Română   English Ministry of Culture
National Archaeological Record of Romania (RAN)
Select a criterion    Select keywords
To register a new site or update information for an existing site: download form (), fill form and send us the site record.

Procedură pentru înregistrarea siturilor arheologice în baza de date a Repertoriului Arheologic Național: descărcaţi ()
Total number of sites: 20364
 
Search by RAN code 
 
Search by LMI code 
 
  / 1019  Number of records per page:
Previous pages 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 Next pages
RAN Code Name Site Class Site Type County City/Town/Village/Commune (descending) Chronology Last update (descending) Display map
91839.01 Posibila aşezare Coţofeni de la Brotuna   locuire   aşezare   Hunedoara   Brotuna, com. Vaţa De Jos   Epoca bronzului   29.03.2010 (creată)   Display map  
37253.02 Movila de la Broşteni - La Cărare. Aşezarea este situată extravilan, la S de sat, pe un platou aflat între văile Bulhac la E, Guranda la V şi Iazul Mare la S.   descoperire funerară   tumul   Botoşani   Broşteni, com. Durneşti   Necunoscută   21.03.2012 (actualizată)   Display map*  
69358.03
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Broşteni - La moara părăsită. pe terasa înaltă dreaptă a Neajlovului, la 1 km SV de localitate, la limita cu comuna Ulieşti   locuire civilă   aşezare   Dâmboviţa   Broşteni, com. Vişina   Epoca medievală, Epoca bronzului / sec. XVII - XVIII   18.01.2010 (actualizată)   Display map  
51172.03 Aşezarea de secol IV d. Chr. de la Broşteni - Ogaşul Mic''   locuire civilă   aşezare   Caraş-Severin   Broşteni, com. Oraş Oraviţa   Epoca romană / sec. IV d. Chr   16.10.2009 (verificată)   Display map  
36435.08 Situl arheolgic de la Broscuţi - Bariera Broscăuţi. Sit arheologic în extravilan, situat în panta nord-vestică a Dealului Beldiman, la sud de Bariera Broscăuţi şi 1000 m vest de barajul iazului Ruginoasa   locuire civilă   aşezare   Botoşani   Broscăuţi, com. Broscăuţi   Epoca bronzului, Hallstatt / 3.500-2.500 ani   29.01.2020 (actualizată)   Display map*  
68547.02
 History Monuments List of 2010
Tumulul de la Broşteni - Movila. Tumulul se afl[ imediat la E de localitate şi la 1 km N de biserică, pe malul drept al pârâului. Spălătura   descoperire funerară   tumul   Dâmboviţa   Broşteni, com. Produleşti   Epoca bronzului / mil. II a.Hr.   25.02.2019 (actualizată)   Display map  
37253.01 Movila de la Broşteni - Pe Huci. Movila se află în extravilan, la 1400 m NE de biserica din satul Băbiceni şi la 1400 m E-SE de Movila La Moară.   descoperire funerară   tumul   Botoşani   Broşteni, com. Durneşti   Necunoscută   20.03.2012 (actualizată)   Display map*  
51172.01 Situl arheologic de la Broşteni - Micleni''   locuire civilă   aşezare   Caraş-Severin   Broşteni, com. Oraş Oraviţa   Epoca bronzului, Epoca romană, Hallstatt / sec.III-IV d.Hr.   16.10.2009 (verificată)   Display map  
148408.01
 History Monuments List of 2010
Necropola din epoca bronzului de la Broşteni - Valea Morii. pe drumul Broşteni - Tătăraşi   descoperire funerară   necropolă   Suceava   Broşteni, com. Drăguşeni   Epoca bronzului   04.02.2009 (actualizată)   Display map  
36435.04 Movilă funerară la Broscăuţi - La Stadolă I. Movilă în extravilan, situată la 1075 m nord de podul de cale ferată de peste râul Jijia şi la 150 m sud-est de Movila La Stadolă II   descoperire funerară   tumul   Botoşani   Broscăuţi, com. Broscăuţi   Necunoscută   29.01.2020 (actualizată)   Display map*  
