Română   English Ministry of Culture
National Archaeological Record of Romania (RAN)
Select a criterion    Select keywords
To register a new site or update information for an existing site: download form (), fill form and send us the site record.

Procedură pentru înregistrarea siturilor arheologice în baza de date a Repertoriului Arheologic Național: descărcaţi ()
Total number of sites: 21205
 
Search by RAN code 
 
Search by LMI code 
 
  / 1061  Number of records per page:
Previous pages 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 Next pages
RAN Code Name Site Class (ascending) Site Type County City/Town/Village/Commune (ascending) Chronology Last update (descending) Display map
39177.03 Situl arheologic de la Ştefăneşti - Dealul Horodiuca. Situl se află extravilan, la 2900 m nord-vest de sat, pe partea dreaptă a drumului care merge la Murguţa, comuna Dobârceni.   locuire civilă   aşezare   Botoşani   Ştefăneşti, com. Oraş Ştefăneşti   Epoca migraţiilor, Epoca medievală, Eneolitic, Paleolitic, Latène / sec. IV - V, sec. XIV - XVII, aprox. 4.500- 3.500 ani, aprox. 28.000/27.000-20.000 ani, sec. II - III   06.04.2012 (actualizată)   Display map*  
49000.04 Situl arheologic de la Ştiubei - La Temeinic. la S de şoseaua Rm. Sărat - Băile, dincolo de Movila Băşicată la 3,8 km S de marginea satului, movila Temeinica cea dinspre N   locuire civilă   aşezare   Buzău   Ştiubei, com. Râmnicelu   Neolitic, Epoca medievală, Eneolitic / mil. I   10.12.2014 (actualizată)   Display map  
39239.03 Aşezarea Cucteni de la Ştiubieni - La Treuci-Vale. Movila este situată extravilan, la 2300 m sud-sud-vest de sat, la 3000 m est de iazul Ibăneasa.   locuire civilă   aşezare   Botoşani   Ştiubieni, com. Ştiubieni   Eneolitic   06.04.2012 (actualizată)   Display map*  
141991.02
 History Monuments List of 2010
Aşezarea Tisa de la Şumal - Vârful lui Sommaly. la limita dintre jud. Sălaj şi jud. Bihor   locuire civilă   aşezare   Sălaj   Şumal, com. Marca   Eneolitic   07.05.2009 (verificată)   Display map  
145774.02
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Şura Mare - Râşloave   locuire civilă   aşezare   Sibiu   Şura Mare, com. Şura Mare   Neolitic, Epoca fierului, Epoca medievală / sec. XI   19.01.2009 (actualizată)   Display map  
39177.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Ştefăneşti - La Stârcea. Situl se află extravilan, în marginea de sud-est a târgului, pe terasa de pe partea dreaptă a Başeului, vizavi de punctul Podul Başeului spre Prut.   locuire civilă   aşezare   Botoşani   Ştefăneşti, com. Oraş Ştefăneşti   Epoca migraţiilor, Eneolitic, Latène / sec. IIV-V, aprox. 650-300 ani   05.04.2012 (actualizată)   Display map*  
49000.05 Situl arheologic de la Ştiubei - Movila Băşicată. la S de şoseaua Rm. Sărat - Băile, în dreptul intersecţiei spre Ştiubei, la 2,725 km S de marginea satului   locuire civilă   aşezare   Buzău   Ştiubei, com. Râmnicelu   Latène, Neolitic, Eneolitic / mil. I a. Chr.   26.05.2009 (actualizată)   Display map  
39239.02 Aşezarea Cucuteni de la Ştiubieni - La Bordei. Aşezarea este situată extravilan, la vest de sat, pe pantele joase din estul dealului Chişcărenii Vechi, pe partea dreaptă a Başeului.   locuire civilă   aşezare   Botoşani   Ştiubieni, com. Ştiubieni   Eneolitic   06.04.2012 (actualizată)   Display map*  
31529.01 Situl arheologic de la Şuncuiuş - Peştera Mişidului. Situl este localizat în defileul Şuncuiuş - Vad, la 55 km E de Oradea, pe malul stâng al Crişului Repede.   locuire civilă   locuire în peşteră   Bihor   Şuncuiuş, com. Şuncuiuş   Neolitic, Epoca bronzului, Latène   05.01.2021 (actualizată)   Display map  
