Română   English Ministerul Culturii
Repertoriul Arheologic Naţional (RAN)
Alegeţi criteriul    Alegeţi termenii de selecţie
Pentru înregistrarea unui sit nou sau actualizarea informaţiei pentru un sit existent: descărcaţi (), completaţi şi expediaţi-ne fişa de sit.

Procedură pentru înregistrarea siturilor arheologice în baza de date a Repertoriului Arheologic Național: descărcaţi ()
Numărul total de SITURI: 19626
 
Căutare după Cod RAN 
 
Căutare după Cod LMI 
 
  / 982  Număr de înregistrări pe pagină:
Paginile anterioare 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 Paginile următoare
Cod RAN Denumire Categorie Tip Județ Localitate (descendent) Cronologie Ultima modificare (descendent) Afişare hartă
40615.09 Situl arheologic de la Bod - Câmpul Caprei. Între Olt şi drumul de piatră spre cariera de piatră   locuire civilă   aşezare   Braşov   Bod, com. Bod   Epoca migraţiilor, Epoca bronzului, Epoca romană, Hallstatt   11.05.2009 (verificată)   Afişează  
40615.01
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Situl arheologic de la Bod - Dealul Popilor. Situl se află la cca. 1 km E de sat, pe malul stâng al Oltului, pe o movilă aluvionară.   locuire civilă   aşezare   Braşov   Bod, com. Bod   Epoca medievală, Neolitic, Epoca bronzului, Hallstatt, Epoca romană, Eneolitic, Latène / sec. II a.-I p.Chr   10.12.2014 (actualizată)   Afişează*  
50978.14 Situl arheologic de la Bocşa- Valea Vornicului. în hotarul localităţii   locuire   aşezare   Caraş-Severin   Bocşa, com. Oraş Bocşa   Epoca bronzului, Epoca romană / sec. III-IV   29.09.2009 (creată)   Afişează  
50978.18 Aşezarea daco-romană de la Bocşa-Grădini. În hotarul localităţii.   locuire   aşezare   Caraş-Severin   Bocşa, com. Oraş Bocşa   Epoca romană / sec.III-IV d.Hr.   15.11.2011 (creată)   Afişează  
50978.23 Aşezarea daco-romană de la Bocşa-Valea Dognecei. În hotarul localităţii.   locuire   aşezare   Caraş-Severin   Bocşa, com. Oraş Bocşa   sec.III-IV d.Hr.   15.11.2011 (creată)   Afişează  
40615.03 Situl arheologic de la Bod - Lunca Braşovului   locuire civilă   aşezare   Braşov   Bod, com. Bod   Neolitic, Epoca bronzului   11.05.2009 (verificată)   Afişează  
140333.01
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Situl arheologic de la Bocşa - La Pietriş. pe partea dreapta a şoselei Borla - Bocşa, la 500 m înainte de sat, spre SE, pe malul stâng şi cursul mijlociu al Văii Zalăului   locuire civilă   aşezare   Sălaj   Bocşa, com. Bocşa   Eneolitic, Epoca medievală, Epoca romană / sec. II-III   04.05.2009 (actualizată)   Afişează*  
50978.15 Mina de aur de la Bocşa- Cracul de Aur. în munţii Dognecea   carieră/mine   mină   Caraş-Severin   Bocşa, com. Oraş Bocşa   Epoca romană, Epoca medievală, Epoca modernă   29.09.2009 (creată)   Afişează  
50978.19 Aşezarea daco-romană de la Bocşa-Valea Bocşiţei. În hotarul localităţii.   locuire   aşezare   Caraş-Severin   Bocşa, com. Oraş Bocşa   sec.III-IV d.Hr.   15.11.2011 (creată)   Afişează  
50978.20 Aşezarea daco-romană de la Bocşa-Dealul Pietrii. În hotarul localităţii.   locuire   aşezare   Caraş-Severin   Bocşa, com. Oraş Bocşa   sec.III-IV d.Hr.   15.11.2011 (creată)   Afişează  
40615.04 Aşezarea din epoca migraţiilor de la Bod. la est-sud-est de Dealul Popilor   locuire civilă   aşezare   Braşov   Bod, com. Bod   Epoca migraţiilor / sec. IV   11.05.2009 (actualizată)   Afişează  
40615.02 Aşezarea din Latene de la Bod. între sat şi Olt, pe malul stâng al Oltului   locuire civilă   aşezare   Braşov   Bod, com. Bod   Latène   11.05.2009 (verificată)   Afişează  
50978.13 Aşezarea Coţofeni de la Bocşa- Bocşa română   loc de luptă   aşezare   Caraş-Severin   Bocşa, com. Oraş Bocşa   Epoca bronzului   29.05.2009 (creată)   Afişează  
50978.17 Aşezarea neolitică de la Bocşa- Ibrilonţ   locuire   aşezare   Caraş-Severin   Bocşa, com. Oraş Bocşa   Neolitic   29.09.2009 (creată)   Afişează  
50978.22 Aşezarea daco-romană de la Bocşa-Canton Groza. În hotarul localităţii.   locuire   aşezare   Caraş-Severin   Bocşa, com. Oraş Bocşa   sec.III-IV d.Hr.   15.11.2011 (creată)   Afişează  
40615.06 Aşezarea Wietenberg de la Bod. în aval de depozitul militar, pe terasa din stânga Oltului, în dreapta pârâiaşulşui ce traversează şoseaua Bod-Hărman   locuire civilă   aşezare   Braşov   Bod, com. Bod   Epoca bronzului   11.05.2009 (verificată)   Afişează  
140333.03
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Necropolă tumulară din epoca bronzului de la Bocşa - Pâclău. la cca. 2 km NE de sat   descoperire funerară   tumul   Sălaj   Bocşa, com. Bocşa   Epoca bronzului   07.05.2009 (verificată)   Afişează  
50978.16 Aşezare hallstatiană de la Bocşa- Grădina Popii   locuire   aşezare   Caraş-Severin   Bocşa, com. Oraş Bocşa   Hallstatt   29.09.2009 (creată)   Afişează  
50978.21 Aşezarea daco-romană de la Bocşa-Ogaşul Sârbului. În hotarul localităţii.   locuire   aşezare   Caraş-Severin   Bocşa, com. Oraş Bocşa   sec.III-IV d.Hr.   15.11.2011 (creată)   Afişează  
50978.24 Aşezarea hallstattiană de la Bocşa-Dealul Pietrii. Descoperirea s-a realizat în spatele caselor muncitoreşti (cele 5 case) în anul 1961.   locuire   aşezare   Caraş-Severin   Bocşa, com. Oraş Bocşa   Hallstatt   15.11.2011 (creată)   Afişează  
  / 982  Număr de înregistrări pe pagină:
Paginile anterioare 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 Paginile următoare
Căutare după Cod RAN 
 
Căutare după Cod LMI