91839.02 Aşezarea Şoimuş de la Brotuna- Coasta Cremenea. la 1 km nord-est de satul Brotuna, pe malul drept al Crişului Alb   locuire   aşezare   Hunedoara   Brotuna, com. Vaţa De Jos   Paleolitic, Epoca bronzului   02.08.2014 (actualizată)   Display map*  
37253.03 Aşezarea Noua de la Broşteni-Iaz Băbiceni. Situl arheologic se află în extravilan la nord-nord-vest de Iazul Mare, la 2100 m sud-est de biserica satului Broşteni   locuire   aşezare   Botoşani   Broşteni, com. Durneşti   Epoca bronzului   28.09.2015 (creată)   Display map*  
69358.01
 History Monuments List of 2010
Aşezarea medievală de la Broşteni - Siliştea satului Mălineşti. la 0,5 km la NV de localitate, pe terasa înaltă dreaptă a Neajlovului inferior, spre V, imediat la E de pădurea Mălineasa   locuire civilă   aşezare   Dâmboviţa   Broşteni, com. Vişina   Epoca medievală / sec. XV - XVII   11.02.2010 (actualizată)   Display map  
51172.04 Situl arheologic de la Broşteni - Coastă''. la NV de sat, spre hotarul cu Greoniul, în lunca Oraviţei   locuire civilă   aşezare   Caraş-Severin   Broşteni, com. Oraş Oraviţa   Epoca bronzului, Hallstatt, Epoca medievală / sec. VIII-IX   16.10.2009 (verificată)   Display map  
36435.09 Situl arheolgic de la Broscăuţi - Dealul Beldiman. Sit arheologic în extravilan, situat în panta vestică a Dealului Beldiman, la 800 m vest de iazul Ruginoasa, de-a lungul liniei ferate Dorohoi - Leorda   locuire civilă   aşezare   Botoşani   Broscăuţi, com. Broscăuţi   Epoca medievală, Eneolitic / sec. VIII -IX, 4.500- 3.500 ani   29.01.2020 (actualizată)   Display map*  
68547.01
 History Monuments List of 2010
Necropola tumulară de la Broşteni- Măgura. Necropola tumulară se află la 2 km ENE de capătul de N al localităţii şi la 1,5 km V de calea ferată Târgovişte - Titu.   descoperire funerară   necropolă tumulară   Dâmboviţa   Broşteni, com. Produleşti   Epoca bronzului / mil. II a.Hr.   25.02.2019 (actualizată)   Display map  
69358.02
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Broşteni - Dealul Tătarilor. la 1,5 km NV de localitate, pe marginea terasei drepte a Neajlovului   locuire civilă   aşezare   Dâmboviţa   Broşteni, com. Vişina   Epoca medievală, Epoca bronzului / sec. IX-XI   11.02.2010 (actualizată)   Display map  
51172.02 Aşezarea daco-romană de la Broşteni - Rovină''. lângă Pepiniera silvică   locuire civilă   aşezare   Caraş-Severin   Broşteni, com. Oraş Oraviţa   Latène   16.10.2009 (verificată)   Display map  
36435.10
Picture count: 4
Situl arheologic de la Broscăuţi - Hârtop. Situl se află la sud-est de satul Broscăuţi, pe un platou la altitudinea de 145 m. Pe latura sudică, înspre Valea Iepăriei, versantul este puternic afectat de eroziune, iar în nord şi est coboară în pantă lină spre valea Jijiei. Locul este cunoscut de loc   locuire şi descoperire funerară   groapă şi mormânt   Botoşani   Broscăuţi, com. Broscăuţi   Eneolitic, Epoca romană / secolele II-III d.CHr.   29.01.2020 (creată)   Display map  
36435.02 Aşezarea din epoca migraţiilor de la Broscăuţi - La Coşere. Aşezare în extravilan şi intravilan, situat în dreptul podului de beton al şoselei Dorohoi-Corlăteni şi al podului de fier care traversează râul Jijia   locuire civilă   aşezare   Botoşani   Broscăuţi, com. Broscăuţi   Epoca migraţiilor / sec. IV - V   29.01.2020 (actualizată)   Display map*  
  / 1019  Number of records per page:
Previous pages 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 Next pages
Search by RAN code 
 
Search by LMI code