145809.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Şura Mică. Situl arheologic se află la 1 km N de sat, la V de DJ Şura Mică - Ocna Sibiului.   locuire civilă   aşezare   Sibiu   Şura Mică, com. Şura Mică   Epoca romană, Latène / sec. II - III, sec. I a. Chr. - I p. Chr.   28.03.2013 (actualizată)   Display map  
171183.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Ştefăneşti   locuire civilă   aşezare   Vâlcea   Ştefăneşti, com. Măciuca   Epoca romano-bizantină, Epoca medievală, Epoca bronzului / sec. IV - VII, sec. VIII - XII   08.01.2009 (actualizată)   Display map  
49000.06 Situl arheologic de la Ştiubei - Movila Ştiubei. la 1,4 km SSE de marginea satului   locuire civilă   aşezare   Buzău   Ştiubei, com. Râmnicelu   Neolitic, Epoca migraţiilor / sec. III - IV   26.05.2009 (actualizată)   Display map  
39239.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Ştiubieni - La Silişte. Situl se află extravilan, la 1500 m sud de sat, pe partea stângă a pârâului Glodul Alb.   locuire civilă   aşezare   Botoşani   Ştiubieni, com. Ştiubieni   Epoca medievală, Epoca bronzului, Eneolitic / sec. XVII - XVIII, aprox. 1500/1400-1150 ani   06.04.2012 (actualizată)   Display map*  
31529.02 Aşezarea din epoca bronzului de la Şuncuiuş - Peştera Unguru Mare. în defileul Şuncuiuş - Vad, pe malul stâng al Crişului Repede   locuire civilă   locuire în peşteră   Bihor   Şuncuiuş, com. Şuncuiuş   Hallstatt   10.12.2014 (verificată)   Display map  
145809.02 Locuirea neolitică de la Şura Mică - Râşloane   locuire civilă   aşezare   Sibiu   Şura Mică, com. Şura Mică   Neolitic   28.03.2013 (actualizată)   Display map  
39177.05 Aşezarea din paleoliticul superior de la Ştefăneşti - Podul Başeului spre Prut. Aşezarea este situată extravilan, la 200 m sud-est de Baia veche a târgului, pe un martor de eroziune aflat în meandrul Başeului de la nord-est de satul Bădiuţi.   locuire civilă   aşezare   Botoşani   Ştefăneşti, com. Oraş Ştefăneşti   Paleolitic / aprox. 28.000/27.000-20.000 ani   06.04.2012 (actualizată)   Display map*  
105428.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Ştefăneştii de Jos. Situl a fost identificat pe malul sudic al râului Pasărea, în marginea nord-estică a satului, între şoseaua Tunari - Baloteşti (la V) şi marginea vestică a satului Afumaţi (spre E).   locuire civilă   aşezare   Ilfov   Ştefăneştii De Jos, com. Ştefăneştii De Jos   Epoca medievală, Epoca bronzului, Epoca migraţiilor, Latène / sec.IX-X   04.03.2020 (actualizată)   Display map*  
39239.04 Aşezarea medievală de la Ştiubieni - La Mâlişte. Aşezarea este situată extravilan, în marginea de sud-vest a satului, pe un pinten înalt numit La Treuci, pe partea dreaptă a văii Holban.   locuire civilă   aşezare   Botoşani   Ştiubieni, com. Ştiubieni   Epoca medievală / sec. XVIII   06.04.2012 (actualizată)   Display map*  
45931.01
 History Monuments List of 2010
Aşezarea Monteoru de la Şuchea - Valea Largă. pe locul lui Al. Tănase   locuire civilă   aşezare   Buzău   Şuchea, com. Căneşti   Epoca bronzului   10.12.2014 (verificată)   Display map  
31529.04 Aşezări neolitice la Şuncuiuş- Peştera Izbândiş , Napişteleu   locuire civilă   aşezare   Bihor   Şuncuiuş, com. Şuncuiuş   Neolitic   06.04.2009 (actualizată)   Display map  
  / 1061  Number of records per page:
Previous pages 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 Next pages
Search by RAN code 
 
Search by LMI code