19.03.2020 (actualizată)   Display map  
47532.03 Situl arheologic de la Nenciuleşti - Valea Huiup. Situl este localizat în zona începând de la N de sat, până deasupra satului Gura Sărăţii.   locuire civilă   aşezare   Buzău   Nenciuleşti, com. Merei   Epoca bronzului, Eneolitic / mil IV   19.03.2020 (actualizată)   Display map  
47532.05
 History Monuments List of 2010
Aşezarea Monteoru de la Nenciuleşti - Dealul Vladimir. Aşezarea de află la cca. 3 km NNE de sat, în viile de pe deal, în partea de S, SE a dealului.   locuire civilă   aşezare   Buzău   Nenciuleşti, com. Merei   Epoca bronzului   19.03.2020 (verificată)   Display map  
47532.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Nenciuleşti - În Gogoneşti. Situl arheologic este localizat în partea de sus a satului, în curţile şi grădinile locuitorilor; în via Petreasca şi la S de sat, pe stânga gârlei Izvoru Dulce.   locuire   aşezare şi necropolă   Buzău   Nenciuleşti, com. Merei   Eneolitic / mi. IV   19.03.2020 (actualizată)   Display map  
161339.06 Aşezarea de epoca romană tîrzie de la Parcheş. Aşezarea se află în intravilan, în zona de vest.   locuire   aşezare   Tulcea   Parcheş, com. Somova   Epoca romană   19.03.2020 (creată)   Display map*  
47532.02
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Nenciuleşti- Porumbiţa. Situl arheologic se află la marginea de N a cătunului Porumbiţa, spre NE de biserica cu acelaşi nume.   locuire civilă   aşezare   Buzău   Nenciuleşti, com. Merei   Epoca migraţiilor, Epoca medievală, Epoca bronzului / sec. IV p. Chr., sec. XVI-XVIII   19.03.2020 (verificată)   Display map  
47532.06
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Nenciuleşti - La Cruce. Situl arheologic se află la ieşirea de N a satului, spre pădure, în jurul crucii înalte de piatră, mai ales spre E, S, N; la cca. 1,5 km NV de sat şi cca. 0,7 km NV de biserica Porumbiţa.   locuire   aşezare şi necropolă   Buzău   Nenciuleşti, com. Merei   Epoca bronzului, Neolitic / mil. II-II   19.03.2020 (actualizată)   Display map  
  / 921  Number of records per page:
Previous pages 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next pages
Search by RAN code 
 
Search by LMI code